Gå til hovedinnholdet

IAM - Identity and Access Management

Innofactor har partnerskap med Microsoft, Sailpoint, OKTA og Efecte

Hero Image

Identity and Access Management

IAM designes for å sikre virksomhetens data, maskiner og ansatte uansett tid og sted, derigjennom øke mulighetene til effektivt og sikkert arbeid. IAM er et arbeid som til enhver tid skal være aktivert i en bedrift. Det ikke et engangstiltak, men et viktig element i en organisasjons stadige omstilling og endring. Med en riktig tilnærming til IAM får virksomheten bedre evne til å tilpasse seg nye krav, behov og regler, og kan være til uvurderlig hjelp når uforutsette situasjoner oppstår, og nødvendige endringer må gjøres. IAM gjort rett gir både god sikkerhet og gode brukeropplevelser.

Interessante arrangementer

No events found.

Hvorfor skal vi sikre identiteter og tilganger?

Vi kan med fordel tenke på trusselbildet som vi tenker på helsa vår. Vi må ta forholdsregler for best mulig sikkerhet, slik som sunt kosthold forebygger alvorlige sykdom. Neglisjering er ofte et dårlig alternativ

Vi opplever en eksplosjon av tilgjengelig software, app-er og lisenser som lagrer data mange har tilgang til. Vi har hybride arbeidsvaner med kombinert jobb og hjemmekontor og vi har lovpålagte lover og regler som virksomheter må etterleve. 

IAM prioriteringer vil gi governance og en forsterket sikkerheten.

Det vil gjøre arbeidsdagen enklere for ansatte og bedriften mer effektiv med self-service SSO og identitetshåndtering.

Sikkerhetsavdelingen blir mer beroliget med automatisk tilgangsstyring med kontroll på lovpålagt GDPR.

Ledelsen får reduserte IT-kostnader med self-service på passord / tilgang istedenfor helpdesk administrasjon, og ikke minst på sparte lisenser.

Hvorfor velge Innofactor på IAM?

Innofactor har et kompetansetungt identitetsteam engasjert i en rekke offentlige og private virksomheter som krever det høyeste sikkerhetsnivået.

Vi jobber med en rekke teknologier – både på Workforce Identity og Customer Identity (B2C og B2B) og vi er en profilert Microsoft-partner som jobber på tvers av skyen med deres løsninger.

Men som IAM-ekspert rådgir og skreddersyr vi løsninger for å løse komplekse identitetsbehov i spesifikke IT-økosystem for virksomheter. Derfor har vi partnerskap med de ledende teknologiene Microsoft, Sailpoint, OKTA og Efecte.

 

Vi bistår også med komplette identitetsreiser

  • IAM assessment der vi sørger for å få oversikt over dagens rutiner og praksis samtidig som vi skreddersyr en plan for en komplett implementering.

  • System Development Life Cycle (SDLC): planlegging, analyse, design, implementering og vedlikehold av IAM løsninger

  • Teknisk integrering (AD, Exchange Server, Office 365, HR applikasjoner og tredjepart systemer)

  • Vi dekker SSO, MFA, provisioning/Deprovisioning, Re-Certification of Access Rights, Password Management, Password Synchronization, RBAC, Privilege Identity Management, SoD, Identity Governance, Access Governance

Sailpoint er en strategisk IAM-partner

Innofactor's kunder er organisasjoner med store og eller komplekse strukturer med behov for kontroll, automasjon og ikke minst innsikt i hvordan tilganger og rettigheter tildeles og benyttes.


SailPoint er den etablerte lederen innen Identity Governance and Administration (IGA) og mener at identitet ikke bare er et IT-sikkerhetsproblem, men en forretningsmulighet og utvikler identitetsløsninger for å løse forretningsutfordringer - noe som betyr konverterering av identitet fra en IT-kostnad til en investering i fremtiden for bedriften.

Innofactor er ny OKTA-partner

Okta gir deg en nøytral, kraftig og utvidbar plattform som setter identitet i sentrum av din teknologistack. Med mer enn 7000 integrasjoner i Okta Integration Network og Auth0 Marketplace, er vi en uavhengig plattform som kobles til alle apper du bruker i dag og i morgen.

Customer Identity Cloud – takler Consumer og Saas app-er på tvers av alle bransjer. Autentiserer, autoriserer og sikrer på tvers av applikasjoner, enheter og brukere

Workforce Identity Cloud – sikrer dine ansatte, kontraktører og partnere der de befinner seg. Dekker hele livssyklusen fra governance til aksess til privilegert kontroll.

Innofactor og Efecte i nytt partnerskap

Efecte er et finsk programvareselskap og Efecte Identity Governance and Administration (IGA) er en skybasert SaaS-løsning som automatiserer og effektiviserer identitets- og tilgangsrettighetselementene innen IAM-området.

Designet for organisasjoner i alle størrelser, tilbyr IGA en intuitiv og rimelig løsning for å administrere brukeridentiteter og tilgangsrettigheter, for en stor eller raskt voksende arbeidsstyrke, eller en hybrid arbeidsstyrke som består av ansatte, kontraktører, frilansere, midlertidig ansatte og partnere.

Microsoft Identity Manager (MIM)

MIM har vært et populært verktøy som har forenklet identitet og tilgangsstyringen mellom applikasjoner og Active Directory. Nå har også Microsoft kommunisert en forlenget support av MIM til 2029. 

  • Vi kan oppgraderer til seneste service pack som fortsatt supporteres. Dette er viktig fordi legacy teknologi alltid utgjør en risiko for sikkerheten din. I tillegg vil en oppgradering redusere nedetid.

  • Vi tilbyr reengineering og oppdatering av connectors

  • Vi tilbyr vedlikehold og insidenthåndtering

 

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!