Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019 (IFRS)

14.05.2019 09.00 EEST (UTC +3)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 14.5.2019 klo 9.00

Kannattavuus ja tilauskanta parantuivat merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä


Tammi–maaliskuu 2019 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli noin 16,1 miljoonaa euroa (2018: 16,5), jossa laskua 2 %
  • Käyttökate oli noin 0,9 miljoonaa euroa (2018: 0,3), jossa kasvua 155 %
  • Liiketappio oli 90 tuhatta euroa (2018: liiketappio 364) ja parannusta 75 %
  • Tilauskanta oli 41,0 miljoonaa euroa (2018: 22,2), jossa kasvua 85 %
  • Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet alkoivat suunnitellusti vaikuttamaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä
  • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, muun muassa Traficom VISA noin 5,0 miljoonaa euroa, Espoon kaupungin päätöksentekojärjestelmä noin 1,5 miljoonaa euroa ja ruotsalaisen organisaation jäsenhallintahanke noin 1,3 miljoonaa euroa

 

 

1.1.– 31.3.2019

1.1.– 31.3.2018

Muutos

Liikevaihto tuhatta euroa

 

16 148

16 470

-2,0 %

Liikevaihdon kasvu

 

-2,0 %

-4,5 %

 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa****

 

869

341

155,1 %

prosenttia liikevaihdosta

 

5,4 %

2,1 %

 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

 

-90

-364

75,3 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

-0,6 %

-2,2 %

 

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

 

-197

-477

58,8 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

-1,2 %

-2,9 %

 

Tulos tuhatta euroa*

 

-88

-382

77,0 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

-0,5 %

-2,3 %

 

Tilauskanta***

 

41 029

22 179

85,0 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)*

 

65,6 %

53,2 %

 

Omavaraisuusaste****

 

40,0 %

44,1 %

 

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**

 

544

605

-10,1 %

Tulos per osake (euroa)

 

-0,0024

-0,0105

77,0 %

 

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.3.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 16 standardin implementointi vaikuttaa laajalti eri 2019 tunnuslukuihin. Standardin implementoinnista ja vaikutuksista lisätietoja annettu kohdassa Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–31.3.2019 (IFRS) Laatimisperiaatteet.

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

***) Ennen yhteisen ERP:n käyttöönottoa kahdessa vaiheessa Ruotsissa 1.7.2018 ja 1.10.2018 luvut perustuvat siellä osittain johdon arvioon.

****) IFRS 16:ta mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 300 tuhannen euron vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019

Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Korjaavat toimenpiteet vaikuttivat suunnitellusti –ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus parani ja tilauskanta kasvoi ennätyssuureksi

Liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 16,1 miljoonaa euroa, jossa laskua 2,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Osittain liikevaihto jäi odotettua heikommaksi johtuen Ruotsin ja Norjan kruunun heikosta kurssista euroon nähden, jolla oli noin 0,2 miljoonan euron vaikutus. Liikevaihdon laskusta huolimatta liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 9,2 % edellisestä vuodesta. On myös merkittävää huomata, että ensimmäisen kerran Innofactorin yhdeksän vuotisen pörssihistorian aikana vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi orgaanisesti edellisen vuoden viimeisen neljännekseen verrattuna (kasvua 1,6 %), kun se tyypillisesti on laskenut keskimäärin noin kymmenen prosenttia.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 155,1 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 0,9 miljoonaan euroon (5,4 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen nähden käyttökate parani 1,8 miljoonaa euroa (Q4/2018: -0,9). Käyttökatteen parantuminen johtui erityisesti vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyistä toiminnan uudelleen¬järjestelystä ja tehostamisesta, kulusäästöistä sekä IFRS 16 aiheuttamista muutoksista vuokrakustannusten käsittelyyn, jonka vaikutus käyttökatteeseen oli 0,3 miljoonaa euroa. Historiallisesti Innofactorin käyttökate on tyypillisesti parantunut vuosineljänneksittäin vuoden loppua kohden.

Tilauskanta kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 41,0 miljoonaa euroa (2018: 22,2), jossa kasvua 85 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Innofactor sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana useita merkittäviä tilauksia, muun muassa Traficom VISA noin 5,0 miljoonaa euroa, Espoon kaupungin päätöksenteko¬järjestelmä noin 1,5 miljoonaa euroa ja ruotsalaisen organisaation jäsenhallintahanke noin 1,3 miljoonaa euroa.

Innofactorin Ruotsin maajohtaja Viktor Lundqvist ja Tanskan maajohtaja Per Bendix Olsen ovat tehneet henkilökohtaisen ratkaisun, päättäneet jättää yhtiön ja etsiä uusia haasteita muualta. Haluan kiittää heitä Innofactorin eteen tehdystä työstä. Innofactor-konsernin toimitusjohtaja Sami Ensio ottaa toistaiseksi oman toimensa ohessa Ruotsin maajohtajan ja kehitysjohtaja Vesa Syrjäkari (joka toimi helmikuun 2019 loppuun asti Norjan väliaikaisena maajohtajana ennen nykyisen maajohtajan aloittamista) toistaiseksi oman toimensa ohella Tanskan maajohtajan tehtävät hoitaakseen. Tavoitteenamme on saada Ruotsin ja Tanskan liikevaihto käännettyä kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Käynnistämme myös järjestelyt uusien maajohtajien löytämiseksi. Henkilövaihdoksista ei arvioida aiheutuvan ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2019 kolmelle viimeiselle neljännekselle.

Innofactorin hallitus päätti henkilöstölle suunnatusta 1,2 miljoonan osakkeen osakeannista, joka toteutetaan kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja josta annoimme tänään erillisen tiedotteen. Uskon tämän sitouttavan erinomaista henkilöstöämme entistäkin voimakkaammin osaksi Innofactorin menestystä.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin.

Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen (jotka eivät kuitenkaan ole vuoden 2019 prioriteettina) kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, sekä pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Vuonna 2019 Innofactor keskittyy erityisesti kannattavuutensa parantamiseen.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 155,1 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 0,9 miljoonaan euroon (5,4 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen nähden käyttökate parani 1,8 miljoonaa euroa (Q4/2018: -0,9). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi oleellisesti parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen huomattavasti työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 16,1 miljoonaa euroa (2018: 16,5), jossa laskua 2,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,6 prosenttia verrattuna vuoden 2018 viimeiseen vuosineljännekseen, jolloin se oli 15,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Innofactorin strategian kannalta on keskeistä saavuttaa kasvua myös Ruotsissa ja Tanskassa. Tavoitteenamme on saada Ruotsin ja Tanskan liikevaihto käännettyä kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä, josta on mainittu myös toimitusjohtajan katsauksessa. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee myös ennätyssuuri tilauskanta 41,0 miljoonaa euroa (2018: 22,2).

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2019 1,6 miljoonaa euroa (2018: 0,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 40,0 prosenttia (2018: 44,0 prosenttia). IFRS 16:ta mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 0,3 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

 

Espoossa 14.5.2019

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2019

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 14.5.2019 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

 

Liite: Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019 (IFRS).pdf

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.