Medlemssystem för fackföreningar och medlemsorganisationer

Effektiviserar medlemshanteringen och ökar förmågan att behålla och skaffa nya medlemmar

MMS - membership management
Block image

Vem behöver systemet?

Innofactor MMSTM är ett medlemssystem som är byggt på Microsoft Dynamics 365 och anpassat för behoven hos fackföreningar, förbund och medlemsorganisationer. Det passar för dem som vill digitalisera sin medlemshantering och medlemsanskaffning. Extra väl passar det om ni redan använder andra Microsofttjänster som till exempel Microsoft 365 och Microsoft Teams.


Block image

Varför Innofactor MMSTM?

Genom att digitalisera medlemshantering och kommunikation kan ni få mer gjort till lägre kostnad. Ni kan snabbare få ut bättre tjänster till medlemmarna och skapa nya möjligheter att både behålla medlemmar och värva nya.

Innofactor MMSTM hjälper era medarbetare att lägga större andel av sin tid på rådgivning, medlemsservice och medlemsanskaffning, snarare än på manuell administration.

Det finns emellertid en förutsättning för att kunna effektivisera och automatisera. Nämligen ordning och reda på data samt verktyg för att kunna nyttja denna data på olika sätt.

Medlemsdata är hjärtat i en medlemsverksamhet och i Innofactors medlemssystem MMSTM.

Vad ingår i Innofactor MMSTM?

Grunden i Innofactors MMSTM består av:

 • Medlemsadministration: Hantera och automatisera processer i hela medlemslivscykeln, från skapande till avslut av medlemskap.
 • Företags- och medlemsregister: Ha full koll på dina medlemmar. Hantera all information som relaterar till medlemmen och arbetsgivaren i en förkonfigurerad grunduppsättning. Eller anpassa för att möta nya behov när ni utvecklar nya medlemsbaserade produkter och tjänster.
 • Administration av förtroendevalda: Hantera klubb och uppdrag och underlätta för förtroendevalda. Till exempel genom att förse dem med rätt information för genomförande och uppföljning av aktiviteter.
 • Reskontra och avisering: Fakturera enklare genom automatiserad avgiftsberäkning och avisering. Enkel och effektiv hantering av historik samt hantering av betalningar och påminnelser.
 • Självbetjäningsportal. Ge medlemmarna möjligheten att själva hantera sina uppgifter och medlemsrelaterade tjänster via "mina sidor".
 • Kampanjer och utskick: Skicka e-mail till medlemmar och öka träffsäkerheten i er marknadskommunikation genom att göra urval till olika grupper.
 • Ärendehantering: Få en samlad bild över varje medlems ärenden och minska personberoendet i er medlemsservice.
 • Analysmodul: Ta bättre datadrivna beslut baserat på välgrundade analyser och rapporter som visualiserar medlemsinformation, statistik och historik.
 • Administration av kurser och event: Effektivisera och automatisera planeringen och genomförandet av kurser och evenemang. Tillgång till verktyg för uppföljning och feedback
 • Dokumenthantering: Hantera dokument effektivt genom att allt lagras i Microsoft SharePoint.
 • Integrationer: Integrera medlemssystemet till 3:e part leverantörer och tjänster för att uppnå ytterligare synergier.

Som tillägg finns moduler för automatiserad kommunikation, till exempel:

 • Mailmotor för segmenterade massutskick
 • Verktyg för att automatisera onboarding och offboarding av medlemmar
 • Möjlighet att skapa automatiska utskick, via mail och sms, baserat på olika triggers
Block image

Varför välja Innofactor

Innofactor har kunskap och erfarenhet av att arbeta med medlemsbaserade organisationer, både från ett verksamhets- och teknikperspektiv. Vi hjälper dig att ta din investering i Microsoft Dynamics 365 och MMS-medlemssystemet till en lönsam affär genom rådgivning, förändringsarbete och utbildning.


 

 

Läs mer om lösningarna vi har tagit fram åt våra kunder

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt

För att kunna ge dig en bättre användarupplevelse så använder vi cookies på hemsidan. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet.