Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 (IFRS)

Hero Image

18.02.2021 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 18.2.2021 klo 9.00

Innofactor saavutti vuonna 2020 koronasta ja yksittäisestä vuodelta 2019 tehdystä projektin alaskirjauksesta huolimatta historiansa parhaan liikevaihdon, käyttökatteen ja tilauskannan

Tammi–joulukuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 66,2 miljoonaa euroa (2019: 64,2), jossa kasvua 3,1 %
 • Käyttökate oli noin 7,2 miljoonaa euroa (2019: 5,1), jossa kasvua 40,8 %
  • Käyttökatteeseen kohdistui vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä noin 1,0 miljoonan euron lopullinen alas- ja kulukirjaus Ruotsissa vuonna 2019 toteutettuun asiakasprojektiin, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 8,1 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (2019: 0,8), jossa kasvua 214,4 %
   • Liikevoittoon kohdistui vastaava oikaisu kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 3,5 miljoonaa euroa

Loka–joulukuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 18,3 miljoonaa euroa (2019: 17,4), jossa kasvua 4,7 %
 • Käyttökate oli noin 1,6 miljoonaa euroa (2019: 1,6), jossa kasvua 1,7 %
  • Käyttökatteeseen kohdistui vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä noin 1,0 miljoonan euron lopullinen alas- ja kulukirjaus Ruotsissa vuonna 2019 toteutettuun asiakasprojektiin, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 2,6 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (2019: 0,5), jossa laskua -16,0%
  • Liikevoittoon kohdistui vastaava oikaisu kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 1,4 miljoonaa euroa
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 60,4 miljoonaa euroa (2019: 49,8), jossa kasvua 21,4 %
  • Innofactor ei saanut pörssitiedottamisrajan ylittäviä tilauksia neljännellä vuosi­neljännek­sellä, vaan jotkin päätökset siirtyivät vuodenvaihteen yli, joista on kerrottu kohdassa ”katsauskauden jälkeiset tapahtumat”
  • Tilauskantaa kasvattivat kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset, jotka kirjattiin tilauskantaan neljännen vuosineljänneksen aikana, tarkemmin kohdassa ”Innofactorin tilauskanta kasvoi edelleen uuteen ennätykseensä, vaikka vuoden 2020 neljännellä vuosipuoliskolla ei tullut erityisen isoja uusia tilauksia”

Konsernin tunnusluvut, IFRS

 

.

 

1.10.-31.12.2020

1.10.-31.12.2019

Muutos

 

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Muutos

Liikevaihto tuhatta euroa

 

18 252

17 432

4,7 %

 

66 164

64 198

3,1 %

Liikevaihdon kasvu

 

4,7 %

9,7 %

 

 

3,1 %

1,7 %

 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa*

 

1 585

1 559

1,7 %

 

7 164

5 089

40,8 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

8,7 %

8,9 %

 

 

10,8 %

7,9 %

 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

 

404

480

-16,0 %

 

2 501

795

214,4 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

2,2 %

2,8 %

 

 

3,8 %

1,2 %

 

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

 

951

271

251,1 %

 

2 050

12

17234,5 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

5,2 %

1,6 %

 

 

3,1 %

0,0 %

 

Tulos tuhatta euroa*

 

257

371

-30,8 %

 

1 761

417

322,7 %

prosenttia liikevaihdosta*

 

1,4 %

2,1 %

 

 

2,7 %

0,6 %

 

Tilauskanta

 

60 402

49 753

21,4 %

 

60 402

49 753

21,4 %

Nettovelkaantumisaste (Gearing)*

 

65,6 %

71,8 %

 

 

65,6 %

71,8 %

 

   Nettovelkaantumisate ilman IFRS16

 

48,8 %

49,9 %

 

 

48,8 %

49,9 %

 

Omavaraisuusaste

 

42,2 %

40,2 %

 

 

42,2 %

40,2 %

 

   Omavaraisuusaste ilman IFRS16

 

41,4 %

44,0 %

 

 

41,4 %

44,0 %

 

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana****

 

543

538

0,9 %

 

544

534

1,9 %

Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa****

 

541

538

0,6 %

 

541

538

0,6 %

Tulos per osake (euroa)

 

0,0069

0,0099

-30,8 %

 

0,0471

0,0113

316,1 %

 

*) IFRS 16:n mukaisella vuokravastuiden käsittelyllä on 1.10.–31.9.2020 493 tuhannen euron (2020: 411) positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) sekä 1.1.–31.12.2020 1 994 tuhannen euron (2019: 1 676) vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA).

**) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.10.–31.12.2020 liiketulokseen sisältyy 473 tuhatta euroa (2019: 507) sekä 1.1.–31.12.2020 1 894 tuhatta euroa (2019: 2 030) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

***) Konsernin sisäisten velkojen valuuttakurssimuutoksista (Ruotsin ja Norjan kruunun valuuttakurssimuutokista euroon nähden) aiheutuu IFRS:n mukainen 211 tuhannen euron valuuttakurssivoitto 1.1.–31.12.2020, joka ei ole kassavirtavaikutteinen, vaan vaikuttaa ainoastaan tilikauden tulokseen, konsernin taseeseen ja omavaraisuusasteeseen. 1.10.–31.12.2020 aiheutui 685 tuhannen euron valuuttakurssivoitto.

****) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2021

Innofactorin vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Odotamme koronavuoden jälkeen vuonna 2021 orgaanisen kasvun vahvistumista

Liikevaihto vuonna 2020 oli ennätykselliset 66,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate (EBITDA) parani 2,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen myös ennätykselliseen 7,2 miljoonaan euroon (10,8 prosenttia liikevaihdosta).  Käyttökatteeseen kohdistui vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä noin 1,0 miljoonan euron lopullinen alas- ja kulukirjaus Ruotsissa vuonna 2019 toteutettuun asiakasprojektiin, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 8,1 miljoonaa euroa (12,3 prosenttia liikevaihdosta).

Liikevaihto vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä oli 18,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 4,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta laski edelleen muissa maissa edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka liiketoiminta maissa paranikin vuoden 2020 loppua kohden. Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 1,2 % edellisestä vuodesta. Käyttökate (EBITDA) pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla päätyen 1,6 miljoonaan euroon (8,7 prosenttia liikevaihdosta). Ilman edellä kuvattua oikaisua käyttökate olisi ollut noin 2,6 miljoonaa euroa (14,0 prosenttia liikevaihdosta).

Tilauskanta kasvoi neljänneksen lopussa uuteen historialliseen ennätykseen 60,4 miljoonaa euroa (2019: 49,8), jossa oli kasvua 21 % prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vuoden 2020 aikana syvensimme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa entisestään. Saimme vuoden aikana ennätysmäärän uusia tilauksia, joka vahvisti tilauskantaa, esimerkiksi taloushallinnon ratkaisu suomalaiselle kaupan alan yritykselle, Terveyskylään liittyvät ICT-asiantuntijapalvelut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS), hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän (HAIPA) jatkokehitysvaihe Oikeusrekisterikeskukselle, ICT-konsultointipalvelut norjalaiselle Ullensakerin kunnalle, hallinnollinen asianhallintaratkaisu Kansaneläkelaitokselle, konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden järjestelmäkokonaisuus (KOSTI) Oikeusrekisterikeskukselle, Microsoft Office 365 ja Microsoft SharePoint -ympäristöjen sovellushallintapalvelut Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle, tarjousprosessin digitalisoiminen suurelle suomalaiselle globaalisti toimivalle valmistavan teollisuuden yritykselle, jäsenhallintajärjestelmän jatkokehittäminen ruotsalaiselle ammattiliitolle, tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen IT-asiantuntijapalveluiden ensisijainen puitesopimus Työllisyysrahastolle, dokumentinhallintajärjestelmä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, konsultointi- ja ylläpitopalvelut Senaatti-kiinteistöille, asianhallintajärjestelmä Tampereen korkeakoulusäätiölle sekä useita muita merkittäviä hankkeita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Edellisten lisäksi tiedotimme 21.1.2021, että Verohallinto on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi Azure-ohjelmoinnin osa-alueeseen kokonaisarvoltaan 15–25 miljoonaa euroa, mikä on Innofactorin historian suurin yksittäinen tilaus. Haluankin kiittää kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta, jota olette Innofactoria kohtaan osoittaneet.

20-vuotisjuhlavuotemme 2020 jatkoi kannattavuuden parantumisen osalta vuonna 2019 alkanutta hyvää kehitystä. Vuoden aikana onnistuimme edellä kerrotun mukaisesti myynnissä ja tilauskantamme kasvoi uuteen ennätykseen, saimme julkista huomiota saavutuksistamme ja pystyimme koronaturvallisesti juhlimaankin. Hieno vuosi Innofactorille kaikkinensa koronasta huolimatta. Uskomme vuonna 2021 pystyvämme edelleen kiihdyttämään orgaanista kasvuvauhtiamme, jota tukee myös liiketoimintatilanteen parantuminen vuoden 2020 viimeisellä vuosipuoliskolla Suomen ulkopuolella verrattuna toiseen ja kolmanteen vuosineljännekseen.

Vuonna 2020 keskeisin Innofactorin liiketoimintaan vaikuttanut tekijä oli koronavirus. Korona aiheutti haasteita Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa erityisesti toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, mikä johti asiakkaiden ostojen vähenemiseen näissä maissa. Tästä johtuen liikevaihto jäi suunnitellusta. Kannattavuus kuitenkin parani jopa suunniteltua nopeammin, mikä johtui etenkin vähentyneistä matka- ja muista liiketoiminnan kuluista.  Innofactor sai vuonna 2020 Pohjoismaissa valtioilta koronasta johtuvaa tukea yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa.  Kokonaisuudessaan saavutimme juhlavuonnamme 2020 kaikkien aikojen parhaan liikevaihdon, käyttökatteen ja tilauskannan.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitakin toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäs asiakkaitaan. Tällä olisi suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Henkilökohtaisesti olen erityisen iloinen siitä, että pystymme maksamaan vuodelta 2020 omistajillemme osinkoa uudistetun osinkopolitiikkamme mukaisesti. Suuret kiitokset vuodesta 2020 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.12.2020 oli 66,2 miljoonaa euroa (2019: 64,2), jossa oli kasvua 3,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä 4,7 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa mutta laski muissa maissa. Liikevaihdon strategista kasvutavoitetta tukee hyvin kehittynyt tilauskanta 60,4 miljoonaa euroa (2019: 49,8). Innofactor kiinnittää vuoden 2021 aikana erityistä huomiota kasvun, myynnin, osaamisen ja resurssoinnin johtamiseen, johon liittyen olemme muun muassa uusineet organisaatiotamme. Uutena roolina huhtikuussa 2021 aloittaa Chief Innovation and Talent Officer.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 1.1.–31.12.2020 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 5,1 miljoonasta eurosta 7,2 miljoonaan euroon (10,8 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi oleellisesti edelleen parantamaan suoritustaan. Sen osalta vaaditaan kuitenkin vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja paljon työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin. Tähän liittyvät toimenpiteet ovat selkeitä ja tiedossa, joten uskomme tavoitteen olevan täysin mahdollinen.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2020 5,0 miljoonaa euroa (2019: 6,2) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 42,2 prosenttia (2019: 40,2 %). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactor on 31.8.2020 osana vuosittaista strategiaprosessia vahvistanut yhtiön päivitetyn osingonjakopolitiikan. Uudistetun politiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet. Vuoden 2020 osalta konsernin tilikauden tulos oli 1 761 496,06 euroa. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2020 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 29 910 687 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj jakaa osinkoa tilikaudelta 2020 0,02 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,04 euroa osakkeelta.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 1 639 529 euron (0,04 euroa osakkeelta huomioiden hallitukselle esitetty osakeantivaltuutus) lisäosingosta tai -pääomanpalautuksesta.

 

Espoossa 18.2.2021

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2020

Innofactor julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen loka–joulukuu 2020 (Q4) torstaina 18.2.2021 noin klo 9.00.

Tilinpäätöstiedotetta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2021

Vuoden 2020 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tiistaina 9.3.2021.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 30.3.2021 klo 8.30.

Vuoden 2021 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:

 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021 (Q1) tiistaina 27.4.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021 (Q2) torstaina 22.7.2021
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021 (Q3) tiistaina 26.10.2021

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

 

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

 

Liite: Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 (IFRS)

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.