Hoppa till huvudinnehåll

IAM - Identity and Access Management

Identitetshantering och åtkomstkontroll en viktig grund i molnsäkerheten

Hero Image

IAM – Identity & Access Management


IAM är designat för att säkra företagets data, hårdvara och anställda, oavsett tid och plats för att öka möjligheterna till effektivt och säkert arbete. Arbetet med IAM behöver hanteras kontinuerligt för att upprätthålla säkerheten i en organisation. Det är inget engångsjobb, utan ett viktigt inslag i en organisations ständiga anpassning och förändring. Med rätt förhållningssätt till IAM får företaget en bättre förmåga att anpassa sig till nya krav, behov och regler. Det kan vara ovärderligt när oförutsedda situationer uppstår och nödvändiga förändringar måste göras. IAM gjort på rätt sätt innebär både en god säkerhet och bra användarupplevelser.

Våra kommande webbinarum

No events found.

Varför är det viktigt att säkra upp identiteter och förhållningssätt?

Vi kan med fördel tänka på hotbilder som vi tänker på vår hälsa. Att vidta försiktighetsåtgärder för att skapa bästa möjliga säkerhet, fungerar på liknande sätt som hälsosam kost förebygger sjukdom. Vanvård är som regel ett dåligt alternativ.
Idag finns en uppsjö av tillgänglig programvara, appar och licenser som lagrar data många människor har tillgång till. Alltmer hybrida arbetssätt, på arbetsplatsen eller på distans, påverkar säkerheten liksom lagar och regler som ska efterlevas.
Att prioritera IAM kommer att ge en bättre styrning och ökad säkerhet i din verksamhet.

För organisationens anställda blir arbetsdagen enklare och för företaget mer effektivt, med självbetjäning SSO och identitetshantering.
Säkerhetsavdelningens tillvaro blir lugnare med automatisk åtkomstkontroll och kontroll av GDPR.

Ledningen ser att IT-kostnaderna minskar genom självbetjäning för lösenord/access-hantering, i stället för att belasta supporten, och inte minst lägre licenskostnader.

Ladda ner din guide här!

Identitets- och åtkomsthantering ökar informationssäkerheten
I den här guiden får du konkreta råd från kundföretag och experter om:

  • varför identitets- och åtkomsthantering, IAM, är centralt i en alltmer digital värld
  • hur ett framgångsrikt IAM-arbete ökar säkerheten och underlättar medarbetarnas vardag
  • samt inblick i en färsk trendrapport om läger inom global cybersäkerhet

Trevlig läsning!

Varför välja Innofactor för IAM?

Innofactor har djup kompetens inom vårt identitetsteam, med erfarenhet från i ett antal offentliga och privata företag som kräver högsta säkerhetsnivåer.
Våra konsulter kan hjälpa dig att prioritera komplexa identitetsuppgifter för att du snabbt ska kunna säkerställa en säker hantering av identiteter, enheter och applikationer.

Låt Innofactor genomföra en IAM-bedömning av din verksamhet. Det ger dig en överblick över aktuella rutiner och praxis samtidigt som då får en skräddarsydd plan för ett komplett genomförande.

Vi hjälper även till med kompletta identitetsresor

  • System Development Life Cycle (SDLC): planering, analys, design, implementering och underhåll av IAM-lösningar
  • Teknisk integration (AD, Exchange Server, Office 365, HR-applikationer och tredjepartssystem)
  • Vi täcker SSO, MFA, provisionering/deprovisionering, validering av åtkomsträttigheter, lösenordshantering, lösenordssynkronisering, RBAC, Privilege Identity Management, SoD, Identity Governance, Access Governance
  • Vi har verktyg och partnerskap med Azure AD, Microsoft Identity Manager, Sailpoint och OKTA

 

Microsoft Identity Manager (MIM)


MIM har tidigare varit ett populärt verktyg som har förenklat identitets- och åtkomstkontroll mellan applikationer och Active Directory (AD). Microsoft har stoppat utvecklingen och supporten ser sitt slut 2029.

  • Vi kan hjälpa dig att uppgradera till det senaste Service Pack som fortfarande stöds. Detta är viktigt eftersom äldre teknik alltid utgör en säkerhetsrisk. Dessutom minskar en uppgradering stilleståndstiden.
  • Vi erbjuder omkonstruktion och uppdatering av kopplingar.
  • Vi erbjuder underhåll och incidenthantering.

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt