Gå til hovedinnholdet

Cybersikkerhet

Last ned vår nye E-bok - En guide til Microsoft Azure for mellomstore og store bedrifter

Hero Image

Mål din Cybersikkerhet

Knut Sander Lien Blakkestad er nyansatt Graduate i Innofactor og han tar for tiden sin mastergrad i informasjonssikkerhet fra University College London.

Han vil ved hjelp av en cybermodenhetsmodell utformet som et nettbasert spørreskjema basert på Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) prinsipper for IKT-sikkerhet, måle deres cybermodenheten etter hva NSM betegner som god cybersikkerhet.

Testen vil ta 10 minutter og du får en personlig rapport på ditt cybermodenhetsnivå med rom for forbedringer, og identifiserte potensielle sårbarheter og sikkerhetshull som krever oppmerksomhet

Du kan være trygg på at konfidensialiteten, integriteten og sikkerheten til dataene dine er av ytterste viktighet. Dataene dine vil bli lagret sikkert, og alle svar vil bli anonymisert, og resultatene brukes utelukkende til akademiske formål uten referanse til individuelle organisasjoner.

Nye seminarer | webinarer | eventer 

No events found.

Proaktiv sikkerhet sikrer en organisasjons funksjonalitet


På en eller annen måte er enhver nordisk organisasjon avhengig av digitale tjenester. Å gjenkjenne og forberede seg på cybertrusler vil øke en organisasjons sikkerhet og motstandskraft og bidrar til å sikre operasjonell kapasitet i enhver situasjon.

Ettersom mengden trusler og risikoer fortsetter å vokse, er det viktigere enn noen gang for enhver organisasjon å ha kompetanse innen cybersikkerhet og evnen til å forberede seg på og forebygge cybertrusler. Høykvalitets, kostnadseffektive og brukervennlige datasikkerhetsløsninger hjelper organisasjoner med å forhindre cybertrusler og muliggjøre sikker bruk av teknologier og data.

I stedet for som en ren teknologisk løsning, bør cybersikkerhet sees på som en helhet bestående av kompetanse, organisasjonskultur, prosesser og datasikkerhetsløsninger. Når du søker etter en kompetent partner for et cybersikkerhetsprosjekt, er en verdifull kvalitet å se etter en bred forståelse av de spesielle egenskapene til finske organisasjoner og offentlig sektor.

Innofactors Cybersecurity Unit

Innofactors Cybersecurity Unit gir ledende ekspertise innen datasikkerhet samt Microsofts banebrytende løsninger innen datasikkerhet. Når du planlegger og utfører organisasjonens cybersikkerhets- og datasikkerhetsløsninger, kan du konsultere våre eksperter, ledet av Jarno Lähteenmäki. I tillegg har alle våre kunder tilgang til Microsofts cybersikkerhetsprodukter og tjenester, der selskapet investerer mer enn en milliard dollar årlig.

I Norge har vi et eget sikkerhetsteam med lokale eksperter i Oslo, Bergen, Stavanager og Trondheim

Beskytt organisasjonen din med Microsoft 365 Security

Alvorlighetsgraden av informasjonsangrep har vokst raskt de siste årene. Vi tilbyr vår ekspertise for å hjelpe deg med å beskytte dine ansattes enheter, apper og informasjon du ikke har råd til å gå på akkord med.

I tillegg til ulike andre sikkerhetsverktøy hjelper vi deg å bruke Azure Advanced Threat Protection for å fange opp skadelige eller mistenkelige aktiviteter i M365-miljøet ditt. I tillegg hjelper vi deg med å låse opp de avanserte funksjonene til Microsoft 365 E3 og Microsoft 365 E5 slik at du kan fortsette å fokusere på dine operasjoner

Security Assessment – M365 

Innofactors er en anbefalt Microsoft skypartner og tilbyr en security assessment som sikrer virksomheter en fullstendig M365 sikkerhetsvurdering.

Innofactors Microsoft 365 security assessment sikrer virksomheter en fullstendig sikkerhetsvurdering av M365s livssyklus, der vi analyserer gjeldende konfigurasjoner i Azure AD, Exchange Online, SharePoint, Teams og sikkerhetsportaler med anbefalinger og valideringer av kontroller

Les mer om Innofactor's Security Assessment

Sikre infrastrukturen, appene og dataene dine med avanserte Microsoft Azure-sikkerhetsfunksjone

Sikre infrastrukturen, appene og dataene dine med avanserte Microsoft Azure-sikkerhetsfunksjoner.

Innofactor gir deg et bredt spekter av verktøy og profesjonell støtte for å sikre at cybersikkerhetsstillingen din er sterk og robust. Som Microsoft-skybruker har du tilgang til Azure Security-verktøy (som Azure Defender) og funksjoner som sikrer dine data, apper og tjenester mot selv de mest sofistikerte eksterne truslene.

I tillegg vil vårt state-of-the-art IaC-produkt kalt Innofactor Virtual Data Center (VDC) bidra til å sikre at Azure-distribusjonen oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene.

Intune as-a-Service

Moderne enhetshåndtering gjort enkelt!

Microsoft Intune er et skybasert verktøy for endepunktsadministrasjon som beskytter bedriftsdata. Verktøyet administrerer enhetene, hvilke brukerdata man har tilgang til, samt hva de kan gjøre med dataene.

Mange opplever det som komplisert, utfordrende og ikke minst tidskrevende å få aktivert Intune for å administrere enhetene.

Les mer om Klienthåndtering - Sikkerhet og kontroll uansett hvor brukerne eller dataene befinner seg.

Microsoft Sentinel

Innofactors tjenester rundt skyplattformen Microsoft Sentinel er designet for å gi kontroll- og skalere på tvers av dine IT-miljø.

I dag må bedrifter evne å avdekke og fjerne trusler lenge før de blir en risiko. Innofactors tjenester rundt skyplattformen Microsoft Sentinel er designet for å gi kontroll- og skalere på tvers av dine IT-miljø.

IAM - Identity Access Management


IAM gjør at ledere innen sikkerhet- og risikohåndtering kan gå fra å være tjenestetilbydere til å fungere som rådgivere som støtter virksomhetens verdiskapning.
IAM gjort rett skaper konkurransefortrinn fordi ansatte opplever at de kan enklere tilpasse seg fleksible arbeidsformer, med mindre frykt for å gjøre feil. Like viktig er det et viktig virkemiddel for å få nye ansatte eller innleide ressurser raskt opp og stå, eller at tilganger automatisk tas bort når vedkommende slutter i jobben.

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!