Siirry suoraan sisältöön.

Osaketietoa

Innofactor Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. Innofactor Oyj:n osakemäärä on 36 343 691 osaketta. Innofactorilla on yli 10 000 osakkeenomistajaa.

Hero Image

Osaketiedot


Osakkeiden lukumäärä:
Innofactor Oyj:n nykyinen osakemäärä on 36 343 691 osaketta.

Äänimäärä/osake: 1/osake

Markkinapaikka: Nasdaq Helsinki

Listautumispäivämäärä: 17.3.1999 NM listalla ja 21.2.2000 päälistalla

ISIN: FI0009007637

Tunnus: IFA1V

Lista: OMXH pienet yhtiöt

Toimialaluokka: Teknologia

Valuutta: Euro

Tarkemmat tiedot (Nasdaq): IFA1V, INNOFACTOR PLC (FI0009007637)

 

Jos kuvaaja ei näy, paina tästä

Kurssi ja kaupat

Jos kuvaaja ei näy, paina tästä.

Osakepääoma

Innofactor Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeita on laskettu liikkeelle kaikkiaan 36 343 691 kappaletta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Innofactor Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma on 2 100 000,00 euroa.

Innofactor Oyj:n osake on ollut listattuna NASDAQ Helsinki Oy:n pörssissä 17.3.1999 NM-listalla ja 21.2.2000 alkaen päälistalla. Kaupankäyntitunnus on IFA1V. Innofactor Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland Oy myös ylläpitää Innofactor Oyj:n virallista osakerekisteriä.

Osakkeen historia

Innofactor Oy ja Westend ICT Oyj solmivat 3.12.2010 sopimuksen yhdistymisestä Innofactor Oyj:ksi. Westend ICT Oyj:n yhtiökokous hyväksyi yhdistymisen 27.12.2010. Järjestelyssä on kysymys sovellettavien IFRS-kirjanpitosäännöksien mukaisesta käänteisestä hankinnasta (IFRS 3), kun arvopapereita liikkeeseen laskeva yhteisö (juridinen hankkijaosapuoli eli Westend ICT Oyj) nimetään IFRS-säännösten perusteella hankinnan kohteeksi kirjanpidon näkökulmasta. Vastaavasti yhteisö, jonka oman pääoman ehtoiset osuudet hankitaan (juridinen hankinnan kohde eli Innofactor Oy), on kirjanpidon näkökulmasta hankkijaosapuoli.

Westend ICT Oyj:n nimi muuttui Innofactor Oyj:ksi kaupparekisteriin 5.1.2011 ja yhtiön kaupankäyntitunnus vaihtui Helsingin pörssissä 7.1.2011 IFA1V:ksi.

Rekisteröity kaupparekisteriin

Osakemäärän lisäys

Osakkeiden uusi lukumäärä

Toimenpide

12.6.2023

-1 044 534

36 343 691

Osakkeiden mitätöinti

27.6.2019

1 200 000

37 388 225

Henkilöstöanti

27.3.2017

3 286 848

36 188 225

Suunnattu osakeanti Cinteros AB:n omistajille

18.4.2016

-552 360

32 901 377

Osakkeiden mitätöinti

29.9.2015

800 000

33 453 737

Henkilöstöanti

1.6.2015

500 000

32 653 737

Suunnattu osakeanti Enabling Holding ApS:n omistajille

9.1.2014

1 244 685

32 153 737

Suunnattu osakeanti Enabling Holding ApS:n omistajille

31.12.2013

-1 142 310

30 909 052

Osakkeiden mitätöinti

30.12.2013

-3 539 189

32 051 362

Osakkeiden mitätöinti

30.9.2013

1 015 372

35 590 551

Suunnattu osakeanti Bridgeconsulting A/S:n omistajille

30.9.2013

-569 000

34 575 179

Osakkeiden mitätöinti

18.6.2013

4 978 279

35 144 179

Suunnattu osakeanti atBusiness
Oy:n omistajille

30.3.2012

904 100

30 165 900

Henkilöstöanti

7.5.2011

-555 974 200

29 261 800

Osakkeiden yhdistäminen (20:1)

15.4.2011

-987

585 236 000

Osakkeiden mitätöinti yhdistämisen mahdollistamiseksi

31.12.2010

409 665 891

585 236 987

Suunnattu osakeanti Innofactor Oy:n osakkeenomistajille

18.5.2010

32 000 000

175 571 096

Suunnattu osakeanti Jyrki Salminen ja Tuomo Tilman

18.5.2010

15 078 400

143 571 096

Vaihtovelkakirjalainojen vaihto Jyrki Salminen ja Tuomo Tilman

9.1.2004

6 155 426

128 492 696

Suunnattu osakeanti Ementorin CRM-liiketoiminnan omistajille

19.6.2002

59 271 785

122 337 270

Suunnattu osakeanti osakkeiden ja optioiden omistajille

4.8.2000

864 378

63 065 485

Suunnattu osakeanti Canvas Interactive AS:n omistajille

12.4.2000

1 826 354

62 201 107

Suunnattu osakeanti Mind AS:n omistajille

10.4.2000

851 864

60 374 753

Suunnattu osakeanti Kompetensbolaget AB:n omistajille

31.3.2000

2 763 741

59 522 889

Suunnattu osakeanti Kasten Consulting AG:n omistajille

24.2.2000

110 331

56 759 148

Suunnattu osakeanti Leylock Data AB:n omistajille

14.2.2000

2 880 000

56 648 817

Osakeanti

10.2.2000

1 046 292

53 768 817

Suunnattu osakeanti Network Banking-Systems Oy:n omistajille

18.1.2000

 

52 722 525

Splittaus (1:3)

16.12.1999

47 734

17 574 175

Suunnattu osakeanti A.C. Interactive E-solutions Oy:n omistajille

15.11.1999

2 421 132

17 526 441

Suunnattu osakeanti Tietovalta Oy:n omistajille

4.11.1999

 

15 105 309

Splittaus (1:3)

7.10.1999

369 525

5 035 103

Suunnattu osakeanti ScaNet AS:n omistajille

1.7.1999

4 665 578

 

 

Päätöskurssihaku

Jos kuvaaja ei näy, paina tästä.

Optio-ohjelmat ja osakepalkkiojärjestelmät

Innofactor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin ("Henkilöstöanti"). Pörssitiedote aiheesta julkaistiin 17.2.2023.

Yhtiöllä ei ole muita voimassaolevia optio-ohjelmia tai osakepalkkiojärjestelmiä.

Suurimmat osakkeenomistajat

Jos kuvaaja ei näy, paina tästä. Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakerekisteriin sekä omistajien antamiin tietoihin.

Liputusilmoitukset

No news found.

Finanssivalvonnan liputusohje

liputus

Omien osakkeiden takaisinosto

Innofactorin yhtiökokous 27.3.2024 valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 600 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla (yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 36 343 691 osaketta). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen.

Valtuutuksen mukaan omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnassa noudatetaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden takaisinosto vuonna 2023

1.3.2023 yhtiö saattoi päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka käynnistettiin vuonna 2022 yhtiökokouksen 31.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 29.9.2022 ja päättyivät 28.2.2023. Tämän jakson aikana Innofactor Oyj hankki 800 000 osaketta, joista 311 289 hankittiin vuoden 2023 tammi- ja helmikuun aikana. Hankittujen osakkeiden hinta oli keskimäärin 1,055 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Takaisinosto-ohjelman päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 1 491 410 omaa osaketta. Näistä 400 000 luovutettiin yhtiön henkilökunnalle henkilöstöannin yhteydessä ja 46 876 luovutettiin hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita. Jäljellä olleet 1 044 534 mitätöitiin kesäkuussa 2023, jonka jälkeen yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.

Hallitus päätti 19.7.2023 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankintaohjelma alkoi 24.7.2023 ja päättyi 15.12.2023. Tuona aikana hankittiin 600 000 osaketta, jotka ovat yhtiön hallussa. Osakkeiden hankintahinta oli keskimäärin 1,12 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Vuoden 2023 päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 600 000 omaa osaketta (1,65 % kaikista osakkeista).

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / Osake €

Kokonaishinta

8.12.2023

4 400

1,1700

5 148,00

7.12.2023

4 500

1,1494

5 172,30

5.12.2023

4 600

1,1494

5 287,24

4.12.2023

4 700

1,1600

5 452,00

1.12.2023

4 600

1,1500

5 290,00

30.11.2023

4 600

1,1600

5 336,00

29.11.2023

4 700

1,1490

5 400,30

28.11.2023

4 800

1,1500

5 520,00

27.11.2023

4 600

1,1500

5 290,00

24.11.2023

4 600

1,1349

5 220,54

23.11.2023

10 000

1,1300

11 300,00

22.11.2023

2 040

1,1150

2 274,60

21.11.2023

10 000

1,1200

11 200,00

20.11.2023

10 000

1,1200

11 200,00

17.11.2023

10 000

1,1163

11 163,00

16.11.2023

10 000

1,1035

11 035,00

15.11.2023

10 000

1,0996

10 996,00

14.11.2023

10 000

1,0980

10 980,00

13.11.2023

10 000

1,1146

11 146,00

10.11.2023

10 000

1,0900

10 900,00

9.11.2023

10 000

1,0896

10 896,00

8.11.2023

10 000

1,0933

10 933,00

7.11.2023

10 000

1,0900

10 900,00

6.11.2023

10 000

1,0935

10 935,00

3.11.2023

10 000

1,0900

10 900,00

2.11.2023

10 000

1,0850

10 850,00

1.11.2023

10 000

1,1000

11 000,00

31.10.2023

10 000

1,0985

10 985,00

30.10.2023

10 000

1,0850

10 850,00

27.10.2023

10 000

1,0850

10 850,00

26.10.2023

3 900

1,0900

4 251,00

25.10.2023

4 000

1,1200

4 480,00

24.10.2023

4 000

1,1050

4 420,00

23.10.2023

4 000

1,0750

4 300,00

20.10.2023

4 000

1,0751

4 300,40

19.10.2023

3 027

1,0550

3 193,49

18.10.2023

4 100

1,0583

4 339,03

17.10.2023

4 200

1,0900

4 578,00

16.10.2023

5 000

1,0900

5 450,00

13.10.2023

3 717

1,0752

3 996,52

12.10.2023

4 416

1,0800

4 769,28

11.10.2023

5 000

1,1000

5 500,00

10.10.2023

6 400

1,1281

7 219,84

9.10.2023

6 600

1,0973

7 242,18

6.10.2023

6 700

1,0850

7 269,50

5.10.2023

6 000

1,0900

6 540,00

4.10.2023

4 473

1,1100

4 965,03

3.10.2023

6 500

1,1400

7 410,00

2.10.2023

6 000

1,1336

6 801,60

29.9.2023

6 600

1,1400

7 524,00

28.9.2023

6 300

1,1150

7 024,50

27.9.2023

6 000

1,0800

6 480,00

26.9.2023

5 800

1,1000

6 380,00

25.9.2023

5 700

1,1300

6 441,00

22.9.2023

6 800

1,1300

7 684,00

21.9.2023

6 800

1,1400

7 752,00

20.9.2023

6 800

1,1546

7 851,28

19.9.2023

7 000

1,1650

8 155,00

18.9.2023

6 200

1,1700

7 254,00

15.9.2023

6 000

1,1650

6 990,00

14.9.2023

5 759

1,1600

6 680,44

13.9.2023

6 000

1,1600

6 960,00

12.9.2023

4 700

1,1649

5 475,03

11.9.2023

4 500

1,1500

5 175,00

8.9.2023

4 500

1,1350

5 107,50

7.9.2023

5 600

1,1500

6 440,00

6.9.2023

6 000

1,1446

6 867,60

5.9.2023

5 800

1,1580

6 716,40

4.9.2023

5 800

1,1520

6 681,60

1.9.2023

5 000

1,1750

5 875,00

31.8.2023

5 500

1,1700

6 435,00

30.8.2023

4 152

1,1600

4 816,32

29.8.2023

2 395

1,1450

2 742,28

28.8.2023

6 000

1,1500

6 900,00

25.8.2023

4 900

1,1250

5 512,50

24.8.2023

4 850

1,1050

5 359,25

23.8.2023

5 000

1,1000

5 500,00

22.8.2023

4 900

1,1300

5 537,00

21.8.2023

4 900

1,1300

5 537,00

18.8.2023

5 000

1,1700

5 850,00

17.8.2023

5 800

1,1700

6 786,00

16.8.2023

6 000

1,1531

6 918,60

15.8.2023

5 600

1,1700

6 552,00

14.8.2023

5 500

1,1750

6 462,50

11.8.2023

5 200

1,1900

6 188,00

10.8.2023

4 400

1,1500

5 060,00

9.8.2023

3 900

1,0900

4 251,00

8.8.2023

3 800

1,1050

4 199,00

7.8.2023

3 800

1,1217

4 262,46

4.8.2023

3 800

1,1163

4 241,94

3.8.2023

4 000

1,1200

4 480,00

2.8.2023

3 900

1,1300

4 407,00

1.8.2023

3 900

1,1300

4 407,00

28.7.2023

3 900

1,1550

4 504,50

27.7.2023

3 800

1,1411

4 336,18

26.7.2023

3 900

1,1508

4 488,12

25.7.2023

3 800

1,1487

4 365,06

24.7.2023

3 600

1,1500

4 140,00

28.2.2023

4 924

1,2800

6 302,72

27.2.2023

9 000

1,2700

11 430,00

24.2.2023

9 000

1.2880

11 592,00

23.2.2023

9 000

1,2820

11 538,00

22.2.2023

9 000

1,2760

11 484,00

21.2.2023

8 900

1,2940

11 516,60

20.2.2023

8 600

1,3000

11 180,00

17.2.2023

8 500

1,3000

11 050,00

15.2.2023

8 300

1,3000

10 790,00

14.2.2023

7 700

1,2985

9 998,45

13.2.2023

7 000

1,2760

8 932,00

10.2.2023

6 800

1,2156

8 266,08

9.2.2023

6 000

1,2080

7 248,00

8.2.2023

5 500

1,1740

6 457,00

7.2.2023

6 000

1,1800

7 080,00

6.2.2023

5 950

1,1700

6 961,50

3.2.2023

6 400

1,1800

7 552,00

2.2.2023

6 000

1,1800

7 080,00

1.2.2023

6 200

1,1752

7 286,24

31.1.2023

6 000

1,1680

7 008,00

30.1.2023

6 700

1,1600

7 772,00

27.1.2023

5 000

1,1600

5 800,00

26.1.2023

7 000

1,1597

8 117,90

25.1.2023

7 000

1,1555

8 088,50

24.1.2023

7 000

1,1540

8 078,00

23.1.2023

8 000

1,1540

9 232,00

20.1.2023

9 000

1,1577

10 419,30

19.1.2023

9 000

1,1560

10 404,00

18.1.2023

9 000

1,1495

10 345,50

17.1.2023

415

1,1266

467,54

16.1.2023

10 000

1,1498

11 498,00

13.1.2023

9 700

1,1460

11 116,20

12.1.2023

10 000

1,1360

11 360,00

11.1.2023

10 300

1,1213

11 549,39

10.1.2023

10 100

1,1072

11 182,72

9.1.2023

9 900

1,1090

10 979,10

5.1.2023

9 700

1,1120

10 786,40

4.1.2023

9 500

1,1044

10 491,80

3.1.2023

9 700

1,0966

10 637,02

2.1.2023

9 500

1,0855

10 312,25

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta

30.12.2022

9 000

1,0672

9 604,80

29.12.2022

9 000

1,0798

9 718,20

28.12.2022

6 572

1,0820

7 110,90

27.12.2022

9 000

1,0994

9 894,60

23.12.2022

2 543

1,0960

2 787,13

22.12.2022

9 494

1,1000

10 443,40

21.12.2022

8 500

1,0504

8 928,40

20.12.2022

3 967

1,0461

4 149,88

19.12.2022

4 000

1,0200

4 080,00

16.12.2022

9 000

1,0300

9 270,00

15.12.2022

4 000

1,0437

4 174,80

14.12.2022

4 000

1,0460

4 184,00

13.12.2022

4 000

1,0180

4 072,00

12.12.2022

8 000

1,0220

8 176,00

9.12.2022

4 000

1,0220

4 088,00

8.12.2022

4 000

1,0200

4 080,00

7.12.2022

8 000

1,0239

8 191,20

5.12.2022

8 000

1,0470

8 376,00

2.12.2022

8 400

1,0460

8 786,40

1.12.2022

3 017

1,0300

3 107,51

30.11.2022

8 000

1,0475

8 380,00

28.11.2022

8 100

1,0400

8 424,00

24.11.2022

986

1,0497

1 035,00

23.11.2022

7 000

1,0315

7 220,50

22.11.2022

8 000

1,0229

8 183,20

21.11.2022

8 000

1,0042

8 033,60

18.11.2022

9 500

1,0319

9 803,05

17.11.2022

9 000

1,0296

9 266,40

16.11.2022

10 708

0,9993

10 700,50

15.11.2022

9 042

0,9818

8 877,44

14.11.2022

10 250

0,9770

10 014,25

11.11.2022

3 842

0,9760

3 749,79

10.11.2022

12 000

0,9535

11 442,00

9.11.2022

13 004

0,9780

12 717,91

8.11.2022

13 000

0,9623

12 509,90

7.11.2022

8 154

0,9692

7 902,86

4.11.2022

7 693

0,9800

7 539,14

3.11.2022

6 807

0,9700

6 602,79

2.11.2022

10 000

0,9900

9 900,00

1.11.2022

12 500

0,9742

12 177,50

31.10.2022

13 000

0,9625

12 512,50

28.10.2022

12 080

0,9571

11 561,77

27.10.2022

10 000

0,9657

9 657,00

26.10.2022

14 000

0,9855

13 797,00

25.10.2022

7 000

0,9484

6 638,80

24.10.2022

6 920

0,9050

6 262,60

21.10.2022

11 500

0,8982

10 329,30

20.10.2022

12 000

0,8778

10 533,60

19.10.2022

8 500

0,8626

7 332,10

18.10.2022

4 428

0,8500

3 763,80

17.10.2022

8 000

0,8401

6 720,80

14.10.2022

8 000

0,8414

6 731,20

13.10.2022

7 200

0,8425

6 066,00

12.10.2022

5 335

0,8478

4 523,01

11.10.2022

7 000

0,8617

6 031,90

10.10.2022

6 500

0,8716

5 665,40

7.10.2022

6 869

0,8517

5 850,33

6.10.2022

6 800

0,8622

5 862,96

5.10.2022

6 700

0,8530

5 715,10

4.10.2022

6 500

0,8683

5 643,95

3.10.2022

6 300

0,8493

5 350,59

30.9.2022

6 000

0,8569

5 141,40

29.9.2022

6 000

0,8666

5 199,60

3.1.2022

38 000

1,5224

57 851,20

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta

28.12.2021

36 000

1,5248

54 892,80

27.12.2021

44 000

1,5095

66 418,00

22.12.2021

16 000

1,4688

23 500,80

21.12.2021

20 000

1,4600

29 200,00

20.12.2021

44 000

1,4329

63 047,60

15.12.2021

18 000

1,4000

25 200,00

14.12.2021

31 000

1,4126

43 790,60

13.12.2021

31 000

1,4375

44 562,50

9.12.2021

26 100

1,4277

37 262,97

8.12.2021

27 900

1,4480

40 399,20

7.12.2021

26 000

1,4612

37 991,20

1.12.2021

20 000

1,4809

29 618,00

30.11.2021

30 000

1,4667

44 001,00

29.11.2021

30 000

1,4873

44 619,00

24.11.2021

27 368

1,5760

43 131,97

23.11.2021

26 000

1,5736

40 913,60

22.11.2021

26 632

1,5928

42 419,45

19.11.2021

42 000

1,5998

67 191,60

11.11.2021

14 000

1,5700

21 980,00

10.11.2021

24 000

1,5592

37 420,80

9.11.2021

25 044

1,5460

38 718,02

8.11.2021

16 956

1,5342

26 013,90

3.11.2021

20 000

1,5202

30 404,00

2.11.2021

30 000

1,4928

44 784,00

1.11.2021

30 000

1,4943

44 829,00

28.10.2021

21 220

1,4997

31 823,63

27.10.2021

28 780

1,5328

44 113,98

26.10.2021

30 000

1,5822

47 466,00

Omien osakkeiden ostot 2017

Innofactor Oyj:n omien osakkeiden hankinta on päättynyt 8.3.2017.

 

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta €

Muuta

10.2.2017

371

1.20

445,20

 

8.2.2017

1 000

1.20

1 200,00

 

7.2.2017

4 075

1,20

4 890,00

 

6.2.2017

700

1,19

833,00

 

3.2.2017

4 000

1,19

4 747,60

 

2.2.2017

3 701

1,17

4 320,18

 

1.2.2017

4 230

1,18

4 989,29

 

31.1.2017

6 740

1,15

7 751,00

 

30.1.2017

9 038

1,15

10 353,03

 

27.1.2017

9 623

1,15

11 065,49

 

26.1.2017

8 000

1,15

9 197,60

 

25.1.2017

10 000

1,14

11 382,00

 

24.1.2017

10 000

1,13

11 340,00

 

23.1.2017

8 000

1,14

9 080,00

 

20.1.2017

1 000

1,15

1 150,00

 

19.1.2017

7 000

1,15

8 019,90

 

18.1.2017

6 000

1,15

6 900,00

 

17.1.2017

8 000

1,16

9 260,00

 

16.1.2017

2 000

1,17

2 340,00

 

13.1.2017

6 000

1,16

6 979,80

 

12.1.2017

6 000

1,17

7 000,20

 

11.1.2017

10 000

1,17

11 740,00

 

10.1.2017

8 000

1,18

9 402,40

 

9.1.2017

8 000

1,18

9 400,00

 

5.1.2017

8 000

1,19

9 520,00

 

4.1.2017

6 000

1,19

7 140,00

 

3.1.2017

8 000

1,18

9 470,40

 

2.1.2017

8 000

1,18

9 460,00

 

 

Taulukon tiedot on päivitetty 8.3.2017. Ajantasainen tieto omien osakkeiden ostoista on nähtävillä päivittäin Nasdaq Helsinki Oy:n sivuilla kohdassa Uutiset.

Omien osakkeiden ostot 2016

Taulukon tiedot on päivitetty 31.12.2016.

 

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta €

Muuta

9.11.2016

5

1,10

5,50

 

3.11.2016

4 100

1,05

4 323,86

 

2.11.2016

5 000

1,09

5 440,00

 

1.11.2016

1 900

1,10

2 090,00

 

31.10.2016

1 834

1,10

2 017,40

 

18.10.2016

2 000

1,10

2 200,00

 

17.10.2016

5 000

1,10

5 500,00

 

11.10.2016

2 000

1,10

2 200,00

 

10.10.2016

2 000

1,02

2 040,00

 

7.10.2016

4 000

0,99

3 958,40

 

6.10.2016

4 000

0,99

3 940,00

 

5.10.2016

4 000

0,99

3 960,00

 

4.10.2016

4 000

0,99

3 960,00

 

3.10.2016

4 000

0,98

3 920,00

 

26.9.2016

10 000

1,00

9 995,00

 

23.9.2016

5 000

1,00

5 000,00

 

21.9.2016

10 000

1,00

9 975,00

 

16.9.2016

2 000

1,00

2 000,00

 

14.9.2016

1 000

1,00

1 000,00

 

13.9.2016

2 000

1,00

2 000,00

 

12.9.2016

10 000

1,00

9 990,00

 

26.8.2016

3 000

1,00

3 000,00

 

25.8.2016

3 000

1,00

3 000,00

 

24.8.2016

2 000

0,99

1 980,00

 

23.8.2016

5 000

1,00

5 000,00

 

19.8.2016

7 933

1,00

7 933,00

 

15.8.2016

3 000

1,00

3 000,00

 

12.8.2016

2 000

1,00

2 000,00

 

11.8.2016

67

1,00

67,00

 

9.8.2016

4 000

1,00

3 980,00

 

8.8.2016

5 000

1,00

5 000,00

 

4.8.2016

1 500

0,95

1 417,50

 

3.8.2016

500

0,95

475,00

 

2.8.2016

2 000

0,95

1 900,20

 

1.8.2016

1 000

0,95

945,00

 

29.7.2016

1 000

0,96

960,00

 

28.7.2016

2 000

0,96

1 920,00

 

27.7.2016

2 000

0,96

1 910,00

 

26.7.2016

2 000

0,95

1 900,00

 

25.7.2016

2 000

0,96

1 920,00

 

22.7.2016

2 000

0,97

1 930,00

 

21.7.2016

2 000

0,98

1 960,00

 

19.7.2016

2 000

0,92

1 840,00

 

18.7.2016

5 000

0,87

4 350,00

 

15.7.2016

1 000

0,84

840,00

 

14.7.2016

3 000

0,84

2 520,00

 

13.7.2016

1 000

0,84

840,00

 

12.7.2016

2 000

0,84

1 680,00

 

11.7.2016

2 000

0,86

1 710,00

 

8.7.2016

1 000

0,84

844,90

 

7.7.2016

1 000

0,86

855,00

 

6.7.2016

2 000

0,84

1 670,00

 

5.7.2016

2 000

0,83

1 665,00

 

4.7.2016

2 000

0,85

1 700,00

 

1.7.2016

3 000

0,83

2 485,00

 

9.3.2016

3 227

0,93

3 001,11

 

8.3.2016

12 751

0,92

11 793,40

 

7.3.2016

5 500

0,93

5 112,25

 

4.3.2016

1 000

0,94

940,00

 

3.3.2016

5 500

0,95

5 225,00

 

2.3.2016

7 000

0,96

6 715,10

 

1.3.2016

22 000

0,97

21 329,00

 

29.2.2016

2 000

0,94

1 870,00

 

26.2.2016

2 000

0,91

1 810,00

 

25.2.2016

3 000

0,90

2 709,90

 

24.2.2016

2 000

0,89

1 780,00

 

23.2.2016

10 000

0,90

8 986,00

 

19.2.2016

5 500

0,87

4 802,60

 

17.2.2016

8 000

0,86

6 870,40

 

16.2.2016

3 000

0,88

2 626,80

 

15.2.2016

3 000

0,87

2 612,10

 

12.2.2016

3 000

0,88

2 649,90

 

11.2.2016

1 845

0,86

1 586,70

 

10.2.2016

4 950

0,87

4 316,40

 

9.2.2016

4 000

0,87

3 448,40

 

8.2.2016

4 800

0,90

4 310,88

 

5.2.2016

1 641

0,90

1 476,90

 

4.2.2016

2 400

0,89

2 134,08

 

3.2.2016

1 500

0,89

1 332,45

 

2.2.2016

1 500

0,90

1 345,05

 

1.2.2016

1 534

0,89

1 370,63

 

29.1.2016

1 000

0,90

897,50

 

28.1.2016

10 760

0,91

9 807,74

 

27.1.2016

2 000

0,91

1 823,80

 

26.1.2016

7 500

0,91

6 819,75

 

25.1.2016

10 000

0,90

9 000,00

 

22.1.2016

12 550

0,87

10 977,49

 

21.1.2016

4 702

0,87

4 100,61

 

20.1.2016

4 000

0,85

3 380,00

 

19.1.2016

2 996

0,85

2 535,22

 

18.1.2016

3 800

0,85

3 236,08

 

15.1.2016

7 000

0,86

6 010,20

 

14.1.2016

3 000

0,88

2 630,10

 

13.1.2016

5 210

0,88

4 581,15

 

12.1.2016

4 000

0,89

3 575,20

 

11.1.2016

6 000

0,90

5 377,20

 

8.1.2016

2 000

0,91

1 820,00

 

7.1.2016

10 000

0,90

9 020,00

 

4.1.2016

2 600

0,92

2 404,48

 


Ajantasainen tieto omien osakkeiden ostoista on nähtävillä päivittäin Nasdaq Helsinki Oy:n sivuilla kohdassa Uutiset.

Omien osakkeiden ostot 2015

Tiedot päivitetty 31.12.2015.

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta €

Muuta

30.12.2015

4 745

0,97

4 602,65

 

29.12.2015

6 550

0,98

6 396,08

 

28.12.2015

4 461

0,97

4 327,17

 

23.12.2015

33 994

0,92

31 216,69

 

22.12.2015

9 232

0,91

8 369,73

 

21.12.2015

9 421

0,84

7 888,20

 

18.12.2015

1 456

0,83

1 214,89

 

16.12.2015

2 000

0,84

1 680,00

 

15.12.2015

700

0,84

588,00

 

14.12.2015

10 000

0,84

8 425,00

 

11.12.2015

4 000

0,85

3 392,00

 

10.12.2015

10 635

0,83

8 820,67

 

9.12.2015

5 996

0,82

4 896,93

 

8.12.2015

4 505

0,84

3 774,29

 

7.12.2015

1 500

0,85

1 267,50

 

4.12.2015

3 000

0,84

2 505,00

 

3.12.2015

4 465

0,86

3 850,17

 

2.12.2015

7 729

0,87

6 695,63

 

1.12.2015

3 000

0,88

2 640,00

 

30.11.2015

18 000

0,88

15 825,60

 

27.11.2015

20 000

0,86

17 142,00

 

26.11.2015

10 943

0,78

8 520,22

 

25.11.2015

2 000

0,77

1 545,00

 

24.11.2015

3 131

0,77

2 414,31

 

23.11.2015

1 820

0,76

1 383,20

 

20.11.2015

1 000

0,77

770,00

 

19.11.2015

76

0,77

58,52

 

18.11.2015

1 269

0,78

989,82

 

17.11.2015

4 000

0,78

3 130,00

 

16.11.2015

8 647

0,77

6 697,97

 

13.11.2015

3 500

0,78

2 737,35

 

12.11.2015

8 000

0,78

6 269,60

 

11.11.2015

2 000

0,78

1 558,00

 

10.11.2015

5 499

0,78

4 274,37

 

9.11.2015

6 000

0,78

4 678,80

 

6.11.2015

1 588

0,78

1 238,64

 

5.11.2015

10 000

0,79

7 900,00

 

4.11.2015

15 000

0,78

11 730,00

 

2.11.2015

3 000

0,78

2 345,10

 

30.10.2015

8 000

0,79

6 290,40

 

28.10.2015

6 000

0,78

4 680,00

 

27.10.2015

596

0,80

476,80

 

26.10.2015

10 775

0,79

8 512,25

 

23.10.2015

7 000

0,77

5 399,80

 

22.10.2015

5 000

0,78

3 905,00

 

21.10.2015

5 000

0,78

3 900,00

 

20.10.2015

17 500

0,79

13 825,00

 

19.10.2015

5 740

0,82

4 706,80

 

15.10.2015

1 000

0,81

810,00

 

14.10.2015

1 000

0,81

810,00

 

13.10.2015

5 280

0,82

4 317,98

 

12.10.2015

6 000

0,82

4 912,80

 

9.10.2015

6 000

0,82

4 900,20

 

8.10.2015

2 045

0,82

1 676,70

 

7.10.2015

15 000

0,82

12 268,50

 

6.10.2015

1 800

0,80

1 442,52

 

5.10.2015

1 200

0,83

996,00

 

2.10.2015

5 000

0,81

4 045,00

 

1.10.2015

7 000

0,80

5 600,00

 

30.9.2015

10 000

0,82

8 216,00

 

29.9.2015

13 875

0,80

11 094,45

 

28.9.2015

4 000

0,83

3 305,20

 

25.9.2015

2 652

0,84

2 226,62

 

24.9.2015

7 000

0,84

5 845,00

 

23.9.2015

8 000

0,84

6 680,00

 

22.9.2015

6 000

0,84

5 040,00

 

21.9.2015

4 000

0,83

3 318,40

 

17.9.2015

600

0,85

507,00

 

14.9.2015

800

0,83

664,00

 

11.9.2015

2 000

0,85

1 700,00

 

10.9.2015

10 000

0,84

8 445,00

 

9.9.2015

2 941

0,85

2 504,56

 

8.9.2015

10 000

0,85

8 500,00

 

7.9.2015

1 500

0,84

1 260,00

 

4.9.2015

4 000

0,84

3 360,00

 

3.9.2015

8 265

0,85

7 035,99

 

1.9.2015

15 000

0,86

12 915,00

 


Ajantasainen tieto omien osakkeiden ostoista on nähtävillä päivittäin Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sivuilla kohdassa Uutiset.

Omien osakkeiden ostot 2013

Tiedot päivitetty 31.12.2013.

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta €

Muuta

23.12.2013

3 539 189

0,67

2 385 059,47

 

7.6.2013

48 000

0,83

39 988,80

 

22.5.2013

15 000

0,80

12 000,00

 

14.5.2013

17 000

0,63

10 699,80

 

13.5.2013

13 000

0,62

8 100,30

 

10.5.2013

9 000

0,58

5 239,80

 

8.5.2013

9 000

0,55

4 950,00

 

7.5.2013

7 000

0,55

3 850,00

 

6.5.2013

6 000

0,54

3 240,00

 

17.4.2013

4 000

0,47

1 880,00

 

12.4.2013

3 000

0,50

1 500,00

 

2.4.2013

5 000

0,52

2 600,00

 

26.3.2013

7 000

0,53

3 710,00

 

25.3.2013

4 000

0,54

2 160,00

 

22.3.2013

7 000

0,54

3 780,00

 

19.3.2013

7 000

0,54

3 780,00

 

14.3.2013

7 000

0,55

3 850,00

 

11.3.2013

8 000

0,53

4 240,00

 

8.3.2013

8 000

0,54

4 320,00

 

7.3.2013

8 000

0,54

4 320,00

 

5.3.2013

6 000

0,54

3 240,00

 

4.3.2013

7 000

0,54

3 780,00

 

1.3.2013

7 000

0,55

3 850,00

 

28.2.2013

6 000

0,54

3 240,00

 

6.2.2013

4 000

0,49

1 960,00

 

25.1.2013

6 000

0,51

3 060,00

 

22.1.2013

9 000

0,52

4 680,00

 

18.1.2013

8 000

0,52

4 160,00

 

16.1.2013

8 000

0,50

4 000,00

 

15.1.2013

7 000

0,50

3 500,00

 

11.1.2013

8 000

0,50

4 000,00

 

10.1.2013

9 000

0,50

4 500,00

 

9.1.2013

5 000

0,51

2 550,00

 

7.1.2013

5 000

0,50

2 500,00

 

2.1.2013

6 000

0,49

2 940,00

 


Ajantasainen tieto omien osakkeiden ostoista on nähtävillä päivittäin Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sivuilla kohdassa Uutiset.

Omien osakkeiden ostot 2012

Tiedot päivitetty 31.12.2012.

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta €

Muuta

13.12.2012

6 403

0,52

3 329,56

 

11.12.2012

6 597

0,50

3 298,50

 

10.12.2012

7 000

0,5071

3 549,70

 

4.12.2012

8 000

0,53

4 240,00

 

3.12.2012

10 000

0,53

5 300,00

 

23.11.2012

9 000

0,53

4 770,00

 

22.11.2012

10 000

0,53

5 300,00

 

21.11.2012

8 000

0,52

4 160,00

 

13.11.2012

10 000

0,5168

5 168,00

 

9.11.2012

15 500

0,47

7 285,00

 

8.11.2012

19 000

0,46

8 740,00

 

6.11.2012

10 000

0,47

4 700,00

 

1.11.2012

10 000

0,45

4 500,00

 

31.10.2012

5 500

0,4491

2 470,05

 

30.10.2012

12 000

0,45

5 400,00

 

22.10.2012

10 000

0,46

4 600,00

 

17.10.2012

11 000

0,44

4 840,00

 

15.10.2012

6 000

0,44

2 640,00

 

12.10.2012

6 000

0,44

2 640,00

 

9.10.2012

5 000

0,44

2 200,00

 

4.10.2012

5 000

0,44

2 200,00

 

3.10.2012

5 000

0,44

2 200,00

 

27.9.2012

6 000

0,45

2 700,00

 

26.9.2012

7 000

0,44

3 080,00

 

25.9.2012

9 000

0,44

3 960,00

 

24.9.2012

7 000

0,45

3 150,00

 

21.9.2012

8 000

0,44

3 520,00

 

19.9.2012

7 000

0,44

3 080,00

 

17.9.2012

7 000

0,44

3 080,00

 

11.9.2012

7 000

0,43

3 010,00

 

10.9.2012

5 000

0,43

2 150,00

 

7.9.2012

5 000

0,43

2 150,00

 

6.9.2012

4 000

0,43

1 720,00

 

5.9.2012

8 000

0,44

3 520,00

 

4.9.2012

1 000

0,44

440,00

 


Ajantasainen tieto omien osakkeiden ostoista on nähtävillä päivittäin Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sivuilla kohdassa Uutiset.

Omien osakkeiden ostot 2011

Päivämäärä

Osakkeiden lukumäärä

Hinta / osake €

Kokonaishinta €

Muuta

4.4.2011

987

0,08

78,96

Osakkeet on mitätöity 15.4.2011.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Innofactor Oyj:lle 3.7.2016 alkaen

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, "MAR") mukaisia Innofactor Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään pyydetään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake. Lataa lomake työpöydällesi, jos linkki ei aukea oikein.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Innofactor Oyj:n LEI-tunnus: 7437008OSKQFEDZYD835

Innofactor Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus: IFA1V

Innofactor Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI0009007637

Ilmoitusnumero (notification reference): Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

Innofactor Oyj pyytää toimittamaan ilmoituksen yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään yhden (1) työpäivän kuluessa liiketoimesta.

Innofactor Oyj:lle: lähetä tiedosto sähköpostin liitteenä osoitteeseen ir@innofactor.com.

Lisää sähköpostin tietoihin myös puhelinnumero, josta saamme tarvittaessa lisätietoja.

Finanssivalvonnalle lähettävä sähköposti lähetetään suojattuna: Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja ir@innofactor.com tai lakiasiainjohtaja Eija Theis, puh. +358 44 343 4278.

Innofactor Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Finanssivalvonnan sivut:
Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä löydät Finanssivalvonnan sivulta Johtohenkilöiden liiketoimet ja suljettu ikkuna.

No news found.
Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet