Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020 (IFRS)

Hero Image

27.10.2020 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 27.10.2020 klo 9.00

 

Innofactorin liikevaihto ja käyttökate olivat Q3:lla vertailukautta paremmat –
koko vuoden 2019 käyttökate ylittyi vuonna 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana

Heinä–syyskuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 14,0 miljoonaa euroa (2019: 14,0), jossa kasvua 0,3 %
 • Käyttökate oli noin 1,6 miljoonaa euroa (2019: 1,5), jossa kasvua 1,6 %
 • Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (2019: 0,3), jossa kasvua 58 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 58,2 miljoonaa euroa (2019: 53,2), jossa kasvua 9 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Senaatti-kiinteistöjen konsultointi- ja ylläpitopalvelut noin 1,0 miljoonaa euroa
   (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin dokumentinhallintajärjestelmä noin 1,0 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Tampereen korkeakoulusäätiön asiakashallintajärjestelmä noin 0,7 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 47,9 miljoonaa euroa (2019: 46,8), jossa kasvua 2,5 %
 • Käyttökate oli noin 5,6 miljoonaa euroa (2019: 3,5), jossa kasvua 58 %
 • Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (2019: 0,3), jossa kasvua 566 %

Konsernin tunnusluvut, IFRS

 

 

 

 

1.7.-30.9.2020

1.7.-30.9.2019

Muutos

 

1.1.-30.9.2020

1.1.-30.9.2019

Muutos

Liikevaihto tuhatta euroa

 

14 005

13 968

0,3 %

 

47 913

46 767

2,5 %

Liikevaihdon kasvu

 

0,3 %

1,4 %

 

 

2,5 %

-1,0 %

 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa*

 

1 559

1 535

1,6 %

 

5 579

3 532

58,0 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

11,1 %

11,0 %

 

 

11,6 %

7,6 %

 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

 

397

252

57,5 %

 

2 097

315

565,7 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

2,8 %

1,8 %

 

 

4,4 %

0,7 %

 

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

 

26

42

-36,8 %

 

1 099

-259

524,6 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

0,2 %

0,3 %

 

 

2,3 %

-0,6 %

 

Tulos tuhatta euroa*

 

27

132

-79,8 %

 

1 505

503

199,3 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

0,2 %

0,9 %

 

 

3,1 %

1,1 %

 

Tilauskanta

 

58 181

53 167

9,4 %

 

58 181

53 167

9,4 %

Nettovelkaantumisaste (Gearing)*

 

66,7 %

84,6 %

 

 

66,7 %

84,6 %

 

   Nettovelkaantumisate ilman IFRS16

 

48,1 %

60,5 %

 

 

48,1 %

60,5 %

 

Omavaraisuusaste

 

43,5 %

40,2 %

 

 

43,5 %

40,2 %

 

   Omavaraisuusaste ilman IFRS16

 

45,8 %

44,6 %

 

 

45,8 %

44,6 %

 

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana****

 

545

535

1,9 %

 

549

535

2,6 %

Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa****

 

546

542

0,7 %

 

546

542

0,7 %

Tulos per osake (euroa)

 

0,0007

0,0036

-80,5 %

 

0,0402

0,0013

3088,0 %

 

*) IFRS 16:n mukaisella vuokravastuiden käsittelyllä on 1.7.–30.9.2020 493 tuhannen euron (2019: 645) positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) sekä 1.1.–30.9.2020 1 501 tuhannen euron (2019: 1 265) vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA).

**) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2020 liiketulokseen sisältyy 473 tuhatta euroa (2019: 507) sekä 1.1.–30.9.2020 1 420 tuhatta euroa (2019: 1 522) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

***) Konsernin sisäisten velkojen valuuttakurssimuutoksista (Ruotsin ja Norjan kruunun heikentyneestä kurssista euroon nähden) aiheutuu IFRS:n mukainen -474 tuhannen euron valuuttakurssitappio 1.1.–30.9.2020, joka ei ole kassavirtavaikutteinen, vaan vaikuttaa ainoastaan tilikauden tulokseen, konsernin taseeseen ja omavaraisuusasteeseen. 1.7.–30.9.2020 aiheutui -177 tuhannen euron valuuttakurssitappio.

****) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

Innofactorin vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: erinomainen syyskuu kiritti Q3:n hyvään kannattavuuteen – koronan isoimpien negatiivisten liiketoimintavaikutusten arvioidaan olevan jo takanapäin

Liikevaihto oli vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä 14,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja laski koronan vaikutusten takia muissa maissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,6 miljoonaan euroon (11,1 prosenttia liikevaihdosta), mikä on Innofactorin historiallinen kolmannen neljänneksen ennätys. Tilauskanta kasvoi myös vuoden kolmannen neljänneksen aikana ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 58,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 9,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihto oli vuoden 2020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 47,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja laski koronan vaikutusten takia muissa maissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 58,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 5,6 miljoonaan euroon (11,6 prosenttia liikevaihdosta), mikä on myös Innofactorin historiallinen ennätys aikaisempiin vertailukausiin nähden.

Koronaepidemian negatiiviset liiketoiminnalliset vaikutukset olivat kolmannella vuosi­neljänneksellä kokonaisuutena suunnilleen ennakoidun mukaiset. Kuukausitasolla elokuu oli ennakoitua heikompi ja siihen kohdistuivat koko epidemian suurimmat vaikutukset. Syyskuu oli puolestaan ennakoitua parempi ja kyseisen kehityksen oletetaan vahvistuvan loppuvuonna. Korona ei vaikuttanut edelleenkään Innofactorin kykyyn tuottaa palveluita asiakkailleen. Työntekijämme ovat olleet koronatilanteen pahennuttua kesän jälkeen uudelleen pääosin etätyössä 7.8.2020 alkaen. Innofactor sai kolmannella neljänneksellä Pohjoismaissa valtioilta koronasta johtuvaa tukea yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.

Innofactor vahvistaa Suomen Microsoft Dynamics ja analytiikka -liiketoimintoihin keskittyvää Business Productivity -yksikköään, jonka uutena vetäjänä aloittaa 1.11.2020 Anu Pitkänen. Anulla on yli 20 vuoden kokemus vastaavista liiketoiminnoista niin toimittajan kuin asiakkaankin puolelta. Uskomme Microsoft Dynamics -liiketoiminnalla olevan erinomaiset kasvumahdollisuudet seuraavien vuosien aikana. Haluan toivottaa Anun lämpimästi tervetulleeksi Innofactoriin.

Innofactor päivitti Q3:n aikana strategiaansa. Strategiaan ei tehty merkittäviä muutoksia, mutta sitä terävöitettiin joiltain osin, esimerkiksi kirjoittamalla ensimmäisen kerran auki Innofactorin tarkoitus. Päivitetty strategia on esitetty tarkemmin kohdassa ”Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella”. Osana strategiaprosessia Innofactor vahvisti myös yhtiön päivitetyn osingonjakopolitiikan. Uudistetun politiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet. Olen erittäin iloinen, että pystymme erityisesti näin 20-vuotisjuhlavuotenamme muuttamaan osingonjakopolitiikkaamme sellaiseksi, että se mahdollistaa jatkossa aiempaa todennäköisemmin osinkojen jakamisen, jota useat osakkaat ovat vuosien varrella toivoneet.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiak­kaam­me siirtävät joitain toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäs asiakkaitaan. Tällä olisi suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perus­tuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemi­an aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme.

Innofactorin visiona on olla johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen koronaepidemian jälkeisessä maailmassa entistäkin vahvemmin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta. Koronaepidemia ja sen jälkeinen aika voivat tarjota tähän uusia yllättäviäkin mahdollisuuksia, jotka edellyttävät nopeaa toimintaa. Tätä silmällä pitäen olemme laatineet erillisen suunnitelman, ryhtyneet aktiivisesti seuraamaan tilannetta sekä hankkineet huhtikuun lopussa 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä tukemaan mahdollisia kasvuhankkeitamme.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor päivitti Q3:n aikana strategiaansa. Strategiaan ei tehty merkittäviä muutoksia, mutta sitä terävöitettiin joiltain osin. Päivitetty strategia on esitetty lyhyesti seuraavassa.

Tarkoituksemme: Innovating to make the world work better
(Innovoimme toimivamman maailman puolesta)

Missiomme: Driving the modern digital organization
(Organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Visiomme:Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani
Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valintamme:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvomme:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaatteemme: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2020 oli 47,9 miljoonaa euroa (2019: 46,8), jossa oli kasvua 2,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta laski koronaviruksen vaikutusten takia muissa maissa. Liikevaihdon kasvutavoitetta jatkossa tukee ennätyssuuri tilauskanta 58,2 miljoonaa euroa (2019: 53,2). Innofactorilla on suunnitelmat toimen­piteistä, joilla 20 prosentin vuosikasvu voidaan lähivuosina saavuttaa. Koronaepidemian vaikutuk­set ja Innofactorin vahvistunut rahoitustilanne voivat tarjota jatkossa uusia mahdollisuuksia myös epäorgaaniseen kasvuun, jota varten Innofactor hankki huhtikuun 2020 lopussa myös 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 58,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 5,6 miljoonaan euroon (11,6 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi edelleen parantamaan suoritustaan. Innofactorilla on suunnitelmat toimen­piteistä, joilla 20 prosentin käyttökatetaso voidaan lähivuosina saavuttaa. Erityisesti kannattavuuden parantamisen mahdollisuuksia löytyy Suomen ulkopuolelta, jossa kannattavuudessa on ollut merkittäviä haasteita varsinkin koronaepidemian aikana.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2020 4,9 miljoonaa euroa (2019: 3,4 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 43,5 prosenttia (2019: 40,2 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta sekä taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

 

Espoossa 27.10.2020

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2020

Innofactor julkaisee tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksen tiistaina 27.10.2020 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

 

Liite: Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 (IFRS)

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.