Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisera HR-Arbetet

Stärk medarbetarupplevelsen och värdet av HR-arbetet i din verksamhet​ 

Hero Image

Den digitala utvecklingen inom HR-området tar stora kliv. Om HR tidigare har uppfattats vara sena in i den digitala transformationen, så har den snabba omställningen accelererat till följd av pandemin. Kraven har ökat på effektiva, digitala HR- och samarbetsverktyg för att hantera HR-processerna och kunna ge rätt stöd till chefer och medarbetare. I dagens hybrida arbetsmiljöer blir behovet av samordning med stöd av digitala HR-verktyg och kommunikationslösningar allt tydligare. Att hjälpa dig att utveckla och digitalisera HR-arbetet är ett av våra expertområden.

 

Vårt HR-team hjälper dig på er digitala utvecklingsresa genom att:​

 • ta ett helhetsansvar för mötet mellan verksamhet, IT och människan​
 • underlätta och bistå i förändringsarbetet mot mer digitala HR-processer​
 • erbjuda lösningar inom personaladministration och medarbetarutveckling, med Microsoft Dynamics 365 HR för bättre samverkan och mer integrerade verksamhetsprocesser​

Vi utgår från din verksamhet och vägleder dig resan mot en modern, digital organisation​

För dig på HR-avdelningen innebär det att vi ​

 • stöttar dig och skapar balans i dialogen med IT och verksamheten​
 • vägleder dig i de digitala HR-processerna med utgångspunkt från verksamheten​
 • hjälper dig säkerställa att medarbetare och chefer upplever HR som en trygg, värdefull stödfunktion och trusted advisor.​

Evenemang som kan vara av intresse för dig

No events found.

För dig på IT-avdelningen innebär det att vi ​

 • förstår och hjälper dig hantera komplexiteten och IT-utmaningarna i dagens hybridmiljöer ​
 • gör det möjligt för dig att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och samordnad IT-miljö i hela din verksamhet med Microsofts öppna Cloud Platform​
 • balanserar behov, mål och förutsättningar för att du på bästa sätt ska kunna underhålla och bygga vidare på plattformen i den takt och med de steg som skapar bäst värde för din verksamhet​

Ta kontroll, förenkla, stärk insikterna och engagemanget!

Läs mer om vår HR-lösning

Vi vägleder din verksamhet på resan mot en modern, digital organisation

För dig inom HR när:

du behöver effektivisera, skapa bättre struktur och öka kvaliteten i dina HR-processer.

du vill frigöra tid för att kunna bli mer strategisk och proaktiv i din roll som HR-chef"

verksamheten förändras och behovet av HR-stöd hos chefer och medarbetare ökar.

För dig inom IT när:

digitaliseringen av HR kan integreras och förankras bättre i verksamheten.

det finns en Microsoft-strategi och du vill hitta synergier när HR-system och -processer ska uppgraderas.

du vill förbättra effektivitet, öka säkerheten och samordna digitaliseringsarbetet.

 

6 framgångsfaktorer för att accelerera ditt digitala HR-arbete

​I den här e-boken får du på HR nya insikter och konkreta tips om:​

 • Samspelet mellan verksamhet, människa och teknik i det moderna digitala arbetslivet​
 • Viktiga framgångsfaktorer när du inför nya HR-verktyg och digitala arbetssätt​
 • Vilka steg du behöver ta, i vilken ordning för att ta för lyckas utifrån ditt företags förutsättningar​

Framtidssäkra HR-arbetet med Microsoft Dynamics 365 HR​

 • Kontroll över din HR-masterdata är core – det är där allt börjar!​
 • Bättre överblick, djupare insikter och fler datadrivna HR-beslut​
 • Säkerställd hantering enligt GDPR och HR compliance​
 • Integrerade HR- och verksamhetsprocesser via Microsofts plattform​
 • Flexibla analys- och rapportverktyg för HR baserade på Power BI ​
 • Självbetjäning för chefer och medarbetare ​
 • Medarbetarutveckling – kompetens, analys

Vi är den främsta leverantören i Norden som är Microsoft Preferred Partner för Microsoft Dynamics 365 HR​

Vi hjälper dig att utveckla HR-arbetet!​

På Innofactor utgår vi från din verksamheten och dina medarbetare. Med IT som möjliggörare och vår gedigna erfarenhet av HR-processer hjälper vi dig att införa och utveckla ett modernt, digital arbetssätt. Säkerställd masterdata och medarbetarutvecklingen lägger grunden, för att du i nästa steg ska kunna utveckla och driva ett mer hållbart, verksamhetsnära HR-arbete.​

Vi hjälper dig med:​

 • Förstudier och kartläggning HR-processer​
 • Behovskartläggning HR och förstudie inför implementering av HR-system ​
 • Verksamhetsanpassade HR-lösningar i Microsoft-miljö​
 • Rådgivning och support – snabb hjälp och tillgång till kvalificerad HR-expertis ​
 • Förvaltning och vidareutveckling av det digitala HR-arbetet och medarbetardialogen i din verksamhet ​

Utforska möjligheterna med digital HR i ditt företag

Boka ett Inspirations- & insiktsmöte

Innofactors leveransmodell – så ser ett samarbete med oss ut!

​​Vi jobbar enligt en väletablerad leveransmodell som vi kallar STEP-modellen. Där får du som kund en tydlig vägledning steg-för-steg från kartläggning och beslut, till implementering och förankring.

I ett nära samarbetet mellan HR och IT, och med stöd av Microsoft best practice för aktivering, säkerställer vi tillsammans framgång och effektivitet i projektet med utgångspunkt från just din verksamhets mål och förutsättningar. ​​

 

Innofactors STEP-modell för Microsoft Dynamics 365 HR​

 1. Analys av nuläget och behoven av HR-stöd inom din verksamhet​

 2. Hjälper verksamheten genom att i ett tidigt skede skapa en enad bild av visionen och möjligheterna i samverkan med HR och IT. 

 3. Tydliggör de mervärden Dynamics HR och Microsoft samverkansplattformen bidrar med till organisationen.​

 4. Fördjupad rådgivning och kartläggning för att få grundläggande data och processer på plats, med fokus på masterdata, rapporter och analys, automatisering av HR-arbetet​

 5. Pilotuppsättning i provmiljö med vårt stöd, för du som kund ska kunna testa, förstå vad du kan förvänta dig och uppleva konkreta resultat.​

 6. Utvärdering och prioritering inför nästa steg i implementering, rådgivning, stöd och förvaltning.​

Med vår STEP-modell blir det enklare att komma igång, skapa intern förankring och planera resurser. ​​

Kontakta oss så berättar vi mer!

Mer inspiration på vår blogg om hur du digitaliserar HR-arbetet

 

Innofactor – Vi hjälper dig att lyckas!

Vår princip är att sätta människorna först i allt vi gör. Vi vill skapa lösningar som får människors dagliga arbete och liv att fungera smidigt och medför ett leende på deras läppar.

 • Vi är lyhörda och levererar det vi lovar.
 • Vi gör det möjligt för människor att göra skillnad.
 • Vi erbjuder värden genom innovation.
 • Vi jobbar hårt för att förtjäna våra kunders respekt varje dag.

Innofactor levererar digitaliseringslösningar och rådgivning med din verksamheten som utgångspunkt och IT som möjliggörare. Vi jobbar i tvärfunktionella team för att säkerställa att processerna funkar i praktiken – för både verksamhet, IT och människor. För HR blir det en extra hävstång i det interna förändringsarbetet!

Läs mer om Innofactor

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt