Hoppa till huvudinnehåll

Medlemssystem för fackföreningar och medlemsorganisationer

Effektiviserar medlemshanteringen och ökar förmågan att behålla och skaffa nya medlemmar

MMS - membership management

Digitalisera medlemshanteringen, öka värdet för medlemmarna

Genom att digitalisera medlemshantering och kommunikation kan din organisation få mer gjort till lägre kostnad. Det går enklare och snabbare att förbättra medlemstjänsterna och skapar nya möjligheter för att både behålla och värva nya medlemmar.

Innofactor har lång erfarenhet av att hjälpa medlemsorganisationer att effektivisera sin medlemshantering. Målet är att frigöra mer tid till rådgivning, service och medlemsanskaffning samt att stärka medlemsengagemanget.

Vem behöver systemet?

Innofactor MMSTM är ett medlemssystem som är byggt på Microsoft Dynamics 365 och särskilt anpassat för behoven hos medlemsorganisationer som fackföreningar, förbund och intresseorganisationer. Det passar för dem som vill digitalisera och effektivisera sin medlemshantering och medlemsanskaffning samt få bättre kontroll på sin medlemsdata.

Extra väl passar det medlemsorganisationer som redan använder andra Microsoft-tjänster som till exempel Microsoft 365 och Microsoft Teams.

Ta kontroll över er data – sänk kostnaderna, få fler medlemmar

I den här e-boken får du:

  • Hur mer strukturerad data bidrar till effektivare medlemshantering
  • Vanliga datautmaningar och vilka nya sätt de kan hanteras på
  • Hur bättre kontroll på data ökar förutsättningarna för att nå uppsatta mål
  • 5 steg du kan ta för att ta kontroll över er medlemsdata

 

Innofactor MMSTM hjälper dig skapa mer värde


Medlemsdata är hjärtat i en medlemsverksamhet – och i vårt medlemssystem Innofactor MMSTM.

Att ha ordning och reda på data är en förutsättning för att kunna effektivisera och automatisera sin medlemshantering. Det ställer också krav på rätt verktyg för att kunna strukturera och nyttja denna data på olika sätt.

Innofactor MMSTM hjälper dina medarbetare att frigöra tid för att lägga större andel av sin arbetsdag på värdeskapande rådgivning, medlemsservice och medlemsvärvning, snarare än på manuell administration.

Varför välja Innofactor

Innofactor har kunskap och erfarenhet av att arbeta med medlemsbaserade organisationer, både från ett verksamhets- och teknikperspektiv. Vi hjälper dig att ta din investering i Microsoft Dynamics 365 och MMS-medlemssystemet till en lönsam affär genom rådgivning, förändringsarbete och utbildning.


 

 

Läs mer om lösningarna vi har tagit fram åt våra kunder

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt