Hoppa till huvudinnehåll

Hur stor riskyta är Shadow IT? Och hur påverkar detta cybersäkerheten?

Hero Image
19.9.2023 11:00 - 11:45 (UTC+02:00)
Online

Hur stor riskyta är Shadow IT? Och hur påverkar detta cybersäkerheten?

Registrera dig för att se inspelat webbinar!

Under 2023 förväntas mellan en tredjedel till hälften av alla cyberattacker riktas mot Shadow IT. Shadow IT är de tekniska system, applikationer, programvaror och tjänster som används inom en organisation utan att dessa har godkänts eller officiellt stöds av IT-avdelningen. Det är därför viktigt att förstå vad Shadow IT är och hur detta kan påverka företag och organisationer. Vilka utmaningar innebär Shadow IT och hur hanterar man bäst riskerna. Genom att vidta lämpliga åtgärder för att minska och hantera användningen av obehöriga tjänster kan organisationer förbättra sin övergripande cybersäkerhet och skydda känslig information.

På detta webinar får du mer information om hur du kan öka cybersäkerheten inom din verksamhet och hur du skyddar ditt företags känsliga information. Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Vad är och varför uppstår ShadowIT? Vi kommer att granska vad ShadowIT innebär och varför det ofta uppstår inom organisationer, trots befintliga cybersäkerhetsåtgärder.
  • Vilka risker innebär ShadowIT? Vi kommer att identifiera och analysera de olika risker som ShadowIT kan medföra, inklusive potentiella sårbarheter och hot mot företagets data och integritet.
  • Strategi för att hantera ShadowIT. Våra experter kommer att presentera strategier och bästa praxis för att hantera och minimera förekomsten av ShadowIT inom din organisation.
  • Hur hanteras riskerna med ShadowIT med hjälp av MS Defender-sviten? Vi kommer att utforska hur Microsoft Defender-sviten kan användas för att upptäcka, förebygga och hantera riskerna med ShadowIT på ett effektivt sätt.

Våra erfarenheter med att hantera Cloud Apps och ShadowIT. Vi delar med oss av våra praktiska erfarenheter och lärdomar från att hantera molnapplikationer och ShadowIT inom olika verksamhetsområden.

Webinaret passar alla som är engagerade i att säkra företagets digitala miljö.

Värdar för webinaret är Daniel Månström, Lars Viding och Rolf Bardh

 

 

Daniel Månström

Kontakta mig för ett rådgivningsmöte!
+46 (0) 738-22.50.86
Kontakta mig direkt!
Contact picture