Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023 (IFRS)

Hero Image

25.04.2023 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 25.4.2023 klo 9.00

 

Innofactorin vahva kasvu jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä


Tammi–maaliskuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 20,2 miljoonaa euroa (2022: 17,0), jossa kasvua 19,2 %
  • Orgaaninen kasvu, ilman kesäkuussa 2022 hankittua Invencoa, oli 10,9 %
 • Käyttökate oli noin 2,5 miljoonaa euroa (2022: 2,0), jossa kasvua 21,8 %
 • Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (2022: 1,3), jossa kasvua 29,8 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 76,3 miljoonaa euroa (2022: 71,3),
  jossa kasvua 6,9 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Metso Outotec Oyj tarjousprosessin digitalisaatiohanke, noin 0,7 miljoonaa euroa
  • Senaatti-kiinteistöjen HR-järjestelmän jatkokehitys ja ylläpito, noin 0,8 miljoonaa euroa
Konsernin tunnusluvut, IFRS      
       
1.1.– 31.3.2023 1.1.– 31.3.2022 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 20 223 16 964 19,2 %
Liikevaihdon kasvu 19,2 % -4,7 %  
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, Käyttökate) tuhatta euroa 2 487 2 042 21,8 %
prosenttia liikevaihdosta 12,3 % 12,0 %  
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa 1 712 1 319 29,8 %
prosenttia liikevaihdosta 8,5 % 7,8 %  
Tulos ennen veroja tuhatta euroa 1 311 1 102 18,9 %
prosenttia liikevaihdosta 6,5 % 6,5 %  
Tulos tuhatta euroa 1 036 846 22,5 %
prosenttia liikevaihdosta 5,1 % 5,0 %  
Tilauskanta 76 293 71 336 6,9 %
Oma pääoma tuhatta euroa 26 162 26 219 -0,2 %
Oman pääoman tuotto 4,0 % 3,2 %  
Korolliset velat tuhatta euroa 14 146 10 859 30,3 %
Rahavarat tuhatta euroa 5 493 3 919 40,2 %
Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa 3 782 4 542 -16,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto 5,0 % 3,8 %  
Nettovelkaantumisaste (Gearing) 33,1 % 26,5 %  
    Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 16,4 % 10,1 %  
Omavaraisuusaste 47,3 % 51,7 % -8,6 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16 51,3 % 56,5 %  
Taseen loppusumma tuhatta euroa 59 105 54 761 7,9 %
Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa 1 201 1 088 10,4 %
prosenttia liikevaihdosta 5,9 % 6,4 %  
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana* 567 499 13,6 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa* 572 502 13,9 %
Tulos per osake (euroa) 0,03 0,02 22,5 %

*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Henkilöstöön panostaminen tukee liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista

Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 20,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 19,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Orgaaninen kasvu ilman kesäkuussa 2022 hankittua Invencoa oli 10,9 prosenttia. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 21,8 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,5 miljoonaan euroon (12,3 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa. Tilauskanta oli neljänneksen lopussa 76,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Onnistuimme myynnissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Voitimme muun muassa Metso Outotec Oyj:n tarjousprosessin digitalisaatiohankkeen arvoltaan noin 0,7 miljoonaa euroa ja Senaatti-kiinteistöjen HR-järjestelmän jatkokehityksen ja ylläpidon arvoltaan noin 0,8 miljoonaa euroa. Kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksesta Innofactorin palveluita kohtaan.

Innofactorille myönnettiin huhtikuussa 2023 kolmantena suomalaisena yrityksenä Microsoftin korkein kumppanitunnustus Solutions Partner for Microsoft Cloud osoituksena kattavasta osaamisesta kaikilla Microsoftin ratkaisualueilla. Tunnustuksen saaminen edellyttää jokaisen kuuden Microsoftin ratkaisukumppaninimikkeen saavuttamisen. Tunnustus on osoitus Innofactorin kattavasta teknisestä osaamisesta ja onnistuneesta modernien pilviratkaisujen toimittamisesta asiakkaille Microsoftin kaikilla ratkaisualueilla. Kiitos Microsoftille arvostuksesta Innofactoria kohtaan sekä erinomaisesta vuosikymmeniä jatkuneesta yhteistyöstämme. Solutions Partner for Microsoft Cloud -tunnustus osoittaa, että kykenemme auttamaan asiakkaitamme laaja-alaisesti menestymään kaikilla Microsoftin ratkaisualueilla. Olemme ylpeitä saavutuksistamme, osaamisestamme, asiantuntijoistamme, asiakkaistamme ja kumppaneistamme.

Onnistuimme edelleen tehostamaan toimintaamme ja parantamaan laskutusastettamme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen. Innofactorin henkilömäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli 13 prosenttia. Lisäsimme myös alihankinnan käyttöä. Lisääntynyt asiakastyössä toimivien henkilöiden määrä edistivät liikevaihdon ja käyttökatteen kasvua.

Haluamme panostaa nuorten kouluttamiseen ja tarjota laaja-alaisesti työpaikkoja vastavalmistuneille. Järjestämme vuonna 2023 jo viidettä kertaa Innofactor DigiStar -traineeohjelman, jonka tarkoituksena on tarjota monipuolinen perehtymisjakso uusille osaajille ja tämän jälkeen oppiminen tapahtuu töiden kautta. Vuonna 2023 tavoitteenamme on nostaa DigiStarien määrä yli 60:een edellisen vuoden 37:stä. Saimme tämän vuoden ensimmäisellä DigiStarien rekrytointikierroksella ennätykselliset yli tuhat hakemusta. Pieni osa DigiStareistamme on aloittanut jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja pääosa aloittaa huhti–toukokuussa. DigiStarit vaikuttavat merkittävästi henkilöstömme keski-ikään. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä keski-ikämme ei noussut lainkaan, vaan pysyi samana kuin vuotta aiemmin.

Toteutimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana henkilöstöannin, johon osallistui ennätyksellisesti 211 työntekijäämme. Merkintöjä tehtiin kaikista maista, joissa Innofactor operatiivisesti toimii: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Olen todella iloinen henkilöstön runsaasta osallistumisesta, mikä osoittaa henkilöstön sioutumista Innofactorin pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseen.

Innofactor solmi Suomessa yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Haluamme yrityskohtaisella työehtosopimuksella tarjota työntekijöillemme entistäkin paremman ja helpommin ymmärrettävän sopimuksen. Työehtosopimuksessa tarjoamme työntekijöillemme muun muassa selkeästi aiempaa tasavertaisemmat mahdollisuudet palkalliseen perhevapaaseen riippumatta siitä, onko kyseessä synnyttävä vanhempi tai ei-synnyttävä vanhempi. Haluamme tuoda työehtosopimukseen meille keskeisiä ja tärkeitä asioita, kuten joustava työaika ja työaikapankki. Otimme mukaan myös henkilöstömme keskuudesta nousseita toiveita, kuten palkallinen osallistuminen Puolustusvoimien järjestämiin vapaaehtoisiin harjoituksiin. Uskomme yrityskohtaisen työehtosopimuksen auttavan meitä entistäkin paremmin pitämään nykyiset työntekijämme tyytyväisinä ja huokuttelemaan uusia työntekijöitä.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 20,2 miljoonaa euroa (2022: 17,0), jossa oli kasvua 19,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee suuri tilauskanta 76,3 miljoonaa euroa (2022: 71,3). Innofactor pyrkii jatkamaan toimenpiteitä, jotka tukevat liikevaihdon kasvua.

Käyttökate (EBITDA) oli 12,3 prosenttia liikevaihdosta (2022: 12,0 %). Käyttökate kasvoi katsauskaudella 21,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vaikka kannattavuus on parantunut, sen osalta vaaditaan vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2023 3,9 miljoonaa euroa (2022 Q1: 2,7 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 47,3 prosenttia (2022: 51,7 prosenttia). Omavaraisuusastetta laski kesäkuussa 2022 otettu noin 2,5 miljoonan euron laina Invenco Oy:n yritysostoa varten sekä vuokrasopimusvelkojen kasvu vuokrasopimusten jatkojen takia. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja noin 20 prosentin käyttökatteeseen:

 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme viisi prosenttiyksikköä, mikä tapahtuu muun muassa parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden ristiinresursointia maiden ja yksiköiden välillä, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
 2. Lisäämme lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 27 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme, kuten uusi MDRaaS-palvelu (CSOC) sekä keskittymällä myynnissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää, mikä tapahtuu muun muassa tuplaamalla korkeakouluista valmistuvien vuosittainen rekrytointi yli 60 työntekijään vuonna 2023, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifioinnein, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.

 

Espoossa 25.4.2023

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2023

Innofactor julkaisee tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen tiistaina 25.4.2023 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

 

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

 

Liite