• Digital Business

  Digital Business

  Better Customer Experience

  Read more

 • Population Register Center Banner Picture

  Population Register Center

  In the Core of Citizens' Digital Services – Designing Service Views for Finnish Citizens

  Read more

 • Flexible Collaboration

  Flexible Collaboration

  Better Employee Experience

  Read more

 • KEHA Center Banner Picture

  KEHA Center

  Design and Implementation of Digital Work Environment – Within Just a Month

  Read more

 • Business Productivity

  Business Productivity

  Better Business Experience

  Read more

 • Rapala Banner Picture

  Rapala

  ERP-Managed Leadership and Cascading the Best Processes

  Read more

 • Intelligent Cloud

  Intelligent Cloud

  Better Cloud Experience

  Read more

 • Danish Cancer Society Banner Picture

  Danish Cancer Society

  Up-to-Date Customer Information with the Help of Cloud-Based Analytics Services

  Read more

 • Process Innovation

  Process Innovation

  Better Business Process

  Read more

 • Innofactor Skilli Banner Picture

  Innofactor Skilli

  Our Objective is to Double the Learning Results and Enable High-Quality Education with Limited Resources

  Read more

Microsoft Office SharePoint Server™

Innofactor tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä palveluita Microsoft SharePoint -ohjelmiston käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyen. Palvelussa hyödynnetään Microsoft Office -tuotekokonaisuutta, jota täydennetään Innofactorin omilla laajennuskomponenteilla.

Microsoft SharePoint -pohjaisten ratkaisujen toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota käytettävyyteen sekä siihen, että käyttäjä pystyy helposti personoimaan järjestelmän toimintaa itselleen sopivaksi. Valittu toteutustapa tarjoaa ratkaisulle pitkän elinkaaren.

Alla esitellään joitakin Microsoft SharePoint -ohjelmiston käyttötarkoituksia.

Business Intelligence ja raportointi

Tehokkaaseen raportointiin on käytettävissä SQL Serveriin sisältyvä Microsoft Reporting Services -palvelinohjelmisto, jolla voi luoda raportteja tulostettavaksi tai verkkosivujen kautta jaettavaksi. Reporting Services -ratkaisut mahdollistavat vuorovaikutteisten raportointi- ja analyysiratkaisujen toteuttamisen organisaation kaikille työntekijöille ja sidosryhmille.

Microsoft SharePointilla voidaan toteuttaa myös monipuolisia liiketoiminnan suunnittelun, seurannan ja konsernilaskennan järjestelmiä. Microsoft SharePoint sisältää monipuolisten suunnittelu- ja analyysivälineiden lisäksi kaikki kansainvälisen konsernilaskennan tarvitsemat toiminnot.

Dokumentinhallinta ja arkistointi

Microsoft SharePoint tarjoaa verkkolevyjen ja sähköpostiviestinnän tilalle aidosti vuorovaikutteisen, käyttäjän tarpeisiin mukautuvan ja työskentelyä tehostavan keskitetyn työskentely-ympäristön. Ratkaisu varmistaa dokumenttien löytymisen ja saatavuuden organisaatiossa kaikissa tilanteissa käyttöoikeuksien rajoissa.

Dokumenttien käsittely tapahtuu joustavasti suoraan Microsoft Office -ohjelmistoilla tai selaimella. Dokumentinhallinta sisältää versionhallinnan, lukitukset ja auditoinnin. Microsoft SharePointilla voidaan haluttaessa toteuttaa myös sähköinen arkisto.

Ryhmätyö, työnkulun prosessit ja asianhallinta

Työjonot ovat yksi Microsoft SharePointin keskeisistä ominaisuuksista, jonka avulla voidaan toteuttaa monipuolisia työnkulun ja asianhallinnan prosesseja. Tehokkaan ryhmätyön välineinä toimivat lisäksi tehtävälistat, kalenterit, dokumenttikirjastot, keskustelut, wikit ja blogit. Kaikki toiminnot ovat avoimen rajapinnan kautta integroitavissa muihin järjestelmiin.

Verkkosivustot, sähköinen asiointi ja palvelut

Microsoft SharePointilla voidaan toteuttaa yhteinen järjestelmäalusta intranet-, ekstranet- ja internetpalveluille. Toteutuksen etuna on helppo tiedon tuottaminen ja ylläpito, joka ei vaadi käyttäjältä erityistä tietoteknistä osaamista. Sisällöntuotantoon liittyvä kommunikointi ja katselmointi voidaan automatisoida esimerkiksi kommentointi- ja hyväksymistyönkulkujen avulla.

Järjestelmän laajat ominaisuudet ja suorituskyvyn skaalautuvuus takaavat, että ratkaisu mahdollistaa myös vaativimpien verkkosivustojen toteutuksen. Verkkosivuille toteutettavat asiointipalvelut voidaan yhdistää niin organisaation sisäisiin työnkulkuihin ja operatiivisiin järjestelmiin kuin ulkopuolisiin tunnistus- ja maksamisjärjestelmiinkin.

Hakutoiminnot

Microsoft SharePointin avulla on mahdollista toteuttaa monipuolisia ja tehokkaita hakuominaisuuksia. SharePoint-järjestelmään tallennettujen tietojen lisäksi hakua voidaan tehdä esimerkiksi verkkolevyltä, sähköpostista tai muista taustajärjestelmistä. Haku voidaan kohdistaa ja personoida – esimerkiksi liiketoiminnan kannalta olennaiset tiedot eri tietojärjestelmistä voidaan koota johdon työpöydälle.

Microsoft SharePoint tarjoaa toiminnan kannalta olennaiset raportit keskitetysti ja helposti hyödynnettävässä muodossa graafisesti tai personoituna taulukkonäkymänä.

Toteutusteknologia

Microsoft SharePoint on toteutettu täysin yhteensopivaksi Microsoftin muiden ohjelmistojen kanssa, ja se hyödyntää Microsoftin .NET-teknologiaa sekä Windows Server- ja SQL Server -ohjelmistoja. Järjestelmää käytetään pääosin selaimella tai Microsoft Office -ohjelmistojen kautta. Ratkaisu toimii yhdessä Innofactor Prime- ja Microsoft Dynamics -ohjelmistojen kanssa.

Innofactor on toteuttanut Microsoft SharePointiin omia laajennuksia Innofactor Prime -tuoteperheen ohjelmistoilla ja komponenteilla. Toteutukset on tehty .NET-ympäristössä C#-ohjelmointikielellä – vastaavasti kuin itse SharePointissakin. Laajennukset mahdollistavat muun muassa ratkaisun entistä paremman hyödyntämisen toiminnanohjauksessa ja asiointipalveluissa.

Innofactor Plc

Keilaranta 9
FI-02150 Espoo, Finland
sales@innofactor.com
+358 10 272 9000
Contact us!