Gå til hovedinnholdet

Formål, Misjon, Visjon og Strategi

Vår misjon: Drive den moderne digitale organisasjonen

Hero Image

Förmål, Misjon, Visjon og Strategi

 

Vårt formål

Innovating to make the world work better
(Innovasjon for å få verden til å fungere bedre)

Vår misjon:

Driving the modern digital organization
(Drive den moderne digitale organisasjonen)

Vår visjon:

Leading Nordic digital transformation partner in the Microsoft ecosystem
(Være den ledende nordiske digitale transfjormasjonpartneren i Microsoft sitt økosystem)

Vår strategi:

  • De beste nordiske fagfolkene
  • Ledende og spesialisert tilbud innen digitalisering
  • Proaktiv og fleksibel leveransemodell
  • Innovasjon med kunder i Norden

Våre langsiktige økonomiske mål er å øke lønnsomt:

  • Ved å oppnå årlig vekst på om lag 20 prosent, hvorav flertallet er ment å oppnås ved organisk vekst
  • Ved å oppnå ca. 20 prosent driftsmargin (EBITDA) i forhold til nettoomsetning
  • Ved å holde kontantstrømmen positiv og sikre en solid økonomisk stilling i alle situasjoner