Digitalisera HR-Arbetet

Stärk medarbetarupplevelsen och värdet av HR-arbetet i din verksamhet​

Hero Image

Den digitala utvecklingen inom HR-området tar stora kliv. Om HR tidigare har uppfattats vara sena in i den digitala transformationen, så har den snabba omställningen accelererat till följd av pandemin. Kraven har ökat på effektiva, digitala HR- och samarbetsverktyg för att hantera HR-processerna och kunna ge rätt stöd till chefer och medarbetare. I dagens hybrida arbetsmiljöer blir behovet av samordning med stöd av digitala HR-verktyg och kommunikationslösningar allt tydligare. Att hjälpa dig att utveckla och digitalisera HR-arbetet är ett av våra expertområden.

 

Vårt HR-team hjälper dig på er digitala utvecklingsresa genom att:​

 • ta ett helhetsansvar för mötet mellan verksamhet, IT och människan​
 • underlätta och bistå i förändringsarbetet mot mer digitala HR-processer​
 • erbjuda lösningar inom personaladministration och medarbetarutveckling, med Microsoft Dynamics 365 HR för bättre samverkan och mer integrerade verksamhetsprocesser​

Vi utgår från din verksamhet och vägleder dig resan mot en modern, digital organisation​

Block image

För dig på HR-avdelningen innebär det att vi ​

 • stöttar dig och skapar balans i dialogen med IT och verksamheten​
 • vägleder dig i de digitala HR-processerna med utgångspunkt från verksamheten​
 • hjälper dig säkerställa att medarbetare och chefer upplever HR som en trygg, värdefull stödfunktion och trusted advisor.​
Block image

För dig på IT-avdelningen innebär det att vi ​

 • förstår och hjälper dig hantera komplexiteten och IT-utmaningarna i dagens hybridmiljöer ​
 • gör det möjligt för dig att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och samordnad IT-miljö i hela din verksamhet med Microsofts öppna Cloud Platform​
 • balanserar behov, mål och förutsättningar för att du på bästa sätt ska kunna underhålla och bygga vidare på plattformen i den takt och med de steg som skapar bäst värde för din verksamhet​

Ta kontroll, förenkla, stärk insikterna och engagemanget!

Läs mer om vår HR-lösning

Vi vägleder din verksamhet på resan mot en modern, digital organisation

För dig inom HR när:

du behöver effektivisera, skapa bättre struktur och öka kvaliteten i dina HR-processer.

du vill frigöra tid för att kunna bli mer strategisk och proaktiv i din roll som HR-chef"

verksamheten förändras och behovet av HR-stöd hos chefer och medarbetare ökar.

För dig inom IT när:

digitaliseringen av HR kan integreras och förankras bättre i verksamheten.

det finns en Microsoft-strategi och du vill hitta synergier när HR-system och -processer ska uppgraderas.

du vill förbättra effektivitet, öka säkerheten och samordna digitaliseringsarbetet.

 

Block image

6 framgångsfaktorer för att accelerera ditt digitala HR-arbete

​I den här e-boken får du på HR nya insikter och konkreta tips om:​

 • Samspelet mellan verksamhet, människa och teknik i det moderna digitala arbetslivet​
 • Viktiga framgångsfaktorer när du inför nya HR-verktyg och digitala arbetssätt​
 • Vilka steg du behöver ta, i vilken ordning för att ta för lyckas utifrån ditt företags förutsättningar​
Block image

Framtidssäkra HR-arbetet med Microsoft Dynamics 365 HR​

 • Kontroll över din HR-masterdata är core – det är där allt börjar!​
 • Bättre överblick, djupare insikter och fler datadrivna HR-beslut​
 • Säkerställd hantering enligt GDPR och HR compliance​
 • Integrerade HR- och verksamhetsprocesser via Microsofts plattform​
 • Flexibla analys- och rapportverktyg för HR baserade på Power BI ​
 • Självbetjäning för chefer och medarbetare ​
 • Medarbetarutveckling – kompetens, analys

Vi är den främsta leverantören i Norden som är Microsoft Preferred Partner för Microsoft Dynamics 365 HR​

Vi hjälper dig att utveckla HR-arbetet!​

På Innofactor utgår vi från din verksamheten och dina medarbetare. Med IT som möjliggörare och vår gedigna erfarenhet av HR-processer hjälper vi dig att införa och utveckla ett modernt, digital arbetssätt. Säkerställd masterdata och medarbetarutvecklingen lägger grunden, för att du i nästa steg ska kunna utveckla och driva ett mer hållbart, verksamhetsnära HR-arbete.​

Block image

Vi hjälper dig med:​

 • Förstudier och kartläggning HR-processer​
 • Behovskartläggning HR och förstudie inför implementering av HR-system ​
 • Verksamhetsanpassade HR-lösningar i Microsoft-miljö​
 • Rådgivning och support – snabb hjälp och tillgång till kvalificerad HR-expertis ​
 • Förvaltning och vidareutveckling av det digitala HR-arbetet och medarbetardialogen i din verksamhet ​

Utforska möjligheterna med digital HR i ditt företag

Boka ett Inspirations- & insiktsmöte
Block image

Innofactors leveransmodell – så ser ett samarbete med oss ut!

​​Vi jobbar enligt en väletablerad leveransmodell som vi kallar STEP-modellen. Där får du som kund en tydlig vägledning steg-för-steg från kartläggning och beslut, till implementering och förankring.

I ett nära samarbetet mellan HR och IT, och med stöd av Microsoft best practice för aktivering, säkerställer vi tillsammans framgång och effektivitet i projektet med utgångspunkt från just din verksamhets mål och förutsättningar. ​​

 

Innofactors STEP-modell för Microsoft Dynamics 365 HR​

 1. Analys av nuläget och behoven av HR-stöd inom din verksamhet​

 2. Hjälper verksamheten genom att i ett tidigt skede skapa en enad bild av visionen och möjligheterna i samverkan med HR och IT. 

 3. Tydliggör de mervärden Dynamics HR och Microsoft samverkansplattformen bidrar med till organisationen.​

 4. Fördjupad rådgivning och kartläggning för att få grundläggande data och processer på plats, med fokus på masterdata, rapporter och analys, automatisering av HR-arbetet​

 5. Pilotuppsättning i provmiljö med vårt stöd, för du som kund ska kunna testa, förstå vad du kan förvänta dig och uppleva konkreta resultat.​

 6. Utvärdering och prioritering inför nästa steg i implementering, rådgivning, stöd och förvaltning.​

Med vår STEP-modell blir det enklare att komma igång, skapa intern förankring och planera resurser. ​​

Kontakta oss så berättar vi mer!

Mer inspiration på vår blogg om hur du digitaliserar HR-arbetet

 

Innofactor – Vi hjälper dig att lyckas!

Vår princip är att sätta människorna först i allt vi gör. Vi vill skapa lösningar som får människors dagliga arbete och liv att fungera smidigt och medför ett leende på deras läppar.

 • Vi är lyhörda och levererar det vi lovar.
 • Vi gör det möjligt för människor att göra skillnad.
 • Vi erbjuder värden genom innovation.
 • Vi jobbar hårt för att förtjäna våra kunders respekt varje dag.

Innofactor levererar digitaliseringslösningar och rådgivning med din verksamheten som utgångspunkt och IT som möjliggörare. Vi jobbar i tvärfunktionella team för att säkerställa att processerna funkar i praktiken – för både verksamhet, IT och människor. För HR blir det en extra hävstång i det interna förändringsarbetet!

Läs mer om Innofactor

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt

För att kunna ge dig en bättre användarupplevelse så använder vi cookies på hemsidan. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet.