Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023 (IFRS)

Hero Image

24.10.2023 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 24.10.2023 klo 9.00

Innofactor ui vastavirtaan haastavassa markkinassa ja saavutti historiansa parhaan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ja käyttökatteen, vaikka tilauskanta laskikin

Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 18,0 miljoonaa euroa (2022: 16,7), jossa kasvua 8,0 % (orgaanista)
 • Käyttökate oli noin 2,0 miljoonaa euroa (2022: 1,8), jossa kasvua 10,9 %
 • Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2022: 1,0), jossa kasvua 26,0 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 71,4 miljoonaa euroa (2022: 77,3), jossa laskua 7,6 %

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 58,3 miljoonaa euroa (2022: 50,6), jossa kasvua 15,3 %
  • Kasvusta noin 55,7 miljoonaa euroa (10,0 %) oli orgaanista, missä ei ole huomioitu Invencon yrityskauppaa
 • Käyttökate oli noin 6,2 miljoonaa euroa (2022: 5,2), jossa kasvua 19,7 %
 • Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (2022: 2,9), jossa kasvua 32,5 %
Konsernin tunnusluvut, IFRS  
. 1.7.– 30.9.20231.7.– 30.9.2022Muutos 1.1.– 30.9.20231.1.– 30.9.2022Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 18 01516 683+8,0 % 58 33250 594+15,3 %
Liikevaihdon kasvu 8,0 %21,5 %  15,3 %3,6 % 
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa 1 9701 777+10,9 % 6 2225 196+19,7 %
prosenttia liikevaihdosta 10,9 %10,7 %  10,7 %10,3 % 
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 1 209959+26,0 % 3 9042 946+32,5 %
prosenttia liikevaihdosta 6,7 %5,8 %  6,7 %5,8 % 
Tulos ennen veroja tuhatta euroa* 1 428759+88,0 % 3 5512 500+42,0 %
prosenttia liikevaihdosta 7,9 %4,6 %  6,1 %4,9 % 
Tulos tuhatta euroa* 1 064599+77,8 % 2 5601 992+28,5 %
prosenttia liikevaihdosta 5,9 %3,6 %  4,4 %3,9 % 
Tilauskanta 71 41277 251-7,6 % 71 41277 251-7,6 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing)* 48,6 %56,9 % -14,6 % 48,6 %56,9 % -14,6 %
Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 35,0 %41,8 % -16,3 % 35,0 %41,8 % -16,3 %
Omavaraisuusaste 46,3 %43,7 % +6,0 % 46,3 %43,7 %+6,0 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16 49,5 %46,8 % +5,8 % 49,5 %46,8 % +5,8 %
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana* 585555+5,4 % 577527+9,5 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa* 594554+7,2 % 594554+7,2 %
Tulos per osake (euroa) 0,030,02+77,8 % 0,070,05+28,5 %

*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Vahva tilauskanta ja operatiivinen tehokkuus mahdollistivat kasvun ja kannattavuuden Q3:lla – arvioimme uusmyynnin piristyvän Q4:lla

Liikevaihto vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä oli 18,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 8,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 10,9 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (10,9 prosenttia liikevaihdosta). Innofactorin liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa. Käyttökate oli positiivinen Suomessa, mutta haasteellisen markkinatilanteen takia negatiivinen muissa maissa.

Liikevaihto oli vuoden 2023 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 58,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 15,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 19,7 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 6,2 miljoonaan euroon (10,7 prosenttia liikevaihdosta).

Kolmannen vuosineljänneksen aikana hintakilpailu markkinoilla jatkui kovana, vaikka uusien kauppojen painotetut keskihinnat nousivatkin hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Arvioimme hintojen edelleen jatkavan nousua vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka arvioimmekin tilanteen jatkuvan haastavana vuoden loppuun asti. Innofactorin strategian mukaista ei ole tehdä tappiollista liiketoimintaa, minkä takia uusmyynti Q3:lla jäi edelleen alle tavoitteen ja johti tilauskannan laskuun. Tilauskanta laski edellisestä neljänneksestä ja oli katsauskauden lopussa 71,4 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 7,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vahva olemassa oleva tilauskanta, puitesopimukset ja olemassa olevien asiakkaiden muut ostot mahdollistavat kuitenkin lyhyellä aikavälillä Innofactorin kannattavan liiketoiminnan. Arvioimme pystyvämme lisäämään uusmyynnin määrää Q4:lla.

Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) ovat saaneet kasvavaa huomiota markkinoilla. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme – ja myös Innofactorille – merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ennen kaikkea se avaa Innofactorille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin olemme nopealla aikataululla kehittäneet uutta tarjoomaa. Erityisen merkittävänä näemme 1.11.2023 saataville tulevan Microsoft 365 Copilotin, jonka osalta arvioimme pystyvämme kasvattamaan omaa liiketoimintaamme yhteistyössä pääkumppanimme Microsoftin kanssa.

Hallitus nimitti KTM Antti Rokalan konsernin uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja hän aloittaa tehtävässä 2.1.2024. Rokala toimii tällä hetkellä koulutusyhtiö YrkesAkademin-konsernin talousjohtajana Tukholmassa. Aiemmin Rokala on toiminut hissiyhtiö Schindlerissä useissa taloushallinnon ja johdon tehtävissä, muun muassa pohjoismaisena talousjohtajana. Antin kokemus Ruotsista ja muista Pohjoismaista auttaa Innofactoria kehittämään edelleen liiketoimintaamme. Haluankin toivottaa Antin lämpimästi tervetulleeksi.

Omistajilta ja analyytikoilta saamamme palautteen perusteella olemme päättäneet laajentaa raportointiamme vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta alkaen siten, että raportoimme neljän ratkaisualuekokonaisuuden keskeisimmät tunnusluvut erikseen. Raportoitavat ratkaisualuekokonaisuudet ovat: 1) Digitaaliset palvelut, 2) Liiketoimintaratkaisut, 3) Tiedon- ja asianhallinta, sekä 4) Tietoturvallinen tekoäly-, data- ja pilvialusta. Kyseisten ratkaisualuekokonaisuuden osalta raportoimme seuraavat tunnusluvut: liikevaihto ja sen jakauma, käyttökate, käyttökateprosentti, tilauskanta sekä tuotekehityksen määrä. Tunnusluvut esitetään raportointikaudelta ja vertailukaudelta sekä kerrotaan tunnusluvun prosentuaalinen muutos.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta, työnantajalupauksesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta (Innovating to Make the World Work Better)

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Työnantajalupaus: Ole oma itsesi (Be The Real You)

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2023 oli 58,3 miljoonaa euroa (2022: 50,6), jossa oli kasvua 15,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta noin 55,7 miljoonaa euroa (10,0 %) oli orgaanista, jossa ei ole mukana Invencon yrityskaupasta saatua liikevaihtoa. Olemme jäljessä strategisesta kasvutavoitteestamme. Pyrimme edelleen parantamaan operatiivista toimintaamme lisätäksemme kasvua. Tavoitteenamme on myös lisätä laskuttavan henkilöstön määrää, mikä vallitsevassa markkinatilanteessa on hieman helpompaa kuin aikaisemmin. Innofactorin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella 9,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Lisäksi etsimme yritysostokohteita epäorgaanisen kasvun mahdollistamiseksi.

Käyttökate (EBITDA) oli 10,7 prosenttia liikevaihdosta (2022: 10,3 %). Käyttökate kasvoi katsauskaudella 19,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vaikka kannattavuus on parantunut, sen osalta vaaditaan vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen, noin 20 prosenttiin. Pyrimme edelleen parantamaan operatiivista toimintaamme lisätäksemme myös kannattavuutta.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2023 3,5 miljoonaa euroa (2022: 3,0 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,3 prosenttia (2022: 43,7 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Espoossa 24.10.2023

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2023

Innofactor julkaisee tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksen tiistaina 24.10.2023 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 9.30. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

Liite