Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristöpolitiikka

Hero Image

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Kaikissa Pohjoismaissa toimivana yrityksenä Innofactor on sitoutunut vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja vastaamaan ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin.

Vastuullisuus on osa Innofactorin strategiaa ja integroitu yrityksen toimintaan. Innofactorin ympäristöpolitiikan periaatteisiin kuuluu jatkuva kehitys, ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen ja alati muuttuvaan toimintaympäristöön reagoiminen. Yritys on digitaalisten ratkaisujen tarjoaja ja sen pääasialliset ympäristövaikutukset liittyvät toimistojen energiankulutukseen, kolmansien osapuolten ylläpitämiin datakeskuksiin sekä liikematkustamiseen. Innofactor noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä vaatii sen kumppaneilta ja toimittajilta samaa. Yritys haluaa aktiivisesti kasvattaa tietoisuutta ympäristöasioista sen sidosryhmien,
kuten Innofactorin henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa. Innofactor pyrkii viestimään sen ympäristövaikutuksista ja -toiminnasta mahdollisimman läpinäkyvästi.

Innofactorin toimistojen energiankulutusta seurataan säännöllisesti ja kulutusta vähennetään niin paljon kuin mahdollista. Koska Innofactorin toimitilat sijaitsevat vuokratuissa kiinteistöissä, voimme vaikuttaa näiden toimistojen sähkönkulutukseen vain osittain. Eri toimipisteillä on parannettu energiatehokkuutta säätelemällä valaistuksen, ilmastoinnin ja lämmityksen käyttöaikaa sekä toimitilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä. Energiatehokkuuden parantamiseksi Innofactor on kartoittanut mahdolliset lyhyen aikavälin kehityskohteet ja alkanut investoimaan energiatehokkaampien laitteiden han-kintaan. Innofactor käyttää kolmansien osapuolten ylläpitämiä datakeskuksia ja seuraa niiden sitoutumista energiatehokkuuteen. Lisäksi yritys suosii julkisen pilven käyttöä sen pienempien ympäristövaikutusten takia. Yhtiö hyödyntää moderneja yhteistoimintatyökaluja ja suosii online-tapaamisia liikematkustuksen sijaan.

Lisäksi, Innofactor priorisoi seuraavia asioita:

  • Työntekijöiden kannustaminen vastuullisuuteen tarjoamalla koulutuksia ympäristövastuusta ja antamalla tietoa tavoista miten työntekijä voi oman roolinsa kautta vaikuttaa Innofactorin ympäristövaikutuksiin.
  • Asiakasorganisaatioiden kestävän kasvun edistäminen Innofactorin ratkaisujen avulla
  • Energiatehokkuuslain (1429/2014, muutoksineen) mukainen toiminta ja lain vaatimien energiakatselmusraporttien valmistaminen
  • Elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttö ja kierrättäminen, paperinkulutuksen ja printtaamisen vähentäminen sekä jätteen kierrättäminen

Yrityksen digitaaliset ratkaisut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Paperisten prosessien digitalisointi on yksi esimerkki ratkaisusta, jonka avulla Innofactor voi vaikuttaa sen asiakkaiden ja sitä kautta koko yhteiskunnan kestävään kehitykseen.

Innofactor kommunikoi sen ympäristövastuuseen liittyvästä kehityksestä ja haasteista läpinäkyvästi kaikille sidosryhmilleen. Sen lisäksi yritys haluaa koko henkilöstönsä ymmärtävän roolinsa Innofactorin ympäristövaikutusten vähentämisessä ja siinä, miten he voivat yhdistää vastuullisuuden päivittäiseen työhönsä.

Tämä politiikka katselmoidaan säännöllisesti ja sen noudattamista seurataan.