Gå til hovedinnholdet

Book en Cloud Solution Assessments før du velger skyløsning

Pål Andreas Wesenberg er sjefskonsulent i Innofactor.

Han er en av de fremste skyekspertene du kan rådspørre før du velger din skyløsning!

Hero Image

Vi hjelper deg å velge skyløsning

Teknologi er allerede et konkurransefortrinn og virksomheter som ser på ulike skyløsninger vil ha behov for en intern kompetanse som tilpasser seg hurtige markedsendringer da teknologilederne vil få en sentral strategisk rolle i virksomhetens vekst.

Moderne lederne må være involvert i strategiprosesser for å finne gode løsninger på forretningsmessige utfordringer. Men først må man forstå nåsituasjon og utforme en digital strategiplan for hvordan teknologi kan benyttes og utnyttes for å nå mål om lavere kostnader, økt produktivitet og skaleringsevne med optimal sikkerhet.

En skyforberedende vurdering av alle kundens løsninger

Innofactor lager en skreddersydd rapport som inneholder et konkret migrasjonsforslag, der alle nødvendige steg er listet opp i prioritert rekkefølge. Vi avdekker skygge IT, overlappende teknologier, inaktive abonnementer og uforløst potensiale i allerede innkjøpt teknologi.

Du får hjelp til å få oversikt og forstå omfanget av nåværende infrastruktur og driftsmiljø. Du får detaljert råd og anbefalinger på hvor klar din virksomheten er for en skyreise.

Hva kan jeg migrere nå?

Vi gir deg en Desktop-fokusert innsikt i skymuligheter for dine sluttbrukere og dette inkluderer en økonomisk studie for hvordan M365 kan bistå dine forretningsmål.

 • Samarbeid- og kommunikasjonsstruktur er vesentlig i en overgang til skyen. Vi analyserer dagens oppsett og hva slags rutiner som er etablert.
 • Du får en omfattende utrullingsplan med tilhørende verdivurdering på hvor effektivt og moderne en skyreise vil være.

Hvordan kan jeg modernisere mine forretnings-applikasjoner?

 • Forretningsfokusert innsikt i skymuligheter, inkludert en økonomisk studie av hvilken effekt modernisering av eksisterende lokalt miljø til Dynamics 365 kan løfte din forretning.
 • Våre konsulenter assisterer deg i identifisering og prioritering av applikasjoner som kan moderniseres i Azure. Muligheter for skalering og en større fleksibilitet løftes frem fordi de skaper grunnlag for vekst og måloppnåelse.
 • Applikasjonsvurderingen omfatter både bedrift og arkitektur slik at du får et best mulig oversikt over forbrukskostnader, anbefalt arkitekturoppsett og en full moderniseringsplan.
 • Innofactor kan hjelpe kundene med å evaluere nåværende sikkerhet i produksjonsmiljøet.
 • Vi utarbeider anbefalte tiltak og et veikart for å forbedre sikkerheten.
 • Vi lager prioriterte kortsiktige – og langsiktige tiltak og du får hjelp til å planlegge for fremtidig bruk av Microsoft 365-tjenester og funksjoner som kreves for å være sikre og kompatible.
 • Vi gir deg våre erfaringsråd på kostnadseffektiv lisensiering for å optimalisere kost/nytte mot budsjetter.

Hvordan flytter jeg til skyen?
Hvordan flytter jeg mine servere?

 • Dette er en data og infrastrukturanalyse som fokuserer på server- og hardwareinfrastrukturen din. Vi ser på hele ditt hardware-miljø, både fysiske og virtuelle.
 • Vi vurderer dagens driftsplaner, utrulling og bruk, prosesser og selve datalagringen. Dette vil være et godt hjelpemiddel å få en plan for hvordan og hva du kan flytte til skyen. Inkludert en økonomisk analyse som sammenlikner on-premise og Microsoft Azure.
 • Vi kan også gjøre en Azure Express Assessment som vil gi deg en rask og datadrevet anbefaling på en infrastrukturmigrering. Denne vil inkludere en analyse på «server cloud readiness» relatert til omfang, skalering og forbrukskostnader i Azure.
 • En Azure Foundations Assessment gir deg anbefalinger og råd for hvordan din virksomhet kan nå både virskomhet og teknologimål ved å utnytte kapasiteten i Microsoft skyplattform.

Prosjektfaser i 4 steg

PLANLEGGING

 • Identifiserer kundens behov og målsetninger
 • Samler informasjon om kundens organisasjon og IT-landskap
 • Kartlegger prosjektet og hvilke utfordringer som skal løses

DATAINNSAMLING

 • Oversikt over kundens hardware, software og lisenser ved hjelp av verktøy, spørreundersøkelser og intervjuer med nøkkelpersoner
 • Samler informasjon om interne prosesser

ANALYSE

 • Går gjennom og vurderer all innsamlet data
 • Sammenlikner inventar med nåværende IT-bruk i organisasjonen
 • Utarbeider et utkast til hvordan optimalisere miljø, basert på målsetningene

ANBEFALINGER

 • Anbefalinger til hvordan kunden kan oppnå det den ønsker
 • Basert på analyse av innsamlet data, skaper en dialog på høyt nivå der teknisk innsikt legges til grunn for alle anbefalinger

4 nye steg anbefales når du er klar til å gå i skyen!

Vi samarbeider tett med Microsoft og våre skyeksperter er ledende i hvordan Azure teknologien kan skreddersys til en virksomhets unike behov. 

Lær mer om de 5 stegene i vår anbefalte skyreise!

Fant du ikke det du lette etter? Legg igjen din kontaktinfo, så vil vi ta kontakt med deg!