Innofactor sijoituskohteena

Osavuosikatsauksemme tammi-syyskuu (Q3) julkaistaan 30.10.2018.


Johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2013–2017 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 20 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. #ModernDigitalOrganization

Uusimmat pörssitiedotteet

No news found.

KATSO KAIKKI PÖRSSITIEDOTTEET

 

Liikevaihto on palannut toisella vuosineljänneksellä lähes vertailukauden tasolle, kannattavuuden parantamiseksi tehty korjaavia toimenpiteitä, joiden oletetaan vaikuttavan positiivisesti kolmannella vuosineljänneksellä

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 33,5 miljoonaa euroa (2017: 34,4), jossa laskua 2,7 %
 • Käyttökate oli noin 0,4 miljoonaa euroa (2017: 1,5), jossa laskua 74,3 %
 • Liiketappio oli 994 tuhatta euroa (2017: liikevoitto 119) ja laski 935,3 %
 • Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, muun muassa Oikeusrekisterikeskuksen HAIPA noin 2,0 miljoonaa euroa, Ruotsin aikuiskoulutusta tarjoava yhdistys Folksuniversitet noin 0,5 miljoonaa euroa, Ruotsin opettajien liitto Lärarförbundet noin 0,5 miljoonaa euroa ja ammattiliitto Kommunal vähintään noin 2,8 miljoonaa euroa ja enintään noin 5,2 miljoonaa euroa

Huhti–kesäkuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,0 miljoonaa euroa (2017: 17,1), jossa laskua 0,8 %
 • Käyttökate oli noin 36 tuhatta euroa (2017: 567), jossa laskua 93,7 %.
 • Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto
 • Liiketappio oli 630 tuhatta euroa (2017: -103) jossa laskua 511,7 %
   

Q2 2018 tuloskommentit

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio Inderesin toimitusjohtajan, analyytikko Mikael Rautasen, tuloshaastattelussa.

Toimitusjohtajan katsaus

24.7.2018

Arvioimme käänteen liiketoiminnassa tapahtuneen toisen vuosineljänneksen aikana, jonka pitäisi näkyä parantuneena kannattavuutena kolmannella vuosineljänneksellä

Liikevaihto oli vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 33,5 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisestä vuodesta 2,7 prosenttia. Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (1,1 prosenttia liikevaihdosta), jossa laskua edellisestä vuodesta 74,3 prosenttia. Tulos jäi merkittävästi asettamistamme tavoitteista.

Teimme varsinkin toisella vuosineljänneksellä runsaasti korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla arvioimme pystyvämme toisella vuosipuoliskolla parantamaan merkittävästi kannattavuuttamme. Innofactorilla oli esimerkiksi katsauskauden lopussa 29 henkilöä (4,7 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, millä arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen. Innofactorin historiassa loppuvuosi on tyypillisesti ollut käyttökatteen osalta muutoinkin merkittävästi alkuvuotta parempi. Kannattavuuden parantaminen tavoitetasolle vaatii kuitenkin edelleen erityistä huomiota.

Olemme edistyneet merkittävästi pohjoismaisten toimintamallien ja järjestelmien käyttöönotossa, jolla on ollut positiivinen vaikutus yhtiön toiminnan ohjaamisessa. Otimme yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön Ruotsissa heinäkuun 2018 alusta. Nyt järjestelmä on käytössä kaikissa maissa. Toisen vuosineljänneksen aikana myös jäljellä olleiden Lumagate-yhtiöiden nimet Ruotsissa ja Norjassa on muutettu Innofactor-nimisiksi ja ne ovat siirtyneet käyttämään Innofactor-brändiä. Innofactor-brändi on nyt yhtenäisesti käytössä kaikissa maissa ja kaikissa konsernin operatiivista toimintaa harjoittavissa yhtiöissä.

Innofactorin visiona on olla johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen myös aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Sami Ensio
Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja

Liiketoimintaympäristö

Uskomme markkinoiden kasvuun vuonna 2018

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia muutosvoimia ja innovaatioiden trendejä ovat muun muassa lisättyja virtuaalitodellisuus, asioiden internet (IoT), tekoäly, robotiikka ja lohkoketjut sekä mahdollistajina ohjelmistojen siirtyminen pilveen, tiedon analytiikka, sosiaalinen media ja mobiilisuus. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on edelleen jatkanut muutosta. Asiakkaamme odottavat IT-toimittajaltaan aiempaa enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. Asiakkaamme toivovat entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä suuria asiakaskohtaisia muutoksia. Lisäksi asiakkaat toivovat yhä enemmän voivansa ostaa suurten kertaprojektien sijaan jatkuvia palveluita.

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa noin 3–5 prosenttia vuonna 2017. Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2018 on samalla noin 3–5 prosentin tasolla. Arviomme perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä omiin markkinanäkemyksiimme.

Johtavaksi pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttajaksi jokaisessa Pohjoismaassa

Olemme tehneet strategisen valinnan keskittymällä Microsoft-alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin ja saavuttaneet niissä Pohjoismaiden ykkösaseman. Jatkossa tavoitteenamme on saavuttaa johtavan pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttajan asema jokaisessa Pohjoismaassa erikseen. Tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä noin 20 prosentin kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, ja noin 20 prosentin kannattavuus.

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen kilpailutilanne Pohjoismaissa on pirstaloitunut. Ensimmäisessä ryhmässä ovat suuret kaikissa Pohjoismaissa toimivat yritykset. Nämä myyvät laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoft on yksi. Toisen ryhmän muodostavat keskisuuret yritykset, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen myös usealla teknologialla. Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa toimivat keskisuuret yritykset, jotka tyypillisesti tarjoavat laajasti useita ratkaisualueita usealla kilpailevalla teknologialla. Neljännessä ryhmässä ovat pienet yritykset, jotka toimivat ainoastaan omassa kotimaassaan keskittyen selkeästi rajattuun ratkaisualueeseen, teknologiaan ja toimialaan.

Microsoftin pirstaloitunut, pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva kumppaniverkosto tarjoaa meille edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Yritysostoissa keskitymme jatkossa todennäköisesti kooltaan hieman pienempiin yhdessä maassa toimiviin yrityksiin, joiden avulla pyrimme laajentamaan tarjontamme kattavuutta maakohtaisesti, sekä hankkimaan pilvipohjaista tuote- ja palveluliiketoimintaa. Hyvä maine, nopea ja kannattava kasvu, onnistuneet yritysjärjestelyt sekä yrittäjähenkisyys tekevät meistä houkuttelevan kumppanin toimialan uudelleenjärjestelyissä.

Missio, visio ja strategia

Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt 7.10.2018 pitämässään kokouksessa Innofactorin strategian päivityksestä. Seuraavassa on esitetty Innofactorin päivitetyn strategian keskeiset kohdat.

Missio: Driving the #ModernDigitalOrganization (suomennettuna: organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Visio: Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • hyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelut
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellista tavoitetta ei muutettu. Innofactorin tavoite on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 • keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
 • tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
 • panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
 • keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
 • siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
 • vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
 • pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
 • kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

"Olen erittäin tyytyväinen strategiaprosessiin, jonka kävimme läpi yhdessä hallituksemme, johtoryhmämme ja muun johdon kanssa. Kirkastettu missiomme kuvaa juuri sitä, mitä asiakkaillemme haluamme tarjota: modernin digitaalisen organisaation. Päivitimme lisäksi strategiaamme vastaamaan paremmin niihin toimiin, joilla uskomme saavuttavamme asettamamme pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet", toteaa Sami Ensio, Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja.

Strategiansa pohjalta Innofactor aloittaa tarvittavat toimenpiteet.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2017

2016

2015

2014

2013

Liikevaihto tuhatta euroa

66 088

59 616

44 452

43 834

32 685

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

1 730

4 831

3 705

3 794

3 284

prosenttia liikevaihdosta

2,6 %

8,1 %

8,3 %

8,7 %

10,0 %

Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)

-1 039

2 332

2 542

2 407

2 255

prosenttia liikevaihdosta

-1,6 %

3,9 %

5,7 %

5,5 %

6,9 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa

-1 157

1 920

1 935

1 946

1 863

prosenttia liikevaihdosta

-1,8 %

3,2 %

4,4 %

4,4 %

5,7 %

Tulos tuhatta euroa

-926

1 536

1 548

1 556

1 407

prosenttia liikevaihdosta

-1,4 %

2,6 %

3,5 %

3,5 %

4,3 %

Oma pääoma tuhatta euroa

25 101

22 501

24 534

22 462

19 626

Korolliset velat tuhatta euroa

14 228

16 701

9 219

10 638

11 955

Rahavarat tuhatta euroa

910

902

843

997

991

Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa

5 583

5 760

6 704

7 238

7 604

Oman pääoman tuotto

-3,9 %

6,5 %

6,6 %

7,4 %

8,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto

-1,3 %

6,4 %

7,6 %

9,1 %

12,9 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

53,1 %

70,2 %

34,1 %

42,9 %

55,9 %

Omavaraisuusaste

43,8 %

35,8 %

56,9 %

48,7 %

43,1 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

58 609

63 587

43 983

47 413

46 671

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa

3 298

3 394

2 495

1 981

2 067

prosenttia liikevaihdosta

5,0 %

5,7 %

5,6 %

4,5 %

6,3 %

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

610

532

409

421*

307*

Henkilöstö vuoden lopussa

601

591

415

411*

416*

Osakemäärä vuoden lopussa

36 188 225

32 901 377

33 453 737

32 153 737

30 909 052

Tulos per osake (euroa)

-0,0262

0,0467

0,0475

0,0485

0,0432

Oma pääoma per osake (euroa)

0,694

0,684

0,733

0,699

0,635

 

* Innofactorissa seurataan nykyisin ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työtekijöitä. Vuosien 2014 ja 2013 osalta luvut sisältävät kuitenkin myös kyseiset henkilöt, eivätkä ole näin ollen vertailukelpoisia.

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Innofactor on kasvanut nopeasti ja kannattavasti. Liikevaihdon kasvu vuosina 2013–2017 on ollut keskimäärin yli 20 %.

Järjestelmällistä kasvua vuodesta 2000


Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

20 % kasvuun uskomme pääsevämme muun muassa seuraavin keinoin:

 • Keskitymme Pohjoismaissa niihin toimialoihin ja asiakassegmentteihin, joilla on suuri kasvupotentiaali digitalisaatiossa ja pilvipalveluiden käyttöönotossa. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä hyvinvointipalvelut ovat esimerkki toimialasta, johon panostamme vahvasti 2018 ja tulevina vuosina.
 • Tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta voimme kilpailla yhä suuremmasta osuudesta asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista sekä kehittää asiakassuhteitamme pitkällä aikavälillä.
 • Panostamme modernien digitaalisen markkinoinnin menetelmien käyttöön tehostaaksemme uusasiakashankintaa ja vahvistaaksemme asiakasmielikuvaa Innofactorista johtavana pohjoismaisena digitalisaation ja pilvipalveluiden toteuttajana – sekä tehostaaksemme myyntiämme.
 • Keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resurssoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla, jotta voimme varmistaa jatkuvasti osaavan henkilöstön saatavuuden liiketoimintamme tarpeisiin.

20 % käyttökatteeseen uskomme edellä esitetyn lisäksi pääsevämme muun muassa seuraavin keinoin:

 • Siirrämme tarjoomamme painopistettä tulevaisuudessa enenevissä määrin tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin, jotka helpottavat asiakkaidemme pilvipalveluihin siirtymistä ja ylläpitoa. Näin voimme tarjota jatkossakin asiakkaillemme parempaa palvelua ja suurempaa lisäarvoa sekä vahvistaa pitkäaikaisia asiakassuhteitamme.
 • Vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa siten, että asiakkaamme näkevät heidän osaamisessaan merkittävää lisäarvoa verrattuna kilpailijoihimme, ja ovat tästä syystä valmiita maksamaan toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan.
 • Kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että se vahvistaa asiakastyytyväisyyttä entisestään. Keskitymme toimitusmallimme kehittämisessä siihen, että työ suunnitellaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaalle lisäarvoa tuottamattoman turhan työn osuus minimoidaan.
 • Panostamme operatiiviseen tehokkuuteen kehittämällä liiketoiminnan kvartaaleittaista taloudellista vastuullisuutta (Financial Quarterly Accountability, FQA), sisäisiä tietojärjestelmiä ja ennustettavuutta.

Asiakkaat

Q2 2018

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.6.2018 liikevaihdosta noin 57 prosenttia tuli Suomesta, noin 28 prosenttia Ruotsista, noin 8 prosenttia Norjasta ja noin 7 prosenttia Tanskasta.

Liikevaihdosta 1.1.–30.6.2018 tuli noin 48 prosenttia yritysasiakkaista, noin 29 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 23 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.

Liikevaihdon jakauma 1.1.–30.6.2018


Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2018 liikevaihdosta noin:

 • 54 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
 • 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
 • 18 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
 • 5 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 2,8 prosenttia liikevaihdosta

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä liikevaihdon jaottelua täsmennettiin 1.1.2018 alkaen, jonka takia edellä esitetyt osuudet eivät ole suoraan vertailukelpoisia viime vuoden vastaaviin lukuihin.

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.6.2018 kokonaisliikevaihdosta oli noin 27 prosenttia.

TUTUSTU ASIAKASTARINOIHIMME

Henkilöstö

Innofactorin keskeisin voimavara ja yksi strategian kulmakivistä on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, joita yhdistää kiinnostus työskennellä innovaatioiden ja uusimman teknologian eturintamassa. Henkilöstömme korkea ammattiosaaminen on meille kunnia-asia ja panostamme merkittävästi sen ylläpitämiseen. Ammattiosaamistaan työntekijämme ylläpitävät hankkimalla teknologista pätevyyttä esimerkiksi Microsoft Certified Professional -tutkinnoilla ja omassa Innofactor Academyssamme. Osaamisen korkean tason todistavat muun muassa yli 1 600 yksilötason Microsoft-sertifikaattia.


Henkilöstön määrä ja tunnusluvut

Q2 2018 – Innofactorin henkilöstön määrää on katsauskauden lopussa 29 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä. Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.4.–30.6.2018 keskimäärin 597 henkilöä (2017: 609), jossa laskua 2,0 prosenttia. Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.1.–30.6.2018 keskimäärin 601 henkilöä (2017: 602).

Katsauskaudella 1.1.–30.6.2018 liikevaihto aktiivista henkilöä kohden oli noin 56,1 tuhatta euroa (2017: 57,1), jossa laskua noin 1,0 tuhatta euroa henkilöä kohden. Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 588 (2017: 617), jossa laskua 4,9 prosenttia.

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä pysyi samana ollen 39,4 vuotta (2017: 39,4). Naisten osuus oli 31 prosenttia (2017: 28 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 69 prosenttia (2017: 72 %) henkilöstöstä.

Vuosi 2017

Innofactorin henkilöstön määrä oli vuonna 2017 keskimäärin 610 henkilöä (2016: 532), jossa kasvua oli 14,7 %. Tässä mainittuun henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Vuoden 2017 lopussa henkilöstön määrä oli 601 henkilöä (2016: 591). Henkilöstömäärä kasvoi 1,7 %. Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 38,9 vuotta (2016: 39,4). Henkilöstöstä naisia oli 28 % ja miehiä 72 % (2016: 28 % ja 72 %).

Tutustu pohjoismaisiin osaajiimme!

Innofactor Academy keskittyy osaamisen kehittämiseen

Innofactorin menestyksen kulmakiviä ovat osaava henkilöstö ja kyky uudistaa omaa osaamistaan. Innofactor perusti vuoden 2017 alussa Innofactor Academyn, jonka tarkoituksena on tukea henkilöstön kehittymistä. Ensimmäisenä vuotena Innofactor Academy on keskittynyt siihen, että kouluttaminen on systemaattisempaa, eri puolilla organisaatiota järjestettävät koulutukset saadaan tarjottua laajemmalle joukolle ja henkilöstöllä on parempi näkyvyys koulutuksiin. Akatemian kautta on koulutettu henkilöstöä niin myynnin johtamisessa kuin erilaisissa työkaluissa, kuten PRINCE2 ja ITIL. Akatemia mahdollistaa osaamisen jakamisen yrityksen sisällä, mutta myös valikoidusti ulkopuolisen osaamisen hyödyntämisen. Koulutukset ovat vaihdelleet luokkahuonekoulutuksista online-koulutuksiin. Innofactor Academya ja osaamisen kehittämistä on tarkoitus viedä asteittain eteenpäin.

Kasvava yritys vaatii yhteisiä toimintamalleja

Yrityksen kasvaessa myös toimintamalleja ja työkaluja on uudistettava. Yhteiset perusprosessit tukevat osaltaan Innofactorin pohjoismaista kasvua. Vuosittainen kehityskeskustelu ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä johtamismalleja, joilla varmistetaan systemaattinen tavoitteenasetanta, tavoitteiden seuraaminen ja henkilöstön kehittyminen. Innofactor yhtenäisti vuonna 2017 suorituksenjohtamisen prosessinsa pohjoismaiseksi siten, että kehityskeskusteluissa ja suorituksenarvioinneissa noudatetaan yhtenäistä mallia läpi organisaation. Kehityskeskusteluissa on pyritty tuomaan samalla voimakkaammin esille työntekijän pitkän tähtäimen kehittyminen ja se, miten nykyinen tehtävä tukee pitkän aikavälin osaamisen parantamista.

Innofactor on ottanut Suomessa, Tanskassa ja Norjassa käyttöön Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmän, joka tullaan laajentamaan myös Ruotsiin vuoden 2018 aikana. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa yhtenäiset toimintatavat ja johtamiskulttuurin läpi organisaation. Lisäksi järjestelmä automatisoi henkilöstötietojen raportointia ja mahdollistaa jatkossa paremman henkilöstötietojen hyödyntämisen.

Johtamiskulttuuri tukee integraatiota

Innofactorin liiketoiminta perustuu asiantuntevaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Merkittävin yksittäinen tekijä henkilöstötyytyväisyyden kannalta on lähiesimiehen johtamistaidot. Innofactor käynnisti systemaattisen johtamisenkehittämisen ohjelman tiimiesimiehille. Ensimmäiseen kolmipäiväiseen ohjelmaan valittiin joukko esimiehiä jokaisesta maaorganisaatiosta. Ohjelma keskittyi oman luontaisen johtamistyylin tunnistamiseen, johtamistavan soveltamiseen eri tilanteissa ja valmentavaan johtamiseen. Ohjelma on käytännönläheinen ja siinä pyrittiin antamaan konkreettisten harjoitusten kautta tiimiesimiehille työkaluja omaa päivittäistä johtamista varten. Johtamisen kehittäminen jatkuu ja suunnitelmissa on, että tiimiesimiehet osallistuvat samaan ohjelmaan kaikissa Pohjoismaissa.

Tarjottavat ratkaisut

Autamme asiakkaitamme rakentamaan modernin digitaalisen organisaation

Innofactorin tarjooma ja toimitusmalli on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme luomaan pitkävaikutteista lisäarvoa organisaatiolleen hyödyntämällä uusia teknologioita ja innovaatioita tavalla, joka huomioi heidän nykytilanteensa ja tavoitteensa.

Vuosien kokemuksella toiminnasta digitalisaation eturintamassa yhdessä yli 1 500 yksityisen-, julkisen- ja kolmannen sektorin asiakasorganisaation, noin 600 oman johtavan liiketoiminnan ja pilviteknologian ammattilaisen ja kumppaneidemme osaamisen avulla olemme luoneet vision modernista digitaalisesta organisaatiosta. Se perustuu viitekehykseen, jota käytämme auttaessamme asiakkaitamme hyödyntämään pilviteknologiaa ja uusia innovaatioita toiminnassaan. Lähestymistapamme on yksinkertainen ja tehokas. Se synnyttää nopeita tuloksia luoden samalla pohjaa pitkäkestoiselle asiakassuhteelle. Aloitamme kokonaiskuvan luomisella, auttaen asiakkaitamme hahmottamaan nykytilansa, määrittelemään tavoitteensa, sekä rakentamaan tiekartan organisaationsa digitalisaation seuraavien vaiheiden toteuttamiseksi. Etenemme sen jälkeen yhdessä kohti modernin organisaation luomista hyödyntäen viitekehyksemme viittä eri osa-aluetta. Innofactor tarjoaa johtavia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita kaikilla viidellä modernin organisaation osa-alueilla. Toimitusmallimme tukee ketterästi uusien ratkaisujen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä.

Ratkaisumme ja palvelumme modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen


Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme pohjautuu vuosien kokemukseen perinteisten IT-projektien sekä pilvipalveluiden toimituksesta. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle nopeasti konkreettista lisäarvoa. Tarjoamme asiakkaillemme viittä tuotteistettua toimitusmallia, joista jokainen soveltuu yhteen modernin organisaation viitekehyksemme mukaiseen digitalisaation osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tarjoamme apua myös ratkaisun jalkauttamiseen organisaatiossa ja sen vaikutuksen arviointiin osana laajempaa liiketoimintaprosessi- ja IT-arkkitehtuuria. Toimitusmallissamme keskitymme toimitettujen ratkaisujen hallintaan ja kehittämiseen koko niiden elinkaaren ajan. 

tutustu modernin digitaalisen organisaation tarjoomaamme

Yrityskaupat

Innofactor Oyj:n tarkoituksena on orgaanisen kasvun lisäksi suorittaa aktiivisesti yritysostoja. Aiemmat yrityskaupat on esitelty seuraavassa:

10.10.2016
Innofactor osti pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015

Innofactor osti ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015
HR-järjestelmiin erikoistunut suomalainen Arc Technology Oy osti Innofactor Oyj:n henkilöstöjärjestelmä- eli HRM-liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


31.12.2013

Innofactor osti tanskalaisen Enabling Groupin koko osakepääoman.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.9.2013

Innofactor osti tamperelaisen Dynamic Teamin (Lainetar Oy:n) Microsoft Dynamics AX -liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


6.6.2013

Innofactor osti atBusiness Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.11.2012

Innofactor osti Microsoftin projektin- ja projektisalkunhallintajärjestelmien toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan Tietotalo Infocenter Oy:ltä.


25.6.2012

Innofactor osti tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.12.2010

Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy yhdistyivät Innofactor Oyj:ksi.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.6.2010

Visual Management Oy liitettiin osaksi Innofactor Software Oy:tä.


12.10.2009
Innofactor Software Oy osti Software Innovation Finland Oy:n koko osakekannan.


1.4.2007
Innofactor osti Enfon Enfo Oy:n sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmän.


15.12.2004

Innofactor osti TietoEnator Oyj:n seurakuntaohjelmistoliiketoiminnan.

Vastuullisuus

Innofactorin vastuullisuuden keskeisimmät toimintaperiaatteet on kuvattu yhtiön Code of Conduct -ohjeistuksessa sekä organisaation ympäristöpolitiikassa. Code of Conductille suuntaa antavat lainsäädäntömme vaatimukset ja sen taustalla olevat kansainväliset standardit, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteet.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan eri prosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Terveyttä ja hyvinvointia

Panostamme sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisointiin, jolla on laaja-alainen vaikutus yhteiskuntaan. Olemme mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) koordinoimassa kansallisessa Virtuaalisairaala-hankkeessa, jonka osana olemme olleet toteuttamassa HUS:n ainutlaatuista Terveyskylä-konseptia. Verkkopalvelun avulla kansalaiset saavat luotettavaa tietoa terveydestä, sairauksien omaehtoisesta hoidosta sekä hoitoon hakeutumisesta milloin tahansa, missä tahansa. Huolehdimme omien työntekijöidemme hyvinvoinnista terveyspalveluiden kautta, sekä kiinnittämällä huomiota työergonomiaan toimistoissamme.

Hyvä koulutus

Kehitämme Innofactorilla digitaalisia palveluita, jotka tukevat yhdenvertaista ja elinikäistä oppimista. Innofactor Skillin avulla olemme voineet vaikuttaa koululaisten yksilölliseen oppimiseen kouluissa ympäri Suomea. Tarjoamamme sovellus auttaa oppilaita reflektoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan sekä tarjoaa opettajille arvokasta tietoa oppilaiden oppimisesta, esimerkiksi siitä, mikä oppimistapa kehittää oppilaiden taitoja parhaiten ja miten oppilaat ovat kokeneet eri oppimistilanteet. Kehitämme työntekijöidemme oppimista vuonna 2017 lanseeratun Innofactor Academyn avulla. Akatemia järjestää työntekijöillemme koulutusta eri aihealueisiin liittyen. Innofactor Academya kehitetään jatkuvasti työntekijöiden ehdotusten mukaisesti.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Tarjoamme työntekijöillemme sukupuoleen katsomatta yhtäläiset työ- mahdollisuudet ja pidämme henkilöstömme monimuotoisuutta yhtenä voimavaranamme. Henkilöstöstämme 28 prosenttia on naisia ja kannustaaksemme naisten työllistymistä ICT-alalla, liityimme vuonna 2017 Women in Techin jäseneksi. Organisaatioverkoston tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistämme osaltamme talouskasvua teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla. Toimenpiteemme nuorten työllistämiseksi tukevat tätä tavoitetta merkittävästi.


Ympäristövastuu

Innofactorin ympäristövaikutusten parantamista ohjaa vuonna 2017 uusimamme ympäristöpolitiikka. Politiikan tavoitteena on ympäristövaikutustemme jatkuva parantaminen ja proaktiivinen reagointi yhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin.

Toteutimme energiatehokkuuslain vaatiman suurten yritysten energiakatselmuksen vuonna 2015. Olemme tehneet katselmuksen perusteella toimenpiteitä parantaaksemme organisaatiomme energiatehokkuutta ja tarkkailemme energiankulutustamme säännöllisesti. Valmistaudumme vuoden 2019 energiakatselmukseen ja pyrimme tunnistamaan aktiivisesti lisää energiansäästömahdollisuuksia organisaatiossamme.

Joukkoliikenneyhteydet Innofactorin pääkonttoriin Espoon Campukselle parantuivat huomattavasti länsimetron aloitettua toimintansa loppuvuodesta 2017. Espoon Campuksen lisäksi myös muihin Innofactorin toimipisteisiin on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kannustamme työntekijöitämme pyöräilyyn ja suosimme online-tapaamisia matkustamisen sijaan.

Ympäristöarvoja korostaen olemme jo useamman vuoden ajan kierrättäneet jätteet toimipisteillämme mahdollisuuksien mukaan ja vähennämme paperinkulutustamme Secure Printing -toiminnallisuuden avulla. Etätyöpolitiikkamme motivoi työntekijöitämme joustavaan työntekomalliin vähentäen samalla kokonaishiilijalanjälkeämme.

Sosiaalinen vastuu

Vuoden 2017 aikana Innofactor on rekrytoinut tavoitteellisesti nuoria osaajia sekä ollut mukana useassa työllistävässä koulutusohjelmassa, kuten Microsoftin Azure ja Dynamics 365 Akatemioissa.

Microsoftin kumppaniyrityksenä olimme jälleen mukana Microsoft Azure ja Dynamics 365 Akatemioissa. Kuusi kuukautta kestävän Akatemian tärkeimpänä tavoitteena on työllistää akatemialaiset kumppaniyritykseen koulutuksen päätteeksi. Dynamics 365 Akatemiaan sisältyy käytännön projekteihin osallistumista, Boot Camp -koulutusjakso, harjoitustehtäviä ja kahden Microsoft-sertifiointitestin suoritus. Tavoitteemme on kerryttää akatemialaisille arvokasta työkokemusta ja kasvattaa heistä asiantuntijoita. Vuonna 2017 työllistimme yhteensä seitsemän osaajaa Akatemioiden kautta.

Nuorten heikko työllistyminen on yksi merkittävimmistä tämänhetkisistä haasteista Pohjoismaissa. Olemme osaltamme sitoutuneet edesauttamaan nuorten työllistymistä Young Talent Recruitment -ohjelmamme kautta. Ohjelman kautta työllistimme 14 nuorta osaajaa vuonna 2017. Nuoret sijoittuivat rekrytointiohjelman kautta Innofactorilla laajasti erilaisiin tehtäviin.

Järjestimme toukokuussa vuosittaisen InSpirit-henkilöstötapahtuman, johon kutsuttiin työntekijämme kaikista Pohjoismaista. InSpiritissä verkostoiduimme pohjoismaisesti, esittelimme eri maayhtiöitämme ja jaoimme osaamista asiakkaisiimme ja tuotteisiimme liittyen.

Innofactorissa seurataan henkilöstön hyvinvointia vuosittain tehtävällä työtyytyväisyyskyselyllä. Kyselyn tulokset käsitellään tiimikohtaisesti sekä konsernin eri johtoryhmissä. Tulosten perusteella tunnistetaan kehittämisalueita, joilla voimme parantaa henkilöstömme työtyytyväisyyttä. Tuemme työntekijöidemme virkistäytymistä muun muassa Innofactorin Fun Clubin kautta, jonka toiminta kattaa erilaiset aktiviteetit kulttuurista urheiluun.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption ja lahjonnan torjunta

Innofactor lanseerasi Code of Conduct -ohjeistuksen kesällä 2017. Code of Conduct on tärkeä riskienhallinnan työkalu ja siinä määritellään yleiset periaatteet ja ohjeet, joita yhtiön työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden on noudatettava. Code of Conduct on hyväksytetty Innofactorin hallituksessa, siitä on järjestetty erilaisia koulutuksia ja se sitoo yrityksen kaikkia liiketoiminta-alueita.

Olemme Innofactorilla sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme läpinäkyvästi korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Kannustamme työntekijöitämme ja muita sidosryhmiämme raportoimaan epäillyistä Code of Conductin vastaisista rikkomuksista anonyymin whistleblowing-ilmoituskanavamme kautta. Ilmoituskanavan kautta kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti.

Code of Conduct

Johdanto

Innofactor Oyj konserniyhtiöineen ("Innofactor") sitoutuu olemaan luotettava työnantaja ja liikekumppani ja edellyttää, että kaikki sen organisaatioon kuuluvat tahot noudattavat tämän Code of Conductin asettamia vaatimuksia. Code of Conductin lisäksi Innofactor noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä, tiettyjä kansainvälisiä standardeja sekä muita sitovia velvoitteitaan. Lisäksi Innofactor vaatii kaikkia toimittajiaan, alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan sitoutumaan saman tasoiseen säädösten ja toimintaohjeiden noudattamiseen.

Innofactorilla on asianmukainen hallinto- ja laatujärjestelmä, joka mahdollistaa Code of Conductin noudattamisen.

Innofactor pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Code of Conductia.

Eturistiriidat

Kaikkien työntekijöiden, johtajien (jäljempänä "Työntekijät") ja hallitusten jäsenten on tunnistettava mahdollisten eturistiriitojen syyt ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin välttääkseen nämä eturistiriidat sekä tilanteet, joita kolmannet osapuolet voisivat pitää tällaisina. Henkilön tulee ilmoittaa itseensä kohdistuvasta mahdollisesta eturistiriidasta välittömästi saatuaan tällaisesta tiedon.

Korruptionvastaisuus ja kilpailunrajoitukset

Innofactor tuomitsee kaikki korruption muodot, mukaan lukien lahjonnan ja lainvastaisen kilpailun rajoittamisen. Liiketoiminnan avoimuus ja reiluus ovat avainasemassa, etenkin tehdessä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Kilpailulainsäädännön noudattamista valvotaan.

Työntekijöiden on pidättäydyttävä kaikista epäeettisiksi katsottavista kilpailuun vaikuttavista toimista.

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedon hyväksikäyttö on kiellettyä. Teemme kaikkemme noudattaaksemme EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä kansallisia sisäpiiriohjeita ja korostamme kaikissa tilanteissa sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ja sitä, että tietoa ei tule paljastaa kellekään sisäpiirin ulkopuolella olevalle henkilölle Innofactorin sisällä tai ulkopuolella, perheenjäsenet mukaan lukien.

Innofactorin sisäinen whistleblowing-järjestelmä takaa, että väärinkäytökset huomataan ja tehdyt ilmoitukset voidaan käsitellä luottamuksellisesti.

Luottamuksellisuus ja tietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn oikeellisuutta ja luottamuksellisuutta tulee kunnioittaa. Luottamuksellista tietoa on käsiteltävä huolellisesti ja varovaisesti, etenkin, jos tieto koskee Innofactorin asiakkaita tai liikekumppaneita. Pääsyn luottamukselliseen tietoon tulee aina olla rajoitettua.

Kaikilta Työntekijöiltä vaaditaan osallistumista tietoturvakoulutuksiin.

Syrjinnän kielto

Hyväksyvä ja vastaanottavainen työympäristö on Työntekijöidemme hyvinvoinnin edellytys. Innofactor tarjoaa jokaiselle Työntekijälleen yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja edetä urallaan riippumatta henkilön sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, rodusta, iästä, fyysisistä rajoitteista, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta mielipiteestä, ammattijärjestön jäsenyydestä tai sosiaalisesta tai etnisestä taustasta. Työntekijöiden odotetaan toimivan syrjimättömällä tavalla sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.

Innofactorilla on nollatoleranssi koskien ahdistelua ja hyväksikäyttöä. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan kaikesta tietoonsa tulleesta häirinnästä.

Oikeudenmukaiset työolosuhteet ja palkkaus

Innofactor noudattaa ILO:n laatimia kansainvälisiä sopimuksia eikä käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa. Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta.

Kaikille Työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen palkka lakia sekä soveltuvia työehtosopimuksia noudattaen.

Terveys, turvallisuus ja koulutus

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat meille etusijalla. Takaamme Työntekijöillemme turvalliset työskentelyolosuhteet ja riittävän koulutuksen vaaratilanteiden välttämiseksi. Työntekijöiden terveyttä tuetaan edistämällä terveellisiä elämäntapoja sekä työterveydenhuollon järjestämisellä. Arvostamme elinikäistä oppimista ja kannustamme Työntekijöitämme osallistumaan eri kursseille ja koulutusohjelmiin.

Ympäristö

Innofactor noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristöpolitiikkamme takaa, että tärkeät ympäristötekijät otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa, projekteissa sekä tulevassa kehityksessä.

Vastuu

Innofactor ei hyväksy poikkeamia Code of Conductista. Työntekijät, jotka eivät noudata Code of Conductia, saatetaan tästä vastuuseen. Rikkomusten ilmoittaminen eri tavoin on mahdollistettu.

Tulevaisuudennäkymät (markkinaohjaus)

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2018

Innofactorin vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan asettuvan suunnilleen edellisen vuoden 2017 tasolle, jolloin liikevaihto oli 65,7 miljoonaa euroa, ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan positiivinen, mutta jäävän kuitenkin edellisestä vuotta 2017 heikommaksi, jolloin käyttökate oli 1,3 miljoonaa euroa.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.