Siirry suoraan sisältöön.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Modernin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation rakentaminen alkaa täältä.

Hero Image

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos on väistämätöntä

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on edessään monia haasteita. Alhainen syntyvyys ja kansalaisten pidentynyt elinikä tarkoittavat, että suurempaa ikääntynyttä väestömäärää hoitaa pienempi työvoima. Tämä aiheuttaa suuren tarpeen kehitykselle esimerkiksi kroonisten sairauksien hoidossa, sillä niiden esiintyvyys lisääntyy iän myötä.

Lääketieteellisen tiedon ja palvelujen saatavuus verkosta muuttaa perinteistä suhdetta lääkäreiden ja potilaiden välillä. Potilaat olettavat, että saavat osallistua hoitopäätöksiin, mukaan lukien missä, milloin ja miten he saavat hoitoa. Kuluttajistuminen on yksi yhteiskuntamme keskeisimmistä trendeistä, eikä edes julkinen terveydenhuolto ole sille immuuni.

Yhteiskuntamme digitalisaation myötä myös potilaat odottavat terveydenhuollon organisaatioilta reaaliaikaista nopeaa reagointia, persoonallisempia palveluita ja vaivatonta saavutettavuutta. Kehittynyt analytiikka, tekoäly, pilvi, IoT ja muut nykyaikaiset teknologiat mahdollistavat uudenlaiset ratkaisut hoidon suunnitteluun ja toimitukseen.

Muutokset tarkoittavat, että sote-organisaatioiden täytyy suunnitella toimintatapansa uudelleen. Organisaatioiden pitää toimittaa palveluja tasapuolisemmin ja tehokkaammin, digitaalisia kanavia ja pilviteknologioita hyödyntäen.

Tapahtumia ja webinaarejamme joita suosittelemme

No events found.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastarinoitamme

Asiakastarinoita ei löytynyt.

 

Rakenna kanssamme moderni digitaalinen sote-organisaatio

Moderni digitaalinen sote-organisaatio tarjoaa asiakkailleen personoituja sote-palveluja, kasvattaa asiantuntijoiden tehokkuutta ja tekee heidän päivittäisestä työstään merkityksellisempää. Se tehostaa itsepalvelua ja tarjoaa mahdollisuuden uusimpien tuottavuustyökalujen käyttöön. Toiminnallinen tehokkuus paranee toimintaprosessien digitalisaation ja datapohjaisen reaaliaikaisen päätöksenteon myötä.

Visiomme modernista digitaalisesta sote-organisaatiosta pohjautuu vuosien kokemukseemme yhteistyöstä julkisten ja yksityisten sote-organisaatioiden kanssa. Autamme asiakkaitamme muokkaamaan oman visionsa modernista sote-organisaatiosta ja rakentamaan digitaalisen sote-organisaation tarjoamalla ratkaisuja ja palveluja, jotka huomioivat potilaiden, sote-ammattilaisten, tukifunktioiden ja hallinnon haasteet.

Mahdollista potilaillesi uudenlainen henkilökohtaisempi ja osallistava digitaalinen asiakaskokemus

Asiakkailla on kasvavat odotukset saada palvelua omilla ehdoillaan, ajasta ja paikasta riippumatta. Saumattomuus digitaalisen ja fyysisen hoidon välillä korostuu erityisesti maissa, jossa kansalaisilla on vapaus valita julkisen ja yksityisen palvelun välillä.

Innofactorilla on asiantuntemus auttaa asiakkaitamme rakentamaan visuaalisesti houkuttelevia, helppokäyttöisiä sote-palveluita, kuten ajanvaraus- ja etävastaanottoratkaisuja, digitaalisia hoitopolkuja sekä digitaalisia potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisiä kommunikointialustoja, esimerkiksi chattipalveluita. Ratkaisut ovat auttaneet osallistamaan potilasta omaan hoitoprosessiinsa ja parantaneet hoidon laatua.

Hanki kokonaisvaltainen 360°-näkymä asiakkuuksiisi läpi organisaation ja tehosta omia prosessejasi digitaalisten palveluidemme avulla

Sote-organisaatiot toimivat jatkossa entistä voimakkaammassa kilpailutilanteessa ja niiden toiminnan kustannustehokkuuteen kohdistuu kasvavia haasteita niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Tässä tilanteessa on tärkeää ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakasta ja tehostaa omia toimintaprosesseja. Innofactorilla on vuosien kokemus yhteistyöstä pohjoismaisten sote-organisaatioiden kanssa. Saavuta toiminnallesi parempi näkyvyys ja korkeampi tuottavuus luotetuilla ratkaisuillamme, kuten asiakkuudenhallinta (CRM), toiminnanohjaus (ERP), laatujärjestelmän hallinta ja asianhallinta.

Tee terveydenhuollon ammattilaisten työstä helpompaa ja merkityksellisempää

Itsepalvelu, mahdollisuus potilaiden hoitamiseen videoyhteyksin, sekä tehokkaat tuottavuus- ja yhteistoimintatyökalut auttavat terveydenhuollon ammattilaisia keskittymään oleelliseen. Näin aikaa jää enemmän vaikeiden tapausten hoitoon, sekä ammatillisesti motivoivaan ja kehittävään tekemiseen. Innofactorilla on vahva osaaminen asiakasorganisaatioidensa työntekijäkokemuksen kehittämisessä ja työntekijöiden kouluttamisessa sekä sitouttamisessa uusien ratkaisujen käyttöön.

Varmista joustava, turvallinen ja kustannustehokas pilvialusta omille palveluillesi, huomioiden myös uudet GDPR-vaatimukset

Tämän päivän modernit IT-ratkaisut toteutetaan pilvestä. Erityisesti sote-organisaation on tärkeä varmistaa, että tämä tapahtuu hallitusti ja korkealla tietoturvan tasolla. Innofactorilla on pohjoismaiden johtavaa osaamista liittyen asiakkaidemme palveluiden siirtämiseen ja ylläpitämiseen pilvessä. Tarjoamme myös sote-organisaatioiden tarpeisiin kehitetyn IT-palveluiden GDPR-velvoitteiden mukaisen henkilörekisterien lokitiedon käytön seurannan.

Muuta toimintamallisi sairaanhoidosta terveyden ylläpitämiseen ennaltaehkäisevää diagnostiikkaa ja kehittynyttä analytiikkaa hyödyntämällä

Uskomme, että asiakkaiden terveyteen liittyvän datan kerääminen, analysointi ja sen pohjalta tehtävät päätelmät ovat tulevaisuuden sote-organisaation toiminnan perusta. Olemme toteuttaneet ympäristöjä, jotka mahdollistavat potilastiedon tallentamisen turvallisesti ja hallitusti, erilaisen IoT-datan keräämisen mittalaitteista sekä analyysien toteuttamisen. Vastaavasti pystymme analysoimaan dataa, joka tukee sote-organisaation tukifunktioiden ja johdon päätöksentekoa.

Miksi Innofactor kannattaa valita kumppaniksi sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiohankkeisiin?

Olemme toteuttaneet sote-ratkaisuja Pohjoismaissa ja tiedämme, miten digitaaliset palvelut ja ratkaisut suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan onnistuneesti käyttöön alan erityispiirteet huomioiden. Kiitos omien osaajiemme ja visionääristen asiakkaittemme, ymmärrämme, miten digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden hyödyt saadaan täysimääräisesti toteutettua niin potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten kuin palveluntuottajien eduksi.

Lupaamme asiakkaillemme nopeita tuloksia, hyvän investoinnin tuottoasteen, sekä onnistuneen pitkäaikaisen kumppanuuden. Rakennetaan sinulle yhdessä moderni digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio!

 

Haluatko lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön?

Jos alla oleva lomake ei sinulle näy, voit myös jättää yhteydenottopyynnön tässä.