Kom igång med att kartlägga er medarbetarresa

Hero Image

Om du är HR-chef eller arbetar inom HR så står "attrahera talanger" sannolikt högt på er att-göra-lista. Åtminstone om man får tro sammanställningar över HR-chefens största utmaningar. Där ligger frågan "hitta rätt kompetens" högt tillsammans med andra frågor som "ledarskap" och "social och organisatorisk arbetsmiljö".

Det blir allt vanligare att företag ser medarbetaren som en viktig "kund". Därmed går det att applicera moderna metoder för marknadsföring och försäljning även inom hantering av medarbetare.

Som exempel är det många företag som börjat använda begreppet kundresa (Customer Journey) för att illustrera kundens "resa" och upplevelser av interaktionerna med företaget under sin livscykel.

På motsvarande sätt börjar allt fler att använda sig av begreppet medarbetarresa (Employee Journey) och kartlägger upplevelsen som en medarbetare har före, under och efter sin anställning i företaget.

Fördelar med att kartlägga medarbetarresan

Fördelarna med att proaktivt och medvetet kartlägga medarbetarresan är flera:

 • Ni får förståelse för vad som är viktigt för medarbetare i hela medarbetarresan och kan förbättra upplevelsen för kandidater, medarbetare och alumni (tidigare anställda). Då blir ni bättre på att attrahera, behålla och utveckla personal.
 • I dagens uppkopplade värld är det viktigt att skapa positiva medarbetarupplevelser. Negativa upplevelser sprider sig snabbt vilket skadar varumärket och gör det svårare att rekrytera.
 • HR-avdelningen blir bättre på att beställa och kravställa på system. Ni vet hur de ska hänga ihop för att skapa ett bra arbetsflöde för medarbetaren och för att slippa klassiska problem med system som fungerar isolerat från varandra.
 • Ni undviker silo-tänk mellan avdelningar och minskar dubbelarbete som att mata in samma information i flera olika system.

Fem steg för att kartlägga medarbetarresan

För att kunna skapa den mest optimala medarbetarresan behöver ni ta fem steg:

 1. Kartlägga er nuvarande medarbetarresa
  1. a) Vilka är alla de aktiviteter som kandidater, medarbetare och alumni gör när det gäller sin karriärutveckling och i sin roll som arbetstagare?

   b) Vilka upplevelser har kandidaten, medarbetaren och alumni av interaktionerna med er organisation?

 2. Kartlägga vilka aktiviteter ni gör i relation till kandidater, medarbetare och alumni – era processer för Talent Management

 3. Analysera vilka gap ni har mellan era aktiviteter och medarbetarnas upplevda "resa"

 4. Prioritera vilka av dessa gap ni behöver åtgärda för att förbättra medarbetarnas upplevelse av er som företag

 5. Besluta om aktiviteter för att stänga dessa gap
Block image

Kom igång med att kartlägga er medarbetarresa

Känner du på dig att ni inte har full kontroll på er medarbetarresa eller är du osäker på hur ni ligger till jämfört med andra företag? Då kanske Innofactors erbjudanden för kartläggning av medarbetarresan kan vara intressanta att titta närmare på.

För att kunna ge dig en bättre användarupplevelse så använder vi cookies på hemsidan. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet.