Gå til hovedinnholdet

Elmera (Fjordkraft) - bygger opp en slagkraftig IT- og driftsavdeling

Hero Image

Balanserer intern og ekstern kompetanse på full fart inn i skyen

Morselskapet til Fjordkraft, Elmera Group, bygger opp en slagkraftig IT- og driftsavdeling. «Cloud First» er strategien, og på sin vei inn i skyen har Elmera Group tatt i bruk Virtual Data Center (VDC) for å oppnå stabilitet, kostnadskontroll og sikkerhet – og lent seg på Innofactors fagkompetanse for å toppe laget.


– Vi er foreløpig ikke et stort kompetansemiljø, og er dermed nødt til å ha med noen på laget, fastslår Rasmus Rasmussen, leder for drift og plattform i Elmera Group.

Rasmus og Rune fra Elmera
Fjordkraft AS ble stiftet i 2001, og ble børsnotert i mars 2018. BKK (Eviny) driftet all IT-infrastruktur for dette selskapet frem til 2020, hvor det da ble bestemt at IT-plattformen skulle skilles ut fra BKK (Eviny). Som en del av utskillelsen fulgte det med et knippe nøkkelpersoner, inklusive leder for drift og plattform, Rasmus Rasmussen, og Rune Bergsvåg, teamleder for infrastruktur og identitet.
Elmera Group ASA ble opprettet som holdingselskap for Elmera Group, som Fjordkraft nå er en del av. Elmera Group har i dag en sentralisert IT- og driftsavdeling, samt en egen avdeling for Data & Analyse.


– Vi skulle bygge opp et driftsmiljø og få kontroll på det som var overtatt fra BKK. I oppbyggingen var det en forutsetning at vi skulle bruke noen leverandører, for vi skulle ikke bli en kjempestor driftsavdeling. På denne veien kom Innofactor inn med dyp fagkompetanse, sier Rasmussen.

Strategien er sky først

Avdelingen drift og plattform består i dag av ni personer.

– Fra vår side handler det om å balansere kompetansen og bruke krefter utenfor egen organisasjon når vi trenger det, sier Rasmussen.

For skyen og Azure var ekstern kompetanse absolutt et tema.

– Da vi splittet miljøet etter utskillelsen fra BKK, kjørte de fleste systemene i et on prem-miljø hos BKK. Da vi kom inn og definerte det vi kalte «skyprosjektet», var tanken å gå i skyen med det meste – men det viste seg ganske raskt at vi ikke klarte å flytte alt. Også vi har legacy-systemer, selv om strategien er sky først, forteller han.

– Hvor høyt opp er skyprosjektet forankret?

– Helt til topps, sier Rasmussen.

Innofactor kom tidlig inn i prosjektet, og har blant annet hjulpet til med kartlegging av eksisterende skymiljø, planlegging av migrering sky-til-sky, tilpasset Virtual Data Center-plattformen med hensyn til governance og sikkerhet, oppsett og design av tilganger i Azure, samt kostnadsoptimalisering av løsningen.

Virtual Data Center gir trygghet

Høsten 2021 så Elmera Group behovet for en fullverdig partner som kunne levere drift og forvaltning av skyplattformen i Azure (Managed Services). Det ble også identifisert et behov for en 24/7 supportavtale, for å sørge for oppetiden på kritiske tjenester. I januar 2022 ble avtalen for Managed Services signert, og det ble satt opp et kundeteam for support, drift og forvaltning av Elmeras skyplattform.

– Hva har det gitt i form av for eksempel stabilitet, bedre sikkerhet, lavere kostnader, mer kontroll over rutiner og governance etc.?

– Alt dette! Ikke minst på grunn av Virtual Data Center. Med VDC får vi som kunde trygghet på at all dokumentasjon blir korrekt håndtert og at sikkerhet er i førersetet, sier Rune Bergsvåg.

Innofactor VDC er en kodebasert infrastruktur basert på Microsofts beste praksis.
I skyprosessen har Elmera Group hatt en fast Innofactor-ressurs, Haakon Baglo, og trukket på et knippe andre konsulenter ved behov.

– Det er superflinke folk, profesjonelle og pliktoppfyllende. På milepælnivå har det, som det alltid er, vært litt «grus» - men ingen store steiner, sier Bergsvåg.

Alt skal inn under samme paraply

– Vi har noen store prosjekter som løper: Vi skal bestykke VDC, og vi tar litt om gangen. Et stort prosjekt som løper ut første kvartal 2023 er å få inkludert alt som kjører i Azure fra før, inn under paraplyen til Innofactor, fortsetter han.

Det dreier seg om alle kundefrontsider, som for eksempel nettsiden og Fjordkraft-appen, hvor Innofactor overtar driftsansvaret for tjenestene.

– Deretter skal vi suksessivt begynne med nye ting som per i dag ligger utenfor Innofactor-paraplyen, blant annet intern utvikling. Kort fortalt skal alle Azure-tjenester inn i samme miljø, sier Bergsvåg.

– I tillegg er strategien for våre eksisterende on-prem og legacy-systemer, at de også skal flyttes inn i Azure og skyen – men dette prosjektet har vi ikke definert ennå. Kongstanken vår er at alt skal inn i Azure, forteller Rasmus Rasmussen.

Viktig å kjenne kostnadene

Kostnadene ved å leve et liv i skyen er et tema som også opptar Elmera Group. Ifølge Rune Bergsvåg er kostnadsstrukturen kjent, og man har ikke opplevd noen sjokk i den leiren.


– Vi har satt på kontrollmekanismer slik at det er få personer som kan lage ressurser, samt policyer som gjør at en enkeltperson ikke kan skape de dyreste ressursene. Dermed kan vi ikke «trykke feil» og for eksempel fyre opp en svært kostbar CPU, sier han.


Både Bergsvåg og Rasmussen mener kostnader er en viktig faktor:

–Kostnadsnivået på skytjenester er et tema. Vi må for eksempel vurdere på hva og om, vi skal ha 24/7 oppetidsgaranti. Kostnadsoptimalisering er ekstremt viktig, og det kan også være komplisert. Samtidig gir skyen mye, spesielt når det kommer til skalering. Skal en on-prem løsning skalere tilsvarende, koster det ofte mye mer. Fjordkraft-appen er en typisk skaleringskandidat: Den skal virke 24/7, 365 dager i året, sier Rasmussen.

Krevende å hente kompetanse

På spørsmål om hva som har vært teknisk mest krevende, forteller Rune Bergsvåg at det ikke har vært mange tekniske knuter.

– VI har funnet gode løsninger på alt, fastslår han.

Organisatorisk er bildet mer sammensatt. Microsoft Azure var ikke helt upløyd mark da BKK og Fjordkraft skilte lag, men likevel begrenset til nøkkelpersonene som fulgte med over.

– Vi jobber med å heve kompetansen internt, men det er et krevende løp. Utfordringen ligger både i å balansere hva vi skal løse internt og eksternt, samt at vi har et lite internt miljø som gjør det vanskelig å fordele kompetansen. Det er krevende å bli god på flere områder når man ikke har mange å spille på, sier Rasmussen.

– Samtidig er det krevende å rekruttere denne kompetansen når man har et lite miljø; det er ekstremt krevende for små aktører som oss. De store miljøene støvsuger markedet, supplerer Bergsvåg.

Høster fordeler av å bruke Power Platform

Elmera Group er også godt i gang med å ta i bruk Microsoft Power Platform for visualisering av data på forskjellige områder – og det er mer i vente. Leder for avdeling Data & Analyse, Stig Rune Utstrand, forteller at de ser et stort potensial ved å bruke både Power Apps, Power BI og Power Automate.

– Det kuleste nå er kanskje at vi bruker Power BI innvevd ut mot sluttkundene. Ved å knytte sammen flere tekniske miljøer, har vi innlemmet Power BI som en del av frontend-applikasjonen til Fjordkraft. I denne løsningen får våre bedriftskunder tilgang til sine egne data når det gjelder forbruk og faktura. Vi har også en del større kunder som har finansiell sikring, som kan se sine resultater. Totalt sett, når vi er helt ferdige, vil vi ha ca. 15 forskjellige visualiseringer med hensyn til kundenes data, sier Utstrand.

Han forteller at slike prosesser er med på å skape ytterligere interesse for bruk av Power Platform.

– Det er ofte slik at når man gi fra seg noe som er interessant, dukker det alltid opp flere brukercaser.

Data og analyseavdelingen har også levert en løsning til økonomiavdelingen hvor en løsning for rapportering med Power BI, er koblet sammen med Power Apps som økonomiavdelingen kan vedlikeholde på egenhånd.

– Dermed blir de mer selvhjulpne, det er mye kortere «time to market» og mange færre spørsmål til oss. Når brukerne ser at dette er enkelt ønsker de å sette opp enda flere rapporter enn det vi historisk har levert. Jeg tror at Power Automate og lavkode via Power Apps vil erstatte en del av dagens tjenester – for hvorfor skal økonomi bestille fra oss, hvis de kan lage det på egenhånd, fortsetter Utstrand – som vektlegger forretningsverdien og time to market.

– Min motivasjon er at vi skal ha en dataplattform i Azure som gjør det enkelt for sluttkunden selv å analysere data som er klargjort. Nå har vi mye på plass, teknologisk sett – og neste steg er å få forretningen til å ta i bruk mulighetene. Da er informasjon og atter informasjon nøkkelen for å trigge nysgjerrigheten, sier han.

Demokratisering av IT

Et eget DevOps-miljø med agile team på tvers av IT-disiplinene, og et farvel til silotankegangen, er en pågående prosess i selskapet.

– Selv om det er utfordrende jobber vi med rekruttering, og vi kurser noen av de ressursene vi har – slik at de kan jobbe sammen med Innofactor i sammensatte team, sier Rune Bergsvåg – og legger til at med mer internkompetanse vil selskapet bevege seg mot en demokratisering av IT.

– Da får vi alle til å være med å leke. Med Microsoft Power Platform kan de som har gode ideer lage sine egne ting – da blir hele selskapet IT. Det er veldig bra!

Tre tips til skyreisen fra Rasmus Rasmussen og Rune Bergsvåg:

  • Du må ha kompetanse internt, hvis ikke får du det ikke til. Du må også ha god bestillerkompetanse ellers blir du veldig avhengig av de på den andre siden av bordet. Alle er seg selv nærmest og du må sette agendaen selv.
  • Du må ha kontroll på kostnadssiden. Dette er viktig for ledelsen som skal være med på løpet – og de liker ikke overskridelser. Der MÅ du ha kontroll.
  • Valg av partner er ekstremt viktig, og du må ha med deg hele organisasjonen. Det er prosessene i bedriften som skal styre skyreisen. Den skal gjøre hverdagen og prosessene enklere for dem.

Disse selskapene utgjør Elmera Group:

  • Fjordkraft
  • Trøndelag Kraft
  • Gudbrandsdal Energi
  • Steddi Payments
  • AllRate
  • Kraftalliansen
  • Nordic Green Energy (Sverige og Finland)

 

Ta en titt på innholdet vårt som kan være av interesse for deg

No events found.

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!