Siirry suoraan sisältöön.

Innofactor sijoituskohteena

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 (IFRS) on julkaistu 20.7.2023 klo 9.00: Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta Innofactor saavutti vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä 18,6 % liikevaihdon kasvun ja 28,1 % parannuksen käyttökatteeseen

Hero Image


Johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. #ModernDigitalOrganization #BeTheRealYou #PeopleFirst #CreatingSmiles

Uusimmat pörssitiedotteet

No news found.

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 (IFRS): Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta Innofactor saavutti vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä 18,6 % liikevaihdon kasvun ja 28,1 % parannuksen käyttökatteeseen

Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 20,1 miljoonaa euroa (2022: 16,9), jossa kasvua 18,6 %
  • Orgaaninen kasvu, ilman kesäkuussa 2022 hankittua Invencoa, oli 11,1 %
 • Käyttökate oli noin 1,8 miljoonaa euroa (2022: 1,4), jossa kasvua 28,1 %
 • Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (2022: 0,7), jossa kasvua 47,4 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77,3 miljoonaa euroa (2022: 77,2), jossa kasvua 0,1 %

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 40,3 miljoonaa euroa (2022: 33,9), jossa kasvua 18,9 %
  • Orgaaninen kasvu, ilman kesäkuussa 2022 hankittua Invencoa, oli 11,0 %
 • Käyttökate oli noin 4,3 miljoonaa euroa (2022: 3,4), jossa kasvua 24,4 %
 • Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (2022: 2,0), jossa kasvua 35,7 %

Q2 2023 tuloshaastattelut

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio Inderesin analyytikko Joni Grönqvistin ja Evli Researchin analyytikko Jerker Salokiven haastatteluissa Q2 2023 tuloksen julkistamisen jälkeen.

Innofactor Q2 2023 -haastattelu Sami Ensio ja Evli (kieli: englanti, kesto: 11 min)

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille

Puolivuosikatsausta käsittelevä tilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Katsauksen esittelee Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio. (kieli: suomi, kesto: 40 min)

SijoittajaMessut 2022

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio kertoo Innofactorista sijoituskohteena SijoittajaMessuilla 16.11.2022. (kieli: suomi, kesto: 20 min)

 

Toimitusjohtajan katsaus

20.7.2023

Pyrimme hyödyntämään generatiivisen tekoälyn liiketoimintamahdollisuudet ja arvioimme markkinatilanteen normalisoituvan syksyn aikana

sami ensio

Liikevaihto vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä oli 20,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 18,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suomen, Ruotsin ja Norjan liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta Tanskan laski. Ruotsin ja Norjan kruunun kurssit suhteessa euroon olivat katsauskaudella historiallisen heikolla tasolla. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 28,1 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,8 miljoonaan euroon (8,8 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen Suomessa.

Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 40,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 18,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suomen, Ruotsin ja Norjan liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta Tanskan laski. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 24,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 4,3 miljoonaan euroon (10,5 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen Suomessa ja Tanskassa. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vuoden 2023 toinen vuosineljännes oli konsultointiliiketoiminnan kannalta haastava, koska siihen ajoittui pääsiäinen ja useita muita arkipyhiä, joiden ympärillä pidettiin muun muassa paljon saldovapaita. Vuosineljänneksen aikana Innofactorissa aloitti merkittävä määrä uusia työntekijöitä, joista pääosa oli vastavalmistuneita junioriosaajia "DigiStareja", joiden perehdyttäminen, kouluttaminen ja sisäänajo työsuhteen alussa oli pois asiakastyöstä. Pitkän tähtäimen kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi nuorien ja kustannustehokkaiden DigiStarien palkkaaminen on meille erittäin tärkeää. Edellä esitettyjen syiden takia huhti–toukokuun laskutusasteet jäivät tavoitetason alle. Kesäkuussa pystyimme kuitenkin kirimään pörssihistoriamme parhaimpaan yksittäisen kuukauden laskutusasteeseen, mikä vastasi suunnilleen asettamaamme tavoitetta viiden prosenttiyksikön laskutusasteen nostosta. Kiitos siitä henkilöstöllemme! Tavoitteenamme on jatkaa vastaavalla tasolla myös kesän jälkeen.

Toisen vuosineljänneksen aikana hintakilpailu markkinoilla oli poikkeuksellisen kovaa ja uusien kauppojen painotetut keskihinnat laskivat erityisesti julkishallinnon asiakkaissa ja isoissa kilpailutuksissa analyysimme mukaan jopa yli 20 prosenttia. Innofactorin strategian mukaista ei ole tehdä tappiollista liiketoimintaa, emmekä ole lähteneet tarjoamaan palveluitamme alle omakustannushintojemme, minkä takia emme valitettavasti pystyneet voittamaan uusia isoja kilpailutuksia voimakkaasti laskeneella hintatasolla toisella vuosineljänneksellä. Vahva olemassa oleva tilauskanta, puitesopimukset, olemassa olevien asiakkaiden muut ostot ja pienemmät uudet kaupat mahdollistavat kuitenkin lyhyellä aikavälillä Innofactorin kannattavan liiketoiminnan.

Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) ovat saaneet poikkeuksellisen nopeasti merkittävää huomiota markkinoilla. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme – ja myös Innofactorille – merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ennen kaikkea se avaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin olemme nopealla aikataululla kehittäneet uutta tarjoomaa. Olemme muuttaneet myynnin painopistettä enemmän yksityiselle sektorille, jossa on saatavissa liiketoiminnallisesti kestävää hintatasoa. Panostamme loppuvuonna myynnin tehokkuuden parantamiseen kaikissa maissa, mitä varten olemme laatineet erillisen toimintaohjelman.

Uskomme uusien kauppojen keskihintojen julkishallinnossa ja isoissa kilpailutuksissa palaavan liiketoiminnallisesti järkevälle tasolle viimeistään vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä, ja Innofactorin palaavan kilpailukykyiseksi toimijaksi myös näissä hankkeissa syksyn aikana.

Useat Innofactorin kilpailijat ovat markkinatilanteen takia vähentäneet uusien henkilöiden palkkaamista ja joissain tapauksissa myös oman nykyisen henkilöstönsä määrää. Tämä on vaikuttanut siihen, että henkilöstön saatavuus vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä merkittävästi parani, erityisesti kokeneempien asiantuntijoiden osalta, ja vaihtuvuus laski. Innofactor arvioi tämän tilanteen jatkuvan ainakin vuoden 2023 loppuun asti. Generatiivinen tekoäly tehostaa myös Innofactorin toimintaa jatkossa esimerkiksi tuotekehityksessä ja myynnissä, mikä jossain määrin vähentää tarvetta lisärekrytoinneille. Pyrimme kasvattamaan omaa markkinaosuuttamme ja hyödyntämään vallitsevan parantuneen rekrytointitilanteen rekrytoimalla maltillisesti lisää laskuttavaa henkilöstöä loppuvuoden aikana.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

 

Sami Ensio
Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja

Liiketoimintaympäristö

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö: Uskomme markkinoiden kasvuun sekä oman asemamme vahvistumiseen markkinassa vuonna 2023

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2023 on positiivinen, mutta Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen ja talouden yleisen taantuman takia emme pysty antamaan tarkempaa arviota. Tavoitteenamme on kasvaa lähivuosina markkinakasvua nopeammin ja pitkällä tähtäimellä noin 20 prosenttia vuodessa.

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia muutosvoimia ja innovaatioiden trendejä ovat muun muassa metaversumi, asioiden internet (IoT), tekoäly, robotiikka, lohkoketjut sekä Low-code ja kansalaiskehittäminen sekä mahdollistajina ohjelmistojen siirtyminen pilveen, tiedon analytiikka, sosiaalinen media ja mobiilisuus. Erityisen merkittäväksi Innofactorin liiketoiminnan kannalta arvioidaan Microsoftin voimakas panostus tekoälyn integroimiseksi omaan alustaansa ja kasvava tietoisuus tekoälyn mahdollisuuksista, jonka uskotaan lisäävän asiakkaiden tarvetta tietojärjestelmien uudistamiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunta ja Euroopan muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne asettavat sekä yhteiskunnille että organisaatioille uudenlaisia vaatimuksia luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kiihdyttäen innovaatioita. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakkaamme odottavat IT-kumppaniltaan aiempaa enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. He toivovat entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä suuria asiakaskohtaisia muutoksia. Lisäksi asiakkaat odottavat yhä enemmän voivansa ostaa suurten kertaprojektien sijaan jatkuvia palveluita. Asiakkaamme arvostavat myös entistä enemmän luotettavia ja heitä lähellä olevia toimittajia.

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa muutaman prosentin vuonna 2022. Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2023 jatkuu, mutta epäselvästä taloudellisesta ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta johtuen emme pysty antamaan tarkempaa arviota. Arviomme perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä omiin markkinanäkemyksiimme.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronapandemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan sekä Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen muutoksen lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on todennäköistä, että asiakkaamme siirtävät joitain toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäksi asiakkaitaan. Tällä on myös suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on vahvistunut viime vuosien kriisien aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme Pohjoismaissa.

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen kilpailutilanne Pohjoismaissa on pirstaloitunut. Ensimmäisessä kilpailijaryhmässä ovat suuret, kaikissa Pohjoismaissa toimivat yritykset. Nämä kilpailijat myyvät laajasti erilaisia organisaatioiden tarvitsemia IT-ratkaisuja ja heidän käytössään on useita kilpailevia teknologioita, joista yksi on Microsoft-teknologia. Toisen kilpailijaryhmän muodostavat keskisuuret yritykset, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen myös käyttäen useita eri teknologioita. Kolmannen kilpailijaryhmän muodostavat pääosin tietyssä maassa toimivat keskisuuret yritykset, jotka tyypillisesti tarjoavat laajasti useita ratkaisualueita käyttäen useita kilpailevia teknologioita. Neljännessä kilpailijaryhmässä ovat pienet yritykset, jotka toimivat ainoastaan omassa kotimaassaan keskittyen selkeästi rajattuun ratkaisualueeseen, teknologiaan ja toimialaan.

Microsoftin pirstaloitunut, pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva kumppaniverkosto tarjoaa meille edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Yritysostoissa keskitymme jatkossa todennäköisesti kooltaan keskikokoisiin yhdessä maassa toimiviin yrityksiin, joiden avulla pyrimme laajentamaan tarjontamme kattavuutta maakohtaisesti sekä mahdollisesti hankkimaan lisää pilvipohjaista tuote- ja palveluliiketoimintaa. Hyvä maine, nopea ja kannattava kasvu, onnistuneet yritysjärjestelyt sekä yrittäjähenkisyys tekevät meistä houkuttelevan kumppanin toimialan uudelleenjärjestelyissä.

Toisen vuosineljänneksen aikana hintakilpailu markkinoilla oli poikkeuksellisen kovaa ja uusien kauppojen painotetut keskihinnat laskivat erityisesti julkishallinnon asiakkaissa analyysimme mukaan jopa yli 20 prosenttia. Uskomme uusien kauppojen keskihintojen myös julkishallinnossa ja isoissa kilpailutuksissa palaavan liiketoiminnallisesti järkevälle tasolle viimeistään vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) ovat saaneet poikkeuksellisen nopeasti merkittävää huomiota markkinoilla. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme – ja myös Innofactorille – merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ennen kaikkea se avaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin olemme nopealla aikataululla kehittäneet uutta tarjoomaa. Olemme myös muuttaneet myynnin painopistettä enemmän yksityiselle sektorille, jossa on saatavissa liiketoiminnallisesti kestävää hintatasoa.

Arvioimme, että markkinan kasvu Pohjoismaissa jää vuonna 2023 edellistä vuotta heikommaksi.

Tarkoitus, missio, visio ja strategia

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoituksemme

Innovoimme toimivamman maailman puolesta
(Innovating to make the world work better)

Missiomme

Edistämme modernia digitaalista organisaatiota
(Driving the modern digital organization)

Visiomme

Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valintamme

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvomme

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Lue lisää arvoistamme.

Toimintaperiaatteemme

Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 40,3 miljoonaa euroa (2022: 33,9), jossa oli kasvua 18,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta 11,0 % oli orgaanista. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee suuri tilauskanta: 77,3 miljoonaa euroa (2022: 77,2). Kesäkuussa pystyimme saavuttamaan pörssihistoriamme parhaimman yksittäisen kuukauden laskutusasteen, mikä vastasi suunnilleen asettamaamme tavoitetta viiden prosenttiyksikön laskutusasteen nostosta. Tavoitteenamme on pyrkiä pitämään laskutusaste suunnilleen nyt saavutetulla tasolla, mikä lisää liikevaihdon kasvua seuraavien vuosineljännesten aikana. Parantunut rekrytointimarkkina mahdollistaa myös maltillisen laskuttavien henkilöiden määrän kasvattamisen asiakasmarkkinatilanteen sallimissa rajoissa.


Käyttökate (EBITDA) oli 10,5 prosenttia liikevaihdosta (2022: 10,1 %). Käyttökate kasvoi katsauskaudella 24,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vaikka kannattavuus on parantunut, sen osalta vaaditaan vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen, noin 20 prosenttiin.


Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2023 3,9 miljoonaa euroa (2022: 3,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,6 prosenttia (2022: 41,1 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.


Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja noin 20 prosentin käyttökatteeseen:

 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme viisi prosenttiyksikköä, mikä tapahtuu muun muassa parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden ristiinresursointia maiden ja yksiköiden välillä, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
 2. Lisäämme lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 27 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme, kuten uusi MDRaaS-palvelu (CSOC) sekä keskittymällä myynnissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää, mikä tapahtuu muun muassa tuplaamalla korkeakouluista valmistuvien vuosittainen rekrytointi yli 60 työntekijään vuonna 2023, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifioinnein, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2022

2021

2020

2019

2018

Liikevaihto tuhatta euroa

71 130

66 364

66 164

 64 198

63 144

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

7 808

10 111

7 164

 5 089

-1 029

prosenttia liikevaihdosta

11,0 %

15,2 %

10,8 %

 7,9 %

-1,6 %

Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)

4 751

6 519

2 501

 795

-3 872

prosenttia liikevaihdosta

6,7 %

9,8 %

3,8 %

 1,2 %

-6,1 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa

4 178

5 730

2 050

 12

-3 811

prosenttia liikevaihdosta

5,9 %

8,6 %

3,1 %

 0,0 %

-6,0 %

Tulos tuhatta euroa

3 320

4 504

1 761

 418

-3 462

prosenttia liikevaihdosta

4,7 %

6,8 %

2,7 %

 0,7 %

-5,5 %

Oma pääoma tuhatta euroa

24 799

25 404

23 444

 22 145

21 303

Korolliset velat tuhatta euroa

14 349

9 818

15 386

 16 853

15 418

Rahavarat tuhatta euroa

1 956

1 963

3 066

 963

258

Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa

4 090

4 830

6 413

 5 602

5 602

Oman pääoman tuotto

13,2 %

18,4 %

7,7 %

 1,9 %

-13,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto

14,5 %

20,6 %

11,1 %

 2,3 %

-7,7 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

50,0 %

30,9 %

52,5 %

 71,8 %

71,2 %

Omavaraisuusaste

44,8 %

51,1 %

42,2 %

 40,2 %

41,2 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

55 815

51 057

56 607

 55 720

51 875

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa

4 153

3 504

3 618

 2 795

2 860

prosenttia liikevaihdosta

5,8 %

5,3 %

5,5 %

 4,4 %

4,5 %

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

536

516

544

 534

591

Henkilöstö vuoden lopussa

564

500

541

 538

550

Osakemäärä vuoden lopussa

37 388 225

37 388 225

37 388 225

 37 388 225

36 188 225

Tulos per osake (euroa)

0,09

0,12

0,05

 0,01

-0,09

Oma pääoma per osake (euroa)

0,68

0,68

0,63

 0,59

 0,59

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteena 20 prosentin vuosittainen kasvu ja 20 prosentin kannattavuus

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme viisi prosenttiyksikköä, mikä tapahtuu muun muassa parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden ristiinresursointia maiden ja yksiköiden välillä, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
 2. Lisäämme lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 27 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme, kuten uusi MDRaaS-palvelu (CSOC) sekä keskittymällä myynnissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää, mikä tapahtuu muun muassa tuplaamalla korkeakouluista valmistuvien vuosittainen rekrytointi yli 60 työntekijään vuonna 2023, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifioinnein, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.

Asiakkaat

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.6.2023 liikevaihdosta noin 72 prosenttia tuli Suomesta, noin 13 prosenttia Ruotsista, noin 10 prosenttia Norjasta ja noin 5 prosenttia Tanskasta. Suomen, Ruotsin ja Norjan liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi toisella vuosipuoliskolla, mutta Tanskan laski. Ruotsin ja Norjan kruunun kurssit suhteessa euroon olivat katsauskaudella historiallisen heikolla tasolla.

Liikevaihdosta 1.1.–30.6.2023 tuli noin 54 prosenttia yritysasiakkaista (sisältäen kolmannen sektorin asiakkaat) ja noin 46 prosenttia julkishallinnon asiakkaista.

Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2023 liikevaihto muodostui seuraavasti:

 • Lisenssit: 3 prosenttia, mikä sisältää kaikki kertaluonteiset ohjelmistoista saatavat korvaukset
 • SaaS: 25 prosenttia, mikä sisältää jatkuvat tulot SaaS-, pilvi- ja käyttöpalveluista sekä ohjelmistoylläpidosta
 • Palvelut: 37 prosenttia, mikä sisältää jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvat asiantuntijatyöt, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
 • Projektit: 35 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista


Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.6.2023 kokonaisliikevaihdosta oli noin 28 prosenttia. 

TUTUSTU ASIAKASTARINOIHIMME

Henkilöstö

Ihmiset edellä ja hymy huulilla jokaisena työpäivänä

Rakennamme Innofactorista oman missiomme mukaisesti modernia digitaalista organisaatiota. Kehitämme toimintamallejamme tukemaan työntekijöidemme jokapäiväistä työskentelyä pohjoismaisessa organisaatiossa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö, hyvä johtaminen, itseohjautuvuus, tiimityöskentely ja yhteiset toimintatavat tukevat Innofactorin pitkän tähtäimen tavoitteita. Lähtökohtamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme luoda työntekijöillemme innostavan hybridityöympäristön sekä pitää myös hauskaa työnteon lomassa.

Henkilöstön määrä ja tunnusluvut

 

Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.4.–30.6.2023 keskimäärin 584 henkilöä (2022: 527), jossa oli nousua 10,8 prosenttia. Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Q1/2023: 563) kasvua oli 3,7 prosenttia.

Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 588 (2022: 557), jossa oli nousua 5,6 prosenttia. Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Q1/2023: 572) kasvua oli -2,8 prosenttia.

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 42,2 vuotta (2022: 42,7). Naisten osuus oli 27 prosenttia (2022: 25 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 73 prosenttia (2022: 75 %) henkilöstöstä.

Tutustu pohjoismaisiin osaajiimme!

Vastuuta ja vapautta

Innofactorilla töitä tehdään tarkoituksenmukaisimmalla tavalla: toimistolla, asiakkaalla ja etänä. Tiimit sopivat yhteiset toimintamallit ja pelisäännöt työskentelytapojen suhteen. Asiakasvaatimukset ohjaavat valintoja. Suositeltavaa on sopia tiimin yhteiset toimistopäivät, esimerkiksi 1–2 kertaa viikossa, jolloin töitä tehdään fyysisesti yhdessä – toimistolla tai asiakkaalla. Olemme myös toteuttaneet toimitiloihimme muutoksia, joiden avulla pystymme tukemaan hybridityötä entistä paremmin. Esimerkiksi pääkonttoriimme Espoon toimistolle avattiin useita uusia tiimihuoneita, jotka mahdollistavat tiimien tehokkaan työskentelyn toimistolla. Lisäksi vuoden 2022 aikana Espoon toimistolle valmistui uusi studio, joka mahdollistaa korkealaatuisten virtuaalilähetysten ja webinaarien teon.

Toimintamallimme pohjautuvat itseohjautuvaan kulttuuriin, jossa työn suunnittelun vastuu ja vapaus on tiimeillä. Samalla haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja tämän vuoksi kannustamme tiimien yhteisiin lähityöpäiviin ja yksiköiden toimistopäiviin.

Avasimme vuoden 2022 lopulla uuden toimispisteen Ouluun, muutimme Kajaanin ja Jyväskylän toimistot isompiin tiloihin sekä uudistimme Tukholman toimistoamme. Myös Tampereen toimiston laajennustyöt aloitettiin vuoden 2022 lopulla. Näemme toimistojen roolin tärkeinä kohtaamispaikoina sekä mahdollisuutena houkutella osaajia ympäri Pohjoismaita.

Vuoden 2022 aikana rekrytoimme yli 100 uutta osaajaa Innofactorille, joista usea oli paluumuuttaja, ja saimme lisäksi toivottaa lähes 50 uutta osaajaa tervetulleeksi Invenco-yrityskaupan myötä.

Vuosi 2022 oli upea, sillä pääsimme juhlimaan useaan otteeseen työkavereiden kanssa. Muutaman koronavuoden jälkeen saimme taas kutsua koko pohjoismaisen henkilöstön Espoon Campukselle ja viettää vuosittaista InSpirit-tapahtumaa seminaarin sekä iltajuhlien merkeissä. Pääsimme juhlimaan pikkujouluja kaikilla paikkakunnilla sekä järjestämään yksikkökohtaisia tapaamisia. Yhteisöllisyys ja yhteiset tapahtumat ovat iso osa Innofactorin kulttuuria ja tiimihengen luomista.

Myös Microsoft palkitsi Innofactorin Vuoden 2022 Tech for Good -kumppanina Suomessa, mikä on oiva tunnustus siitä, kuinka tarkoituksemme mukaisesti innovoimme toimivamman maailman puolesta.

Henkilöstön osaaminen liiketoimintamme perustana

Innofactorin tavoitteena on panostaa osaamisen kehittämiseen pohjoismaisella tasolla. Vuoden 2022 alussa lanseerasimme uuden mittarin, jolla olemme aktiivisesti seuranneet asiantuntijoidemme sertifioitumista. Innofactorin strateginen tavoite on, että meillä on Pohjoismaiden osaavimmat tiimit. Sertifikaatit ovat keskinen osa osaamisemme osoittamista. Vuoden 2022 aikana innofactorilaiset suorittivat yli 100 uutta sertifikaattia.

Innofactor Akatemian kautta järjestimme monipuolisesti koulutusta vuonna 2022. Innofactor Akatemia kokoaa Innofactorin koulutustarjonnan sekä paikallisella että pohjoismaisella tasolla. Järjestimme Microsoft-teknologiaan liittyviä koulutuksia, perusperehdytyksiä sekä ITIL-, PRINCE2- ja Scrum-koulutuksia. Esihenkilökoulutuksissa valmentava johtajuus on ollut yksi keskeisistä teemoista vuoden 2022 aikana.

Haluamme panostaa nuorten kouluttamiseen ja tarjota laaja-alaisesti työpaikkoja vastavalmistuneille. Järjestimme jo neljättä kertaa Innofactor DigiStar -traineeohjelman, jonka tarkoituksena on tarjota monipuolinen perehtymisjakso uusille osaajille ja tämän jälkeen oppiminen tapahtuu töiden kautta. Vuonna 2022 palkkasimme 37 vastavalmistunutta Pohjoismaissa. Vuonna 2022 DigiStar-ohjelmamme oli ensimmäistä kertaa pohjoismainen ja sisäänottomäärä tuplaantui edellisestä vuodesta. Vuonna 2023 tavoitteenamme on nostaa DigiStarien määrä yli 60:een.

Pohjoismaisuus ja modernit toimintamallit työn tukena

Innofactorin tavoitteena on rakentaa pohjoismaisesti integroitu yritys. Yhtenäiset järjestelmät, prosessit ja kulttuuri tukevat Innofactorin strategisia tavoitteita ja maiden välistä yhteistyötä. Haluamme rakentaa aidosti pohjoismaista kulttuuria. Vuonna 2022 otimme osaksi uusien henkilöiden perehdytystä pohjoismaisen perehdytyspäivän, jonka aikana uudet työntekijät pääsevät tutustumaan toisiinsa ja Innofactorin toimintaan. Tämä sai innostuneen vastaanoton.

Vuoden 2022 lopulla aloitimme Suomessa yrityskohtaisen työehtosopimuksen neuvottelut. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella halusimme mahdollistaa henkilöstöllemme tärkeistä asioista sopimisen sekä yksinkertaisemman ja ymmärrettävän työehtosopimuksen, joka kuvastaa meitä yrityksenä. Uusina etuina toimme työehtosopimukseen esimerkiksi mahdollisuuden osallistua Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin ilman ansionmenetystä sekä tasa-arvoisen kohtelun vanhempainvapaan palkallisesta osuudesta. Innofactorin yrityskohtainen työehtosopimus hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2023 alussa.

Panostamme hyvään johtamiseen

Haluamme, että jokaisella Innofactorin työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. Johtamisen jatkuva kehittäminen on meille keskeinen asia. Vuosineljänneksittäin suoritettavan henkilöstötyytyväisyysmittauksen lisäksi kaikki esihenkilöt osallistuivat vuosittain kattavaan 360°-arviointiin, jonka tulosten perusteella johtaminen Innofactorissa on selkeästi eurooppalaista vertailuarvoa korkeammalla tasolla. Haluamme jatkaa hyvää kehitystä, rakentaa itseohjautuvuutta ja asiantuntijoitamme tukevaa ja kehittävää valmentavaa johtamiskulttuuria, sekä tehdä Innofactorista jatkossa entistäkin paremman työpaikan.

Töissä saa hymyillä

Innofactorilla töitä tehdään yhdessä, toisia tukien ja kannustaen. Panostamme siihen, että työ on merkityksellistä ja samalla hauskaa. Tätä tukevat hyvä johtaminen ja yhteiset työtavat, mutta erityisesti huippukollegat, asiakkaat sekä mahtava yhteinen tiimihenki.

Järjestämme henkilöstölle virkistäytymistapahtumia niin tiimeissä kuin konsernitasollakin. Vuoden 2022 aikana keskityimme erityisesti ihmisten välisiin kohtaamisiin. Virtuaalitapahtumia on koronavuosina järjestetty paljon, joten nyt oli aika tavata työkaverit kasvotusten. Kesätapahtumamme InSpirit järjestettiin Espoon Campuksella, johon yli 400 Innofactorin työntekijää kokoontui oppimaan, tutustumaan ja juhlimaan. Lisäksi eri paikkakunnilla järjestettiin useampia paikallisia tapahtumia ja esimerkiksi Oulun toimistolla juhlittiin avajaisia yhdessä henkilöstön sekä asiakkaiden kesken.

 

#ModernDigitalOrganization | #PeopleFirst | #CreatingSmiles

Tarjottavat ratkaisut

Autamme asiakkaitamme menestymään modernisoimalla ja digitalisoimalla heidän organisaatioidensa toimintaa. Laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Teknologia mullistaa organisaatioiden toimintaa yhä kiihtyvällä tahdilla. Siitä huolimatta digitalisaation hyödyntäminen on monilla organisaatioilla vasta alkumetreillä. Innofactorin missio on auttaa asiakkaitamme muuttumaan moderneiksi digitaalisiksi organisaatioiksi hyödyntäen hybridityön, datan ja pilven tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti.

Kaikki toimintamme tähtää asiakkaidemme päivittäisen työn helpottamiseen digitaalisten ratkaisujen avulla. Sen ytimessä on innofactorilaisten intohimo innovoida toimivamman maailman puolesta. Se inspiroi asiantuntijoitamme työskentelemään menestyksekkäästi yhdessä noin tuhannen yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaan kanssa Pohjoismaissa.

Toimintamme jakautuu kuuteen ratkaisualueeseen, joita käytämme asiakkaittemme kanssa modernin digitaalisen organisaation rakennuspalikkoina.

 

Ratkaisualueet

 

Uudet teknologiat ja niihin pohjautuvat ratkaisut voivat toisinaan tuntua monimutkaisilta. Niiden avulla pystymme kuitenkin luomaan entistä tehokkaamman ja vaikuttavamman organisaation, jonka asiakkaat ovat tyytyväisiä, ja jossa työnteko on motivoivaa. Ratkaisumme tekevät työstä ja elämästä entistä mielekkäämpää. Paras tapa mitata työmme tuloksia onkin se, kuinka hyvin onnistumme tuomaan hymyn ratkaisujamme käyttävien ihmisten huulille. Ylläpidämme ammattitaitoamme ja asiantuntemustamme jatkuvasti, jotta saavutamme tavoitteemme myös vastaisuudessa. Osoituksena innofactorilaisten panostuksesta osaamiseemme olemme saavuttaneet kaikki kuusi Microsoft Solutions Partner -nimikettä ja neljä huippuarvostettua Microsoft Specialization -tunnustusta. Näiden lisäksi Innofactor on saavuttanut myös 16 yritystason Microsoft kultakompetenssia, joiden uusimisesta Microsoft luopui vuoden 2022 syyskuussa. Lue lisää saamistamme palkinnoista ja tunnustuksista.


Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme perustuu vankkaan osaamiseen modernien palveluiden onnistuneesta suunnittelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle nopeasti konkreettista lisäarvoa jokaiseen tarjoamaamme kuuteen osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tuemme asiakasta läheisessä kumppanuudessa ratkaisun visioinnista ja rakenteen suunnittelusta aina sen toteutukseen, käyttöönottoon ja jatkuvaan kehitykseen.

toimitusmalli

 

tutustu modernin digitaalisen organisaation tarjoomaamme

Yrityskaupat

 

20.6.2022:
Innofactor osti Invenco Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.
Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Innofactor Invenco Oy:n tytäryhtiön Innofactor Invenco Software Oy:n sulautuminen Innofactor Invenco Oy:öön on aloitettu vuoden 2022 aikana. Sulautuminen on tarkoitus saada päätökseen kevään 2023 aikana.

31.12.2020:
Innofactor osti Arc Technology Oy:n koko osakekannan. 
Katso tarkemmin tiedotteesta.
Arc Technology Oy:n nimi on muutettu alkuvuonna 2021 Innofactor HRM Oy:ksi.

10.10.2016
Innofactor osti pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015

Innofactor osti ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015
HR-järjestelmiin erikoistunut suomalainen Arc Technology Oy osti Innofactor Oyj:n henkilöstöjärjestelmä- eli HRM-liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


31.12.2013

Innofactor osti tanskalaisen Enabling Groupin koko osakepääoman.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.9.2013

Innofactor osti tamperelaisen Dynamic Teamin (Lainetar Oy:n) Microsoft Dynamics AX -liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


6.6.2013

Innofactor osti atBusiness Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.11.2012

Innofactor osti Microsoftin projektin- ja projektisalkunhallintajärjestelmien toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan Tietotalo Infocenter Oy:ltä.


25.6.2012

Innofactor osti tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.12.2010

Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy yhdistyivät Innofactor Oyj:ksi.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.6.2010

Visual Management Oy liitettiin osaksi Innofactor Software Oy:tä.


12.10.2009
Innofactor Software Oy osti Software Innovation Finland Oy:n koko osakekannan.


1.4.2007
Innofactor osti Enfon Enfo Oy:n sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmän.


15.12.2004

Innofactor osti TietoEnator Oyj:n seurakuntaohjelmistoliiketoiminnan.

Vastuullisuus

Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä. Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin. Teknologia-alan yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. IT-sektori mahdollistaa myös muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen madaltamisen. 

Innofactorin toimintaa ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa, henkilöstöä ja resurssointia koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Innofactor allekirjoitti syksyllä 2021 Microsoft Partner Pledge -sitoumuksen, jonka myötä sitoudumme panostamaan digitaitojen, monimuotoisuuden, eettisen tekoälyn ja ympäristövastuullisuuden kehittämiseen.

Vuonna 2022 Innofactor perusti uuden vastuullisuusasioiden työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää Innofactorin vastuullisuutta niin strategisella kuin taktisellakin tasolla. Ryhmään kuuluu noin 15 Innofactorin pohjoismaista työntekijää. Ryhmä raportoi Innofactorin hallituksen puheenjohtajalle Anna Lindénille.

Tutustu tarkemmin Innofactorin vastuullisEEN TOIMINTAAN

Tulevaisuudennäkymät (markkinaohjaus)

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet