Hoppa till huvudinnehåll

Microsoft Cloud för hållbarhet

Snabba upp din hållbarhetsresa

Hero Image

En heltäckande lösning för minskning och rapportering av koldioxidutsläpp

Microsoft Cloud för Sustainability är en grupp av lösningar som hjälper dig att mäta, förstå och minska dina koldioxidutsläpp,sätta upp hållbarhetsmål och vidta mätbara åtgärder. Den fungerar inom flera olika slags branscher och följer Greenhouse Gas Protocol. Vare sig du vill samordna dataintelligens, bygga upp en hållbar IT-infrastruktur, minska verksamhetens miljöpåverkan eller skapa hållbara värdekedjor, kan Microsoft Cloud för hållbarhet hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

Microsoft Cloud för hållbarhet hjälper dig att förbereda dig inför ändringarna i EU:s taxonomi

EU-taxonomin hjälper investerare, företag och beslutsfattare att stödja övergången till en koldioxidsnål och motståndskraftig ekonomi. I regleringen ställs kriterier för sex miljömål och den kommer att träda i kraft stegvis mellan 2022 och 2024 samt granskas och uppdateras regelbundet. Så här kan Microsoft Cloud för hållbarhet stödja din hållbarhetsresa:

 • Samla och centralisera dina data för att enklare lagra, rapportera och minska din miljöpåverkan.
 • Strömlinjeforma datainhämtningen, integrationen och beräkningarna.
 • Analysera och rapportera miljöpåverkan och hållbarhetsframstegen.
 • Få användbara datainsikter och rekommendationer som hjälper dig att minska utsläppen och förbättra affärsprocesserna.
 • Identifiera möjligheter att byta ut dina verktyg, system eller aktiviteter mot renare alternativ och öka affärsvärdet.
 • Skapa koldioxid- och energieffektivitet i molntjänsten.
 • Bedöm, övervaka och hjälp till att förbättra efterlevnadshållningen genom globala, regionala och branschvisa regler och standarder.
 • Ta i bruk teknik som är av hållbar design.
 • Minimera miljöavtrycket i dina driftsystem och processer.
 • Skapa energieffektivitet och en övergång till ren energi.
 • Modernisera bilparken och logistiken
 • Minska miljöpåverkan från byggnader, utrymmen och utrustning.
 • Öka öppenheten och ansvarstagandet genom hela värdekedjan, från materialanskaffningen till slutet av produktens livslängd.
 • Skapa hållbarare produkter och tjänster.
 • Optimera material- och produktlogistiken.

För att komma igång med Microsoft Cloud för hållbarhet ta kontakt med din kontaktperson på Innofactor eller fyll i blanketten nedan. Du kan också prova tjänsten för att se hur den fungerar i din verksamhet.

Kom igång redan idag!

Vill du veta mer så hör av dig!