Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019 (IFRS)

29.10.2019 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 29.10.2019 klo 9.00


Innofactorin käyttökate ja tilauskanta merkittävästi vertailukausia paremmat, myös liikevaihto kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun

Heinä–syyskuu 2019 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli noin 14,0 miljoonaa euroa (2018: 13,8), jossa kasvua 1,4 %
  • Käyttökate oli noin 1,5 miljoonaa euroa (2018: -0,5), jossa parannusta 2,0 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2018: -1,2), jossa parannusta 1,4 miljoonaa euroa
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6), jossa kasvua 107 %
  • Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet suunnitellusti vuoden 2019 aikana
  • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa Innofactor valittiin Suomen Verohallinnon IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen noin 10–20 miljoonaa euroa, ruotsalaisen Epiroc Rock Drills AB:n hakemistopalveluiden toimittajaksi noin 0,7 miljoonaa euroa sekä sai useita muita pienempiä tilauksia

Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli noin 46,8 miljoonaa euroa (2018: 47,3), jossa laskua 1,0 %
  • Käyttökate oli noin 3,5 miljoonaa euroa (2018: -0,1), jossa parannusta 3,6 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2018: -2,2) ja parannusta 114,5 %

Konsernin tunnusluvut, IFRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.-30.9.2019

1.7.-30.9.2018

Muutos

 

1.1.-30.9.2019

1.1.-30.9.2018

Muutos

Liikevaihto tuhatta euroa

 

 

13 968

13 773

1,4 %

 

46 767

47 253

-1,0 %

Liikevaihdon kasvu

 

 

1,4 %

-2,5 %

 

 

-1,0 %

-2,6 %

 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa*

 

 

1 535

-503

405,2 %

 

3 532

-124

2938,7 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

11,0 %

-3,7 %

 

 

7,6 %

-0,3 %

 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

 

 

252

-1 186

121,3 %

 

315

-2 177

114,5 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

1,8 %

-8,6 %

 

 

0,7 %

-4,6 %

 

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

 

 

42

-1 223

103,4 %

 

-259

-2 480

89,6 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

0,3 %

-8,9 %

 

 

-0,6 %

-5,2 %

 

Tulos tuhatta euroa*

 

 

93

-763

112,2 %

 

-183

-2 227

91,8 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

0,7 %

-5,5 %

 

 

-0,4 %

-4,7 %

 

Tilauskanta***

 

 

 53 167

 25 602

 107,1%

 

53 167

 25 602

107,1%

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)*

 

 

84,6 %

 

 

84,6 %

 

Nettovelkaantumisaste ilman IFRS16

 

 

60,5 %

71,4 %

 

 

60,5 %

71,4 %

 

Omavaraisuusaste*

 

 

40,2 %

 

 

40,2 %

 

Omavaraisuusate ilman IFRS16

 

 

44,6 %

41,2 %

 

 

44,6 %

41,2 %

 

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**

 

 

535

591

-9,5 %

 

535

598

-10,5 %

Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa**

 

 

542

588

-7,8 %

 

542

588

-7,8 %

Tulos per osake (euroa)

 

 

0,0036

-0,0271

113,5 %

 

0,0013

-0,0548

102,3 %

 

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) sekä 1.1.–30.9.2019 1522 tuhatta euroa (2018: 1522) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 16 standardin implementointi vaikuttaa laajalti eri 2019 tunnuslukuihin. IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli 1.7.–30.9.2019 645 tuhannen euron sekä 1.1.–30.9.2019 1 265 tuhannen euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA). Standardin implementoinnista ja vaikutuksista lisätietoja annettu kohdassa "Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2019 (IFRS) Laatimisperiaatteet".

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

***) Ennen yhteisen ERP:n käyttöönottoa kahdessa vaiheessa Ruotsissa 1.7.2018 ja 1.10.2018 luvut perustuvat siellä osittain johdon arvioon.

 

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019

Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa, ja vuoden 2019 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 4–6 miljoonaan euroon, kun käyttökate 2018 oli -1,0 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Ennätyksellinen tilauskanta käänsi kolmannella vuosineljänneksellä myös liikevaihdon kasvuun ja varmisti hyvän kannattavuuden

Liikevaihto vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä oli 14,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta laski Ruotsissa. Osittain liikevaihto jäi odotettua heikommaksi johtuen Ruotsin ja Norjan kruunun heikosta kurssista euroon nähden, jolla oli noin 0,1 miljoonan euron vaikutus. Tehostamis-toimenpiteiden seurauksena liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 12,0 % edellisestä vuodesta.

Käyttökate (EBITDA) parani 2,0 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen 1,5 miljoonaan euroon (11,0 prosenttia liikevaihdosta). Käyttökatteen parantuminen johtui erityisesti vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyistä toiminnan uudelleen¬järjestelystä ja tehostamisesta, kulusäästöistä sekä IFRS 16 aiheuttamista muutoksista vuokrakustannusten käsittelyyn, jonka vaikutus käyttökatteeseen oli 0,6 miljoonaa euroa. Historiallisesti Innofactorin käyttökate on tyypillisesti parantunut vuosineljänneksittäin vuoden loppua kohden.

Tilauskanta kasvoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana jälleen ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6), jossa kasvua 107 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Erityisen iloinen olen siitä, että Verohallinto valitsi julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Pilvipalveluasiantuntijoiden osa-alueen hankinnan tavoitteena on laajentaa Verohallinnon MS Azure- ja Office365-pilvipalveluiden käyttöä eri järjestelmien alustana. Hankinta-alueen pääpaino on Azure-pilvipalveluinfran asiantuntijaresurssit, mutta sisältää myös tukea esimerkiksi sovelluskehitystyökaluille. Asiakkaan hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella osa-alueen kokonaisarvo on noin 10–20 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48 kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen, josta tilauskantaan on kirjattu kuusi vuotta asiakkaan arvioiman volyymin perusteella.

Ruotsin osalta liikevaihdon kasvuun tähtäävät toimenpiteet ovat käynnissä. Tavoitteenamme on edelleen saada käännettyä myös Ruotsin liikevaihto kasvuun vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa on uuden maajohtajan haku käynnissä, mutta emme saaneet tehtyä valintaa aiemmin aikomamme mukaisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Uutena tavoitteenamme on saada uusi maajohtaja valittua marraskuun loppuun mennessä.
Innofactor on palkannut konserniin uuden teknologiajohtajan Jufo Peltomaan, joka aloitti 28.10.2019. Olen todella iloinen, että saamme hänet vahvistamaan Innofactorin tiimiä.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen (jotka eivät kuitenkaan ole vuoden 2019 prioriteettina) kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, sekä pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Vuonna 2019 Innofactor keskittyy erityisesti kannattavuutensa parantamiseen.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi tammi–syyskuussa 2019 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson -0,1 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon (7,6 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi jälleen oleellisesti parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen huomattavasti työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2019 oli 46,8 miljoonaa euroa (2018: 47,3), jossa laskua 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta laski Ruotsissa. Innofactorin strategian kannalta on keskeistä saavuttaa kasvua myös Ruotsissa. Tavoitteenamme on saada myös Ruotsin liikevaihto käännettyä kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee myös ennätyssuuri tilauskanta 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6).

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2019 3,4 miljoonaa euroa (2018: -1,9) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 40,2 prosenttia (2018: 41,2 %). IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 1,3 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

 

Espoossa 29.10.2019

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2019

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 29.10.2019 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi


Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

 

Liite: Innofactor Oyjn osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019 (IFRS).pdf

 

 

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.