Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022 (IFRS)

Hero Image

26.04.2022 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 26.4.2022 klo 9.00

Koronapandemian aiheuttamat sairauspoissaolot tekivät vuoden ensimmäisestä neljänneksestä haastavan liikevaihto ja operatiivinen käyttökate jäivät hieman edellisestä vuodesta

Tammi–maaliskuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,0 miljoonaa euroa (2021: 17,8), jossa laskua 4,7 %
  • Vuoden 2021 liikevaihtoon sisältyy myydyn Prime-liiketoiminnan liikevaihto (0,6 miljoonaa euroa), jota ilman vertailukelpoinen muutos olisi ollut 1,5 % laskua
 • Käyttökate oli noin 2,0 miljoonaa euroa (2021: 4,7), jossa laskua 56,2 %
  • Vuoden 2021 käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökatteen vertailukelpoinen muutos olisi ollut 2,8 % laskua
 • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (2021: 3,8), jossa laskua 65,4 %
  • Vuoden 2021 liikevoittoon sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman vuoden 2021 liikevoitto olisi ollut noin 1,3 miljoonaa euroa, jolloin vertailukelpoinen muutos olisi ollut kasvua 5,3 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 71,3 miljoonaa euroa (2021: 68,9), jossa kasvua 3,5 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asianhallinta, asiakirjahallinta, asiointipalvelu ja viitehintatietojärjestelmä, noin 1,2 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) järjestysnumerorekisteri, noin 0,7 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito, noin 6,8 miljoonaa kaikille kolmelle puitejärjestelyn osa-alueelle, joista Innofactor vastaa yhdestä (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Ruotsalaisen pankin Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun konfigurointi-, kehitys- ja tukipalvelut, noin 0,8 miljoonaa euroa
  • Finnveran asiahallintajärjestelmän Saas-ratkaisu, noin 1,0 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Kansaneläkelaitoksen (Kela) hallinnollinen asianhallintaratkaisu, noin 0,7 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Pilvisiirtymäprojektin norjalaiselle voittoa tuottamattomalle organisaatiolle, noin 1,2 miljoonaa euroa

Konsernin tunnusluvut, IFRS
         
  1.1.– 31.3.2022 1.1.– 31.3.2021 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa   16 964 17 807 -4,7 %
Liikevaihdon kasvu   -4,7 % 3,8 %  
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa   2 042 4 657 -56,2 %
prosenttia liikevaihdosta   12,0 % 26,2 %  
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*   1 319 3 809 -65,4 %
prosenttia liikevaihdosta   7,8 % 21,4 %  
Tulos ennen veroja tuhatta euroa   1 102 3 357 -67,2 %
prosenttia liikevaihdosta   6,5 % 18,9 %  
Tulos tuhatta euroa   846 2 637 -67,9 %
prosenttia liikevaihdosta   5,0 % 14,8 %  
Tilauskanta   71 336 68 901 3,5 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing)   26,5 % 56,9 %  
    Nettovelkaantumisate ilman IFRS16   10,1 % 43,6 %  
Omavaraisuusaste   51,7 % 46,6 % 10,9 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16   56,5 % 44,0 %  
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana*   499 537 -7,1 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa*   502 536 -6,3 %
Tulos per osake (euroa)   0,0231 0,0705 -67,2 %

*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Innofactorin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa. Innofactorin vuoden 2022 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 7,5 miljoonasta eurosta, mikä olisi ollut vuoden 2021 käyttökate ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua 2,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Ensimmäisellä neljänneksellä useita merkittäviä tilauksia, mutta samalla koronan aiheuttamat sairauspoissaolot heikensivät operatiivista tulosta

Liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 17,0 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 1,5 prosenttia laskua. Tanskan sekä Norjan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta Suomen ja Ruotsin laski, johon vaikutti koronapandemian lisäys sairauspoissaoloihin. Käyttökate (EBITDA) laski 56,2 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (12 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa. Vuoden 2021 käyttökatteeseen sisältyi noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman vertailukelpoinen muutos olisi ollut 2,8 prosenttia laskua. Tilauskanta oli neljänneksen lopussa 71,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Onnistuimme erinomaisesti myynnissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Voitimme muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön asianhallinta, asiakirjahallinta, asiointipalvelu ja viitehintatietojärjestelmän, noin 1,2 miljoonaa euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) järjestysnumerorekisterin, noin 0,7 miljoonaa euroa, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon, noin 6,8 miljoonaa (kaikille kolmelle puitejärjestelyn osa-alueelle, joista Innofactor vastaa yhdestä), ruotsalaisen pankin Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun konfigurointi-, kehitys- ja tukipalvelut, noin 0,8 miljoonaa euroa, Finnveran asiahallintajärjestelmän Saas-ratkaisuna, noin 1,0 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen (Kela) hallinnollisen asianhallintaratkaisun, noin 0,7 miljoonaa euroa, sekä pilvisiirtymäprojektin norjalaiselle voittoa tuottamattomalle organisaatiolle, noin 1,2 miljoonaa euroa. Kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksesta Innofactorin palveluita kohtaan sekä myyntityöhön osallistuneille Innofactorin työntekijöille erinomaisesta työstä. Suuri osa näistä kaupoista ei ollut vielä kirjattuna tilauskantaan neljänneksen lopussa, mikä kasvattaa jatkossa tilauskantaa.

Koronapandemia aiheutti ennalta arvaamattomia haasteita ensimmäisellä neljänneksellä, jolla Innofactorin sairauspoissaolot noin kaksinkertaistuvat edellisestä vuodesta. Koska Innofactorin liiketoiminta perustuu pääosin henkilötyön myyntiin, vaikutti tämä merkittävästi liikevaihtoa alentavasti. Uskomme pahimman sairastumisaallon olevan nyt ohi, eikä koronapandemialla uskota olevan enää merkittävää liikevaihtoa alentavaa vaikutusta toisella vuosineljänneksellä.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 17,0 miljoonaa euroa (2021: 17,8), jossa oli laskua 4,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 1,5 prosenttia laskua. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee suuri tilauskanta 71,3 miljoonaa euroa (2021: 68,9). Innofactor kiinnittää vuoden 2022 aikana erityistä huomiota kasvun johtamiseen.

Käyttökate (EBITDA) oli 12,0 prosenttia liikevaihdosta (2021: 26,2 %). Käyttökate laski katsauskaudella 56,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, mikä johtui erityisesti Prime-liiketoiminnan myynnistä saadusta käyttökatteesta vuonna 2021. Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi laskenut 2,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Innofactor pyrkii edelleen jatkossa kasvattamaan käyttökateprosenttiaan.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2022 2,7 miljoonaa euroa (2021 Q1: 3,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 51,7 prosenttia (2021: 46,6 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Espoossa 26.4.2022

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2022

Innofactor julkaisee tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen tiistaina 26.4.2022 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi 

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

 

Liite