Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023 (IFRS)

Hero Image

08.02.2024 09.00 CEST/EET (UTC +2)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 8.2.2024 klo 9.00

Innofactorin vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia ja ylitti ensimmäisen kerran 80 miljoonaa euroa – myös käyttökate kasvoi ennätykselliseen yli 9 miljoonaan euroon

Loka–joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 21,9 miljoonaa euroa (2022: 20,5), jossa kasvua 6,8 %
 • Käyttökate oli noin 2,9 miljoonaa euroa (2022: 2,6), jossa kasvua 10,2 %
 • Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2022: 1,8), jossa kasvua 7,0 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 71,6 miljoonaa euroa (2022: 75,8),
  jossa laskua 5,6 %
  • Siirsimme osan tilauskannasta puitesopimuskantaan, jonka arvo neljänneksen lopussa oli 29,8 miljoonaa euroa (2022: 18,9)
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia viimeisellä vuosineljänneksellä, muun muassa:
  • IF Metallin jäsenhallintajärjestelmän jatkokehitys ja ylläpito, 1,6 miljoonaa euroa
  • Tampereen Infra Oy:n järjestelmäkokonaisuus, 1,6 miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 80,3 miljoonaa euroa (2022: 71,1), jossa kasvua 12,8 %
  • Kasvusta noin 9,1 prosenttiyksikköä oli orgaanista, missä ei ole huomioitu Invencon yrityskauppaa 30.6.2022
 • Käyttökate oli noin 9,1 miljoonaa euroa (2022: 7,8), jossa kasvua 16,6 %
 • Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (2022: 4,8), jossa kasvua 22,8 %

Konsernin tunnusluvut, IFRS

1.10.– 31.12.2023 1.10.– 31.12.2022 Muutos   1.1.– 31.12.2023 1.1.– 31.12.2022 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 21 930 20 536 +6,8 %   80 263 71 130 +12,8 %
Liikevaihdon kasvu 6,8 % 17,1 %     12,8 % 7,2 %  
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, Käyttökate) tuhatta euroa 2 879 2 612 +10,2 %   9 101 7 808 +16,6 %
prosenttia liikevaihdosta 13,1 % 12,7 %     11,3 % 11,0 %  
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa 1 931 1 805 +7,0 %   5 835 4 751 +22,8 %
prosenttia liikevaihdosta 8,8 % 8,8 %     7,3 % 6,7 %  
Tulos ennen veroja tuhatta euroa 1 623 1 678 -3,3 %   5 174 4 178 +23,9 %
prosenttia liikevaihdosta 7,4 % 8,2 %     6,4 % 5,9 %  
Tulos tuhatta euroa 878 1 328 -33,9 %   3 438 3 320 3,6 %
prosenttia liikevaihdosta 4,0 % 6,5 %     4,3 % 4,7 %  
Tilauskanta 71 555 75 831 -5,6 %   71 555 75 831 -5,6 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing) 36,1 % 50,0 % -13,9 %   36,1 % 50,0 % -13,9 %
    Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 23,1 % 30,0 % -6,9 %   23,1 % 30,0 % -6,9 %
Omavaraisuusaste 48,3 % 44,8 % +3,5 %   48,3 % 44,8 % +3,5 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16 51,5 % 49,2 % +2,3 %   51,5 % 49,2 % +2,3 %
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana* 581 562 +3,4 %   578 536 +7,8 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa* 581 564 +3,0 %   581 564 +3,0 %
Tulos per osake (euroa) 0,02 0,04 -33,9 %   0,09 0,09 3,6 %

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.10.–31.12.2023 liiketulokseen sisältyy 184 tuhatta euroa (2022: 55) sekä 1.1.–31.12. 359 tuhatta euroa (2022: 277) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

**) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

 

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2024

Innofactorin vuoden 2024 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2023, jolloin liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa.

 

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Saavutimme vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna kelpo tuloksen haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Liikevaihto vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä oli 21,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja paikallisessa valuutassa Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 3,3 prosenttia. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 10,2 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,9 miljoonaan euroon (13,1 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttökate oli positiivinen Suomessa mutta negatiivinen muissa maissa. Tilauskanta oli neljänneksen lopussa 71,6 miljoonaa euroa (2022: 75,8), jossa oli laskua 5,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Siirsimme osan tilauskannasta puitesopimuskantaan, jonka arvo neljänneksen lopussa oli 29,8 miljoonaa euroa (2022: 18,9).

Liikevaihto koko vuoden 2023 osalta oli 80,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 12,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate (EBITDA) oli operatiivisesti 9,1 miljoonaa euroa (11,3 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2023 aikana Suomi ja Norja kasvoivat hyvin, ja niiden kannattavuus oli positiivinen. Ruotsin ja Tanskan liikevaihto laski vuonna 2023 ja oli tappiolla. Pyrimme saamaan Ruotsin ja Tanskan liiketoiminnat kasvuun ja kannattavaksi vuoden 2024 aikana. Dynasty-tuotteeseemme perustuva Tiedon ja asianhallinta kasvoi vuonna 2023 29,8 prosenttia ja käyttökate oli 29,0 prosenttia huolimatta siitä, että ratkaisualueeseen kohdistuu kuluperusteisesti 14,6 prosenttia tuotekehityskustannuksia liikevaihdosta. Kyseisen ratkaisualueen liikevaihdosta 60,9 prosenttia oli SaaS- ja lisenssiliikevaihtoa, jonka kasvu vuonna 2023 oli 31,9 prosenttia. Vuonna 2023 Innofactor saavutti historiallisesti kaikkien aikojen parhaan liikevaihdon ja käyttökatteen.

Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen aikana hintakilpailu markkinoilla jatkui kovana, vaikka uusien kauppojen painotetut keskihinnat jatkoivatkin hieman nousuaan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Arvioimme asiakashintojen edelleen jatkavan nousua vuonna 2024, vaikka arvioimmekin tilanteen jatkuvan haastavana ainakin vielä ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

Onnistuimme erinomaisesti myynnissä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Solmimme muun muassa IF Metallin jäsenhallintajärjestelmän jatkokehitys ja ylläpito -hankkeen sopimuksen Ruotsissa arvoltaan noin 1,6 miljoonaa euroa ja Tampereen Infra Oy:n järjestelmäkokonaisuuden sopimuksen Suomessa arvoltaan noin 1,6 miljoonaa euroa. Haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta pystyimme vuonna 2023 jopa nostamaan hieman keskimääräistä myyntihintaamme verrattuna vuoteen 2022. Vahva tilauskanta, puitesopimukset ja olemassa olevien asiakkaiden muut ostot mahdollistavat Innofactorin kannattavan liiketoiminnan.

Vuonna 2023 onnistuimme lisäämään SaaS-palveluiden ja lisenssien osuuden noin 31,5 prosenttiin liikevaihdosta edellisen vuoden noin 27,3 prosentista. SaaS-palveluiden ja lisenssien osuuden kasvattaminen on yksi keskeisistä strategisista tavoitteistamme, ja tarkoituksenamme on kasvattaa se pitkällä aikavälillä yli 33 prosenttiin.

Innofactor julkisti vuonna 2023 vastuullisuusstrategian, joka jakautuu neljään osa-alueeseen: innovoimme hyvää, olemme reiluja, laitamme ihmiset edelle ja rakennamme luottamusta.

Innofactorin keskeisin voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Vahvistimme vuonna 2023 tiimiämme, koulutimme henkilöstöämme, hankimme sertifikaatteja sekä kehitimme organisaatiotamme ja johtamistapaamme. Solmimme vuoden 2023 alussa Innofactorin yrityskohtaisen työehtosopimuksen Suomessa. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella haluamme mahdollistaa henkilöstöllemme tärkeistä asioista sopimisen sekä yksinkertaisemman ja ymmärrettävän työehtosopimuksen, joka kuvastaa meitä yrityksenä ja tukee arvomaailmaamme. Vuoden 2023 lopussa perustimme henkilöstön palkkiorahaston, johon henkilöstömme voi siirtää korotettuna omia tulospalkkioitaan. Rahasto sijoittaa sääntöjensä mukaisesti Innofactor Oyj:n osakkeeseen.

Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) saivat vuonna 2023 kasvavaa huomiota markkinoilla. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme – ja myös Innofactorille – merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ennen kaikkea se avaa Innofactorille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin olemme nopealla aikataululla kehittäneet uutta tarjoomaa. Erityisen merkittävänä näemme Copilot for Microsoft 365:n, jonka osalta arvioimme pystyvämme kasvattamaan omaa liiketoimintaamme yhteistyössä pääkumppanimme Microsoftin kanssa.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Olen iloinen siitä, että pystyimme vuonna 2023 voitonjakokelpoisilla varoillamme lunastamaan omia osakkeitamme sekä jakamaan omistajillemme vuodelta 2023 varoja osingonjakopolitiikkamme mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta (2022: 0,08 euroa osakkeelta). Suuret kiitokset vuodesta 2023 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme.

 

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta (Innovating to Make the World Work Better)

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä.

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Työnantajalupaus: Ole oma itsesi (Be The Real You)

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.12.2023 oli 80,3 miljoonaa euroa (2022: 71,1), jossa oli kasvua 12,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta noin 9,1 prosenttiyksikköä oli orgaanista, jossa ei ole mukana Invencon yrityskaupasta 30.6.2022 saatua liikevaihtoa. Olemme jäljessä strategisesta kasvutavoitteestamme. Pyrimme edelleen parantamaan operatiivista toimintaamme lisätäksemme kasvua. Tavoitteenamme on lisätä laskuttavan henkilöstön määrää huomioiden tilauskanta. Innofactorin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella 7,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Etsimme yritysostokohteita epäorgaanisen kasvun mahdollistamiseksi.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 1.1.–31.12.2023 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 7,8 miljoonasta eurosta 9,1 miljoonaan euroon (11,3 prosenttia liikevaihdosta). Vaikka kannattavuus on parantunut, sen osalta vaaditaan vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen, noin 20 prosenttiin. Pyrimme edelleen parantamaan operatiivista toimintaamme lisätäksemme myös kannattavuutta. Erityistä huomiota kiinnitämme Suomen ulkopuolisten maiden kannattavuuden parantamiseen.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2023 7,2 miljoonaa euroa (2022: 6,7) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 48,3 prosenttia (2022: 44,8 %). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

 

Hallituksen esitys voitonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Osingonjakopolitiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet. Vuoden 2023 osalta konsernin tilikauden tulos oli 3 437 985,22 euroa. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2023 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 21 277 171,60 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj jakaa pääomanpalautusta 0,07 euroa osakkeelta.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 2 544 058 euron (0,07 euroa osakkeelta huomioiden hallitukselle esitetty osakeantivaltuutus) pääomanpalautuksesta.

Espoossa 7.2.2024

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2023

Innofactor julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen loka–joulukuu 2023 (Q4) torstaina 8.2.2023 noin klo 9.00.

Tilinpäätöstiedotetta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00 Teamsin väityksellä. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelee talousjohtaja Antti Rokala.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

 

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2024

Vuoden 2023 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla keskiviikkona 6.3.2024.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 27.3.2024 klo 9.00.

Vuoden 2024 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:

 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 (Q1) tiistaina 23.4.2024
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2024 (Q2) torstaina 18.7.2024
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024 (Q3) tiistaina 22.10.2024

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

 

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

 

Liite