Siirry suoraan sisältöön.

Enterprise Performance Management

Varmista organisaatiosi kilpailukyky tekemällä selkeästi perusteltuja päätöksiä ja seuraamalla niiden toteutumista

Hero Image

Tutustu inspiroiviin asiakastarinoihimme

Asiakastarinoita ei löytynyt.

Onnistunut suunnittelu ohjaa käytännön tekemistä

Liiketoiminnan kilpailuedut perustuvat selkeisiin päätöksiin ja niiden toteutumisen seurantaan, mikä puolestaan vaatii tietoa oman toiminnan ja ympäristön kehittymisestä.

Tietoa tarvitaan jokapäiväisen operatiivisen toiminnan ja suorituskyvyn johtamiseen (EPM, Enterprise Performance Management) sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja ennustamiseen. Onnistunut ja luotettava suunnittelu ohjaa käytännön tekemistä ja tukee näin yrityksen strategiaa.

Rullaava ennustaminen, budjetointi ja ajuripohjainen suunnittelu

Innofactorin toteuttamat suunnitteluratkaisut sisältävät asiakaskohtaisesti räätälöityjä myynnin, investointien, sisäisten erien, kiinteiden- ja henkilöstökulujen sekä taseen ennustemalleja.

Myyntiä suunnitellaan usein tuote- ja asiakaskohtaisesti volyymin ja hinnan kautta. Kiinteitä kuluja voi suunnitella suoraan tileille tai ajureihin perustuvilla laskentasäännöillä, ja malli sisältää vyörytykset. Henkilöstön ja investoinnin suunnitteluun löytyy Innofactorin omia parhaiden käytäntöjen standardimalleja.

Tuloslaskelmayhteenvedot ja tarvittavat muut raportit sekä automaattinen tietojen integrointi lähdejärjestelmiin ja tietovarastoihin kuuluvat myös ratkaisuvalikoimaamme.

Sales & Operations Planning

Kehittämällämme S&OP-mallilla yrityksesi vie operatiivisen suunnitteluprosessin nykyistä pidemmälle integroimalla siihen talouden suunnittelun.

Miksi yrityksesi tarvitsee Sales and Operations Planning ‑prosessia ja siihen kunnon työkalua? Tutustu aiheeseen tarkemmin blogikirjoituksessamme.


Tekoäly ja koneoppiminen talouden suunnittelun tukena (tukiäly)

Tarjoamassamme Jedox-järjestelmässä on kolme valmista koneoppivaa Jedox AIssisted™ Planning ‑mallia tietojen analysointia ja putsaamista, myynnin ja kustannusten ennustamista sekä asiakaspysyvyyden ja kannattavuuden analysointia varten. Valmismallien käyttövoima on organisaatiosi data.

Ratkaisumme avulla on myös esimerkiksi mahdollista tutkia myyntiliidien voittotodennäköisyyttä tai luokitella liidejä potentaalisiin ja ei-potentiaalisiin asiakkaisiin. Tukkumyyntityyppisessä tapauksessa varsinaisen loppuasiakkaan ja markkinan paremmasta ymmärryksestä on taatusti hyötyä, minkä lisäksi organisaatiot haluavat usein olla tietoisia nykyisten asiakkaidensa pysyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.

Taloushallinnon käyttötapauksia ovat puolestaan esimerkiksi laskujen tiliöinti ja reititys, kustannusten poimiminen laskulta tai ostotilaukselta ennen varsinaista laskujen hyväksyntäprosessia ja kirjaamista sekä palkkojen oikeellisuuden analysointi. Riskienhallinnan näkökulmasta taas voitaisiin koneen antaa validoida uudet toimittajat ja asiakkaat.

Jedox on kansainvälisesti palkittu ja kustannustehokas liiketoiminnan suunnittelu- ja budjetointiratkaisu.

Tutustu Jedoxiin

Kustannus- ja kannattavuuslaskenta

Innofactor toteuttaa kustannus- ja kannattavuuslaskentaratkaisuja ETL-/tietovarastoratkaisuina ja tarjoamillamme planning-työkaluilla Jedox, IBM Planning Analytics ja Tabella. Esimerkkeinä voidaan mainita merkittävän suomalaisen kuljetus ja varastointi -toimialaluokan toimintolaskentaperusteinen ETL-ratkaisu ja asiakkaallemme Seurelle toteutettu Jedox-malli.

Myös Tabellalla on tehty asiakasräätälöity kustannuslaskentamalli isolle kuljetus- ja varastointitoimialojen yhtiölle.


Investointien suunnittelu

Isossa osassa Innofactorin tekemistä planning-toteutuksista on oma osionsa investointien suunnitteluun. Tabella-ratkaisuissa investointeja voi suunnitella omalla lomaketoiminnolla.

Jedoxiin ja IBM Planning Analyticsiin Innofactorilla on puolestaan oma standardoitu hankintakortti-malli, joka saadaan nopeasti muokattua asiakaskohtaisesti.Talous- ja muu raportointi

Suunnittelu‑, kannattavuus- ja konsernilaskentaratkaisujen ohessa toteutamme monipuolista raportointia. Suunnittelutyökaluissa on nykyään hyvät raportointiominaisuudet, jotka usein riittävät suunnittelun ohessa tarvittavaan raportointiin.

Teemme myös raportointitoteutuksia BI-tuotteilla, pääosin Microsoft Power BI tai esimerkiksi Qlik.


Tabella on kattava työkalu organisaation johtamisen ja operatiivisen talouden analysointiin, raportointiin ja suunnitteluun.

Tutustu Tabellaan

Konsernilaskenta ja viranomaisraportointi

Innofactor tekee konsernilaskentaratkaisuja ja niihin liittyviä viranomaisraportteja Tabella- ja Jedox-tuotteilla. Molemmat ohjelmistot ovat erittäin kustannustehokkaita työkaluja konsolidointiin. Samoilla tuotteilla ja sovelluksilla onnistuu myös talouden budjetointi ja ennustaminen.

Konsulteillamme on kokemusta kymmenistä eri kokoisten yritysten konsernilaskentatoteutuksista.


Kassavirtasuunnittelu

Kassan seuranta on keskeinen yrityksen tiedolla johtamisen työväline ja tärkeä osa riskienhallintaa. Rahan riittävyyden varmistaminen on yritysjohdon tärkein tehtävä. Kassavirtaennusteet varmistavat yrityksen taloudellisen tilanteen ja antavat aikaa reagoida vaihtuviin tilanteisiin.

Invenco on yhdessä Fouga Taloushallinto Oy:n kanssa kehittänyt monipuolisen mutta samalla helposti ymmärrettävän kassavirtaseurannan ratkaisun. Malli koostuu kolmesta elementistä: historiatiedosta, nykytilasta ja ennusteista.

Kassavirtamalli on toteutettu Jedox-suunnittelujärjestelmällä. Toteuma- ja muiden tietojen lataukset useista lähteistä saadaan automaattisiksi ja Jedoxin syöttönäkymien avulla dataa voidaan täydentää kassavirtamallin edellyttämillä tiedoilla.

Haluatko lisätietoja, tai jättää tarjouspyynnön?

Jos alla oleva lomake ei sinulle näy, voit myös jättää yhteydenottopyynnön tässä.