Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022 (IFRS)

Hero Image

09.02.2023 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 9.2.2023 klo 9.00

 

Innofactorin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja ylitti ensimmäisen kerran historiassa 20 miljoonan euron rajan yksittäisessä vuosineljänneksessä

Loka–joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 20,5 miljoonaa euroa (2021: 17,5), jossa kasvua 17,1 %
  • Kasvusta noin 2,2 miljoonaa euroa (12,7 %) oli orgaanista, missä ei ole huomioitu Invencon yrityskauppaa, eikä Q4/2022 liikevaihtoon kohdistuvaa noin 0,4 miljoonaan euron vähennystä liittyen yksittäisen projektin jo aiemmin tuloutetun liikevaihdon saamisen epävarmuuteen
 • Käyttökate oli noin 2,6 miljoonaa euroa (2021: 1,7), jossa kasvua 57,1 %
  • 0,4 miljoonaan euron vähennys Q4/2022 liikevaihtoon yksittäisen projektin saamisen epävarmuuteen liittyen vaikuttaa myös käyttökatteeseen
 • Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (2021: 0,5), jossa kasvua 244,9 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 75,8 miljoonaa euroa (2021: 72,8),
  jossa kasvua 4,1 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia viimeisellä vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tiedonhallintajärjestelmäkokonaisuus noin 22 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa, tilauskantaan viedään arviolta hieman yli puolet 22 miljoonasta eurosta vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä)

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 71,1 miljoonaa euroa (2021: 66,4), jossa kasvua 7,2 %
  • Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 8,1 prosenttia kasvua
  • Kasvusta noin 3,0 miljoonaa euroa (4,6 %) oli orgaanista, missä ei ole huomioitu Invencon yrityskauppaa, Prime liiketoiminnan liikevaihtoa 2021, eikä 0,4 miljoonan euron vähennystä Q4/2022 liikevaihtoon liittyen yksittäisen projektin saamisen epävarmuuteen
 • Käyttökate oli noin 7,8 miljoonaa euroa (2021: 10,1), jossa laskua 22,8 %
  • Käyttökatteeseen 2021 sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 7,5 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3,4 %
 • Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (2021: 6,5), jossa laskua 27,1 %
  • Liikevoittoon 2021 sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 4,0 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 19,9 %

Konsernin tunnusluvut, IFRS

1.10.– 31.12.2022 1.10.– 31.12.2021 Muutos   1.1.– 31.12.2022 1.1.– 31.12.2021 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 20 536 17 530 17,1 %   71 130 66 364 7,2 %
Liikevaihdon kasvu 17,1 % -4,0 %     7,2 % 0,3 %  
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, Käyttökate) tuhatta euroa 2 612 1 663 57,1 %   7 808 10 111 -22,8 %
prosenttia liikevaihdosta 12,7 % 9,5 %     11,0 % 15,2 %  
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 1 805 523 244,9 %   4 751 6 519 -27,1 %
prosenttia liikevaihdosta* 8,8 % 3,0 %     6,7 % 9,8 %  
Tulos ennen veroja tuhatta euroa* 1 678 330 407,7 %   4 178 5 730 -27,1 %
prosenttia liikevaihdosta* 8,2 % 1,9 %     5,9 % 8,6 %  
Tulos tuhatta euroa* 1 328 297 347,3 %   3 320 4 504 -26,3 %
prosenttia liikevaihdosta* 6,5 % 1,7 %     4,7 % 6,8 %  
Tilauskanta 75 831 72 837 4,1 %   75 831 72 837 4,1 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing) 50,0 % 30,9 %     50,0 % 30,9 %  
    Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 30,0 % 18,1 %     30,0 % 18,1 %  
Omavaraisuusaste 44,8 % 51,1 %     44,8 % 51,1 % -12,3 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16 49,2 % 54,7 %     49,2 % 54,7 %  
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** 562 495 13,5 %   536 516 3,9 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa** 564 500 12,8 %   564 500 12,8 %
Tulos per osake (euroa) 0,0363 0,0080 352,3 %   0,0907 0,1208 -24,9 %

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.10.–31.12.2022 liiketulokseen sisältyy 55 tuhatta euroa (2021: 74) sekä 1.1.–31.12. 277 tuhatta euroa (2021: 464) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

**) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

 

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Uskomme pystyvämme jatkamaan vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla saavutettua vahvaa kasvua myös vuonna 2023

Liikevaihto vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä oli ennätykselliset 20,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 17,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa (huolimatta Q4/2022 liikevaihtoon tehdystä yksittäisen projektin noin 0,4 miljoonaan euron vähennyksestä liittyen jo aiemmin tuloutetun liikevaihdon saamisen epävarmuuteen) ja Norjassa, mutta laski Tanskassa (johtuen Tanskan poikkeuksellisen vahvasta neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta vuonna 2021) ja Ruotsissa (vaikka liiketoiminta paranikin vuoden 2022 loppua kohden alkuvuoteen verrattuna). Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi kokonaisuudessaan 3,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 57,1 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,6 miljoonaan euroon (12,7 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttökate oli positiivinen kaikissa maissa. Tilauskanta oli neljänneksen lopussa 75,8 miljoonaa euroa (2021: 72,8), jossa oli kasvua 4,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihto koko vuoden 2022 osalta oli ennätykselliset 71,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 7,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate (EBITDA) oli 7,8 miljoonaa euroa (11,0 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2022 aikana Suomi, Norja ja Tanska kasvoivat hyvin ja niiden kannattavuus oli myös hyvällä tasolla. Ruotsin liikevaihto laski harmillisesti vuonna 2022 edelleen ja oli tappiolla, vaikka vuoden kahden viimeisimmän vuosineljänneksen käyttökate olikin jo positiivinen. Olemme ryhtyneet Ruotsissa korjaaviin toimenpiteisiin, jotta Ruotsin liiketoiminta saadaan kasvuun ja kannattavaksi. Kokonaisuudessaan Innofactor saavutti vuonna 2022 kaikkien aikojen parhaan liikevaihdon, käyttökatteen (kun liiketoiminnan myynneistä tulevia kertaluonteisia tuloja ei huomioida) ja tilauskannan.

Olemme strategiassamme määrittäneet tavoitteeksemme noin 20 prosentin vuosittaisen kasvun. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla emme tähän päässeet, mutta toisella vuosipuoliskolla kasvu oli yli 19 prosenttia. Olemme tunnistaneet neljä keskeisintä kasvun ajuria: 1) toiminnan tehostaminen ja laskutusasteen nostaminen, 2) lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden kasvattaminen, 3) työntekijämäärän kasvattaminen sekä 4) yritysostot. Näistä kaksi ensimmäistä vaikuttavat myös käyttökatetta parantavasti. Toisen vuosipuoliskon kasvuun ja loppuvuonna parantuneeseen kannattavuuteen vaikuttivat erityisesti: toiminnan tehostaminen ja siitä seurannut laskutusasteen parantaminen useita prosenttiyksikköjä viimeisellä neljänneksellä verrattuna kolmeen ensimmäiseen vuosineljänneksen, lisenssi- ja SaaS-liikevaihdon kasvu ensimmäisen vuosineljänneksen 25 prosentista viimeisen vuosineljänneksen 28 prosenttiin sekä Invencon yritysosto kesäkuussa 2022. Tavoitteenamme on vuonna 2023 tehostaa toimintaamme, nostaa laskutusastetta sekä lisenssi- ja SaaS-liikevaihdon osuutta edelleen.

Kerroimme toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessamme yksittäisiin projektitoimituksiin liittyvistä haasteista. Nämä ongelmaprojektit saatiin pääosin päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhden yksittäisen projektin osalta teimme neljännelle vuosineljännekselle noin 0,4 miljoonan euron vähennyksen liikevaihtoon jo aiemmin tuloutetun liikevaihdon saamisen epävarmuudesta johtuen. Olemme parantaneet omaa toimintamalliamme tunnistamaan potentiaalisesti haasteelliset projektit huomattavasti nykyistä aikaisemmin sekä vahvistaneet tällaisten projektien johtoa varmistamaan projektien onnistunut loppuun saattaminen. Pyrimme tällä varmistamaan, että vastaavanlaisia ongelmaprojekteja ei pääse syntymään jatkossa.

Innofactor sai vuonna 2022 ennätyksellisen määrän uusia tilauksia. Suur-Tukholman palolaitoksen asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä on strategisesti tärkeä voitto, koska se on Dynasty-tuotteemme ensimmäinen toimitus Suomen ulkopuolelle. Näemme Ruotsissa ja jatkossa myös muissa Pohjoismaissa erittäin mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa markkinaa merkittävästi lähivuosien aikana Suomessa markkinajohtajan asemaan päässeen Dynasty-tuotteemme avulla. Suomessa menestyimme Dynasty-tuotteella vuonna 2022 erinomaisen hyvin useissa julkisissa hankinnoissa. Innofactor sai historiansa suurimman kaupan joulukuussa, kun Puolustusvoimat valitsi Dynasty-tuotteeseemme perustuvan tarjouksemme uudeksi tiedonhallintaratkaisukseen arvoltaan noin 22 miljoonaa euroa. Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta.

Innofactor hankki kesäkuussa 2022 omistukseensa dataan ja analytiikkaan keskittyneen Invenco Oy:n. Näemme datan ja analytiikan alueella merkittävän kasvumahdollisuuden Suomessa, jota olemme lähteneet tavoittelemaan yhdessä Invencolta siirtyneiden huippuasiantuntijoiden kanssa. Invenco oli pitkäaikainen Microsoft-kumppani, jonka palveluksessa oli noin 50 työntekijää, joista 35 on senioritason dataosaajia. Invencon liikevaihto oli vuositasolla noin 6 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 5 prosenttia liikevaihdosta. Innofactorin tavoitteena on data ja analytiikka -yksikön liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen muun muassa synergiahyötyjen avulla. Tästä erinomainen esimerkki oli elokuussa 2022 Aalto-korkeakoulusäätiön päätös valita Innofactor osana Invenco Oy:n kanssa muodostettua ryhmittymää kehittämään ja ylläpitämään Aalto-yliopiston keskitettyä tietovarastoa arvoltaan noin 5 miljoonaa euroa.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Olen myös iloinen siitä, että pystyimme vuonna 2022 ostamaan omia osakkeitamme sekä jakamaan omistajillemme vuodelta 2022 varoja osingonjakopolitiikkamme mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta (2022: 0,08 euroa osakkeelta). Suuret kiitokset vuodesta 2022 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.12.2022 oli 71,1 miljoonaa euroa (2021: 66,4), jossa oli kasvua 7,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 8,1 prosenttia kasvua. Liikevaihdon strategista kasvutavoitetta tukee hyvin kehittynyt tilauskanta 75,8 miljoonaa euroa (2021: 72,8). Invencon yrityskauppa tuo epäorgaanista kasvua liiketoimintaan.

Käyttökate (EBITDA) laski katsauskaudella 1.1.–31.12.2022 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 10,1 miljoonasta eurosta 7,8 miljoonaan euroon (11,0 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2021 käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 7,5 miljoonaa euroa, jolloin vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3,4 prosenttia. Kannattavuuden osalta vaaditaan vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2022 6,7 miljoonaa euroa (2021: 8,9) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,8 prosenttia (2021: 51,1 %). Vuonna 2021 rahavirtaa nosti noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä ja vuoden 2022 omavaraisuutta laski noin 2,5 miljoonan euron laina Invenco Oy:n yritysostoa varten. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja noin 20 prosentin käyttökatteeseen:

 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme viisi prosenttiyksikköä, mikä tapahtuu muun muassa parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden ristiinresursointia maiden ja yksiköiden välillä, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
 2. Lisäämme lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 28 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme, kuten uusi MDRaaS-palvelu (CSOC) sekä keskittymällä myynnissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää, mikä tapahtuu muun muassa tuplaamalla korkeakouluista valmistuvien vuosittainen rekrytointi yli 60 työntekijään vuonna 2023, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifioinnein, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.   

Hallituksen esitys voitonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Osingonjakopolitiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet. Vuoden 2022 osalta konsernin tilikauden tulos oli 3 319 797,20 euroa. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2022 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 23 493 847,82 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj jakaa pääomanpalautusta 0,06 euroa osakkeelta.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 2 459 293 euron (0,06 euroa osakkeelta huomioiden hallitukselle esitetty osakeantivaltuutus) pääomanpalautuksesta.

Espoossa 9.2.2023

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com


Tiedotustilaisuu
det tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2022

Innofactor julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen loka–joulukuu 2022 (Q4) torstaina 9.2.2023 noin klo 9.00.

Tilinpäätöstiedotetta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelee talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.


Taloudelliset tiedotteet vuonna 202
3

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla torstaina 9.3.2023.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 31.3.2023 klo 9.00.

Vuoden 2023 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:

 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023 (Q1) tiistaina 25.4.2023
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023 (Q2) torstaina 20.7.2023
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023 (Q3) tiistaina 24.10.2023

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

Liite