Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 (IFRS)

30.10.2018 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 30.10.2018 klo 9.00

 

Kolmannella vuosineljänneksellä tappio pieneni hieman vertailukaudesta, vaikka liikevaihto jäi tavoitteista – yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena pyrimme jatkossa vuositasolla noin 2,4 miljoonan euron positiiviseen vaikutukseen käyttökatteessa


Heinä–syyskuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 13,8 miljoonaa euroa (2017: 14,1), jossa laskua 2,5 %
 • Käyttökate oli noin -503 tuhatta euroa (2017: -681), jossa parannusta 26,1 %.
 • Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto
 • Liiketappio oli 1 186 tuhatta euroa (2017: -1 348) jossa parannusta 12,1%
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) noin 2,1 miljoonaa euroa, Kuntien Tiera Oy noin 2 miljoonaa euroa ja suomalainen yksityinen terveydenhuoltoyritys noin 0,5 miljoonaa euroa, jotka eivät kuitenkaan ehtineet juurikaan vaikuttaa vielä liikevaihtoa parantavasti

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 47,3 miljoonaa euroa (2017: 48,5), jossa laskua 2,6 %
 • Käyttökate oli -124 tuhatta euroa (2017: 784), jossa laskua 115,9 %
 • Liiketappio oli 2 177 tuhatta euroa (2017: liiketappio 1 229) ja laski 77,2 %
 • Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto

Katsauskauden jälkeen Innofactor käynnisti uudistetun strategiansa pohjalta yhteistoimintaneuvottelut liittyen organisaationsa kehittämiseen ja arvioi vuoden 2018 tulosnäkymänsä heikkenevän johtuen organisaationsa uudelleenjärjestelystä. Yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja niiden perusteella tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan tuottavan noin 2,4 miljoonan euron positiivisen tulosvaikutuksen vuodesta 2019 alkaen.

 

 

1.7.–30.9.2018

1.7.–30.9.2017

Muutos

 

1.1.–30.9.2018

1.1.–30.9. 2017

Muutos

 

1.1.–31.12. 2017

Liikevaihto tuhatta euroa

 

13 773

14 126

-2,5 %

 

47 253

48 527

-2,6 %

 

65 666

Liikevaihdon kasvu

 

-2,5 %

19,7 %

 

 

-2,6 %

16,6 %

 

 

10,1 %

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa

 

-503

-681

26,1 %

 

-124

784

-115,9 %

 

1 308

prosenttia liikevaihdosta*

 

-3,7 %

-4,8 %

 

 

-0,3 %

1,6 %

 

 

2,0 %

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

 

-1 186

-1 348

12,1 %

 

-2 177

-1 229

-77,2 %

 

-1 461

prosenttia liikevaihdosta*

 

-8,6 %

-9,5 %

 

 

-4,6 %

-2,5 %

 

 

-2,2 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

 

-1 223

-1 421

14,0 %

 

-2 480

-1 571

-57,9 %

 

-1 579

prosenttia liikevaihdosta*

 

-8,9 %

-10,1 %

 

 

-5,2 %

-3,2 %

 

 

-2,4 %

Tulos tuhatta euroa*

 

-763

-1 137

32,9 %

 

-2 227

-1 624

-37,1 %

 

-2 007

prosenttia liikevaihdosta*

 

-5,5 %

-8,0 %

 

 

-4,7 %

-3,3 %

 

 

-3,1 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

 

71,4 %

55,7 %

 

 

71,4 %

55,7 %

 

 

53,8 %

Omavaraisuusaste

 

41,2 %

43,8 %

 

 

41,2 %

43,8 %

 

 

43,4 %

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**

 

591

623

-5,1 %

 

598

609

-1,8 %

 

610

Tulos per osake (euroa)

 

-0,0271

-0,0314

13,8 %

 

-0,0548

-0,0359

-52,9 %

 

-0,0357*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4.–30.9.2018 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2017: 507) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 liiketulokseen sisältyy 1 521 tuhatta euroa (2017: 1521) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2018

Innofactor arvioi uudelleen tulevaisuuden näkymiään 8.10.2018 antamallaan pörssitiedotteella. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan asettuvan suunnilleen edellisen vuoden 2017 tasolle, jolloin liikevaihto oli 65,7 miljoonaa euroa, ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan positiivinen, mutta jäävän kuitenkin edellisestä vuotta 2017 heikommaksi, jolloin käyttökate oli 1,3 miljoonaa euroa.

*) Vuoden 2017 liikevaihto ja käyttökate on oikaistu IFRS 15 -standardin mukaiseksi, josta on annettu erillinen tiedote 7.5.2018.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Ennen kesää tekemämme toimenpiteet eivät riittäneet – muutamme yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena oleellisesti toimintamalliamme Suomessa, jolla tavoittelemme noin 2,4 miljoonan euron positiivista vuosittaista vaikutusta käyttökatteeseemme alkaen vuonna 2019

Liikevaihto oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 13,8 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisestä vuodesta 2,5 prosenttia. Käyttökate (EBITDA) oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,7 prosenttia liikevaihdosta), jossa parannusta edellisestä vuodesta 26,1 prosenttia. Tulos jäi merkittävästi asettamistamme tavoitteista.

Teimme varsinkin toisella vuosineljänneksellä runsaasti korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla arvioimme pystyvämme toisella vuosipuoliskolla parantamaan merkittävästi kannattavuuttamme. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan osoittautuneet riittäviksi, emmekä pystyneet saamaan kolmannella vuosineljänneksellä, etenkään sen alussa, riittävästi uusia tilauksia, jotta olisimme pystyneet suunnitellusti kasvattamaan liikevaihtoamme, vaan se jäi 2,5 prosenttia edellistä vuotta alhaisemmaksi, jolloin tekemämme kustannusvähennykset eivät vaikuttaneet kannattavuuteen riittävässä määrin.

Julkaisimme 8.10.2018 tiedotteen strategiamme päivityksestä, jonka mukaisesti uutena missionamme on organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen – Driving the #ModernDigitalOrganization. Strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi Innofactor tiedotti 8.10.2018 yhteistoimintaneuvotteluista tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla suomalaisissa yhtiöissään. Innofactor on saanut 30.10.2018 antamansa tiedotteen mukaisesti neuvottelut päätökseen. Innofactor vähentää yhteensä 12 tai 13 henkilöä, jonka avulla saavutetaan vuodesta 2019 alkaen noin 1,4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Lisäksi tehtävien uudelleenjärjestelyillä pystytään aiemmin sisäistä työtä joko osittain tai kokonaan tehneitä henkilöitä siirtämään asiakastyöhön, jonka arvioitu käyttökatetta parantava vuosittainen vaikutus on noin 1,0 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan vuodesta 2019 alkaen arvioidaan nyt tehdyillä toimenpiteillä saavutettavan noin 2,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen.

Suomen toimittavassa organisaatiossa pystyimme vähentämään kolme organisaatiotasoa. Tämä saavutetaan siirtymällä 50:stä nykyisestä pääosin oman toimensa ohella henkilöesimiestehtävässä toimivasta esimiehestä 16 päätoimiseen henkilö- ja linjaesimieheen, jolloin merkittävälle osalle nykyisistä esimiehistä vapautuu huomattavassa määrin aikaa myyntiin ja asiakastyöhön, sekä järjestelyllä, jossa Innofactor-konsernin toimitusjohtaja Sami Ensio ottaa hoitaakseen myös Suomen maajohtajan tehtävät. Jatkossa Suomessa konsultin ja konsernin toimitusjohtajan välissä on vain kaksi esimiestä.

Olen äärimmäisen pahoillani niiden henkilöiden puolesta, jotka jouduimme tässä yhteydessä irtisanomaan. Hyviä ihmisiä joutuu lähtemään, koska meillä ei uudessa organisaatiossa ole enää heidän roolejaan. Haluankin näin julkisesti kiittää heitä kaikkia Innofactorin eteen antamastaan panostuksesta. Samalla olen kuitenkin innostunut uudesta organisaatiostamme ja omasta roolistani siinä. Uudistuksen myötä muutamme Suomen tiimit itseohjautuviksi. Uskon tämän parantavan asiakaslähtöisyyttä, työn laatua, tehokkuutta ja henkilöstön työtyytyväisyyttä. Organisaatiotasojen vähentäminen luo Innofactoriin uudelleen alkuaikojen yrittäjähenkeä, nopeuttaa päätösten viemistä käytäntöön ja auttaa saavuttamaan liiketoimintatavoitteitamme. Nautin suunnattomasti asiakkaiden kanssa toimimisesta, johon uusi laajennettu roolini tarjoaa nyt entistä paremmat mahdollisuudet. Uskon näiden muutosten vaikuttavan todella piristävästi Innofactorin toimintaan.

Innofactorin visiona on olla digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen myös aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Panostamme pohjoismaisella tasolla strategiassamme entistä vahvemmin viiteen ratkaisualueeseemme (Journeys) sekä valittuihin toimialoihin, joilla Innofactor pyrkii yhtenäistämään toimintamallinsa ja tarjontansa Pohjoismaissa. Tarjonnan yhtenäistäminen voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.

Innofactorin missio: Driving the #ModernDigitalOrganization (suomennettuna: organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Innofactorin visio: Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • hyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelut
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2018 liikevaihdon lasku oli 2,6 prosenttia. Yhtiö ei päässyt orgaaniselle kasvulle asettamaansa tavoitteeseen.

Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 oli -0,3 prosenttia, mikä on heikko sekä erittäin kaukana asetetusta 20 prosentin tavoitetasosta.

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 • keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
 • tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
 • panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
 • keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
 • siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
 • vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
 • pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
 • kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 negatiivinen 1,9 miljoonaa euroa (2017: 3,1 miljoonaa euroa). Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 71,4 prosenttia (2017: 55,7 %).

 

Espoossa 30.10.2018

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet kolmannesta osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2018

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 30.10.2018 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Marko Lehtonen. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00, jonka esittelee talousjohtaja Marko Lehtonen.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2013–2017 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 20 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

 

Liite: Innofactor Oyjn osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 (IFRS).pdf

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.