Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor Advisory and Consulting -palvelut

Ennen uusien digitaalisien teknologioiden ostamista organisaation olisi syytä arvioida nykyiset ratkaisunsa tarkoin ja pohtia, minkälainen kokonaisuus palvelisi parhaiten liiketoiminnan tarpeita

Hero Image

Advisory and Consulting -palvelumme auttavat asiakkaan liiketoimintaa yltämään täyteen potentiaaliinsa

Kun digitaalisia ratkaisuja hankitaan arvioimatta ensin liiketoiminnan todellisia tarpeita, tuloksena on usein tarpeettomia kustannuksia, tehotonta ajankäyttöä ja hidastuneita liiketoimintaprosesseja.

Innofactorin Advisory and Consulting -palvelut auttavat keskittämään ja priorisoimaan liiketoimintaprosessien digitalisointia mahdollisimman optimaalisesti. Tämän ansiosta asiakkaamme voivat maksimoida investointiensa tuoton ja lyhentää markkinoillepääsyyn vaadittavaa aikaa liiketoiminnan kriittisissä kyvykkyyksissä.

Kokeneet neuvontatiimimme hyödyntävät Innofactorin ja Microsoftin parhaita käytäntöjä sekä vuosikymmenien kokemustaan sadoista asiakasprojekteista, joita olemme toteuttaneet useille eri toimialoille.

Haluatko parantaa tuottavuutta ja karsia tehottomia prosesseja?

Auditoinnissa asiantuntijamme kartoittavat organisaatiosi nykytilan ja laativat digitaalisista ratkaisuista kokonaiskuvan, joka perustuu muun muassa infrastruktuurista, kyberturvallisuudesta ja teknisistä riskeistä tehtyihin havaintoihin. Lopputuloksena moni asiakkaamme on onnistunut parantamaan tuottavuuttaan ja pienentämään kustannuksiaan esimerkiksi karsimalla päällekkäisiä toimintoja tai optimoimalla datan käyttöä.

Haluatko vähentää kustannuksia ja parantaa tietoturvaa?

Teknisen harjoituksen avulla pyrimme osoittamaan, kuinka Microsoftin pilviteknologian avulla on mahdollista saavuttaa skaalaetuja sekä parantaa edellytyksiä luoda uusia innovaatioita. Palvelussa asiantuntijamme havainnollistavat, kuinka liiketoimintaprosessien digitalisointi luo lisäarvoa organisaatioille. Lopputuloksena asiakkaat oppivat käytännön hankkeiden kautta, kuinka Microsoftin tekoäly- ja pilviratkaisut edistävät organisaation kilpailukykyä.

Auditointi paljastaa tehottomat ratkaisut ja kriittiset haavoittuvuudet

Kokeneiden konsulttiemme vetämät auditoinnit auttavat asiakkaitamme tunnistamaan liiketoimintaprosessien ja digitaalisten ratkaisujen tehottomuuksia, pullonkauloja ja haavoittuvuuksia. Nykytilan perusteellisen kartoituksen avulla voimme yhdessä tunnistaa ne osa-alueet, jotka kaipaavat parannusta tai optimointia.

Auditoinnin ansiosta moni asiakkaamme on päässyt eroon tarpeettomista prosesseista ja siten onnistunut parantamaan tuottavuuttaan ja pienentämään kustannuksiaan. Alla on kuvaus auditointipalveluistamme.

Tekninen riski

Tekninen asiantuntija osaa arvioida asiakkaan yksilölliset tekniset riskit ja antaa räätälöityjä suosituksia niiden minimoimiseksi. Asiakkaiden yleisimmät haasteet liittyvät muun muassa järjestelmien haavoittuvuuksiin, tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan sekä skaalautuvuuteen ja suorituskykyyn.

Lisenssit

Ohjelmistolisenssit askarruttavat monia organisaatioita: Onko meillä riittävästi lisenssejä vai kenties liikaa? Onko niissä päällekkäisyyksiä? Tulemmeko maksaneeksi niistä turhan paljon? Asiantuntijamme osaavat auttaa näissä kysymyksissä sekä varmistaa, että organisaatiot eivät epähuomiossa kierrä lisenssejä, mikä voi johtaa erilaisiin seuraamuksiin.

Integraatiot

Nykyisten integraatioiden säännöllinen seuraaminen on tärkeää, sillä niiden laiminlyönti voi johtaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa integraatiot eivät enää täytäkään organisaation päivitettyjä tietoturvavaatimuksia. Asiantuntijoidemme avustuksella varmistat, että organisaatiosi täyttää turvallisuusvaatimukset myös jatkossa.

Infrastruktuuri

Infrastruktuurin hallintaan, tietoturvaan ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä kaikille organisaatioille. Konsultti osaa paitsi kartoittaa mahdollisia riskejä myös laatia suunnitelman luotettavan, skaalautuvan ja kustannustehokkaan infrastruktuurin rakentamiseksi.

Kyberturvallisuus

Digitaalinen tai fyysinen tunkeutuminen organisaatioon aiheuttaa merkittävän maineriskin ja altistaa taloudellisille ja muille vahingoille. Luotettava kyberturvallisuuskumppani osaa paljastaa heikkoudet turvallisesti ja tarjota sopivia ratkaisuja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Data-alusta

Vastaako organisaatiosi data-alusta liiketoiminnan tarpeita? Onko se riittävän turvallinen? Osaatteko parantaa tuottavuutta ja optimoida datan käyttöä Microsoft Copilotin avulla? Yhteistyö ketterän kumppanin varmistaa, että organisaatiosi pysyy jatkuvasti ajan tasalla uusimpien innovaatioiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Vähennä kustannuksia ja riskejä teknisen harjoituksen avulla

Teknisten harjoitusten tarkoituksena on osoittaa, kuinka organisaatiot voivat parantaa suorituskykyään hyödyntämällä Microsoftin pilveä.

Microsoftin pilviteknologiat mahdollistavat merkittäviä skaalaetuja sekä parantavat organisaatioiden edellytyksiä luoda uusia innovaatioita. Toteutamme asiakkaillemme teknisiä Proof of Concept -hankkeita ja ketteriä pilottiprojekteja, jotka havainnollistavat Microsoftin tekoälyratkaisujen, Azure-pilven, Microsoft 365 -ympäristön ja Dynamics 365:n potentiaalia parantaa organisaatioiden kilpailukykyä.

Teknisten harjoitusten avulla on mahdollista tutustua tarkemmin Microsoft-kumppanin kanssa tehtävän yhteistyön hyötyihin, joita ovat esimerkiksi kustannussäästöt, parempi tietoturva, nopeammat käyttöönotot sekä tekoälyn valjastaminen liiketoiminnan vetoavuksi.

Innofactor Focus havainnollistaa liiketoimintaprosessien digitalisoinnin hyötyjä

Olemme luoneet Innofactor Focus -konseptin osoittaaksemme asiakkaillemme käytännössä, kuinka liiketoimintaprosesseja digitalisoimalla voi luoda merkittävää lisäarvoa organisaatioille. Palvelussa asiantuntijamme tarjoavat parhaan näkemyksemme siitä, minkälaiset toimenpiteet ja hankkeet mahdollistavat suurimman taloudellisen hyödyn sekä toimivat kasvun ja tehokkuuden ajureina.

Tavoitteet ja ratkaisut

9 900 €*

Tavoitteet ja ratkaisut -palvelu auttaa organisaatiota rakentamaan sellaisen digitaalisen kehityssuunnitelman, joka tuottaa mahdollisimman suurta liiketoiminta-arvoa mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista liiketoiminnan arvonluontiin liittyvät merkittävimmät haasteet. Palvelun keskeiset tulokset:

  • Asiantuntijan analyysiin perustuva lista priorisoiduista kehitystoimista (arvo vs. työläys).
  • Haastatteluihin perustuvat tärkeimmät ideat ja löydökset.
  • Suositukset seuraaviksi toimenpiteiksi.
Varaa keskusteluaika asiantuntijamme kanssa

Työkalut ja prosessit

14 500 €*

Työkalut ja prosessit -palvelu sopii organisaatiolle, joka haluaa kattavan käsityksen nykyisten järjestelmiensä ja infrastruktuuriensa suorituskyvystä. Suosittelemme palvelua erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa organisaatio harkitsee uuden teknologian käyttöönottoa. Palvelun keskeiset tulokset:

  • Työkalujen ja prosessien nykytilan kuvaus.
  • Suositukset tarvittaviin muutoksiin.
  • Tekninen kehityssuunnitelma.
Varaa keskusteluaika asiantuntijamme kanssa

Liiketoiminta-arvo (ROI)

7 500 €*

Liiketoiminta-arvo-palvelu on hyödyllinen organisaatioille, jotka haluavat varmistaa suunnitelemansa ICT-kehitysinvestoinnin kannattavuuden ja maksimoida sen hyödyt. Suosittelemme palvelua erityisesti tilanteessa, jossa organisaatio on valitsemassa tuotetta tai toteutuskumppania. Palvelun keskeiset tulokset:

  • Yksityiskohtainen kannattavuuslaskelma sisältäen mm. NPV-, IRR- ja takaisinmaksutunnusluvut
  • Hyötyjen ja liiketoiminta-arvon maksimoiminen
  • ICT-kehitysinvestoinnin kannattavuuden varmistaminen
Varaa keskusteluaika asiantuntijamme kanssa

*Annetut hinnat ovat suuntaa-antavia, ja niitä voidaan mukauttaa asiakkaan erityistarpeiden mukaan.

Haluatko lisätietoja? Jätä meille tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Jos alla oleva lomake ei sinulle näy, voit myös jättää yhteydenottopyynnön tässä.