Hoppa till huvudinnehåll

Dynasty Teknik

Innofactor Dynasty är byggt på modern och säker teknik, med en flexibel datamodell och valfri typ av installation eller leverans

Hero Image

Användbarhet och effektivitet

Innofactor Dynasty tar hänsyn till dina unika behov som användare genom möjligheter att anpassa egna vyer och listor. Din myndighet eller kommun kan ersätta flera olika system med Innofactor Dynasty, vilket underlättar för dig som användare och gör det enkelt att följa anvisningar och regelverk.

Tydliga grafiska processer visar dig som handläggare hur du förväntas handlägga ditt ärende, med goda möjligheter till automatisering. Detta göra att ärenden handläggs inte bara effektiv, utan också med hög kvalitet då det är svårt att göra fel.

Datamodell och flexibilitet

Innofactor Dynasty är uppbyggt av olika objekttyper vilka har sina egna specifika attribut, kopplingar och regelverk. De olika objekttyperna presenteras i en 360-graders vy så att användaren med enkelhet kan se kopplade uppgifter: exempelvis ett ärendes alla handlingar, vilka kontakter som är knutna till ett specifikt ärende, eller vilka beslut som är fattade under ett visst möte.

Innofactor Dynasty har en flexibel datamodell vilken möjliggör att du som systemadministratör kan konfigurera kundspecifik metadatalayout, och specifika regler för olika ärendetyper och handlingstyper.

Konfiguration och administration

Innofactor Dynasty är enkelt konfigurerbart direkt i användargränssnittet av dig som systemadministratör. Du kan skapa formulär för olika typer av ärenden och handlingar, med egendefinierade metadatafält och värden. Dessa blir direkt sökbara, och möjliga att direkt koppla till egna Word-mallar. Som systemadministratör kan du ange regelverk för processer och handlingstyper, samt skapa arbetsflöden och automatisering.

Installation och leverans

Innofactor Dynasty behöver ingen klientinstallation utan är helt webbaserad. Detta gör att Innofactor Dynasty fungerar på alla typer av mobila enheter.

Innofactor Dynasty kan installeras on-premises eller hos Innofactors datacenter, eller levereras som en molntjänst.

Integrationer

Innofactor Dynasty är fullt integrerat med Microsoft Office och möjliggör diarieföring direkt från MS Outlook, liksom sömlöst skapande av handlingar i MS Word.

Innofactor Dynasty har öppna gränssnitt (API) och kan integreras med andra it-system såsom e-tjänster, publiceringstjänster och ytterligare affärssystem.

Säkerhet

Innofactor arbetar kontinuerligt med säkerhet och är certifierad enligt bland annat ISO 27001. Alla tjänster och all data lagras inom EU/EES, och all trafik till och från systemet krypteras. Det finns möjlighet även till kryptering inom tjänsten.

Systemet har styrd behörighet där grupper och individer ges särskild behörighet, och all aktivitet i systemet loggas. I de fall gallring eller överföring till e-arkiv eller andra system sker så skapas rapporter över vad som tagits bort ur systemet. Gallring är komplett – ingen information finns kvar.

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt