Siirry suoraan sisältöön.

Moderni Digitaalinen Organisaatio

Mitä etua pilviteknologiasta ja digitalisaatiosta on sinulle? Miten rakentaa tarpeitasi ja tavoitteitasi vastaava moderni digitaalinen organisaatio? Me autamme sinut alkuun ja toimimme matkakumppaninasi perille asti.

Hero Image

Autamme sinua luomaan modernin digitaalisen organisaation ja hyödyntämään pilviteknologiaa ja onnistuneesti

Uusia teknologioita ja innovaatioita syntyy ennennäkemätöntä tahtia. Organisaatiot, jotka haluaisivat hyödyntää tätä kehitystä toiminnassaan törmäävät auttamatta useisiin kiperiin kysymyksiin:

  • Mitä etua pilviteknologiasta ja digitalisaatiosta on meille?
  • Mitä teknologioita ja ratkaisuja kannattaa valita?
  • Miten ne vaikuttavat jo olemassaoleviin ohjelmistoihin ja infrastruktuuriin?
  • Kuinka otamme ne käyttöön niin, että organisaatio lähtee mukaan ja saamme investoinneille vastinetta?
  • Miten varmistamme, että toimintamme on turvallista sekä lakien ja tietosuoja-asetusten, kuten GDPR:n, mukaista?

Me etsimme kanssasi oikeat vastaukset,  ja toimimme matkakumppaninasi digitalisaatiopolullasi. 

Modernin digitaalisen organisaation viitekehys

Vuosien kokemuksella toiminnasta digitalisaation eturintamassa yhdessä yli 1 500 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiakasorganisaation, noin 600 johtavan liiketoiminnan ja pilviteknologian ammattilaisen ja kumppaneidemme osaamisen avulla olemme luoneet vision modernista digitaalisesta organisaatiosta. Se perustuu viitekehykseen, jota käytämme auttaessamme asiakkaita hyödyntämään pilviteknologiaa ja uusia innovaatioita toiminnassaan. Lähestymistapamme on yksinkertainen ja tehokas. Se synnyttää nopeita tuloksia luoden samalla pohjaa pitkäkestoiselle asiakassuhteelle. Aloitamme kokonaiskuvan luomisella, auttaen asiakkaitamme hahmottamaan nykytilansa, määrittelemään tavoitteensa, sekä rakentamaan tiekartan organisaationsa digitalisaation seuraavien vaiheiden toteuttamiseksi. Etenemme sen jälkeen yhdessä kohti modernin organisaation luomista hyödyntäen viitekehyksemme viittä eri osa-aluetta. Innofactor tarjoaa johtavia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja kaikilla modernin organisaation osa-alueilla. Toimitusmallimme tukee ketterästi uusien ratkaisujen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä.

 

Esimerkkejä toimialaosaamisestamme

 

Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme perustuu vankkaan osaamiseen modernien pilvipalveluiden onnistuneesta suunnittelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle
nopeasti konkreettista lisäarvoa jokaiseen tarjoamaamme viiteen digitalisaation osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tarjoamme apua myös ratkaisun jalkauttamiseen organisaatiossa ja sen vaikutuksen arviointiin osana laajempaa liiketoimintaprosessi- ja IT-arkkitehtuuria. Toimitusmallissamme keskitymme toimitettujen ratkaisujen hallintaan ja kehittämiseen koko niiden elinkaaren ajan. Asettamalla ihmiset edelle kaikissa vaiheissa varmistamme, että ratkaisumme sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Henkilökohtaisempi digitaalinen asiakaskokemus

Moderni digitaalinen organisaatio palvelee asiakkaitaan heidän ehdoillaan entistä tehokkaammin ja henkilökohtaisemmin ajasta, paikasta tai päätelaitteesta riippumatta. Innofactor auttaa organisaatioita asettamaan loppuasiakkaan keskiöön ja suunnittelemaan mukaansatempaavia, henkilökohtaisia digitaalisia asiakaspalveluratkaisuja kaikkiin loppuasiakkaan kannalta keskeisiin kanaviin. Näin mahdollistamme parhaan käyttäjäkokemuksen sekä nopean ja kätevän tavan päästä käsiksi tarvittaviin palveluihin ja informaatioon.

Korkeampi operatiivinen tuottavuus

Organisaation täytyy kyetä muuttamaan ja sopeuttamaan toimintaansa nopeasti
säilyttääkseen kilpailukykynsä modernissa digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja uusien pilvipohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen tukevat keskeisesti tätä tavoitetta. Niiden avulla organisaatio kykenee ottamaan uusia toimintamalleja nopeasti käyttöön, optimoimaan resurssiensa käyttöä tarpeitaan vastaavaksi sekä synnyttämään korkealaatuista ajantasaista dataa päätöksentekoonsa. Näin organisaation sisäinen oppiminen kiihtyy ja sen prosesseista tulee ketterästi hallittavia.

Moderni työntekijäkokemus

Digitalisaatio on muuttanut pysyvästi tapaamme työskennellä. Moderni organisaatio mahdollistaa työntekijöilleen saumattoman yhteydenpidon kollegoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Se tarjoaa helpot, tehokkaat ja turvalliset ratkaisut päästä käsiksi oleelliseen tietoon sekä luoda ja jakaa uutta tietoa ajasta ja paikasta riippumatta. Modernissa organisaatiossa työntekijät voivat myös itse helpottaa omaa työntekoaan automatisoimalla kaavamaisia tehtäviä käyttäjäystävällisten koodivapaiden kehittäjätyökalujen, kuten Power Platform, avulla. Lopputuloksena työnteko on mielekkäämpää ja joustavampaa, ja organisaatio kykenee mukautumaan muuttuviin asiakastarpeisiin sekä muutoksiin toimintaympäristössään tehokkaasti.

Turvallinen pilvialusta

Pilviteknologiasta on muodostunut keskeinen edellytys jatkuvalle innovaatiolle ja
liiketoiminnan digitalisaatiolle modernissa organisaatiossa. Se mahdollistaa uusien
sovellusten ja ratkaisujen nopean käyttöönoton ja helpottaa eri lähteissä olevan
tiedon kokoamista ja hyödyntämistä tehden liiketoiminnasta ketterämpää. Jotta
pilviteknologioiden täysi potentiaali voidaan hyödyntää, tulee vanhat informaatioteknologiaan liittyvät oletukset haastaa.

Datalähtöinen liiketoiminta

Organisaation toiminnassa syntyy valtavasti useisiin lähteisiin ja tietokantoihin fragmentoitunutta dataa. Se koostuu esimerkiksi operatiivisesta datasta sekä asiakas-, projekti-, työntekijä-, ja kumppanidatasta. Uutena merkittävänä datalähteenä on IoT:n keräämä data eri laitteista. Uudet kyvykkyydet, kuten Big Data -analyysi ja koneoppiminen, mahdollistavat datan tehokkaan käsittelyn ja automaattisten johtopäätösten hyödyntämisen. Moderni organisaatio hyödyntää reaaliaikaista dataa ja tekoälyä toimintansa tehostamiseen, oikeiden päätelmien tekemiseen entistä nopeammin sekä entistä henkilökohtaisempien asiakaskokemusten toteuttamiseen.