Gå til hovedinnholdet

Innofactor Virtual Datacenter i Ullensaker Kommune

En skyplattform for en moderne kommune med over 40 000 innbyggere

Hero Image

Det krevdes en ny løsning

Som hjemkommune til Oslo Lufthavn er Ullensaker én av Norges raskest voksende kommuner. De sto overfor flere av de samme utfordringene som mange andre norske kommuner møter, men enkelte problemer ble forsterket av den sterke veksten:

  • Økt behov for sosial infrastruktur (skole, barnehage, helse, kultur)
  • Lave skatteinntekter per innbygger fordi den største veksten skjedde innen service og transport
  • Kommuneutgiftene oversteg inntektene
  • En raskt voksende ung befolkning forventet seg flere moderne digitale tjenester

 

Endringsdyktighet har vært svaret på hvordan bekjempe kommunale utfordringer der kostnader stiger raskere enn inntekter. Ullensaker kommunes historie handler om politisk handlekraft, samhandling, tjenesteinnovasjon, og teknisk nybrottsarbeid.

Ny blogg og webinar fra Lars Elstad, leder Enhet for innovasjon og digitalisering. Les eller hør han fortelle om verdiene og resultatene fra prosjektet.

  • Kommunen fikk mulighet til selvråderett ved å drifte selv

  • Sikkerhet i sky ivaretar SikkerSone data og reduserer sårbarheter og avhengigheter knyttet til et tradisjonelt on-prem miljø

  • Kostnadsreduksjon i drift og i lisensbruk

  • Innovativ og effektiv tjenestelevering. Det går fort.

 

Valgte skyen først


Etter en grundig gjennomgang av behov, muligheter og andre kommuners løsninger, tok Ullensaker i juni 2019 en modig avgjørelse og valgte sin egen vei. Dette med en strategi som setter skyen og behovene først. Ved å flytte alt til skyen og unngå etterslep av gammel teknologi, ønsket kommunen å utvikle et framtidssikkert IT-miljø der IT er integrert som en usynlig, men naturlig del av organisasjonens tjenesteleveranse.

Prosjektleder Camilla Ukkestad setter skyinitiativet i perspektiv: "For bare noen år siden var ordet skyen som et ukvemsord å regne, spesielt i offentlig sektor, men i dag foreligger det faktisk en Nasjonal strategi for bruk av skytjenester."

Lars Elstad legger til at skyen-først-strategien var et stort skritt fordi det betydde at man forlot det kjente og trygge lokale IT-miljøet og kjøpte og implementerte alt på nytt i skyen. "Som et resultat trengte vi ny kompetanse og nye kunnskap for å drive det nye økosystemet".

Fylle kunnskapshullene

I samarbeid med KPMG ble det utarbeidet en fremtidsrettet teknologi- og samhandlingsmodell som la føringen for kommunens modige strategi å flytte alt til skyen. I prosessen ble det stadig tydeligere at en oppgradering av intern kunnskap og ekstern skyekspertise ville være nødvendig. Nøye planlegging av skyarkitekturen ville også kreves for å sikre at regler og standarder ble fulgt og sikkerheten opprettholdt. Samtidig åpnet man for innovativ utvikling og drift, i tillegg til brukervennlige digitale tjenester.

Ullensaker kommune startet derfor en omfattende anbudsprosess for å finne en skypartner som kunne bidra i arbeidet med å planlegge og implementere ønsket skyarkitektur. I tillegg til å gi kommunens IT-medarbeidere opplæring i hvordan økosystemet skulle håndteres effektivt. I februar 2020 ble Innofactor tildelt kontrakten, med begrunnelsen at selskapet har lang erfaring i, og omfattende kunnskap om Microsoft sin teknologi. De er også kjent for å være én de tre beste Microsoft-ekspertene i Norge". "Vi merket at de er lette å samarbeide med og at de forstår hvilke behov vi har", sier Lars Elstad.

En skyplattform for en moderne kommune med over 40 000 innbyggere

Innofactors virtuelle datasenter, drevet av en kodebasert infrastruktur basert på Microsofts beste praksis, ga Ullensaker et solid grunnlag for utviklingen av en skyplattform. Ullensaker og Innofactor begynte sammen arbeidet med å utvikle en referansearkitektur med skreddersydde retningslinjer for databeskyttelse, identitetskontroll og enhetshåndtering spesielt tilpasset behovene i kommunesektoren.

Camilla Ukkestad sier at hun er fornøyd med den raske og fleksible distribusjonen av ny funksjonalitet og de effektive innebygde sikkerhetspolicyene som plattformen tilbyr som standard. "Dette vil hjelpe oss i innovasjonsarbeidet og gjøre at vi sover bedre om natten. Jeg er også imponert over hvor grundig Innofactor dokumenterer alle avgjørelser, den unike skyekspertisen og ikke minst gjennomføringshastigheten. Vi hadde aldri hatt mulighet til å distribuere plattformen så raskt uten deres hjelp".

Sharing is caring

Takket være praktiske erfaringer og forretningseksempler fra en norsk kommune, der mange av de sosiale utfordringene i dag forsterkes av rask vekst, kan referansearkitekturen der være en viktig ressurs for andre kommuner som ønsker å ta i bruk en sikker og brukervennlig skyplattform.

E-boken Kommunens guide til en sikker og brukervennlig skyplattform inneholder mer informasjon om hva som er viktig å tenke på i arbeidet med en slik plattform, som for eksempel hvorfor det bør distribueres to parallelle Azure Datasenter i Norge og Vest-Europa.

Til fordel for hele det norske samfunnet og fordi vi tror på ideen "sharing is caring", deler Ullensaker og Innofactor gjerne deler av referansearkitekturen og andre viktige innsikter og erfaringer med andre.

Ta en titt på innholdet vårt som kan være av interesse for deg

No events found.

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!