Hoppa till huvudinnehåll

Mobilt stöd för Servicetekniker

Strukturera och minska tidsspillet både för dina anställda och dina kunder.

Hero Image

Med rätt mobilt stöd kan servicetekniker arbeta effektivare

Genom att använda ett effektivt mobilt stöd i vardagen ger du både säljare och servicetekniker/-eftermarknad en bättre och mer sammanhängande kundbild. På så sätt ges möjligheter att strukturera och minska tidsspillet både för dina anställda och dina kunder.

Hitta rätt person med rätt kunskaper för aktuellt ärende
Du kan optimera scheman automatiskt och snabbt omfördela resurser om och när det uppstår högre belastning. Det hjälper dig att snabbt hitta rätt person med rätt kunskaper för det aktuella ärendet. Det gör att du kan lösa fler ärenden med befintlig personalstyrka och dessutom förenkla supporten på plats.

Alltid tillgång till rätt kundinformation
Oavsett vilken enhet dina tekniker använder så har de alltid tillgång till den kundinformation och vägledning som de behöver, när de behöver den.

Viktiga funktioner för fältpersonal

  • En 360-gradersvy över kunden och kundens ärendehistorik
  • Ge rätt service direkt på plats
  • Via en flerdagskalender med detaljer kring varje arbetsorder kan de hantera ärendet dynamiskt
  • Koppla varje historik till produktkonfiguration, prissättning och information som krävs
  • Få stegvisa instruktioner direkt på plats.

Skicka bara ut tekniker när de verkligen behövs
Via en fjärranslutning med enheter som är anslutna via IoT så kan du identifiera, felsöka och åtgärda problem som upptäckts redan innan kunderna är medvetna om dem. Du kan också försöka att åtgärda dem på distans så att dina tekniker endast skickas ut när det verkligen behövs. Det gör att du kan sänka kostnaderna.

Sätt kunden i centrum i varje interaktion
Med hjälp av fältservice kan du hålla kunderna informerade, förenkla kommunikationen och säkerställa interaktioner i varje steg i servicekedjan. Kunderna kan själva få möjlighet att se kommande servicemöten och att visa avslutade och öppna ärenden via en kundportal. Du kan också skicka teknikernas position i realtid till dem med ankomsttider, foto och information om fordon. Allt för att säkerställa att kunden vet vem som kommer och när. Genom automatiserade SMS och telefonsamtal kan kunden hållas informerade om varje steg.

Andra är till exempel lagerhantering och avtalshantering som förenklar hantering och ger bättre insyn.

Vårdsektorn
Ni som arbetar inom vårdsektorn med hemtjänst och olika servicetekniker har stora möjligheter att uppnå;

  • En mer effektiv verksamhet
  • Ge bättre service
  • Schemalägga rätt personal
  • Få nöjdare kunder

Microsoft Dynamics 365 for Field Service är en av byggklossarna i hela konceptet Microsoft Dynamics 365. Du kan välja att börja med en byggkloss och sedan successivt ta nästa steg. Det underlättar din framtida utveckling - och gör det möjligt att vid behov bygga på alltefter dina villkor.

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt