Gå til hovedinnholdet

Slik startet Skyreisen for Innherred Kommunesamarbeid

Hero Image

Kundereferanse Innherred Kommunesamarbeid

Et naturlig valg.

Levanger og Verdal kommuner har felles IT-tjenester, og har startet sin skyreise med Innofactor som veiviser. En gradvis utskifting av fagsystemer vil føre stadig flere tjenester ut i skyen.

Levanger og Verdal kommuner har samarbeidet om IKT-løsningene siden tidlig 2000-tallet. Fra 1. januar 2018 startet dette samarbeidet "Innherred kommunesamarbeid", som består av felles løsninger for IKT, kemner og kommuneadvokat. Kristian Styrvoll leder avdelingen som drifter IT-løsningene for begge kommunene.

– Vårt utgangspunkt var å få en oversikt over hvordan vi kan adoptere skyteknologi i utviklingen av de kommunale tjenestene. Innofactor har gjort en Azure Foundation Assessement for oss. Det er en analyse av måten vi leverer ulike fagsystemer og tjenester på i dag, og hvordan disse kan migreres ut i skyen, forklarer han.

Innofactor har tidligere bistått kommunene med en One Identity-løsning, så Styrvoll kjente godt til konsulentene fra før.

– Vi valgte å fortsette samarbeidet med Innofactor på grunn av kompetansen til konsulentene. Markedet i Trøndelag er lite, og på bakgrunn av tidligere leveranser var det et naturlig valg, forteller Styrvoll.

Skybasert drift

Innofactor utfordret tankesettet til Levanger og Verdal kommuner underveis i prosjektet.

– Konsulent Kenneth Hårstad er en dyktig prosessdriver, og holdt oss som kunde litt i ørene for å gjennomføre leveransen. Han utfordret oss når det gjelder hva dette med sky og skyteknologi egentlig innebærer, forteller Styrvoll.

Som følge av den Azure Foundation Assessement Innofactor har utført har Innherred kommunesamarbeid allerede flyttet et par tjenester ut i skyen.

– Målet vårt på sikt er å flytte flest mulig tjenester fra tradisjonell drift og ut i skyen. Vi ser at dette vil generere noe høyere driftskostnader, derfor har vi lagt en strategi om at vi ikke flytter til skyen uten å bytte fagsystemer, sier han.

Enkelt og oversiktlig

I stedet for å kun migrere dagens tjenester ut i skyen, velger altså Innherred kommunesamarbeid å satse på en naturlig overgang etterhvert som fagsystemene skiftes ut.

– Vår skyreise er en del av utviklingen av de tjenestene vi leverer. Gjennom analysen Innofactor har gjort har vi sett hvordan vi kan utnytte skyteknologien i et helhetlig perspektiv, hvor også personvern og sikkerhet er godt ivaretatt, sier Styrvoll.

Innherred kommunesamarbeid er i en prosess for å anskaffe nytt Enterprise resource planning (ERP)-system. Føringene for dette er også 100 prosent skybasert.

– Der kan vi legge inn alt av økonomi, regnskap, reiseregninger, timeregistreringer og så videre – en stor del av kommunenes porteføljer. Det skoleadministrative systemet og en del fagsystemer innenfor helse er allerede skybasert, og nå kommer etterhvert de kommunaltekniske applikasjonene i tillegg, forteller han.

Analysen fra Innofactor har gjort den totale skyreisen enklere og mer oversiktlig.

– Innofactor er en verdifull samarbeidspartner med dyktige konsulenter. Kenneth Hårstad har vært helt fantastisk, han er ekstremt strukturert, faglig sterk og kommuniserer godt med oss som kunde. Det gjør det lettere for oss å treffe valg som er riktige for oss. Innofactor er en verdifull samarbeidspartner med dyktige konsulenter. De har i tillegg god kjennskap til beste praksis, og er derfor en god rådgiver for oss, avslutter Kristian Styrvoll.

Fakta Innherred kommunesamarbeid

  • Et samarbeid mellom Verdal og Levanger kommuner om IKT, kemner og kommuneadvokat.
  • 12 ansatte i IKT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av kommunenes IKT-infrastruktur.
  • Totalt har de to kommunene ca. 35.000 innbyggere (Levanger 20.000 og Verdal 15.000).
  • Leveransen fra Innofactor består av Azure Infrastructure: Assessement/Foundation og mulighetene videre i sky for kommunale tjenester.

«Innofactor er en verdifull samarbeidspartner med dyktige konsulenter.»


Kristian Styrvoll
IT-leder
Innherred Samkommune

Hvordan det ble gjort

Følgende løsninger og teknologier, blant annet, er en del av den overordnede løsningen som ble levert til Levanger:

Ta en titt på innholdet vårt som kan være av interesse for deg

No events found.

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!