Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 (IFRS)
Hero Image

28.07.2020 09.00 EEST (UTC +3)

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 28.7.2020 klo 9.00

 

Innofactorin liikevaihto kasvoi Q2:lla ja H1:lla ja käyttökatteessa saavutettiin Innofactorin historialliset ennätykset vertailukausiin nähden

 

Huhti–kesäkuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 16,8 miljoonaa euroa (2019: 16,7), jossa kasvua 0,6 %
 • Käyttökate oli noin 2,1 miljoonaa euroa (2019: 1,1), jossa kasvua 83 %
 • Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (2019: 0,2), jossa kasvua 479 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 56,9 miljoonaa euroa (2019: 44,2), jossa kasvua 29 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Työllisyysrahaston puitesopimus noin 3–5 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • VTT:n Microsoft Office 365 ja Microsoft SharePoint -sovellushallintapalvelut noin 2,5 miljoonaa euroa
  • Suuren valmistavan teollisuuden tarjousprosessin digitalisoiminen noin 1,7 miljoonaa euroa
  • Ruotsalaisen ammattiliiton yhteistyön jatko noin 1,0 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)

Tammi–kesäkuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 33,9 miljoonaa euroa (2019: 32,8), jossa kasvua 3,4 %
 • Käyttökate oli noin 4,0 miljoonaa euroa (2019: 2,0), jossa kasvua 101 %
 • Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (2019: 0,1), jossa kasvua 2602 %

 

Konsernin tunnusluvut, IFRS

 

 

 

 

 

1.4.-30.6.2020

1.4.-30.6.2019

Muutos

1.1.– 30.6.2020

1.1.– 30.6.2019

Muutos

 

Liikevaihto tuhatta euroa

16 755

16 651

0,6 %

33 907

32 799

3,4 %

 

Liikevaihdon kasvu

0,6 %

-2,1 %

 

3,4 %

-2,0 %

 

 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa*

2 063

1 127

83,1 %

4 020

1 997

101,4 %

 

prosenttia liikevaihdosta*

12,3 %

6,8 %

 

11,9 %

6,1 %

 

 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

884

153

479,1 %

1 700

63

2602,3 %

 

prosenttia liikevaihdosta*

5,3 %

0,9 %

 

5,0 %

0,2 %

 

 

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

1 196

-104

1247,2 %

1 073

-301

456,7 %

 

prosenttia liikevaihdosta*

7,1 %

-0,6 %

 

3,2 %

-0,9 %

 

 

Tulos tuhatta euroa*

1 274

2

76015,7 %

1 478

-86

1817,2 %

 

prosenttia liikevaihdosta*

7,6 %

0,0 %

 

4,4 %

-0,3 %

 

 

Tilauskanta

56 896

44 170

28,8 %

56 896

44 170

28,8 %

 

Nettovelkaantumisaste (Gearing)*

69,2 %

85,0 %

 

69,2 %

85,0 %

 

 

   Nettovelkaantumisate ilman IFRS16

48,7 %

63,3 %

 

48,7 %

63,3 %

 

 

Omavaraisuusaste

41,3 %

39,7 %

 

41,3 %

39,7 %

 

 

   Omavaraisuusaste ilman IFRS16

45,2 %

43,1 %

 

45,2 %

43,1 %

 

 

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana****

546

540

1,1 %

549

542

1,3 %

 

Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa****

548

538

1,9 %

548

538

1,9 %

 

Tulos per osake (euroa)

0,0341

0,0000

76015,7 %

0,0395

-0,0023

1817,2 %

 

*) IFRS 16:n mukaisella vuokravastuiden käsittelyllä on 1.4.–30.6.2020 504 (2019: 320) tuhannen euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) sekä 1.1.–30.6.2020 1 009 (2019: 620) tuhannen euron vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA).

**) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4.–30.6.2020 liiketulokseen sisältyy 473 tuhatta euroa (2019: 507) sekä 1.1.–30.6.2020 947 tuhatta euroa (2019: 1015) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

***) Konsernin sisäisten velkojen valuuttakurssimuutoksista (Ruotsin ja Norjan kruunun heikentyneestä kurssista euroon nähden) aiheutuu IFRS:n mukainen -297 tuhannen euron valuuttakurssitappio 1.1.–30.6.2020, joka ei ole kassavirtavaikutteinen, vaan vaikuttaa ainoastaan tilikauden tulokseen, konsernin taseeseen ja omavaraisuusasteeseen. 1.4.–30.6.2020 aiheutui puolestaan 562 tuhannen euron valuuttakurssivoitto, kun valuutat vahvistuivat takaisin euroon nähden.

****) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

 

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

Innofactorin vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.

 

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Q2:lla vahva torjuntavoitto koronasta – epidemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten arvioidaan edelleen jäävän kokonaisuudessaan vähäisiksi

Liikevaihto vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä oli 16,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 83 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,1 miljoonaan euroon (12,3 prosenttia liikevaihdosta). Tilauskanta kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 56,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 28,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihto vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 33,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa, pysyi Norjassa ja Tanskassa suunnilleen viime vuoden tasolla sekä laski Ruotsissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 101,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 4,0 miljoonaan euroon (11,9 prosenttia liikevaihdosta).

Koronaepidemian negatiiviset liiketoiminnalliset vaikutukset jäivät toisella vuosineljänneksellä ennakoitua pienemmiksi. Korona ei vaikuttanut Innofactorin kykyyn tuottaa palveluita asiakkailleen, vaan päinvastoin työntekijöiden tuottavuus osin jopa parani muun muassa vähentyneiden sairauspoissaolojen takia. Työntekijämme olivat koko konsernissa etätyössä 12.3.–25.6.2020, jonka jälkeen etätyösuositusta on jatkettu maatasoisena Ruotsissa.

Koronaepidemia alensi toisella vuosineljänneksellä liikevaihtoa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kyseisissä maissa pystyttiin kuitenkin hyödyntämään hyvin maakohtaisia koronaan liittyneitä sopeutumistoimia, jonka takia vaikutukset käyttökatteeseen olivat vähäisempiä. Innofactor sai Q2:lla Pohjoismaissa valtioilta koronasta johtuvaa tukea yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvutavoitetta loppuvuonna tukee ennätyssuuri tilauskanta sekä potentiaali nostaa laskutusastetta. Koronaepidemialla on arviomme mukaan kuitenkin edelleen konsernitasolla vähäistä vaikutusta loppuvuoden liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Arvioimme, että emme mahdollisesti pääse kolmannella vuosineljän­nek­sellä vastaavaan kasvuun ja kannattavuuteen kuin ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen kasvu ja kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, tuleeko koronaepidemiassa toista aaltoa Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, miten koronaepidemia saadaan kuriin Ruotsissa, sekä millaiset vaikutukset epidemialla on yritysten haluun investoida IT-palveluihin loppuvuonna 2020.

Koronaepidemia vaikuttaa lyhyellä aikavälillä Innofactoriin lähinnä, jos asiakkaamme vähentävät ostojaan tai siirtävät omia hankintojaan myöhempään ajankohtaan. Arvioimme koronaepidemian negatiivisten vaikutusten Innofactorin liiketoimintoimintaan jäävän vähäisiksi seuraavista syistä:

 • Innofactorin liiketoiminnasta merkittävä osa (yli 50 prosenttia) koostuu jatkuvista palveluista, joihin asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ei juurikaan vaikuta
 • Tarjoamme pääosin asiakkaidemme toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä, joiden kehittämistä ja ylläpitoa asiakkaat tyypillisesti jatkavat myös poikkeusoloissa
 • Asiakaskunnastamme noin puolet koostuu julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakkaista, joiden toimintaan korona vaikuttaa hitaammin ja joiden toisaalta on mielekästä myös pitää omien ostojensa kautta yhteiskunta pyörimässä
 • Yritysasiakkaamme ovat pääosin toimialoilta, esimerkiksi teollisuus, joihin korona ei vaikuta niin voimakkaasti ja nopeasti kuin tiettyihin muihin toimialoihin
 • Tilauskantamme on erittäin vahva ja pystymme tarvittaessa jossain määrin siirtämään henkilöstöämme projektien välillä ja nopeuttamaan toimituksiamme, jolloin yksittäisen asiakkaan menetys tai viivästys ei välttämättä vaikuta suoraan liiketoimintaamme
 • Olemme pystyneet nopealla aikataululla kehittämään koronaepidemiatilanteeseen uusia palveluita asiakkaillemme, esimerkiksi Etätyön apupaketti (www.innofactor.fi/etatyo), joiden avulla uskomme saavamme jossain määrin korvaavaa liikevaihtoa menetetyn tilalle
 • Yhteiskunnat toimintamaissamme tarjoavat yrityksille monia huojennuksia, joustoja ja tukitoimia, mikä auttaa myös Innofactorin kannattavuuteen ja rahoitustilanteeseen

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä – myös varautumisessa korona­epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitain toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäs asiakkaitaan. Tällä olisi myös suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme Pohjoismaissa.

Innofactor sopi toukokuussa Arc Technology Oy:n nykyisten omistajien kanssa järjestelystä, jonka mukaisesti se kasvattaa omistuksensa HRM-järjestelmiä tarjoavassa Arc Technology Oy:ssa 100 prosenttiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Sopimus on kaikkia osapuolia sitova. Tällä hetkellä Innofactor omistaa 45,13 prosenttia yhtiöstä ja sillä on yhtiössä määräysvalta. Arc Technologyn operatiiviset toiminnot on sopimuksen solmimisen jälkeen integroitu katsauskauden aikana kokonaisuudessaan Innofactorin toimintojen kylkeen. Tätä kautta saamme synergiahyötyjä ja voimme tarjota Arc Technologyn asiakkaille entistä laadukkaampaa palvelua leveämmin hartioin Innofactorin tarjonnan, prosessien ja henkilöstön tukemana. Arc Technology lisää Innofactorin liikevaihtoa vuositasolla noin miljoona euroa.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen koronaepidemian jälkeisessä maailmassa entistäkin vahvemmin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta. Koronaepidemia ja sen jälkeinen aika voivat tarjota tähän uusia yllättäviäkin mahdollisuuksia, jotka edellyttävät nopeaa toimintaa. Tätä silmällä pitäen olemme laatineet erillisen suunnitelman, ryhtyneet aktiivisesti seuraamaan tilannetta sekä hankkineet huhtikuun lopussa 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä tukemaan mahdollisia kasvuhankkeitamme.

 

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, sekä pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosivuosipuoliskolla oli 33,9 miljoonaa euroa (2019: 32,8), jossa oli kasvua 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa, pysyi Norjassa ja Tanskassa suunnilleen viime vuoden tasolla, sekä laski Ruotsissa. Liikevaihdon kasvua rajoitti koronaepidemia etenkin Suomen ulkopuolella. Liikevaihdon kasvutavoitetta jatkossa tukee ennätyssuuri tilauskanta 56,9 miljoonaa euroa (2019: 44,2). Innofactorilla on suunnitelmat toimen­piteistä, joilla 20 prosentin kasvu voidaan lähivuosina saavuttaa. Koronaepidemian vaikutukset ja Innofactorin vahvistunut rahoitustilanne voivat tarjota jatkossa uusia mahdollisuuksia myös epäorgaaniseen kasvuun, jota varten Innofactor hankki huhtikuun lopussa myös 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 101,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 4,0 miljoonaan euroon (11,9 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi oleellisesti parantamaan suoritustaan. Innofactorilla on suunnitelmat toimen­piteistä, joilla 20 prosentin käyttökatetaso voidaan lähivuosina saavuttaa. Erityisesti kannattavuuden parantamisen mahdollisuuksia löytyy Suomen ulkopuolelta, jossa kannattavuudessa on ollut merkittäviä haasteita varsinkin koronaepidemian aikana.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2020 6,3 miljoonaa euroa (2019: 2,1 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 41,3 prosenttia (2019: 39,7 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta sekä taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

 

Espoossa 28.7.2020

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2020

Innofactor julkaisee tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen tiistaina 28.7.2020 noin klo 9.00.

Puolivuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

 

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

 

Liite: Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (IFRS)

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.