Gå til hovedinnholdet

Seminar - Sky for ledere

Seminaret er avlyst

Hero Image
9.3.2010 14.00 - 16.00 (UTC+01:00)
Oslo, Microsoft, Dronning Eufemias gate 71, Oslo

 

 

Sammen med Elmera (Fjordkraft), Kirkens Bymisjon, Kirkepartner og Microsoft deler vi vår erfaringsbaserte kunnskap om nødvendige steg for en vellykket skyreise – om gevinstene og hvordan skyen kan brukes til innovativ tjenesteutvikling.

Vi tar for oss temaene:

  • Hvordan skape forankring i toppledelsen
  • Hvordan sikre at skyreisen speiler forretningsstrategien
  • Hvordan skyen kan brukes til innovativ tjenesteutvikling
  • Hvilke ressurser må på plass?
  • Sikkerhet og governance i alle prosesser

 On stage:

Paneldiskusjon:

Kristine Husabø Hansen fra Microsoft leder paneldiskusjoner der paneldeltakerne alle har erfaring og en strategi med å være i skyen. Panelet består av CTO Terje Hansen i Kirkepartner, IT-direktør Janne Sørensen i Kirkens Bymisjon og Rasmus og Rune fra Elmera.

I paneldiskusjonen vil du få svar på:
• Bakgrunnen for å gå til skyen. Forankringen!
• Hvordan startet reisen, og hvor begynte de?
• Tenke stort og begynne smått, eller?
• Hvilke resultater de har oppnådd?
• Hvor ligger de største utfordringene?
• Hvilke faktorer er avgjørende for suksess?
• Hva med kostnadene?
• Mer enn «kun» drift: Perspektiver på innovasjon og tjenesteutvikling
• Veien videre, muligheter og gevinster?

 

Afterwork:

Benytt muligheten til å diskutere problemstillinger, utveksle erfaringer, få svar på spørsmål du lurer på, knytt kontakt med noen som har skyen under huden og møt noen av våre eksperter.

Det vil være vel investert tid å benytte muligheten til å få økt kunnskap og svar på det du lurer på i en uformell setting sammen med andre ledere.

 

Forankring og ledelse av skyprosjektet er avgjørende for suksess. Vi peker på overveielsene organisasjonen må gjennom, hva som gjør at noen lykkes og andre feiler, praktiske eksempler fra organisasjoner som har startet på null og kommet langt – deres erfaringer og tilegnet kunnskap du kan dra nytte av i dine vurderinger.

Seminaret er myntet på toppledelsen som ønsker å vite mer om hvordan en vellykket skyreise kan gjennomføres på en velfundert måte, basert på faktisk kunnskap og erfaring.

Det vil være begrenset med plass.

Agenda

14.00: Make it or break it in the cloud

14.20: Toppledelsen må involveres fra start

14.45: Fra flaskehals til innovasjonskraft

15.15: Elmera Group (Fjordkraft) - Erfaringer og fremtidsvisjoner i sky

15.40 Paneldiskusjon

16.00: Afterwork

Registreringen er stengt