Hoppa till huvudinnehåll

Sales Transformation med Innofactor

Sales Foundation | Sales Foundation Assessment | Sales Optimization

Hero Image

Innofactor Sales Foundation

Innofactor Sales Foundation är ett startpaket för dig som snabbt vill etablera ett framtidssäkrat säljstöd och öka din organisations säljförmåga. Tjänsten implementerar en slimmad och väl fungerande startversion av Dynamics 365 for Sales i din organisation, på bara fyra veckor.

Vem behöver tjänsten?

Tjänsten riktar sig till beslutsfattare med intäktsansvar på B2B-säljande tjänsteföretag. Specifikt vänder den sig till dig som ser möjligheterna till ökad säljeffektivitet med Microsoft Dynamics 365 och förstår värdet i att börja litet och utveckla successivt.

 

Varför genomföra Innofactor Sales Foundation?

Med Dynamics 365 kan du komma till rätta med en rad vanliga affärsutmaningar såsom; höga säljkostnader, låg säljproduktivitet och alltför kortsiktig styrning. Men det tar ofta mycket tid och kraft att införa systemstöd.

I tjänsten använder vi STEP SALES FOUNDATION – en standardiserad process och en förkonfigurerad installation av Dynamics 365 for Sales. Det gör att vi kan införa systemstödet snabbt. Det gör också att ni snabbt kan komma igång med grundrutiner som följer noggrant utprövade "best practices".

Du får en skarp lösning som fungerar och kan därefter fundera på nästa steg utifrån behov.

Innofactor Sales Foundation sträcker sig över fyra veckor och innehåller följande steg:

  • Initial workshop – inspiration kring möjligheterna och samsyn kring första leveransen
  • Leverans – vi gör den tekniska uppsättningen av miljön och installerar vårt förkonfigurerade Dynamics 365 for Sales hos er.
  • Underlag – slutligen får ni en rekommendation för möjliga nästa steg för att ytterligare stärka er säljförmåga och öka er säljeffektivitet.

 


Innofactor Sales Foundation är en del av Innofactors Enablement Packs för säljtransformation – ett ramverk designat för att hjälpa tjänstesäljande B2B-organisationer att tänka stort men börja litet på resan mot allt starkare säljförmåga.

Innofactor Sales Foundation

Vill du veta mer om Innofactor Sales Foundation?

Läs mer här!

Innofactor Sales Foundation Assessment

Innofactor Sales Foundation Assessment är en kartläggning av behov och krav för att kunna införa Dynamics 365 for Sales och realisera maximal nytta från ett modernt säljstödsystem.

Vem behöver tjänsten?

Tjänsten riktar sig till beslutsfattare med intäktsansvar på B2B-säljande tjänsteföretag. Specifikt vänder den sig till dig som vill få säljeffektivitetsvinster med hjälp av Microsoft Dynamics 365 men som behöver kartlägga behovsbilden innan ett införande kan ske effektivt.

Varför genomföra Innofactor Sales Foundation Assessment?

Med Dynamics 365 kan du komma till rätta med vanliga affärsutmaningar som ineffektivitet, höga kostnader och begränsad uppföljningsförmåga – och skapa nya förutsättningar för lönsamhet, tillväxt och hållbarhet.

För att realisera nyttan behöver ni emellertid ta hänsyn till befintlig arkitektur och databeroenden. Speciellt om ni har en komplex IT-miljö med flera integrationspunkter eller skräddarsydda processer.

Med Innofactor Sales Foundation Assessment får du en sådan genomlysning och full kontroll över de verksamhetsmässiga och tekniska krav som din organisation behöver förhålla sig till.

I tjänsten använder vi STEP - TAILORED SALES FOUNDATION BLUEPRINT. Det är en färdig process för att genomföra en verksamhets- och teknikmässig genomlysning. På så sätt får du en komplett kartläggning med snabb leverans.

Innofactor Sales Foundation Assessment tar två veckor att genomföra. Den inkluderar bland annat:

  • Detaljerad definition av nuläge och framtida målbild
  • Rapport med verksamhetsmässiga och tekniska krav, databeroenden, arkitektur samt en projekt- och governancemodell
  • Dokumentation av förankrad första implementering inkluderat ett kostnads- och tidsestimat

 

Innofactor Sales Foundation Assessment är en del av Innofactors Enablement Packs för säljtransformation – ett ramverk designat för att hjälpa tjänstesäljande B2B-organisationer att tänka stort men börja litet på resan mot allt starkare säljförmåga.

Innofactor Sales Foundation Assessment

Vill du veta mer om Innofactor Sales Foundation Assessment?

Läs mer

Innofactor Sales Optimization

Innofactor Sales Optimization är ett startpaket för optimering av din organisations säljförmåga. Tjänsten hjälper er att effektivt använda hela er verktygslåda från Microsoft, inkluderat Dynamics 365 for Sales och eventuella tredjepartslösningar.

Vem behöver tjänsten?

Tjänsten riktar sig till affärsansvariga och verksamhetsutvecklare på B2B-säljande tjänsteföretag. Specifikt vänder den sig till dig som vill stärka säljförmågan, inte bara hos säljkåren utan i hela organisationen.

Varför genomföra Innofactor Sales Optimization?

Med Dynamics 365 kan du eliminera vanliga säljutmaningar och skapa nya förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och hållbarhet.

Säljförmågan kan optimeras inom en rad områden såsom automatisering, leadsgenerering, analys, uppföljning och engagemang. Det handlar om att kunna tänka stort och börja med små steg i rätt riktning.

I Innofactor Sales Optimization använder vi oss av STEP – SALES OPTIMIZATION. Det är en färdig metod för att identifiera en prioriterad sakfråga och ta fram en prototyplösning.

På så sätt kommer ni snabbt och enkelt igång med optimering av kritiska områden. Ni kan omvärdera befintliga arbetssätt och maximera nyttan från CRM och andra verktyg.

Innofactor Sales Optimization tar tre veckor att genomföra och innehåller bland annat:

  • Bättre förståelse för optimeringsmöjligheterna inom det prioriterade området
  • En prototyp för ett avgränsat scenario
  • En rekommendation för nästa steg samt ett tid- och kostnadsestimat för att realisera prototypen

 

Innofactor Sales Optimization

Vill du veta mer om Innofactor Sales Optimization?

Läs mer

Innofactor Sales Optimization är en del av Innofactors Enablement Packs för säljtransformation – ett ramverk designat för att hjälpa tjänstesäljande B2B-organisationer att tänka stort men börja litet på resan mot allt starkare säljförmåga.

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt