Gå til hovedinnholdet

IAM - Identity and Access Management

Identitetshåndtering og tilgangsstyring er et vesentlig fundament innen cybersikkerhet

Hero Image

Identity and Access Management

IAM designes for å sikre virksomhetens data, maskiner og ansatte uansett tid og sted, derigjennom øke mulighetene til effektivt og sikkert arbeid. IAM er et arbeid som til enhver tid skal være aktivert i en bedrift. Det ikke et engangstiltak, men et viktig element i en organisasjons stadige omstilling og endring. Med en riktig tilnærming til IAM får virksomheten bedre evne til å tilpasse seg nye krav, behov og regler, og kan være til uvurderlig hjelp når uforutsette situasjoner oppstår, og nødvendige endringer må gjøres. IAM gjort rett gir både god sikkerhet og gode brukeropplevelser.

Hvorfor skal vi sikre identiteter og tilganger?

Vi kan med fordel tenke på trusselbildet som vi tenker på helsa vår. Vi må ta forholdsregler for best mulig sikkerhet, slik som sunt kosthold forebygger alvorlige sykdom. Neglisjering er ofte et dårlig alternativ.

Vi opplever en eksplosjon av tilgjengelig software, app-er og lisenser som lagrer data mange har tilgang til. Vi har hybride arbeidsvaner med kombinert jobb og hjemmekontor og vi har lovpålagte lover og regler som virksomheter må etterleve. 

IAM prioriteringer vil gi governance og en forsterket sikkerheten.

Det vil gjøre arbeidsdagen enklere for ansatte og bedriften mer effektiv med self-service SSO og identitetshåndtering.

Sikkerhetsavdelingen blir mer beroliget med automatisk tilgangsstyring med kontroll på lovpålagt GDPR.

Ledelsen får reduserte IT-kostnader med self-service på passord / tilgang istedenfor helpdesk administrasjon, og ikke minst på sparte lisenser.

Hvorfor velge Innofactor på IAM?

Innofactor har et kompetansetungt identitetsteam engasjert i en rekke offentlige og private virksomheter som krever det høyeste sikkerhetsnivået.

Våre konsulenter kan hjelpe deg med å prioritere komplekse identitetsoppgaver slik at du raskt trygger sikker håndtering av identiteter, enheter og applikasjoner.

La Innofactor få hjelpe deg med å gjennomføre en IAM assessment der vi sørger for å få oversikt over dagens rutiner og praksis samtidig som vi skreddersyr en plan for en komplett implementering.

 

Vi bistår også med komplette identitetsreiser

  • System Development Life Cycle (SDLC): planlegging, analyse, design, implementering og vedlikehold av IAM løsninger

  • Teknisk integrering (AD, Exchange Server, Office 365, HR applikasjoner og tredjepart systemer)

  • Vi dekker SSO, MFA, provisioning/Deprovisioning, Re-Certification of Access Rights, Password Management, Password Synchronization, RBAC, Privilege Identity Management, SoD, Identity Governance, Access Governance

  • Vi har verktøy og partnerskap med Azure AD, Microsoft Identity Manager, Sailpoint og OKTA

Microsoft Identity Manager (MIM)

MIM har vært et populært verktøy som har forenklet identitet og tilgangsstyringen mellom applikasjoner og Active Directory. Nå har også Microsoft kommunisert en forlenget support av MIM til 2029. 

  • Vi kan oppgraderer til seneste service pack som fortsatt supporteres. Dette er viktig fordi legacy teknologi alltid utgjør en risiko for sikkerheten din. I tillegg vil en oppgradering redusere nedetid.

  • Vi tilbyr reengineering og oppdatering av connectors

  • Vi tilbyr vedlikehold og insidenthåndtering

 

Interessante arrangementer

No events found.

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!