Turvallinen pilvialusta

Pilviteknologian hyödyntäminen alkaa täältä. 

Hero Image
Block image

Autamme sinua rakentamaan organisaatiollesi turvallisen ja skaalautuvan pilvialustan, joka tekee toiminnastasi ketterämpää ja hallittavampaa

Pilviteknologiasta on muodostunut keskeinen edellytys jatkuvalle innovaatiolle ja liiketoiminnan digitalisaatiolle modernissa organisaatiossa. Se mahdollistaa uusien sovellusten ja ratkaisujen nopean toteutuksen ja käyttöönoton sekä helpottaa eri lähteissä olevan tiedon hyödyntämistä tehden liiketoiminnasta ketterämpää. Näistä eduista huolimatta monet IT-alan ammattilaiset tuntevat pilviteknologian mahdollisuudet edelleen heikosti. Jotta mahdollisuuksien täysi potentiaali voidaan hyödyntää, tulee vanhat informaatioteknologiaan liittyvät oletukset haastaa. Tässä me voimme auttaa.

Block image

Lähde Cloud Journeylle

Cloud Journey keskittyy tuomaan pilvipalvelut ja uudet teknologiat kokonaisvaltaisesti osaksi organisaation toimintaa. Kun pilvipalvelut ja uusi teknologia on huomioitu osana kaikkea tekemistä, organisaatio pystyy suojelemaan paremmin digitaalista pääomaansa, kasvattamaan markkinaosuuttaan ja toimimaan kilpailijoitaan tehokkaammin.

Lue lisää Innofactorin Cloud Journeyn viidestä vaiheesta alta!

Tutustu turvallisen pilvialustan asiakastarinoihimme

Asiakastarinoita ei löytynyt.

Cloud Journeyn viisi vaihetta

Cloud Journey -malli

Haluatko selvittää oman organisaatiosi pilvivalmiuden? Olemme Innofactorilla kehittäneet Cloud Journey -itsearvioinnin, jonka avulla mittaat nopeasti organisaatiosi tämänhetkisen tason ja näet samalla pisteesi suhteutettuna toimialaasi.

Tee itsearviointi
Block image

1: Visiointi – perusvalmiuksien arviointi ja asiakkaan digivision luominen

Voiko organisaatiosi sujuvasti skaalata IT-ympäristöäsi liiketoimintasi vaatimalla tavalla?

Hallinnoitko täysin nykyisiä IT-alustojasi tai pystytkö ennustamaan tulevat kustannukset?

Hyödynnätkö uusimpia pilviteknologioita ja -kyvykkyyksiä täysimääräisesti?

Ratkaisumme

 • Tarjoamme organisaatiollesi parhaat Microsoft Azure -asiantuntijat, jotka auttavat sinua ymmärtämään nykytilanteesi ja mahdollisuutesi
 • Autamme sinua hyödyntämään parhaita käytäntöjä
 • Autamme sinua arvioimaan organisaatiosi digitaalisen kypsyyden tason, pilvivalmiutesi, turvallisuustilanteesi ja kerromme sinulle organisaatiosi kannalta olennaisimmista uhista
 • Autamme sinua päättämään, mitä kannattaa siirtää pilveen ja mitä on järkevää ylläpitää Innofactorin tai oman organisaatiosi palvelimilla.

Hyödyt asiakkaalle

 • Opit virtaviivaistamaan IT-alustasi Microsoft Azuren eri palveluilla
 • Ymmärrät uusien pilviratkaisujen käyttöönoton hyödyt
 • Saat paremman kokonaiskuvan nykyisestä pilvivalmiudestasi ja digitaalisten prosessien omistajista organisaatiossasi
 • IT-osastosi saa uutta osaamista ja ohjeistusta organisaatiosi arkkitehtuurin arviointiin ja uudistamiseen.

Mitä toimitamme?

 • Työtapana käytämme inspiroivia työpajoja
 • Toimitamme analyysiraportin nykytilastasi ja tulevista mahdollisuuksistasi sekä teemme yhdessä kanssasi ylätason tiekartan pilveen siirrettävien ratkaisujen osalta.
 • Tarvittaessa demoamme pilven mahdollisuuksia.
Block image

2: Perusta ja rakenne – pilvialustan perustan ja rakenteen luominen

Onko sinulla täysi ymmärrys pilvialustan vaatimuksista?

Tiedätkö mitä turvallisuusnäkökohtia organisaatiosi tulisi huomioida siirtäessäsi tietosi pilveen?

Onko sinulla kyvykkyys ja prosessit pilviympäristöjen jatkuvaan hallinnointiin ja kehittämiseen?

Ratkaisumme

 • Luomme Innofactorin parhaiden käytäntöjen mukaisesti kanssasi hallintamallin ja arkkitehtuurin, joiden avulla pilvipalveluiden käyttöönotto on nopeaa ja käyttö on tehokasta ja turvallista
 • Saat suunnitelman pilvipalveluiden käyttöönottoon
 • Luomme kehyksen, jonka avulla organisaatiosi voi siirtyä hyödyntämään DevOpsia.

Hyödyt asiakkaalle

 • Saat täyden tuen ja ohjeistuksen Innofactorin kokeneilta asiantuntijoilta
 • Organisaatiosi saa Azure-ympäristöllesi turvallisen ja helposti hallittavan suunnitelman, joka kohtaa organisaatiosi tarpeet ja tavoitteet. Huomioit Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen, osaat tehdä kattavan riskianalyysin ja toimit paikallisten ja kansanvälisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Mitä toimitamme?

 • Azure-hallintamallin, jossa on huomioitu lait ja asetukset
 • Korkean tason arkkitehtuurin pilvipalveluiden tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Arkkitehtuurissa huomoidaan tietoturva, indentiteetti, infrastruktuuri, verkot
 • Suunnitelmat käyttöönotosta
 • Proof of Conceptin, jolla validoidaan arkkitehtuuri
 • Työmenetelmänä ovat tehokkaat työpajat ja kokoukset Innofactorin oman työn lisäksi. Annamme sinulle ja organisaatiollesi tehtäviä parhaan lopputuloksen takaamiseksi.
Block image

3: Käyttöönotto ja toimitus – yrityksen tarpeiden mukaan räätälöityjen ratkaisujen käyttöönotto

Ovatko aiemmat IT-muutosprojektisi tuoneet vajavaisia tuloksia tai tuottaneet odottamattomia ongelmia?

Ovatko IT-muutosprojektisi aina myöhässä tai ylittävät budjetin?

Haluatko kumppanin, joka ymmärtää liiketoimintasi vaatimukset ja pystyy toimittamaan turvallisen siirtymisen pilveen?

Ratkaisumme

 • Toteutamme pilvialustan ja sen palvelut Innofactorin parhaiden käytäntöjen mukaisesti
 • Meillä on parhaat käytännöt, työkalut ja viitekehykset muutosprojektisi luotettavaan toteutukseen. Toteutuksemme minimoi operaativisten järjestelmienne seisokkiajan
 • Ratkaisut suunnitellaan pohjautuen aiemmin luotuun arkkitehtuuriin ja hallintamalliin
 • Toteutuksessa huomoidaan tietoturva, indentiteetti, infrastruktuuri, sovellus, client sekä hallinta
 • Pohjoismainen asiantuntijoidemme joukko varmistaa, että saat projektillesi parhaat osaajat.

Hyödyt asiakkaalle

 • Pysyt ajan tasalla toimituksesi vaiheista ja voit reagoida muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti
 • Säästät aikaa ja resursseja, kun muutosprojektisi toimitetaan turvallisesti suunnitelman mukaisesti.

Mitä toimitamme?

 • Projektidokumentaatio (projektisuunnitelma, testisuunnitelma ja -tapaukset, riskilista)
 • Lopputuloksena saat pilvialustan, joka huomioi organisaatiosi liiketoiminnan ja IT:n tarpeet.
Block image

4: Jalkauttaminen – organisaatioon, käyttäjiin ja uusien toiminnallisuuksien ja teknologian käyttöönottoon keskittyminen

Oletko varma, että organisaatiosi pystyy työskentelemään yhdessä tavoittaakseen visiointivaiheessa asetetut tavoitteet?

Onko oikeilla ihmisillä tarvittavat oikeudet työkaluihin?

Onko nykyinen henkilöstösi hämmentynyt käytössään olevien työkalujen kirjosta?

Pystytkö kouluttamaan henkilöstöäsi innostavalla ja tehokkaalla tavalla?

Ratkaisumme

 • Hyväksi todettu käyttöönottomallimme varmistaa, että työntekijäsi ottavat oikeat työkalut käyttöönsä, oikeassa tilanteessa
 • Rakennamme kanssasi prosessit, joilla varmistetaan, että työkaluja käytetään yrityksesi standardien mukaisella tavalla
 • Autamme sinua luomaan oppaan uusien ratkaisujesi (esim. Azure Portal ja Azure Security Center) oikeanlaiseen käyttöön
 • Luomme yhdessä organisaatiosi kanssa toimintasuunnitelman, jossa kerromme, miten uuden järjestelmäsi hyödyt tulisi realisoida ja mitata.

Hyödyt asiakkaalle

 • IT-tiimisi ymmärtää prosessit, roolitukset ja omaavat tarvittavan pätevyyden tehtävien hoitamiseen
 • Pilvialustaasi käytetään oikealla tavalla ja saat täyden tuoton investoinnillesi.

Mitä toimitamme?

 • Tarjoamme tukea työntekijöidesi motivointiin korostamalla alustan keskeisimpiä hyötyjä, kouluttamalla sekä antamalla käytännönläheistä tukea (esim. klinikat)
 • Käyttäjien innostamiseen ja käyttöönottoon auttavat organisaatiosta nimetyt pilvilähettiläät. He auttavat kollegoitaan ja työskentelevät yhdessä uusien työtapojen käyttöönottamiseksi ja kehittämiseksi
 • Toimitamme toimintasuunnitelman (pelikirja) ja osallistavaa koulutusmateriaalia sekä -videoita.
Block image

5: Jatkuvat palvelut ja kehitys – varmistaa, että ratkaisuasi hallinnoidaan ja kehitetään jatkuvasti turvaten tulevaisuuden tarpeiden täyttymisen

Onko organisaatiollasi vaikeuksia pysyä Microsoft Azuren pilvialustan uusien ominaisuuksien perässä ja realisoida alustan liiketoimintahyödyt?

Onko sinulla kumppani, joka osaa sekä operoida että hallinnoida pilviympäristöjä kehittäen ja optimoiden niitä jatkuvasti yhdessä asiantuntijoidesi kanssa?

Käytätkö aikaa triviaaleihin tehtäviin, jotka voitaisiin hoitaa automatisoinnilla tai Innofactorin toimesta?

Ratkaisumme

 • Ylläpitoprosessimme huolehtii alustasi ja ratkaisusi kunnosta sekä päivittämisestä
 • Autamme sinua pitämään hallintosi, tietoturvasi ja identiteetinhallintaprosessisi ajan tasalla muuttuvien liiketoimintatarpeiden mukaan
 • Toimitamme organisaatiollesi viimeisimmät tiedot Microsoft Azureen liittyvistä muutoksista, liiketoimintamahdollisuuksistasi ja tarjoamme koulutusta, kun se koetaan tarpeelliseksi.
 • Hyödyt asiakkaalle

 • Palveluillasi on erinomainen saatavuus
 • Liiketoimintanne saa parempaa palvelua, kun IT:si voi keskittyä ydintoimintoihin ja tukemaan liiketoimintaa – ei pilvialustan triviaaliin operointiin
 • Organisaatiollasi on aina oikea lisensointimalli- ja rakenne, joten et maksa palveluista ja kapasiteetista, joita et tarvitse tai käytä.

Mitä toimitamme?

 • Tarjoamme tukea ja luotettavan managed cloud service -palvelun mukaan lukien päivitykset ja valvonnan, palveluaikana 24/7
 • Tarjoamme jatkuvaa kehityspalvelua ylläpitämällä organisaatiosi tiekarttaa, sekä toimitamme organisaationne käyttöön ratkaisuusi keskittyneen asiantuntijan, joka auttaa sinua maksimoimaan ratkaisun hyödyt.
Block image

Aloita Innofactorin Cloud Journeyllä

Yhtenä johtavista pohjoismaisista digitalisaation ja pilviratkaisujen toteuttajista ja toimimalla läheisesti maailmanluokan kumppanien ja johtavien pohjoismaisten asiakkaiden kanssa, meillä on osaaminen ja kokemus auttaa sinua ottamaan seuraava askel kohti pilvimaailmaa.

Jotta pääset alkuun, tarjoamme sinulle tunnin ilmaisen perehdytyksen Cloud Journey -viitekehykseen. Sen avulla organisaatiosi suunnittelee, toteuttaa ja käyttää pilvipalveluita onnistuneesti.

Jos kiinnostuit, jätä meille alla yhteystietosi, niin otamme yhteyttä. Voit myös ladata Cloud Journey -oppaan ja tutustua viitekehykseen tarkemmin.

 

Turvallisen pilvialustan ratkaisumme

Block image

Haluatko lisätietoja tai varata demon? Jätä meille tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Jos alla oleva lomake ei sinulle näy, voit myös jättää yhteydenottopyynnön tässä

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.