Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 (IFRS)

Hero Image

20.07.2023 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 20.7.2023 klo 9.00

Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta Innofactor saavutti vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä 18,6 % liikevaihdon kasvun ja 28,1 % parannuksen käyttökatteeseen

Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 20,1 miljoonaa euroa (2022: 16,9), jossa kasvua 18,6 %
  • Orgaaninen kasvu, ilman kesäkuussa 2022 hankittua Invencoa, oli 11,1 %
 • Käyttökate oli noin 1,8 miljoonaa euroa (2022: 1,4), jossa kasvua 28,1 %
 • Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (2022: 0,7), jossa kasvua 47,4 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77,3 miljoonaa euroa (2022: 77,2), jossa kasvua 0,1 %

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 40,3 miljoonaa euroa (2022: 33,9), jossa kasvua 18,9 %
  • Orgaaninen kasvu, ilman kesäkuussa 2022 hankittua Invencoa, oli 11,0 %
 • Käyttökate oli noin 4,3 miljoonaa euroa (2022: 3,4), jossa kasvua 24,4 %
 • Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (2022: 2,0), jossa kasvua 35,7 %

Konsernin tunnusluvut, IFRS        

.1.4.– 30.6.20231.4.– 30.6.2022Muutos 1.1.– 30.6.20231.1.– 30.6.2022Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa20 09516 94618,6 % 40 31733 91118,9 %
Liikevaihdon kasvu18,6 %-2,0 %  18,9 %-3,4 % 
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, Käyttökate) tuhatta euroa1 7651 37728,1 % 4 2523 41924,4 %
prosenttia liikevaihdosta8,8 %8,1 %  10,5 %10,1 % 
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa98466847,4 % 2 6951 98735,7 %
prosenttia liikevaihdosta4,9 %3,9 %  6,7 %5,9 % 
Tulos ennen veroja tuhatta euroa81363927,3 % 2 1241 74122,0 %
prosenttia liikevaihdosta4,0 %3,8 %  5,3 %5,1 % 
Tulos tuhatta euroa459547-16,1 % 1 4961 3937,3 %
prosenttia liikevaihdosta2,3 %3,2 %  3,7 %4,1 % 
Tilauskanta77 25077 1930,1 % 77 25077 1930,1 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing)46,6 %53,3 %  46,6 %53,3 % 
Nettovelkaantumisate ilman IFRS1630,5 %35,6 %  30,5 %35,6 % 
Omavaraisuusaste46,6 %41,1 %  46,6 %41,1 %13,3 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS1650,4 %44,4 %  50,4 %44,4 % 
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana*58452710,8 % 57651312,3 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa*5885575,6 % 5885575,6 %
Tulos per osake (euroa)0,01260,0150-16,1 % 0,04090,03817,3 %

*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Pyrimme hyödyntämään generatiivisen tekoälyn liiketoimintamahdollisuudet ja arvioimme markkinatilanteen normalisoituvan syksyn aikana

Liikevaihto vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä oli 20,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 18,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suomen, Ruotsin ja Norjan liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta Tanskan laski. Ruotsin ja Norjan kruunun kurssit suhteessa euroon olivat katsauskaudella historiallisen heikolla tasolla. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 28,1 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,8 miljoonaan euroon (8,8 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen Suomessa.

Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 40,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 18,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suomen, Ruotsin ja Norjan liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta Tanskan laski. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 24,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 4,3 miljoonaan euroon (10,5 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen Suomessa ja Tanskassa. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vuoden 2023 toinen vuosineljännes oli konsultointiliiketoiminnan kannalta haastava, koska siihen ajoittui pääsiäinen ja useita muita arkipyhiä, joiden ympärillä pidettiin muun muassa paljon saldovapaita. Vuosineljänneksen aikana Innofactorissa aloitti merkittävä määrä uusia työntekijöitä, joista pääosa oli vastavalmistuneita junioriosaajia ”DigiStareja”, joiden perehdyttäminen, kouluttaminen ja sisäänajo työsuhteen alussa oli pois asiakastyöstä. Pitkän tähtäimen kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi nuorien ja kustannustehokkaiden DigiStarien palkkaaminen on meille erittäin tärkeää. Edellä esitettyjen syiden takia huhti–toukokuun laskutusasteet jäivät tavoitetason alle. Kesäkuussa pystyimme kuitenkin kirimään pörssihistoriamme parhaimpaan yksittäisen kuukauden laskutusasteeseen, mikä vastasi suunnilleen asettamaamme tavoitetta viiden prosenttiyksikön laskutusasteen nostosta. Kiitos siitä henkilöstöllemme! Tavoitteenamme on jatkaa vastaavalla tasolla myös kesän jälkeen.

Toisen vuosineljänneksen aikana hintakilpailu markkinoilla oli poikkeuksellisen kovaa ja uusien kauppojen painotetut keskihinnat laskivat erityisesti julkishallinnon asiakkaissa ja isoissa kilpailutuksissa analyysimme mukaan jopa yli 20 prosenttia. Innofactorin strategian mukaista ei ole tehdä tappiollista liiketoimintaa, emmekä ole lähteneet tarjoamaan palveluitamme alle omakustannushintojemme, minkä takia emme valitettavasti pystyneet voittamaan uusia isoja kilpailutuksia voimakkaasti laskeneella hintatasolla toisella vuosineljänneksellä. Vahva olemassa oleva tilauskanta, puitesopimukset, olemassa olevien asiakkaiden muut ostot ja pienemmät uudet kaupat mahdollistavat kuitenkin lyhyellä aikavälillä Innofactorin kannattavan liiketoiminnan.

Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) ovat saaneet poikkeuksellisen nopeasti merkittävää huomiota markkinoilla. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme – ja myös Innofactorille – merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ennen kaikkea se avaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin olemme nopealla aikataululla kehittäneet uutta tarjoomaa. Olemme muuttaneet myynnin painopistettä enemmän yksityiselle sektorille, jossa on saatavissa liiketoiminnallisesti kestävää hintatasoa. Panostamme loppuvuonna myynnin tehokkuuden parantamiseen kaikissa maissa, mitä varten olemme laatineet erillisen toimintaohjelman.

Uskomme uusien kauppojen keskihintojen julkishallinnossa ja isoissa kilpailutuksissa palaavan liiketoiminnallisesti järkevälle tasolle viimeistään vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä, ja Innofactorin palaavan kilpailukykyiseksi toimijaksi myös näissä hankkeissa syksyn aikana.

Useat Innofactorin kilpailijat ovat markkinatilanteen takia vähentäneet uusien henkilöiden palkkaamista ja joissain tapauksissa myös oman nykyisen henkilöstönsä määrää. Tämä on vaikuttanut siihen, että henkilöstön saatavuus vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä merkittävästi parani, erityisesti kokeneempien asiantuntijoiden osalta, ja vaihtuvuus laski. Innofactor arvioi tämän tilanteen jatkuvan ainakin vuoden 2023 loppuun asti. Generatiivinen tekoäly tehostaa myös Innofactorin toimintaa jatkossa esimerkiksi tuotekehityksessä ja myynnissä, mikä jossain määrin vähentää tarvetta lisärekrytoinneille. Pyrimme kasvattamaan omaa markkinaosuuttamme ja hyödyntämään vallitsevan parantuneen rekrytointitilanteen rekrytoimalla maltillisesti lisää laskuttavaa henkilöstöä loppuvuoden aikana.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta, työnantajalupauksesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta (Innovating to Make the World Work Better)

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Työnantajalupaus: Ole oma itsesi (Be The Real You)

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 40,3 miljoonaa euroa (2022: 33,9), jossa oli kasvua 18,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta 11,0 % oli orgaanista. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee suuri tilauskanta: 77,3 miljoonaa euroa (2022: 77,2). Kesäkuussa pystyimme saavuttamaan pörssihistoriamme parhaimman yksittäisen kuukauden laskutusasteen, mikä vastasi suunnilleen asettamaamme tavoitetta viiden prosenttiyksikön laskutusasteen nostosta. Tavoitteenamme on pyrkiä pitämään laskutusaste suunnilleen nyt saavutetulla tasolla, mikä lisää liikevaihdon kasvua seuraavien vuosineljännesten aikana. Parantunut rekrytointimarkkina mahdollistaa myös maltillisen laskuttavien henkilöiden määrän kasvattamisen asiakasmarkkinatilanteen sallimissa rajoissa.

Käyttökate (EBITDA) oli 10,5 prosenttia liikevaihdosta (2022: 10,1 %). Käyttökate kasvoi katsauskaudella 24,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vaikka kannattavuus on parantunut, sen osalta vaaditaan vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen, noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2023 3,9 miljoonaa euroa (2022: 3,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,6 prosenttia (2022: 41,1 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja noin 20 prosentin käyttökatteeseen:

 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme viisi prosenttiyksikköä, mikä tapahtuu muun muassa parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden ristiinresursointia maiden ja yksiköiden välillä, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
 2. Lisäämme lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 27 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme, kuten uusi MDRaaS-palvelu (CSOC) sekä keskittymällä myynnissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää, mikä tapahtuu muun muassa tuplaamalla korkeakouluista valmistuvien vuosittainen rekrytointi yli 60 työntekijään vuonna 2023, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifioinnein, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.

Espoossa 20.7.2023

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2023

Innofactor julkaisee tammi–kesäkuun 2023 osavuosikatsauksen torstaina 20.7.2023 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

Liite