Innofactor sijoituskohteena

Osavuosikatsauksemme 1.1.–30.9.2019 (IFRS) on julkaistu – Käyttökate ja tilauskanta merkittävästi vertailukausia paremmat, myös liikevaihto kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun


Johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. #ModernDigitalOrganization

Uusimmat pörssitiedotteet

No news found.

Q3 2019:
Innofactorin käyttökate ja tilauskanta merkittävästi vertailukausia paremmat, myös liikevaihto kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun

Heinä–syyskuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 14,0 miljoonaa euroa (2018: 13,8), jossa kasvua 1,4 %
 • Käyttökate oli noin 1,5 miljoonaa euroa (2018: -0,5), jossa parannusta 2,0 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2018: -1,2), jossa parannusta 1,4 miljoonaa euroa
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6), jossa kasvua 107 %
 • Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet suunnitellusti vuoden 2019 aikana
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa Innofactor valittiin Suomen Verohallinnon IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen noin 10–20 miljoonaa euroa, ruotsalaisen Epiroc Rock Drills AB:n hakemistopalveluiden toimittajaksi noin 0,7 miljoonaa euroa sekä sai useita muita pienempiä tilauksia

Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 46,8 miljoonaa euroa (2018: 47,3), jossa laskua 1,0 %
 • Käyttökate oli noin 3,5 miljoonaa euroa (2018: -0,1), jossa parannusta 3,6 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2018: -2,2) ja parannusta 114,5 %

Q3 2019 tuloshaastattelut

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio Inderesin analyytikko Joni Grönqvistin ja Evli Researchin Managing Director Jonas Forslundin haastatteluissa Q3 2019 tuloksen jälkeen.

Toimitusjohtajan katsaus

29.10.2019

Ennätyksellinen tilauskanta käänsi kolmannella vuosineljänneksellä myös liikevaihdon kasvuun ja varmisti hyvän kannattavuuden

Liikevaihto vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä oli 14,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta laski Ruotsissa. Osittain liikevaihto jäi odotettua heikommaksi johtuen Ruotsin ja Norjan kruunun heikosta kurssista euroon nähden, jolla oli noin 0,1 miljoonan euron vaikutus. Tehostamis-toimenpiteiden seurauksena liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 12,0 % edellisestä vuodesta.

Käyttökate (EBITDA) parani 2,0 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen 1,5 miljoonaan euroon (11,0 prosenttia liikevaihdosta). Käyttökatteen parantuminen johtui erityisesti vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyistä toiminnan uudelleenjärjestelystä ja tehostamisesta, kulusäästöistä sekä IFRS 16 aiheuttamista muutoksista vuokrakustannusten käsittelyyn, jonka vaikutus käyttökatteeseen oli 0,6 miljoonaa euroa. Historiallisesti Innofactorin käyttökate on tyypillisesti parantunut vuosineljänneksittäin vuoden loppua kohden.

Tilauskanta kasvoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana jälleen ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6), jossa kasvua 107 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Erityisen iloinen olen siitä, että Verohallinto valitsi julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Pilvipalveluasiantuntijoiden osa-alueen hankinnan tavoitteena on laajentaa Verohallinnon MS Azure- ja Office365-pilvipalveluiden käyttöä eri järjestelmien alustana. Hankinta-alueen pääpaino on Azure-pilvipalveluinfran asiantuntijaresurssit, mutta sisältää myös tukea esimerkiksi sovelluskehitystyökaluille. Asiakkaan hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella osa-alueen kokonaisarvo on noin 10–20 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48 kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen, josta tilauskantaan on kirjattu kuusi vuotta asiakkaan arvioiman volyymin perusteella.

Ruotsin osalta liikevaihdon kasvuun tähtäävät toimenpiteet ovat käynnissä. Tavoitteenamme on edelleen saada käännettyä myös Ruotsin liikevaihto kasvuun vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa on uuden maajohtajan haku käynnissä, mutta emme saaneet tehtyä valintaa aiemmin aikomamme mukaisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Uutena tavoitteenamme on saada uusi maajohtaja valittua marraskuun loppuun mennessä.

Innofactor on palkannut konserniin uuden teknologiajohtajan Jufo Peltomaan, joka aloitti 28.10.2019. Olen todella iloinen, että saamme hänet vahvistamaan Innofactorin tiimiä.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen (jotka eivät kuitenkaan ole vuoden 2019 prioriteettina) kautta.

 

Sami Ensio
Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja

Liiketoimintaympäristö

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2019 on noin 3–5 prosenttia. Tavoitteenamme on kasvaa lähivuosina vähintäänkin markkinoiden kasvun verran ja pitkällä tähtäimellä noin 20 prosenttia. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme palvelemaan digitaalisesti omia asiakkaitaan, ohjaamaan omaa liiketoimintaansa, edistämään yhteisöllistä työntekoa, siirtämään palvelunsa turvallisesti pilveen sekä uudistamaan toimintaansa datalähtöisesti. Keskitymme jatkossakin syvällisen asiakasymmärryksemme kehittämiseen yrityksistä sekä julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioista Pohjoismaissa. Panostamme siihen, että meillä työskentelevät parhaat pohjoismaiset Microsoft-asiantuntijat. Tarjoamme asiakkaillemme proaktiivisen, lisäarvoa tuottavan ja joustavan toimitusmallin.

Uskomme markkinoiden kasvuun vuonna 2019

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia muutosvoimia ja innovaatioiden trendejä ovat muun muassa lisätty- ja virtuaalitodellisuus, asioiden internet (IoT), tekoäly, robotiikka ja lohkoketjut sekä mahdollistajina ohjelmistojen siirtyminen pilveen, tiedon analytiikka, sosiaalinen media ja mobiilisuus. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakkaamme odottavat IT-toimittajaltaan aiempaa enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. Asiakkaamme toivovat entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä suuria asiakaskohtaisia muutoksia. Lisäksi asiakkaat toivovat yhä enemmän voivansa ostaa suurten kertaprojektien sijaan jatkuvia palveluita.

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa noin 3–5 prosenttia vuonna 2018. Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2019 on samalla noin 3–5 prosentin tasolla. Arviomme perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä omiin markkinanäkemyksiimme.

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen kilpailutilanne Pohjoismaissa on pirstaloitunut. Ensimmäisessä ryhmässä ovat suuret kaikissa Pohjoismaissa toimivat yritykset. Nämä myyvät laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoft on yksi. Toisen ryhmän muodostavat keskisuuret yritykset, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen myös usealla teknologialla. Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa toimivat keskisuuret yritykset, jotka tyypillisesti tarjoavat laajasti useita ratkaisualueita usealla kilpailevalla teknologialla. Neljännessä ryhmässä ovat pienet yritykset, jotka toimivat ainoastaan omassa kotimaassaan keskittyen selkeästi rajattuun ratkaisualueeseen, teknologiaan ja toimialaan.

Microsoftin pirstaloitunut, pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva kumppaniverkosto tarjoaa meille edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin, jotka eivät kuitenkaan ole vuoden 2019 prioriteettina. Yritysostoissa keskitymme jatkossa todennäköisesti kooltaan hieman pienempiin yhdessä maassa toimiviin yrityksiin, joiden avulla pyrimme laajentamaan tarjontamme kattavuutta maakohtaisesti, sekä hankkimaan pilvipohjaista tuote- ja palveluliiketoimintaa. Hyvä maine, nopea ja kannattava kasvu, onnistuneet yritysjärjestelyt sekä yrittäjähenkisyys tekevät meistä houkuttelevan kumppanin toimialan uudelleenjärjestelyissä.

Missio, visio ja strategia

Johtavaksi digitalisaation toteuttajaksi jokaisessa Pohjoismaassa

Olemme tehneet strategisen valinnan keskittymällä Microsoft-alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin ja saavuttaneet niissä Pohjoismaiden ykkösaseman. Jatkossa tavoitteenamme on saavuttaa johtavan digitalisaation toteuttajan asema jokaisessa Pohjoismaassa erikseen. Tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä noin 20 prosentin kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, ja noin 20 prosentin kannattavuus.

Innofactorin missio

Driving the #ModernDigitalOrganization
(organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Innofactorin visio

Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • hyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelut
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, sekä pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Vuonna 2019 Innofactor keskittyy erityisesti kannattavuutensa parantamiseen.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi tammi–syyskuussa 2019 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson -0,1 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon (7,6 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi jälleen oleellisesti parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen huomattavasti työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2019 oli 46,8 miljoonaa euroa (2018: 47,3), jossa laskua 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta laski Ruotsissa. Innofactorin strategian kannalta on keskeistä saavuttaa kasvua myös Ruotsissa. Tavoitteenamme on saada myös Ruotsin liikevaihto käännettyä kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee myös ennätyssuuri tilauskanta 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6).

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2019 3,4 miljoonaa euroa (2018: -1,9) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 40,2 prosenttia (2018: 41,2 %). IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 1,3 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2018

2017

2016

2015

2014

Liikevaihto tuhatta euroa

63 144

65 666

59 616

44 452

43 834

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

-1 029

1 308

4 831

3 705

3 794

prosenttia liikevaihdosta

-1,6 %

2,0 %

8,1 %

8,3 %

8,7 %

Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)

-3 872

-1 461

2 332

2 542

2 407

prosenttia liikevaihdosta

-6,1 %

-2,2 %

3,9 %

5,7 %

5,5 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa

-3 811

-1 579

1 920

1 935

1 946

prosenttia liikevaihdosta

-6,0 %

-2,4 %

3,2 %

4,4 %

4,4 %

Tulos tuhatta euroa

-3 462

-2 007

1 536

1 548

1 556

prosenttia liikevaihdosta

-5,5 %

-3,1 %

2,6 %

3,5 %

3,5 %

Oma pääoma tuhatta euroa

21 303

24 764

22 501

24 534

22 462

Korolliset velat tuhatta euroa

15 418

14 228

16 701

9 219

10 638

Rahavarat tuhatta euroa

258

910

902

843

997

Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa

5 602

5 668

5 760

6 704

7 238

Oman pääoman tuotto

-13,8 %

-5,3 %

6,5 %

6,6 %

7,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto

-7,7 %

-2,4 %

6,4 %

7,6 %

9,1 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

71,2 %

53,8 %

70,2 %

34,1 %

42,9 %

Omavaraisuusaste

41,2 %

43,4 %

35,8 %

56,9 %

48,7 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

51 875

58 272

63 587

43 983

47 413

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa

2 860

3 298

3 394

2 495

1 981

prosenttia liikevaihdosta

4,5 %

5,0 %

5,7 %

5,6 %

4,5 %

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

591

610

532

409

421*

Henkilöstö vuoden lopussa

550

601

591

415

411*

Osakemäärä vuoden lopussa

36 188 225

36 188 225

32 901 377

33 453 737

32 153 737

Tulos per osake (euroa)

-0,0880

-0,0262

0,0467

0,0475

0,0485

Oma pääoma per osake (euroa)

 0,589

0,684

0,684

0,733

0,699

 

* Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli kolmen kuukauden pituisella vapaalla olevia työtekijöitä. Vuoden 2014 osalta luvut sisältävät kuitenkin myös kyseiset henkilöt, eivätkä ole näin ollen vertailukelpoisia.

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteena 20 prosentin vuosittainen kasvu ja 20 prosentin kannattavuus

Liikevaihdon kasvu vuosina 2014–2018 on ollut keskimäärin yli 14 %.


Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 • keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
 • tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
 • panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
 • keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
 • siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
 • vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
 • pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
 • kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Asiakkaat

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.9.2019 liikevaihdosta noin 62 prosenttia tuli Suomesta, noin 22 prosenttia Ruotsista, noin 11 prosenttia Norjasta ja noin 5 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa.

Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2019 tuli noin 50 prosenttia yritysasiakkaista, noin 33 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 17 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.

Liikevaihdon jakauma 1.1.–30.9.2019

 

Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2019 liikevaihdosta noin:

 • 5 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 4 prosenttia liikevaihdosta
 • 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
 • 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
 • 49 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2019 kokonais¬liikevaihdosta oli noin 24 prosenttia.

 

TUTUSTU ASIAKASTARINOIHIMME

Henkilöstö

Kohti pohjoismaista modernia digitaalista organisaatiota

Osaava henkilöstö, hyvä johtaminen ja pohjoismaiset prosessit tukevat Innofactorin pitkän tähtäimen tavoitteita. Vuonna 2018 Suomessa siirryttiin itseohjautuviin tiimeihin, vähennettiin organisaatiotasoja ja parannettiin informaation kulkua. Lisäksi avaintehtävien painopisteitä vietiin lähemmäksi asiakasrajapintaa.

Q3 2019: Innofactorin henkilöstömäärä selkeästi edellistä vuotta alhaisempi suoritettujen liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden seurauksena

 

Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.7.–30.9.2019 keskimäärin 535 henkilöä (2018: 591), jossa laskua 9,5 prosenttia. Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.1.-30.9.2019 keskimäärin 535 henkilöä (2018: 598), jossa laskua 10,5 prosenttia.

Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 542 (2018: 598), jossa laskua 9,4 prosenttia. Henkilöstömäärän vähenemiseen vaikuttivat etenkin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Suomessa toteutetut organisaation uudelleenjärjestelyt.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 40,8 vuotta (2018: 40,7). Naisten osuus oli 27 prosenttia (2018: 29 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 73 prosenttia (2018: 71 %) henkilöstöstä.

Tutustu pohjoismaisiin osaajiimme!

Itseohjautuvat tiimit ja matalampi organisaatio käyttöön Suomessa

Loppuvuodesta 2018 Innofactor uudisti organisaatiotaan Suomessa. Toimipaikkojen ja avaintehtävien määrää arviointiin uudelleen ja niiden painopistettä muutettiin palvelemaan paremmin nykyistä liiketoimintaa. Innofactor päätti siirtyä Suomessa itseohjautuviin tiimeihin ja teki merkittävän organisaatiomuutoksen tämän tukemiseksi. Uudistuksen tavoitteena on vähentää organisaatiotasoja, nopeuttaa päätöksentekoa ja näin lisätä henkilöstötyytyväisyyttä. Organisaatiomuutoksen osalta haluamme vahvistaa tiimien asemaa ja mahdollistaa esimiesten keskittymisen laadukkaaseen henkilöesimiestyöhön.

Kohti yhteisiä pohjoismaisia toimintamalleja

Innofactorin tavoitteena on rakentaa pohjoismaisesti integroitu yritys, joka auttaa asiakkaitaan modernin digitaalisen organisaation rakentamisessa. Innofactor jatkoi vuonna 2018 kehityshankkeita, joilla luodaan perusta pohjoismaisille toimintamalleille. Yhtenäiset järjestelmät, prosessit ja kulttuuri tukevat Innofactorin strategisia tavoitteita ja maiden välistä yhteistyötä.

Henkilöstöprosesseista suorituksenjohtamisen prosessi ja henkilöstötyytyväisyysmittaukset toteutettiin vuonna 2018 yhtenäisesti läpi Pohjoismaiden. Henkilöstö ja esimiehet koulutettiin suorituksenjohtamiseen pohjoismaisilla koulutuksilla, ja kehityskeskustelut käytiin yhtenäisellä aikataululla ja mallilla. Pohjoismaisilla esimies- ja henkilöstökoulutuksilla pyritään varmistamaan systemaattinen viestintä ja yhdenmukainen johtamiskulttuuri läpi organisaation. Suorituksenjohtamisella Innofactorilla varmistetaan, että jokaisella työntekijällä on selkeät tavoitteet, palautetta saa säännöllisesti ja henkilökohtaista kehittymistä tuetaan systemaattisesti. Henkilöstön tyytyväisyyttä seurattiin neljännesvuosittaisilla kyselyillä, joista poimittiin kehitettäviä asioita sekä maakohtaisesti että konsernitasolla.

Johtamiskulttuuri tukee integraatiota

Johtamiskulttuuria rakentamaan kehitetty tiimiesimiesten johtamiskoulutusohjelma vietiin loppuun vuoden 2018 aikana. Tavoitteena oli yhtenäistää johtamiskulttuuria ja parantaa esimiestaitoja läpi organisaation. Osallistujia ohjelmassa oli yhteensä noin 30 kaikista Pohjoismaista. Ohjelmassa keskityttiin verkostoitumisen lisäksi parantamaan esimiesten valmiuksia asiantuntijoiden johtamisessa. Palautteen mukaan esimiehet kokivat saaneensa erinomaisia työkaluja päivittäiseen johtamiseen, valmentavaan esimiesotteeseen, palautteen antamiseen ja omien johtamistaitojen kehittämiseen. Esimieskoulutuksella pyritään varmistamaan hyvä lähiesimiestyö ja valmentava johtaminen läpi organisaation.

Johtamiskoulutuksen lisäksi Innofactor Akatemian kautta jatkettiin myös muun henkilöstön kouluttamista. Painopisteinä olivat muun muassa Microsoft-teknologiaan liittyvät koulutukset, perusperehdytykset ja projektijohtamiseen liittyvät työkalut (mm. ITIL ja SCRUM). Innofactor Akatemian kautta koulutettiin henkilöstöä sekä paikallisesti että pohjoismaisella tasolla.

Toimintamallit tukemaan entistä paremmin modernia työtä

Vuoden 2018 aikana Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) laajennettiin koskemaan kaikkia Pohjoismaita. Yhteisen henkilöstöjärjestelmän myötä Innofactorilla uudistettiin toimintamallia ja raportointia. Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä lisää Innofactorilla automatisaation tasoa ja mahdollistaa yhtenäisen raportoinnin rakentamisen koko konserniin.

Integraatiota ja modernia työtä tuettiin Innofactorilla uudistamalla ulkoista ja sisäistä viestintää. Viestintää kehitettiin kuvaamalla yhdessä henkilöstön kanssa viestinnän periaatteet Innofactor Collaboration Playbook -pelikirjan muotoon. Pelikirjassa on määritelty mitä työkaluja ja viestintäkanavia käytetään eri tarkoituksiin ja millä periaatteilla tietoa jaetaan yrityksen sisällä. Pelikirjan lisäksi uudistettiin Innofactorin henkilöstölle tarkoitetut intranet-sivut ja niissä siirryttiin käyttämään uusinta SharePoint-teknologiaa, joka tukee jatkossa paremmin uutisointia ja tiedon mobiilia jakamista. Tiimityöskentelyssä Innofactorilla siirryttiin vuoden 2018 aikana käyttämään aktiivisesti Teamsia, joka mahdollistaa osaltaan sujuvamman ja tehokkaamman tiimityöskentelyn ja tiedon jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta maiden rajojen yli.

Vuonna 2018 useat työntekijämme uusivat Microsoftin Most Valuable Partner (MVP) -tunnustuksensa ja saimme myös uusia MVP:itä. Microsoft MVP:t ovat teknologia-asiantuntijoita, jotka jakavat aktiivisesti osaamistaan yhteisössä ja haluavat tutustua ensimmäisinä uusimpiin teknologioihin. MVP:illä on syvä tietämys Microsoftin tuotteista ja palveluista ja kyky yhdistää monipuolisesti erilaisia alustoja ja tuotteita reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarjottavat ratkaisut

Autamme asiakkaitamme rakentamaan modernin digitaalisen organisaation

Innofactorin tarjooma ja toimitusmalli on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme luomaan pitkävaikutteista lisäarvoa organisaatiolleen hyödyntämällä uusia teknologioita ja innovaatioita tavalla, joka huomioi heidän nykytilanteensa ja tavoitteensa.

Vuosien kokemuksella toiminnasta digitalisaation eturintamassa yhdessä yli 1 500 yksityisen-, julkisen- ja kolmannen sektorin asiakasorganisaation, noin 600 oman johtavan liiketoiminnan ja pilviteknologian ammattilaisen ja kumppaneidemme osaamisen avulla olemme luoneet vision modernista digitaalisesta organisaatiosta. Se perustuu viitekehykseen, jota käytämme auttaessamme asiakkaitamme hyödyntämään pilviteknologiaa ja uusia innovaatioita toiminnassaan. Lähestymistapamme on yksinkertainen ja tehokas. Se synnyttää nopeita tuloksia luoden samalla pohjaa pitkäkestoiselle asiakassuhteelle. Aloitamme kokonaiskuvan luomisella, auttaen asiakkaitamme hahmottamaan nykytilansa, määrittelemään tavoitteensa, sekä rakentamaan tiekartan organisaationsa digitalisaation seuraavien vaiheiden toteuttamiseksi. Etenemme sen jälkeen yhdessä kohti modernin organisaation luomista hyödyntäen viitekehyksemme viittä eri osa-aluetta. Toimitusmallimme tukee ketterästi uusien ratkaisujen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä.

Ratkaisumme ja palvelumme modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen


Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme pohjautuu vuosien kokemukseen perinteisten IT-projektien sekä pilvipalveluiden toimituksesta. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle nopeasti konkreettista lisäarvoa. Tarjoamme asiakkaillemme viittä tuotteistettua toimitusmallia, joista jokainen soveltuu yhteen modernin organisaation viitekehyksemme mukaiseen digitalisaation osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tarjoamme apua myös ratkaisun jalkauttamiseen organisaatiossa ja sen vaikutuksen arviointiin osana laajempaa liiketoimintaprosessi- ja IT-arkkitehtuuria. Toimitusmallissamme keskitymme toimitettujen ratkaisujen hallintaan ja kehittämiseen koko niiden elinkaaren ajan.

 

tutustu modernin digitaalisen organisaation tarjoomaamme

Yrityskaupat

Vuoden 2018 aikana Innofactor ei ole toteuttanut yrityskauppoja, vaan on keskittynyt 2015 hankitun Cinteros AB:n ja 2016 hankittujen Lumagate-yhtiöiden integroimiseen Innofactor-konserniin. Aiemmat yrityskaupat on esitelty seuraavassa:

 

10.10.2016
Innofactor osti pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015

Innofactor osti ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015
HR-järjestelmiin erikoistunut suomalainen Arc Technology Oy osti Innofactor Oyj:n henkilöstöjärjestelmä- eli HRM-liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


31.12.2013

Innofactor osti tanskalaisen Enabling Groupin koko osakepääoman.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.9.2013

Innofactor osti tamperelaisen Dynamic Teamin (Lainetar Oy:n) Microsoft Dynamics AX -liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


6.6.2013

Innofactor osti atBusiness Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.11.2012

Innofactor osti Microsoftin projektin- ja projektisalkunhallintajärjestelmien toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan Tietotalo Infocenter Oy:ltä.


25.6.2012

Innofactor osti tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.12.2010

Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy yhdistyivät Innofactor Oyj:ksi.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.6.2010

Visual Management Oy liitettiin osaksi Innofactor Software Oy:tä.


12.10.2009
Innofactor Software Oy osti Software Innovation Finland Oy:n koko osakekannan.


1.4.2007
Innofactor osti Enfon Enfo Oy:n sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmän.


15.12.2004

Innofactor osti TietoEnator Oyj:n seurakuntaohjelmistoliiketoiminnan.

Vastuullisuus

Innofactor on vakuuttunut, että yhtiön pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor kartoitti vuonna 2018 henkilöstönsä ajatuksia olennaisista vastuullisuusteemoista kyselyn muodossa. Olennaisiksi teemoiksi yhtiön Suomen henkilöstölle osoittautuivat asiakasorganisaatioidemme kestävän kasvun edistäminen ratkaisujemme avulla, vähähiilisyyden edistäminen toiminnoissamme, kierrätyksen kehittäminen toimistoissamme sekä vastuullisuuden merkityksen painottaminen viestinnässämme.

Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Tutustu tarkemmin Innofactorin vastuulliseen toimintaan

Tulevaisuudennäkymät (markkinaohjaus)

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019

Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa, ja vuoden 2019 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 4–6 miljoonaan euroon, kun käyttökate 2018 oli -1,0 miljoonaa euroa.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.