Hoppa till huvudinnehåll

Microsoft Dynamics 365 HR

Så ser det ut för HR, chefer och medarbetare i Microsoft Dynamics 365 HR

HR and talent management

Vi har valt ut ett axplock av centrala delar för att ge en bild av systemet ur olika perspektiv utifrån vad som är viktigt i en HR-lösning. Med Microsoft Dynamics 365 HR får du en HR-lösning med unika möjligheter att förenkla och effektivisera HR-arbetet och samtidigt skapa mer integrerade verksamhetsprocesser med ökat engagemang. 

Bilderna ovan visar HR-medarbetarens översikt över personal och förändringar - klicka för att förstora bilden. 

Stärk upplevelsen och öka engagemanget för chefer och medarbetare

Öka transparensen för medarbetare med en tydlig en översiktsvy

Visar avtal, kompetenser, utbildnings- och karriärinformation, mål, organisationstillhörighet, samlat och tillgängligt på ett ställe.

Engagera medarbetarna genom att aktivera "self service"

Medarbetarna kan själva uppdatera information och följa upp status kring exempelvis aktiviteter vid onboarding, förflyttning till ny roll, resultatmål, medarbetarsamtal eller lägga en begära om ledighet.

Stärk chefernas förmåga att stötta sina team och medarbetare

Skapar bättre förutsättningar med planerings- och uppföljningsverktyg som bidrar till att optimera teamets resultat och utveckla medarbetare utifrån individuella möjligheter och behov.

Jobba proaktivt och strategiskt med kompetensutveckling, uppföljning och analys

Utvärdera medarbetares nuvarande kompetenser med framtida kompetensbehov i er verksamhet för att upptäcka kompetensgap och därmed kunna hjälpa team, chefer och medarbetare att växa med verksamheten.

 

Bilderna ovan visar medarbetarens egen översikt och chefens översikt över sitt team - klicka för att förstora bilderna. 

Läs om vårt HR-erbjudande

 

Förenkla genom att samordna och integrera dina system och HR-processer

 
Dra nytta av möjligheterna med den integrerade Microsoft-plattformen

Med en gemensam plattform ökar säkerheten och kvaliteten vid överföringen och hantering av personuppgiftsrelaterad information inom verksamheten. Microsoft Dynamics 365 HR kan även enkelt integreras eller kopplas samma till andra system.


Förenkla rekryteringsprocessen

I Microsoft Dynamics 365 HR finns en sömlös integration till LinkedIn Talent Solutions. Systemet är också förberett för att kunna integreras med det rekryteringssystem du har idag. Allt för att effektivisera och förbättra upplevelsen av rekryterings- och anställningsprocessen.

Mer inspiration på vår blogg om hur du digitaliserar HR-arbetet

Stärk insikterna med relevanta nyckeltal, analyser och anpassade rapporter


Sammanställa, analysera och visualisera personalinformation

Informativa och visuella dashboards ger dig en god bild över hela verksamheten i en rad olika vyer och behov. Vill du fördjupa dig i grafer, tabeller och detaljer går det enkelt att exportera data ur HR-systemet för vidare bearbetning i exempelvis Excel. HR-lösningen är enkel att utveckla, skala och koppla ihop med andra system.

Fatta säkrare, datadrivna beslut

Med visuella analyser och nyckeltal som bygger på och spårar tillbaka till informationen som finns i ditt HR-system kan du ta fram bättre beslutsunderlag. Genom att analysera trender och utveckling baserat på förändringar i personaldata får du insikter som gör vägen till beslut enklare.
 

Underlätta planeringen och skapa bättre strategiska förutsättningar för HR

Microsoft Dynamics 365 HR har ett gediget rapportbibliotek med en unik bredd av värdefull information för HR. Här får du tillgång till en mängd färdiga rapporter och analyser som uppdateras löpande och gör att du kan följa nyckeltal som t ex headcounts, FTE, personalomsättning etc. Vill du bygga på uppföljning finns oändliga möjligheter med Microsoft Power BI.

Bilderna ovan visar analyser och nyckeltal respektive detaljer för export och vidare bearbetning - klicka för att förstora bilden.

Vill du veta mer om vår HR-lösning och hur Innofactor kan hjälpa dig?

Boka ett möte med vårt HR-team!

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt