Hoppa till huvudinnehåll

Dynasty Funktioner

Fullständig kontroll över din elektroniska informationshantering

Hero Image

Diarieföring

Innofactor Dynasty är ett diarieföringssystem vilket håller koll på din myndighets eller kommuns allmänna handlingar samt håller dessa skilda från arbetsmaterial. Själva diarieföringen sker automatiskt när handlingar klarmarkeras i Dynastys dokument- och ärendehantering.

Diariet visar vilka handlingar som finns, deras namn, beteckning, datum och i förekommande fall avsändare och mottagare. Diariet kan publiceras på myndighetens eller kommunens webbplats för att tillgodose lagens krav på offentlighet.

Dokumenthantering

Innofactor Dynasty stödjer och styr dig som användare i produktion av handlingar genom att automatiskt påföra metadata och koppla Word-mallar. Du kan även hantera granskning, godkännande eller e-signering av handlingar direkt i systemet.

Ärendehantering

Innofactor Dynasty styr handläggningen så att lika ärenden hanteras på lika sätt – oavsett vem som är handläggare. Verksamhetsprocesser och ärendetyper fördefinieras med de ingående aktiviteter och specifika handlingar som ska förekomma i respektive process eller ärendetyp. Som chef kan du fördela ärenden och följa upp handläggningen, vilket ger dig god kontroll över verksamheten samtidigt som risken att ärenden glöms bort minimeras.

Möteshantering

Innofactor Dynasty stödjer dig som mötessekreterare genom funktioner för att registrera instanser, ledamöter och kommande möten. Innofactor Dynasty har hög grad av automatisering, så att produktion och publicering av föredragningslistor och kallelser, protokoll och protokollutdrag sker med effektivt och hög säkerhet. Stöd finns för elektroniska signaturer vid justering av protokoll.

Som mötesdeltagare använder du den webbaserade Innofactor CloudMeeting appen. Där kan du ta del av mötets aktuella handlingar, även de som är sekretessmarkerade, med hög säkerhet och spårbarhet. Som mötesdeltagare har du full tillgång till elektroniska mötesfunktioner, exempelvis omröstning, begära ordet och kommunicera med dina partikamrater.

Verksamhets- och kontaktregistrering

Innofactor Dynasty stödjer registrering av personer och organisationer i form av exempelvis verksamheter och tillsynsobjekt. Funktioner för att registrera och begränsa åtkomst av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen finns.

Evenemang som kan vara av intresse för dig

No events found.

Anders Brunnström

Kontakta mig för att höra mer
+46 735362237
Skicka email
Contact picture

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt