Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 (IFRS)

Hero Image

25.10.2022 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 25.10.2022 klo 9.00

 

Innofactor palasi vahvasti kannattavan kasvun uralle historian paras kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto, käyttökate ja tilauskanta

 

Heinä–syyskuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 16,7 miljoonaa euroa (2021: 13,7), jossa kasvua 21,5 %
  • Kasvusta noin 1,8 miljoonaa euroa (13,4 %) oli orgaanista
 • Käyttökate oli noin 1,8 miljoonaa euroa (2021: 1,7), jossa kasvua 4,8 %
 • Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (2021: 0,9), jossa kasvua 4,9 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77,3 miljoonaa euroa (2021: 72,0), jossa kasvua 7,3 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Oikeusrekisterikeskuksen hallinto- ja eritystuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän (HAIPA-hanke) jatkokehitys ja ylläpito, noin 4,0 miljoonaa euroa, josta tilauskantaan noin 2,0 miljoonaa euroa (ilman optiovuosia)
  • Aalto-korkeakoulusäätiön keskitetyn tietovaraston kehittäminen ja ylläpito, noin 5,0 miljoonaa euroa, mikä lisätään tilauskantaan vaiheittain sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa tarkemmin sovitaan

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 50,6 miljoonaa euroa (2021: 48,8), jossa kasvua 3,6 %
  • Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 4,9 prosenttia kasvua
  • Kasvusta noin 1,3 miljoonaa euroa (2,6 %) oli orgaanista
 • Käyttökate oli noin 5,2 miljoonaa euroa (2021: 8,4), jossa laskua 38,5 %
  • Käyttökatteeseen 2021 sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 5,9 miljoonaa euroa, käyttökatteen vertailukelpoinen muutos on 11,8 % laskua
 • Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (2021: 6,0), jossa laskua 50,9 %
  • Liikevoittoon 2021 sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 3,4 miljoonaa euroa, jossa laskua 14,3 %

Konsernin tunnusluvut, IFRS    
  1.7.– 30.9.2022 1.7.– 30.9.2021 Muutos   1.1.– 30.9.2022 1.1.– 30.9.2021 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa   16 683 13 730 21,5 %   50 594 48 834 3,6 %
Liikevaihdon kasvu   21,5 % -2,0 %     3,6 % 1,9 %  
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa   1 777 1 695 4,8 %   5 196 8 448 -38,5 %
prosenttia liikevaihdosta   10,7 % 12,3 %     10,3 % 17,3 %  
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*   959 915 4,9 %   2 946 5 996 -50,9 %
prosenttia liikevaihdosta   5,8 % 6,7 %     5,8 % 12,3 %  
Tulos ennen veroja tuhatta euroa*   759 755 0,5 %   2 500 5 400 -53,7 %
prosenttia liikevaihdosta   4,6 % 5,5 %     4,9 % 11,1 %  
Tulos tuhatta euroa*   599 581 3,0 %   1 992 4 207 -52,6 %
prosenttia liikevaihdosta   3,6 % 4,2 %     3,9 % 8,6 %  
Tilauskanta   77 251 71 979 7,3 %   77 251 71 979 7,3 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing)*   56,9 % 34,0 %     56,9 % 34,0 %  
    Nettovelkaantumisate ilman IFRS16   41,8 % 21,2 %     41,8 % 21,2 %  
Omavaraisuusaste   43,7 % 52,9 %     43,7 % 52,9 % -17,4 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16   46,8 % 56,8 %     46,8 % 56,8 %  
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana*   555 508 9,3 %   527 493 6,9 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa*   554 497 11,5 %   554 497 11,5 %
Tulos per osake (euroa)   0,0164 0,0155 5,3 %   0,0544 0,1125 -51,6 %

*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

 

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Innofactorin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa. Innofactorin vuoden 2022 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 7,5 miljoonasta eurosta, mikä olisi ollut vuoden 2021 käyttökate ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua 2,6 miljoonaa euroa.

 

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Asiakastyön lisäämiseen ja projektikannattavuuteen keskittyminen paransivat Q3:lla Innofactorin orgaanista kasvua ja kannattavuutta – jatkamme samalla reseptillä myös loppuvuonna

Liikevaihto vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä oli 16,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 21,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja josta orgaaninen kasvu oli 13,4 prosenttia. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 4,8 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,8 miljoonaan euroon (10,7 prosenttia liikevaihdosta). Innofactorin liikevaihto kasvoi ja käyttökate oli positiivinen kaikissa maissa (Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa).

Liikevaihto oli vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 50,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 4,9 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 2,6 prosenttia. Käyttökate (EBITDA) laski 38,5 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 5,2 miljoonaan euroon (10,3 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2021 käyttökatteeseen sisältyi noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman vuoden 2021 käyttökate olisi ollut 5,9 miljoonaa euroa ja käyttökatteen vertailukelpoinen muutos 11,8 prosenttia laskua.

Tilauskanta nousi aavistuksen edellisestä neljänneksestä ja oli katsauskauden lopussa 77,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 7,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Puolivuosikatsauksen yhteydessä totesin, että emme voineet olla missään määrin tyytyväisiä vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon operatiiviseen toimintaan Suomessa ja Ruotsissa. Käynnistimme ilmoittamamme mukaisesti kesän aikana välittömät toimenpiteet suorituskykymme parantamiseksi. Keskityimme erityisesti projektikannattavuuden ja laskutusasteen nostamiseen keskittymällä entistäkin enemmän asiakastyöhön. Tekemillämme toimenpiteillä saimme nostettua laskutusastetta erityisesti Suomessa vuosineljänneksen aikana systemaattisesti viikko viikolta. Tavoitteenamme on pitää vuosineljänneksen lopussa saavutettu laskutusasteen taso vähintään samana vuoden loppuun asti – ja pyrimme nostamaan sitä edelleen vuodeksi 2023.

Innofactor nimitti syyskuussa Martin Söderlindin Ruotsin uudeksi maajohtajaksi. Martin on toiminut aiemmin Innofactor-konsernin johtoryhmän jäsenenä ja Chief Innovation and Talent Officerina huhtikuusta 2021 alkaen. Hän jatkaa myös uudessa tehtävässään konsernin johtoryhmän jäsenenä. Innofactorin Ruotsin maajohtajan tehtäviä aiemmin hoitanut Marcus Hasselblad siirtyy uusiin haasteisiin Innofactor-konsernin ulkopuolelle marraskuussa. Innofactor on nimittänyt Anni Pokkisen Innofactor-konsernin Chief People Officeriksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän on ottanut hoitaakseen merkittävän osan Martin Söderlindin aiemmista tehtävistä. Anni on toiminut Innofactorissa heinäkuusta 2015 alkaen useissa HR-tehtävissä, joista viimeisimpänä HR Director, Nordic Development and Operations sekä Suomen HR-johtajana. Uudessa tehtävässään Anni jatkaa myös Suomen HR-johtajana.

Kesäkuussa 2022 hankitun Invenco Oy:n integraatio osaksi Innofactorin toimintaa on sujunut suunnitellusti. Olemme yhtenäistäneet toimintamallejamme ja siirtyneet yhteisiin tiloihin. Avasimme Ouluun syyskuun lopussa uuden toimipisteen, jonka toivomme houkuttelevan myös uusia osaajia Oulun alueelta. Pyrimme saattamaan integraation kaikilta keskeisiltä osiltaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

 

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2022 oli 50,6 miljoonaa euroa (2021: 48,8), jossa oli kasvua 3,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 4,9 prosenttia kasvua. Kasvusta noin 1,3 miljoonaa euroa (2,6 %) oli orgaanista, jossa ei ole mukana Invencon yrityskaupasta saatua liikevaihtoa. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee ennätyksellinen tilauskanta 77,3 miljoonaa euroa (2021: 71,9). Invencon yrityskauppa tuo epäorgaanista kasvua liiketoimintaan ja sen lisäksi olemme käynnistäneet menestyksekkäästi toimenpiteet suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi Suomessa ja Ruotsissa, joita jatkamme koko loppuvuoden.

Käyttökate (EBITDA) oli 10,3 prosenttia liikevaihdosta (2021: 17,3 %). Käyttökate laski katsauskaudella 38,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, mikä johtui erityisesti Prime-liiketoiminnan myynnistä saadusta käyttökatteesta vuonna 2021. Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi laskenut 11,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suomessa ja Ruotsissa käynnistetyillä toimenpiteillä suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi pyritään parantamaan käyttökatetta viimeisellä vuosineljänneksellä ja markkinaohjauksemme mukaisesti uskomme ylittävämme viime vuoden käyttökatteen ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatuja tuloja.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2022 3,0 miljoonaa euroa (2021: 6,2 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 43,7 prosenttia (2021: 52,9 prosenttia). Rahavirtaan vuonna 2021 vaikutti positiivisesti Prime-liiketoiminnan myynnistä saatu 2,2 miljoonaa euroa. Invencon hankintaan liittyen Innofactor otti kesäkuussa 2022 2,5 miljoonaa euroa pankkilainaa, mikä yhdessä Invencon 30.6.2022 Innofactorin lukuihin lisätyn taseen kanssa heikentää omavaraisuusastetta vuonna 2022. Rahoituksen rahavirtaa heikensi lisäksi Invenco Oy:n lainojen takaisinmaksut kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Espoossa 25.10.2022

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2022

Innofactor julkaisee tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsauksen tiistaina 25.10.2022 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

 

Liite