Gå til hovedinnholdet

Digitalisering av offentlig sektor

Innofactor er engasjert i mange offentlige digitaliseringsprosjekter innen statsforvaltningen, direktorater og ikke minst i Kommune-Norge.

Skyreisen til Ullensaker kommune har vært en suksess og kan være en rettesnor for andre.

Hero Image

Digitalisering av offentlig sektor

SSB rapporterer at 4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. De største statlige virksomheter øker mest, mens kommunene øker takten uavhengig størrelsen. 80% har fått større IKT-utgifter i perioden.

Det er økende forventinger til at offentlig sektor tilbyr nye typer tjenester til innbyggerne. Videre forventes det at eksisterende tjenester gjennomgås slik at de kan tilbys innbyggerne på en moderne måte:

Kommunal sektor

Kommune-Norge står i et veiskille på hvordan de skal møte fremtidige brukerbehov og innbyggernes krav til rask tjenestelevering, med mulighetene teknologi gir for nytenkning innen drift, sikkerhet og økonomi.


IKT-ledere i norske kommuner erkjenner at teknologiutviklingen raskt skaper utdaterte on-prem løsningene, og at de offentlige digitale løsningene må bli mer brukerorienterte i en ny digital hverdag. Nysgjerrigheten på skyen er stor, og gevinstene er realistiske ved å lære av andre.

Ullensakers skygevinster

Sommer 2021 ferdigstilte Innofactor skyreisen til Ullensaker kommune. Dette var en komplett reise til en moderne sky for en av landets raskest voksende kommuner. Erfaringene er unike, og de har overføringsverdi til andre.

  • En investering i sky kan gi kommuner muligheter til selvråderett ved å drifte selv
  • Sikkerhet i sky ivaretar SikkerSone data og reduserer sårbarheter og avhengigheter knyttet til et tradisjonelt on-prem miljø
  • Kostnadsreduksjon i drift og i lisensbruk
  • Innovativ og effektiv tjenestelevering. Det går fort.

Les historien hvordan Ullensaker kommune flyttet «alt» til skyen

Ullensaker kommunes historie handler om politisk handlekraft, samhandling, tjenesteinnovasjon, og teknisk nybrottsarbeid.

Lars Einar Elstad har basert karrieren sin på å lage samspill mellom mennesker og teknologi i offentlig sektor. Som ansvarlig for innovasjon og digitalisering har han ledet hjemkommunen Ullensaker gjennom en stor endring. Ønsket har vært at midler og ressurser i større grad kan brukes til å skape bedre, og mer robuste tjenester for innbyggerne.

  • En politisk forankret satsning på innovasjon
  • Inntil 25 prosent av budsjettet brukes bedre
  • Tre bærebjelker i strategien for tjenesteinnovasjon
  • Kontroll i eget hus
  • Samarbeidet med Innofactor

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!