Siirry suoraan sisältöön.

Tarkoitus, missio, visio ja strategia

Missiomme: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Hero Image

Innofactorin tarkoitus, missio, visio ja strategia

 

Tarkoituksemme

Innovoimme toimivamman maailman puolesta
(Innovating to make the world work better)

Missiomme

Edistämme modernia digitaalista organisaatiota
(Driving the modern digital organization)

Visiomme

Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valintamme

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen

 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme, mikä tapahtuu muun muassa tehostamalla myyntiä, parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden resursointia sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
 2. Lisäämme SaaS-palveluiden ja lisenssien osuuden yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 32 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme sekä keskittymällä myynnissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää, mikä tapahtuu muun muassa pitämällä korkeakouluista valmistuvien vuosittainen rekrytointi korkealla tasolla, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifioinnein, pitämällä henkilöstön vaihtuvuus alhaisena, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.