Gå til hovedindhold

Cloudtransformation

En gennemprøvet struktur for cloudmigration og en cloudtransformation, der følger Microsofts anbefalede fremgangsmåder

Cloud with turquoise background and technical words

Cloudtransformation

Innofactor har udviklet og anvender en struktur for cloudmigration og en cloudtransformationsproces, der er baseret på Microsofts anbefalede fremgangsmåder. Det er vores erfaring, at en god proces og metode er altafgørende, når man skal nå det målsætningerne inden for aftalt tid og uden budgetoverskridelser.

Innofactor er anbefalet Microsoft Azure Partner og er anerkendt som en af de førende migreringseksperter i Norden. Vores team består af 200 erfarne Azure-konsulenter i Norden inklusive nogle principals med MVP-status.

Forretningsbehov

Cloudtransformation består af 20 procent teknologi og 80 procent forretning og mindset. Derfor skal en succesfuld transformation være rodfæstet i kundens forretningsbehov og digitale ambitioner. Det er vores erfaring, at en gennemprøvet proces og metode er altafgørende, når man skal nå det ønskede mål inden for en rimelig tidsramme og uden budgetoverskridelser.


ET TYDELIGT BILLEDE AF DEN AKTUELLE TILSTAND

Først fase består af kortlægning. Formålet med denne fase er at afdække migrationsmål samt at etablere et datagrundlag, som gør det muligt at træffe faktabaserede beslutninger i forhold til realisering af målet.

VI HJÆLPER MED AT AFDÆKKE DEN ØNSKEDE TILSTAND

Definition af målene - Innofactor har brug for indsigt i de nuværende processer. Det involverer indsigt i de specifikke målsætninger, strategi og KPIer. Dette afdækker vi igennem interviews med nøglepersoner.

H2: En cloudmigration i 5 trin

Fase 1 - Vurdering & Storyboard

Først fase består af kortlægning. Formålet med denne fase er at afdække slutmålene samt at etablere datagrundlaget, som gør det muligt at træffe faktabaserede beslutninger i forhold til realisering af målene.

Resultatet af denne fase består af information om den nuværende situation og definition af målbilledet. I denne fase omfatter aktiviteter som f.eks.:

 • Teknisk kortlægning og interviews med nøglepersoner
 • En teknisk kortlægning af applikationer, tjenester og andre vigtige afhængigheder.
 • Definition af målene - Dette omfatter indsigt i de specifikke målsætninger, strategi og KPIer. Dette afdækker vi igennem interviews med nøglepersoner.
 • Storyboard - Hvordan ser en moderne cloud-platform ud i dag samt mulighederne for modernisering af applikationer og databaser. Introduktion til nye teknologier som f.eks. "serverless", containere, PaaS-tjenester eller Azure i det hele taget

Mål for denne fase:

 • At forstå kundens vision og strategi
 • At forstå kundens aktuelle tilstand og situation
 • At detaljeret vejledning med forslag til løsninger til implementering

Fase 2 - Fundament

Anden fase handler om at bygge et cloud-fundament, hvor de nye tjenester skal afvikles. Det gør vi ved først at skabe en styringsmodel, der tager højde for virksomhedens interne og eksterne krav til tjenesterne. Denne model inkluderer virksomhedens krav til IT-platformen som f.eks. oppetid på tjenester, sikkerhedskrav, krav til tredjepartsapplikationer, navnestandarder m.m. Styringsmodellen sikrer også, at IT-platformen udvikles i overensstemmelse med virksomhedens definerede krav. Modellen kan bruges som kravsspecifikation til nye tjenester, som grundlag for interne og eksterne auditeringer og som redskab til reducering af risici og usikkerhed i forhold til fremtidig IT.

Når først styringsmodellen er etableret, bygger vi en Azure-platform og/eller en M365-platform baseret på de anbefalede fremgangsmåder og virksomhedens identificerede krav i følge styringsmodellen.

Mål for denne fase:

 • Kortlægning af retningslinjer og regler for en Azure-styringsmodel
 • Oprettelse og dokumentering af styringsmodellen
 • Opbygge høj niveau arkitektur
 • Etablere sikkerhed, identitet, infrastruktur m.m.
 • Opbygge rammen for en DevOps drevet organisation

Fase 3 – Implementering

Den næste fase består af arbejdet med overførsel/migration af tjenester. Dette er den mest tidskrævende fase.

Innofactor benytter en ramme som baseret på Gartners 6 R model. Dette indebærer at tage tjeneste for tjeneste og vurdere, hvorvidt man skal:

 • Repurchase - Genkøbe som SaaS
 • Refactor - Refaktorere, genskrive applikationen til PaaS eller Containere
 • Replatform - Replatformere, Lift & Reshape
 • Rehost - Rehoste, Lift & Shift
 • Retire - Tage ud af drift
 • Retain - Bevare som det er

På grundlag af analysefasen forbereder og dokumenterer Innofactor en implementeringsmodel for transformation og migration af traditionelle IT-tjenester til moderne cloudbaserede tjenester. Beslutningen om, hvad der skal ske med applikationen er således forankret i kundens krav og styringsrammen. Når det er besluttet, hvad der skal ske med en tjeneste, udfører Innofactor opgaven. Tjenesternes prioritering afgøres i "Storyboard"-fasen.

Mål for denne fase:

 • Designe løsninger baseret på højniveau arkitektur samt styring
 • Sikkerhed, identitet, infrastruktur, applikation, klient, styring m.m.
 • Implementere løsningen ift. målene forretningsmål og compliance-krav.

Fase 4 - Udrulning

En ny IT-platform kræver ændring i brugermønstre både i virksomheden og i forhold til IT. Det er formålet med denne fase at gøre det muligt for organisationen at udrulle og drive platformen i overensstemmelse med eksisterende rammer for governance.

Eksempler på træning:

 • Brugertræning af nye værktøjer som f.eks. Azure, Office 365, Teams m.m.
 • Innofactor skræddersyr workshops baseret på ønsker
 • Cloud-administration for IT-ressourcer.
 • Indførelse af DevOps

Fase 5 – Managed Services

IT-platformen skal drives, overvåges, vedligeholdes og plejes. Det er målet med opbygning af en ny IT-platform baseret på Azure, at den bygges på en måde, at så meget drift som muligt kan købes som tjeneste eller automatiseres, således at behovet for drift minimeres.

Vil du høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig med?

       Udfyld formen nedenfor