Hoppa till huvudinnehåll

Ruter Dam digitaliserar sin medlemshantering ytterligare

Läs mer om hur vi hjälpte Ruter Dam

Hero Image

Ruter Dam digitaliserar sin medlemshantering ytterligare

Ruter Dam inledde sommaren 2020 ett projekt att digitalisera sin medlemshantering och kommunikation ytterligare. Dels för att minska den interna administrationen till förmån för mer värdeskapande aktiviteter. Dels för att öka medlemsvärdet genom att kunna erbjuda medlemmarna smartare sätt att interagera och nätverka med varandra på sikt.

Kvinnligt chefsprogram och ett engagerat affärsnätverk

Ruter Dam är ett kvinnligt chefsutvecklings- och mentorprogram. När det grundades 1987 fanns få kvinnliga chefer med höga befattningar i storbolagen. Idag är läget ett annat. Drygt 1300 kvinnor har genomgått Ruter Dam-programmet och många av dem återfinns i dag på höga positioner i svenskt näringsliv.

Efter avslutat programår erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams Affärsnätverk. Det finns ett stort engagemang och utbyte i nätverket. Medlemmarna stöttar varandra, delar utmaningar samt möjligheter och fortsätter att göra så hela livet.

Våren 2020 tog ledningen för Ruter Dam beslutet att uppgradera sin medlemshantering och kommunikation. Innofactor anlitades som digitaliseringspartner.

Bakgrund: Tidskrävande manuell hantering och Corona

Ruter Dam hade länge känt att deras medlemshantering skulle vinna på att digitaliseras ytterligare. Den manuella hanteringen hade blivit väldigt tidskrävande.

– I takt med att vår organisation har vuxit, nu även med vårt program Spader Ess för kvinnor i början av sin chefskarriär, har vi fler kontaktytor än tidigare som vi kände ett behov av att strukturera upp. Det kändes viktigt att frigöra tid från administration och kunna fokusera än mer på våra program och nätverksaktiviteter, säger Helena Velin, som ansvarat för projektet från Ruter Dams håll.

Det var emellertid utbrottet av Corona som blev startskottet för ett skifte till en ny lösning. Ruter Dam behövde snabbt hitta en lösning för att kunna hålla digitala träffar. Lösningen blev Microsoft Teams. Förutom de digitala träffarna såg man även potential i att på sikt kunna skapa kanaler för olika intressegrupper i Teams, för att medlemmarna enklare ska kunna interagera med varandra och nätverka inom Affärsnätverket.

Ruter Dam beslutade sig för att ta klivet och bygga en solid medlemslösning med förbättrade kommunikationsmöjligheter, ökad datasäkerhet och enklare hantering.

En innovativ lösning

Valet av implementeringspartner föll på Innofactor, mycket tack vare vår erfarenhet av medlemslösningar och verksamhetsförståelse för medlemsorganisationer. I normala fall arbetar vi oftast med stora medlemsorganisationer och komplexa processer. Men för Ruter Dam var det inte aktuellt att köpa en alltför stor lösning. Därför fick vi tänka kreativt för att få till en bra helhet. Vi designade ett upplägg med Microsoft Dynamics 365 som nav med integrationer mot olika tredjepartslösningar.
Det här är delarna i lösningen:

Kontroll över data och minskad administration. Stommen är en medlemsplattform i CRM-systemet Microsoft Dynamics 365. Detta ger ordning och reda i masterdata, informationsdelning internt i organisationen samt en enklare medlemshantering som minskar manuell hantering och personberoendet.

Bättre möjligheter till interaktion för medlemmarna. På sikt kan Microsoft Teams användas som plattform för kommunikation, interaktion och erfarenhetsutbyte. På Teams kan medlemmarna koppla upp sig mot andra i nätverket, exempelvis skapa intressegrupper, ha dialog med kurskamrater under och efter programmen samt chatta både enskilt och i grupp.

Enklare hantering. Eventbrite används för att smidigare kunna marknadsföra och hantera evenemang. Mailchimp används för epostkommunikation och inbjudningar.
En ny hemsida byggs i Wix med syfte att bättre synliggöra värdet av ett medlemskap och underlätta medlemsvärvning.

Mindre tid på medlemshantering och administration

Den främsta nyttan med den nya lösningen för Ruter Dam är tidsbesparingen i medlemshantering och administration.

Det frigör tid som kan ägnas åt aktiviteter som skapar värde för medlemmarna, säger Sophia Holte, kundansvarig för Ruter Dam på Innofactor AB

Det faktum att all masterdata ligger i Microsoft Dynamics 365 gör också att Ruter Dam kan nyttja data från alla integrerade system och bibehålla ordning och reda, säger Sophia Holte,

Den nya medlemslösningen började rullas ut till medlemmarna veckan innan jul 2020.

Titta på vårt innehåll som kanske intresserar dig

No events found.

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt