Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 (IFRS)

Hero Image

23.07.2019 09.00 EEST (UTC +3)

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 23.7.2019 klo 9.00

 

Innofactorin käyttökate ja tilauskanta merkittävästi vertailukausia paremmat


Tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli noin 32,8 miljoonaa euroa (2018: 33,5), jossa laskua 2,0 %
  • Käyttökate oli noin 2,0 miljoonaa euroa (2018: 0,4), jossa kasvua 431 %
  • Liikevoitto oli 63 tuhatta euroa (2018: -992) ja parannusta 106 %
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 44,2 miljoonaa euroa (2018: 23,6), jossa kasvua 87 %
  • Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet alkoivat suunnitellusti vaikuttamaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja jatkuivat toisella vuosineljänneksellä 2019
  • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, muun muassa Traficom VISA noin 5,0 miljoonaa euroa, Espoon kaupungin päätöksentekojärjestelmä noin 1,5 miljoonaa euroa ja ruotsalaisen organisaation jäsenhallintahanke noin 1,3 miljoonaa euroa sekä useita muita pienempiä tilauksia

Huhti–kesäkuu 2019 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli noin 16,7 miljoonaa euroa (2018: 17,0), jossa laskua 2,1 %
  • Käyttökate oli noin 1,1 miljoonaa euroa (2018: 0,036), jossa kasvua 3032 %
  • Liikevoitto oli 153 tuhatta euroa (2018: -630) ja parannusta 124 %

 

 

 

 

1.4.-30.6.2019

1.4.-30.6.2018

Muutos

 

1.1.– 30.6.2019

1.1.– 30.6.2018

Muutos

Liikevaihto tuhatta euroa

 

 

16 651

17 010

-2,1 %

 

32 799

33 480

-2,0 %

Liikevaihdon kasvu

 

 

-2,1 %

-0,8 %

 

 

-2,0 %

-2,7 %

 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa*

 

 

1 127

36

3031,7 %

 

1 997

376

431,1 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

6,8 %

0,2 %

 

 

6,1 %

1,1 %

 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

 

 

153

-630

124,2 %

 

63

-994

106,3 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

0,9 %

-3,7 %

 

 

0,2 %

-3,0 %

 

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

 

 

-104

-782

86,7 %

 

-301

-1 259

76,1 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

-0,6 %

-4,6 %

 

 

-0,9 %

-3,8 %

 

Tulos tuhatta euroa*

 

 

-233

-768

69,6 %

 

-276

-1 467

81,2 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

 

-1,4 %

-3,7 %

 

 

-0,8 %

-3,0 %

 

Tilauskanta***

 

 

44 170

23 646

86,8 %

 

44 170

23 646

86,8 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)*

 

 

63,3 %

58,0 %

 

 

63,3 %

58,0 %

 

Omavaraisuusaste****

 

 

39,7 %

42,6 %

 

 

39,7 %

42,6 %

 

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**

 

 

540

597

-9,5 %

 

542

597

-9,2 %

Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa**

 

 

538

588

-8,5 %

 

538

588

-8,5 %

Tulos per osake (euroa)

 

 

0,0000

-0,0278

100,2 %

 

-0,0023

-0,0278

91,7 %

 

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4.–30.6.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) sekä 1.1.–30.6.2019 1015 tuhatta euroa (2018: 1015) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 16 standardin implementointi vaikuttaa laajalti eri 2019 tunnuslukuihin. Standardin implementoinnista ja vaikutuksista lisätietoja annettu kohdassa Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.6.2019 (IFRS) Laatimisperiaatteet.

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

***) Ennen yhteisen ERP:n käyttöönottoa kahdessa vaiheessa Ruotsissa 1.7.2018 ja 1.10.2018 luvut perustuvat siellä osittain johdon arvioon.

****) IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli 1.4.–30.6.2019 320 tuhannen euron vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen sekä 1.1.–30.6.2019 620 tuhannen euron vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen.

 

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019

Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa, ja vuoden 2019 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 4–6 miljoonaan euroon, kun käyttökate 2018 oli -1,0 miljoonaa euroa.


Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Korjaavat toimenpiteet vaikuttavat suunnitellusti –ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate ja tilauskanta Innofactorin historian parhaat

Liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 32,8 miljoonaa euroa, jossa laskua 2,0 prosenttia edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Osittain liikevaihto jäi odotettua heikommaksi johtuen Ruotsin ja Norjan kruunun heikosta kurssista euroon nähden, jolla oli noin 0,25 miljoonan euron vaikutus. Tehostamis-toimenpiteiden seurauksena liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 8,3 % edellisestä vuodesta.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 431 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (6,1 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2018 toiseen vuosipuoliskoon nähden käyttökate parani 3,4 miljoonaa euroa (H2/2018: -1,4). Käyttökatteen parantuminen johtui erityisesti vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyistä toiminnan uudelleen¬järjestelystä ja tehostamisesta, kulusäästöistä sekä IFRS 16 aiheuttamista muutoksista vuokrakustannusten käsittelyyn, jonka vaikutus käyttökatteeseen oli 0,6 miljoonaa euroa. Historiallisesti Innofactorin käyttökate on tyypillisesti parantunut vuosineljänneksittäin vuoden loppua kohden.

Tilauskanta kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana jälleen ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 44,2 miljoonaa euroa (2018: 23,6), jossa kasvua 87 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ruotsin ja Tanskan osalta liikevaihdon kasvuun tähtäävät toimenpiteet ovat käynnistyneet. Tavoitteenamme on saada käännettyä maiden liikevaihto kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa on käynnistetty uuden maajohtajan haku ja tavoitteenamme on saada uusi maajohtaja valittua kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Innofactor on palkannut konserniin uuden talousjohtajan Markku Puolanteen, joka aloittaa 12.8.2019, sekä uuden lakiasiainjohtajan Michaela Skrabbin, joka aloittaa 14.8.2019. Olen todella iloinen, että saamme heidät molemmat vahvistamaan Innofactorin tiimiä.

Innofactorin hallitus päätti toukokuussa 2019 henkilöstölle suunnatusta 1,2 miljoonan osakkeen osakeannista, joka toteutettiin täysimääräisesti kesäkuun 2019 loppuun mennessä. Merkintä-sitoumuksia antoi yhteensä 116 henkilöä ja merkintöjä tehtiin kaikista maista, joissa Innofactor operatiivisesti toimii: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Minulle on aina ollut henkilö-kohtaisesti tärkeää, että iso osa henkilöstöstä on yrityksen omistajina. Uskon tämän sitouttavan erinomaista henkilöstöämme entistäkin voimakkaammin osaksi Innofactorin menestystä.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen (jotka eivät kuitenkaan ole vuoden 2019 prioriteettina) kautta.

 

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, sekä pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Vuonna 2019 Innofactor keskittyy erityisesti kannattavuutensa parantamiseen.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 431 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (6,1 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi jälleen oleellisesti parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen huomattavasti työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 32,8 miljoonaa euroa (2018: 33,5), jossa laskua 2,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Innofactorin strategian kannalta on keskeistä saavuttaa kasvua myös Ruotsissa ja Tanskassa. Tavoitteenamme on saada Ruotsin ja Tanskan liikevaihto käännettyä kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee myös ennätyssuuri tilauskanta 44,2 miljoonaa euroa (2018: 23,6).

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2019 2,1 miljoonaa euroa (2018: 0,5) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 39,7 prosenttia (2018: 42,6 %). IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 0,6 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

 

Espoossa 23.7.2019

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2019

Puolivuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 23.7.2019 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

 
Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

 

Liite: Innofactor Oyjn puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 (IFRS).pdf