Henkilökohtaisempi digitaalinen asiakaskokemus

Matkasi paremman ja yhtenäisemmän digitaalisen asiakaskokemuksen luomiseen alkaa täältä.

Hero Image
Block image

Autamme sinua palvelemaan asiakkaitasi digitaalisesti heille sopivimmalla tavalla, entistä henkilökohtaisemmin ja tehokkaammin

Moderni digitaalinen organisaatio palvelee asiakkaitaan heidän ehdoillaan entistä tehokkaammin ja henkilökohtaisemmin ajasta, paikasta tai päätelaitteesta riippumatta. Hyvin suunnitellut ja toteutetut digitaaliset palvelut tarjoavat henkilökohtaisia kokemuksia ja varmistavat, että asiakkaat tuntevat itsensä arvostetuiksi ja saavat laadukkaan ja yhtenäisen palvelukokemuksen kaikissa kohtaamispisteissä ja kanavissa yrityksen kanssa. Digitaalisia palveluja optimoimalla asiakkaan käyttäytymiseen ja tarpeisiin pohjautuen saadaan tuotettua enemmän kvalifioituja liidejä, jotka konvertoituvat myöhemmin toimenpiteiksi sekä lisäksi lojaaleiksi asiakassuhteiksi.

Block image

Tule mukaan matkalle rakentamaan yksilöllisempää digitaalista asiakaskokemusta

Innofactor auttaa organisaatioita asettamaan loppuasiakkaan kaiken keskiöön ja suunnittelemaan digitaalisia ratkaisuja kaikkiin loppuasiakkaan kannalta keskeisiin kanaviin. Näin mahdollistamme parhaan käyttäjäkokemuksen, joka lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä sitoutumista. Vahvuutemme digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisessä on palvelu- ja liiketoimintamuotoilun menetelmät yhdistettynä laajaan teknologiseen osaamiseemme. Teknologinen valmiutemme tehdä Proof of Concept -ratkaisuja on laaja, ja kattaa muun muassa ohjemistorobotiikan, bottien, koneoppimisen, IoT:n sekä lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden alueet. Digitaalisten ratkaisujen toteuttamisessa meitä auttavat huippuluokan partnerit, kuten Microsoft ja Episerver.

Tutustu Innofactorin digitaalisen asiakaskokemuksen polkuun alta!

Webinaareja ja tapahtumia joita suosittelemme

No events found.
Block image

1: Visiointi – perusvalmiuksien arviointi ja asiakkaan digivision luominen

Tiedätkö minkälaisia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakkaasi haluavat käyttää?

Tiedätkö miten luot yhtenäisen ja miellyttävän digitaalisen asiakaskokemuksen asiakkaillesi?

Pohditko miten organisaatiosi voisi markkinoinnin, myynnin, asiakaspalvelun, asiakastuen ja tuotekehityksen prosessien digitalisoinnilla tuottaa kokonaisvaltaisesti paremman asiakaskokemuksen?

Tunnetko parhaimmat keinot kilpailijoistasi erottautumiseen digitaalisessa maailmassa?

Ratkaisumme

 • Autamme sinua ymmärtämään asiakaskokemuksen nykytilan eri palveluissa ja kanavissa.
 • Kartoitamme yhdessä asiakaspolut ja tunnistamme ongelmakohdat, haasteet ja epäyhteneväisyydet.
 • Autamme organisaatiotasi ymmärtämään, miten asiakkaasi kokevat ja arvioivat asiakaskohtaamiset kanssanne.
 • Tunnistamme muutostekijät, jotka vaikuttavat liiketoimintaanne digitaalisessa ympäristössä.
 • Määrittelemme vision, joka tukee liiketoiminnan tavoitteitanne ja määrittelee tavoitetilan digitaalisiin kanaviinne ja palveluihinne.

Hyödyt asiakkaalle

 • Saat kattavan kokonaiskuvan siitä, miten asiakkaasi voivat saada oikeaa palvelua oikeaan aikaan, ja miten voit kasvattaa myyntiäsi paremman digitaalisen asiakaskokemuksen avulla.
 • Saat selkeän vision ja mitattavat tavoitteet digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen.
 • Varmistut, että digitaalinen asiakaskokemus suunnitellaan yhtenäiseksi ja eri prosessit, järjestelmät ja kanavat toimivat yhdessä saumattomasti.

Mitä toimitamme?

 • Kartoitamme organisaatiosi lähtötilanteen saatavilla olevan tiedon perusteella, esimerkiksi digitaalisten palveluiden analytiikkatietoja hyödyntäen.
 • Syvennämme asiakasymmärrystä palvelumuotoilun eri menetelmien avulla – esimerkiksi paneelit, ryhmähaastattelut, työskentelyn seuranta sekä asiakastutkimukset.
 • Luomme kanssasi digitaalisen asiakaskokemuksen vision ja autamme linjaamaan sen organisaation strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.
 • Mallinnamme asiakaspolkuja ja tunnistamme kehityskohteita.
 • Sovellamme palvelumuotoilun yhteiskehittämisen malleja, joissa palvelun käyttäjät ja asiakkaat ovat mukana uuden palvelun kehittämisessä.

 

Block image

2: Perusta ja rakenne – perustan ja rakenteen luominen uuden ratkaisun käyttöönottoon

Tiedätkö, miten organisaatiosi voi hyödyntää uusia teknologioita parhaimmalla tavalla?

Onko organisaatiollasi tiekartta digitaalisten palveluiden kehittämiseen?

Tiedätkö, miten organisaationne kehitykseen kohdennettuja resursseja tulee käyttää digitaalisen asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisessa kehityksessä?

Haluatko testata miten uudet palvelukonseptit ja teknologiaratkaisut toimisivat asiakkaillenne ja täydentäisivät olemassaolevia ratkaisuja?

Ratkaisumme

 • Määrittelemme ja priorisoimme kehityskohteet tiekartalle.
 • Luonnostelemme korkean tason teknisen arkkitehtuurin – autamme määrittelemään liiketoiminnan kriteerit teknologiavalinnoille jonka lisäksi arvioimme eri teknologioiden kyvykkyyksiä.
 • Autamme tunnistamaan kehityskohteet, joissa on eniten liiketoimintapotentiaalia ja nopeiden kokeilujen avulla todennamme ratkaisujen hyödyt.

Hyödyt asiakkaalle

 • Kehittämisen tiekartta antaa organisaatiollesi konkreettisen lähtökohdan ja suunnitelman digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen.
 • Tiekartta ja tekninen arkkitehtuuri antavat sinulle toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja sekä alustavat arviot investoinneista.
 • Kokeilujen avulla vältät virheinvestoinnit ja varmistat, että kehittämiseen kohdennetut resurssit käytetään järkevästi.

Mitä toimitamme?

 • Analysoimme, arvioimme ja priorisoimme kehitystarpeita ja autamme sinua valitsemaan oikean painopisteen kehitykselle.
 • Ideoiden nopeaan konseptointiin ja testaukseen käytämme Design Sprint -suunnittelumallia jonka lisäksi testaamme mahdollisia ratkaisuja (Proof-of-Concept).
 • Suunnittelemme korkean tason teknisen arkkitehtuurin nojaten organisaation nykyisiin valmiuksiin sekä järkeviin tapoihin hyödyntää uusia teknologioita.
Block image

3: Käyttöönotto ja toimitus – kehitä, räätälöi ja käyttöönota ratkaisu tarpeidesi mukaan

Oletko luomassa uusia digitaalisia asiakaspalveluratkaisuja?

Onko organisaatiollasi vaikeuksia löytää sopivaa kumppania uuden markkinointialustan tai verkkopalvelun toteutukselle?

Haluatko varmistaa, että uusi digitaalinen palvelusi on integroitavissa muihin ratkaisuihisi?

Ratkaisumme

 • Digitalisoimme asiakaskokemuksen kannalta tärkeimpiä markkinoinnin, myynnin, asiakaspalvelun ja tuotekehityksen prosesseja hyödyntämällä laajasti erilaisia teknologiaratkaisuja.
 • Tuotamme ainutlaatuisia palvelukokemuksia loppukäyttäjille kaikissa digitaalisissa kanavissa oli kyseessä sitten verkkopalvelut, markkinointialustat, innovatiiviset digitaaliset asiakaspalveluratkaisut tai mobiilisovellukset.
 • Toteutamme ratkaisuja, jotka ovat integroitavissa asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmien kanssa.

Hyödyt asiakkaalle

 • Digitaaliset ratkaisumme mahdollistavat yhtenäisen asiakaskokemuksen, jossa kokonaisuus on tarkkaan mietitty ja integroitu muihin järjestelmiin ja toimintaprosesseihin.
 • Saat liiketoiminnan tarpeita vastaavan ratkaisun, kun ketterä kehitysmalli mahdollistaa jatkuvan reagoinnin muuttuvaan toimintaympäristöön.

Mitä toimitamme?

 • Luomme organisaatiollesi digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat integroitavissa keskeisimpiin järjestelmiisi.
 • Innostuneet tiimimme koostuvat eri osa-alueiden ammattilaisista ja työskentelevät ketterällä toimintatavalla yhteistä tavoitetta kohti.
 • Työskentelemme tiiviisti asiakkaidemme kanssa saavuttaaksemme asettamamme tavoitteet.

 

Block image

4: Jalkauttaminen – varmista käyttäjien ja käytön edellytykset, jotta kaikki uuden ratkaisun hyödyt toteutuvat

Eivätkö työntekijäsi osaa toimia uusien markkinointi-, myynti-, asiakaspalvelu- tai tuotekehitysprosessien mukaisesti?

Käyttävätkö asiantuntijasi järjestelmiä epätarkoituksenmukaisesti, näin heikentäen toiminnan tehokkuutta ja vaikuttaen loppuasiakkaittesi asiakaskokemukseen?

Pystytkö realisoimaan investoinnin hyötyjä tai arvioimaan IT-investointiesi kokonaisarvoa?

Ratkaisumme

 • Kasvatamme käyttäjien motivaatiota (keskeisiä hyötyjä korostaen), osaamistasoa ja annamme käytännönläheistä tukea, varsinkin uusien toimintaprosessien, järjestelmien ja sovellusten käyttöönoton alkuvaiheessa.
 • Luomme yhdessä organisaatiosi kanssa toimintasuunnitelman, jossa kerromme miten uuden järjestelmäsi hyödyt tulisi realisoida ja miten asetettuja liiketoimintatavoitteita tulisi seurata.

Hyödyt asiakkaalle

 • Saat täyden tuoton investoinnillesi, kun digitaalisen asiakaskokemuksen mahdollistavat toimintatavat ja sovellukset ovat käytössä oikealla tavalla.
 • Loppuasiakkaiden sekä työntekijöiden käyttäjäkokemus parantuu, tehostaen liiketoimintaa.

Mitä toimitamme?

 • Autamme organisaatiotasi omaksumaan uuden ratkaisun ja toimintatavat määrittelemällä oikeat lähtökohdat ja tavoitteet sekä suunnitelman ja tämän jälkeen tarjoamalla tukea muutosjohtamiseen, mittaukseen, analysointiin sekä jatkuvaan kehitykseen.
 • Tarjoamme tukea työntekijöidesi motivointiin korostamalla uusien toimintatapojen ja järjestelmien keskeisimpiä hyötyjä, kouluttamalla sekä antamalla käytännönläheistä tukea.
Block image

5: Jatkuvat palvelut ja kehitys – varmista ratkaisujesi jatkuva toiminta ja mukauttaminen digitalisaation muutoksissa

Kuluuko muutosten toteutukseen ja kehityksen hallinnointiin liikaa aikaa ja resursseja?

Onko organisaatiollasi haasteita uusien ominaisuuksien ja jatkuvasti kehittyvien järjestelmien kanssa?

Ratkaisumme

 • Digitaalisen asiakaskokemuksen tilan seuraaminen, asiakasymmärryksen rikastaminen sekä digitaalisten palvelujen analytiikkavetoinen optimointi ja kehitys jatkuvana palveluna.
 • Tuki- ja ylläpitopalvelut takaamaan palveluiden häiriöttömän toiminnan.
 • Ylläpito- ja jatkuvan palvelun prosessimme pitää huolen ratkaisusi päivittämisestä.

Hyödyt asiakkaalle

 • Asiakaskokemukseen liittyviä digitaalisia ratkaisuja kehitetään systemaattisesti kehityspolun mukaisesti ja jatkuvasti kasvavaan asiakasymmärrykseen perustuen.
 • Takaamme maksimaalisen tuoton investoinnillesi, luoden asiakkaillesi sekä organisaatiollesi lisäarvoa koko ratkaisun elinkaaren ajan.

Mitä toimitamme?

 • Toimitamme luotettavaa ylläpitopalvelua, mukaanlukien säännölliset päivitykset ja 24/7 asiakastuen
 • Jatkuvaa kehityspalvelua tukemaan digitaalisten palveluiden kehitystä
 • Jatkuviin palveluihimme sisältyy tuki- ja ylläpidon lisäksi mm. tiekartan ylläpito, analytiikkaan ja asiakasymmärrykseen perustuva kehitysideointi sekä yhteinen palveluinnovointi.

Asiakastarinoitamme henkilökohtaisemmasta digitaalisesta asiakaskokemuksesta

Asiakastarinoita ei löytynyt.

 

Digitaalisen asiakaskokemuksen ratkaisumme

Block image

Haluatko lisätietoja, tai jättää tarjouspyynnön?

Jos alla oleva lomake ei sinulle näy, voit myös jättää yhteydenottopyynnön tässä.

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.