Innofactor sijoituskohteena

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (IFRS) on julkaistu 22.7.2021 klo 9.00: Innofactor saavutti historiansa parhaan toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja käyttökatteen sekä kaikkien aikojen parhaan tilauskannan.

Hero Image


Johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

Uusimmat pörssitiedotteet

No news found.

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (IFRS): Innofactor saavutti historiansa parhaan toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja käyttökatteen sekä kaikkien aikojen parhaan tilauskannan

 

Huhti–kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,3 miljoonaa euroa (2020: 16,8), jossa kasvua 3,2 %
  • Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, oli vertailukelpoinen kasvu 7,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua
 • Käyttökate oli noin 2,1 miljoonaa euroa (2020: 2,1), jossa kasvua 1,6 %
 • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (2020: 0,9), jossa kasvua 43,8 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 72,7 miljoonaa euroa (2020: 56,9), jossa kasvua 27,8 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia toisella vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän asian- ja dokumentinhallintapalvelut noin 0,9 miljoonaa euroa
  • Kuuden korkeakoulun asianhallintaratkaisu noin 0,9 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Suomen metsäkeskuksen asianhallintasovellus noin 0,6 miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 35,1 miljoonaa euroa (2020: 33,9), jossa kasvua 3,5 %
  • Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 5,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua
 • Käyttökate oli noin 6,8 miljoonaa euroa (2020: 4,0), jossa kasvua 68,0 %
  • Käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 4,2 miljoonaa euroa (2020: 4,0), jossa kasvua 4,4 %
 • Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (2020: 1,7), jossa kasvua 198,8 %
  • Liikevoittoon sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 2,5 miljoonaa euroa (2020: 1,7), jossa kasvua 48,5 %

 

Q2 2021 tuloshaastattelut

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio Inderesin analyytikko Joni Grönqvistin ja Evli Researchin analyytikko Jerker Salokiven haastatteluissa Q2 2021 tuloksen jälkeen.

Innofactor Q2 2021 -haastattelu Sami Ensio ja Evli (kieli: englanti, kesto: 7 min)

Evli result interview

Videokonferenssi sijoittajille ja analyytikoille

Puolivuosikatsausta Q2/2021 ja tilinpäätöstä käsittelevä videkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Katsauksen esittelee Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

Inderesin IT-palveluyhtiöilta

Sami Ensio kertoo Innofactorista sijoituskohteena Inderesin IT-palveluyhtiöillassa 14.6.2021.

Toimitusjohtajan katsaus

22.7.2021

Innofactor jatkoi Q2:lla tasaista suorittamista ja maksoi ison osan veloistaan rahoituslaitoksille ennenaikaisesti takaisin kassavaroistaan


sami ensio

Liikevaihto vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä oli 17,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, oli vertailukelpoinen kasvu toisella neljänneksellä 7,6 prosenttia, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,1 miljoonaan euroon (12,1 prosenttia liikevaihdosta). Käyttökate oli positiivinen Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tilauskanta kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana jälleen ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 72,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 27,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihto vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 35,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 5,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 68,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 6,8 miljoonaan euroon (19,2 prosenttia liikevaihdosta), josta noin 2,6 miljoonaa euroa tuli ensimmäisellä neljänneksellä tehdystä Prime-liiketoiminnan myynnistä.

Innofactor maksoi ennenaikaisesti takaisin noin 2,7 miljoonaa euroa lainojaan rahoituslaitoksille kassavaroistaan. Toimenpide alentaa merkittävästi yhdessä normaalien lainanlyhennysten kanssa Innofactorin vuosittaisia rahoituskustannuksia. Innofactorin omavaraisuusaste nousi 49,9 prosenttiin (53,6 % ilman IFRS16:n vaikutuksia) ja nettovelkaantumisaste (Gearing) laski 30,5 prosenttiin (16,8 % ilman IFRS16:n vaikutuksia). Vahvistunut taloudellinen asema tuo jatkossa yhtiölle lisää liikkumavaraa toimialan rakennejärjestelyissä.

Koronaepidemian ei uskota aiheuttavan enää merkittävää haittaa Innofactorin liiketoiminnalle vuonna 2021. Pitkittynyt epidemia on kuitenkin vaikuttanut ihmisten jaksamiseen, josta syystä kesälomakausi on tullut hyvään tarpeeseen. Myös henkilöstön vaihtuvuus on koko toimialalla ollut koronan takia alkuvuodesta normaalia korkeammalla tasolla, myös Innofactorissa, millä on vaikutuksia muun muassa kustannuksiin. Innofactor on määrittänyt uuden hybridityöskentelyn mallin koronan jälkeiseen aikaan, mikä perustuu merkittäviltä osin työntekijöiden mahdollisuuteen valita toimistolla ja etänä tehtävän työn välillä. Uuteen hybridityöskentelyn malliin siirrytään viivytyksettä kesän jälkeen, kun koronatilanne sen mahdollistaa.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitakin toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäksi asiakkaitaan. Tällä olisi suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme.

Innofactorin tavoitteena on kiihdyttää edelleen kasvuamme. Päivitämme strategiaamme tämän osalta kesän aikana ja julkaisemme sen arviolta elokuun lopussa.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

 

Sami Ensio
Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja

Liiketoimintaympäristö

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2021 on positiivinen, mutta koronatilanteen takia emme pysty antamaan tarkempaa arviota

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia muutosvoimia ja innovaatioiden trendejä ovat muun muassa lisätty- ja virtuaalitodellisuus, asioiden internet (IoT), tekoäly, robotiikka, lohkoketjut ja kvanttilaskenta sekä mahdollistajina ohjelmistojen siirtyminen pilveen, tiedon analytiikka, sosiaalinen media ja mobiilisuus. Ilmastonmuutoksen torjunta asettaa sekä yhteiskunnille että organisaatioille uudenlaisia vaatimuksia luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kiihdyttäen innovaatioita. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakkaamme odottavat IT-kumppaniltaan aiempaa enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. He toivovat entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä suuria asiakaskohtaisia muutoksia. Lisäksi asiakkaat odottavat yhä enemmän voivansa ostaa suurten kertaprojektien sijaan jatkuvia palveluita.

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa hieman vuonna 2020. Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2021 jatkuu, mutta koronatilanteesta johtuen emme pysty antamaan tarkempaa arviota. Arviomme perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä omiin markkinanäkemyksiimme.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronapandemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitain toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäksi asiakkaitaan. Tällä olisi myös suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronapandemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme Pohjoismaissa.

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen kilpailutilanne Pohjoismaissa on pirstaloitunut. Ensimmäisessä kilpailijaryhmässä ovat suuret, kaikissa Pohjoismaissa toimivat yritykset. Nämä kilpailijat myyvät laajasti erilaisia organisaatioiden tarvitsemia IT-ratkaisuja ja heidän käytössään on useita kilpailevia teknologioita, joista yksi on Microsoft-teknologia. Toisen kilpailijaryhmän muodostavat keskisuuret yritykset, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen myös käyttäen useita eri teknologioita. Kolmannen kilpailijaryhmän muodostavat pääosin tietyssä maassa toimivat keskisuuret yritykset, jotka tyypillisesti tarjoavat laajasti useita ratkaisualueita käyttäen useita kilpailevia teknologioita. Neljännessä kilpailijaryhmässä ovat pienet yritykset, jotka toimivat ainoastaan omassa kotimaassaan keskittyen selkeästi rajattuun ratkaisualueeseen, teknologiaan ja toimialaan.

Microsoftin pirstaloitunut, pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva kumppaniverkosto tarjoaa meille edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Yritysostoissa keskitymme jatkossa todennäköisesti kooltaan keskikokoisiin yhdessä maassa toimiviin yrityksiin, joiden avulla pyrimme laajentamaan tarjontamme kattavuutta maakohtaisesti sekä mahdollisesti hankkimaan lisää pilvipohjaista tuote- ja palveluliiketoimintaa. Hyvä maine, nopea ja kannattava kasvu, onnistuneet yritysjärjestelyt sekä yrittäjähenkisyys tekevät meistä houkuttelevan kumppanin toimialan uudelleenjärjestelyissä.

Tarkoitus, missio, visio ja strategia

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoituksemme

Innovoimme toimivamman maailman puolesta
(Innovating to make the world work better)

Missiomme

Edistämme modernia digitaalista organisaatiota
(Driving the modern digital organization)

Visiomme

Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valintamme

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvomme

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Lue lisää arvoistamme.

Toimintaperiaatteemme

Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 35,1 miljoonaa euroa (2020: 33,9), jossa oli kasvua 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 5,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvu tuli Suomesta, Norjasta ja Tanskasta ja toisella vuosineljänneksellä kaikista maista. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee ennätyssuuri tilauskanta 72,7 miljoonaa euroa (2020: 56,9). Innofactor kiinnittää vuoden 2021 aikana erityistä huomiota kasvun, myynnin, osaamisen ja resurssoinnin johtamiseen, johon liittyen olemme muun muassa uusineet organisaatiotamme, jossa uutena roolina huhtikuussa 2021 aloitti Chief Innovation and Talent Officerina Martin Söderlind. Elokuussa uudistettavassa strategiassamme tulemme keskittymään erityisesti kasvun kiihdyttämisen tukemiseen.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 68,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 6,8 miljoonaan euroon (19,2 prosenttia liikevaihdosta). Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi kasvanut katsauskaudella 4,4 prosenttia ja olisi ollut 4,2 miljoonaa euroa (12,0 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta (ilman Prime-liiketoimintakauppaa) Innofactor pystyi hieman parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.6.2021 6,9 miljoonaa euroa (2020: 6,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 49,9 prosenttia (2020: 41,3 prosenttia). Innofactor maksoi katsauskaudella ennenaikaisesti takaisin velkoja noin 2,7 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan vahva rahavirta ja taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2020

2019

2018

2017

2016

Liikevaihto tuhatta euroa

66 164

 64 198

63 144

65 666

59 616

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

7 164

 5 089

-1 029

1 308

4 831

prosenttia liikevaihdosta

10,8 %

 7,9 %

-1,6 %

2,0 %

8,1 %

Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)

2 501

 795

-3 872

-1 461

2 332

prosenttia liikevaihdosta

3,8 %

 1,2 %

-6,1 %

-2,2 %

3,9 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa

2 050

 12

-3 811

-1 579

1 920

prosenttia liikevaihdosta

3,1 %

 0,0 %

-6,0 %

-2,4 %

3,2 %

Tulos tuhatta euroa

1 761

 418

-3 462

-2 007

1 536

prosenttia liikevaihdosta

2,7 %

 0,7 %

-5,5 %

-3,1 %

2,6 %

Oma pääoma tuhatta euroa

23 444

 22 145

21 303

24 764

22 501

Korolliset velat tuhatta euroa

15 386

 16 853

15 418

14 228

16 701

Rahavarat tuhatta euroa

3 066

 963

258

910

902

Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa

6 413

 5 602

5 602

5 668

5 760

Oman pääoman tuotto

7,7 %

 1,9 %

-13,8 %

-5,3 %

6,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto

11,1 %

 2,3 %

-7,7 %

-2,4 %

6,4 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

52,5 %

 71,8 %

71,2 %

53,8 %

70,2 %

Omavaraisuusaste

42,2 %

 40,2 %

41,2 %

43,4 %

35,8 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

56 607

 55 720

51 875

58 272

63 587

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa

3 618

 2 795

2 860

3 298

3 394

prosenttia liikevaihdosta

5,5 %

 4,4 %

4,5 %

5,0 %

5,7 %

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

544

 534

591

610

532

Henkilöstö vuoden lopussa

541

 538

550

601

591

Osakemäärä vuoden lopussa

37 388 225

 37 388 225

36 188 225

36 188 225

32 901 377

Tulos per osake (euroa)

0,0471

 0,0113

-0,0880

-0,0262

0,0467

Oma pääoma per osake (euroa)

0,627

 0,592

 0,589

0,684

0,684

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteena 20 prosentin vuosittainen kasvu ja 20 prosentin kannattavuus

Liikevaihdon kasvu vuosina 2016–2020 on ollut keskimäärin 8,3 %.

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 • keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
 • tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
 • panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
 • keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
 • siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
 • vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
 • pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
 • kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus osuus minimoidaan, laskutusasteemme toimitusprojekteissa, konsultoinnissa ja asiatuntijatyössä paranee sekä asiakastyytyväisyys kasvaa

Asiakkaat

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.6.2021 liikevaihdosta noin 67 prosenttia tuli Suomesta, noin 18 prosenttia Ruotsista, noin 10 prosenttia Norjasta ja noin 5 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä kaikissa maissa.

Liikevaihdosta 1.1.–30.6.2021 tuli noin 42 prosenttia yritysasiakkaista, noin 43 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 15 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista. Kolmannen sektorin osuuden väheneminen johtuu 31.3.2021 myydyn Prime-liiketoiminnan vaikutuksista.

liikevaihdon jakauma

 

Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2021 liikevaihdosta noin:

 • 43 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
 • 32 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
 • 21 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
 • 4 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 4 prosenttia liikevaihdosta

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.6.2021 kokonais­liikevaihdosta oli noin 29 prosenttia.

 

TUTUSTU ASIAKASTARINOIHIMME

Henkilöstö

Ihmiset edellä ja hymy huulilla jokaisena työpäivänä - koronasta huolimatta

Rakennamme Innofactorista oman missiomme mukaisesti modernia digitaalista organisaatiota. Kehitämme toimintamallejamme tukemaan työntekijöidemme jokapäiväistä työskentelyä pohjoismaisessa organisaatiossa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö, hyvä johtaminen, tiimityöskentely, itseohjautuvuus ja yhteiset toimintatavat tukevat Innofactorin pitkän tähtäimen tavoitteita. Lähtökohtamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme luoda työntekijöillemme innostavan työympäristön sekä pitää myös hauskaa työnteon lomassa.

Henkilöstön määrä ja tunnusluvut

 

Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.4.–30.6.2021 keskimäärin 524 henkilöä (2020: 546), jossa oli laskua 4,0 prosenttia. Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 526 (2020: 548), jossa oli laskua 4,0 prosenttia. Henkilömäärän laskuun vaikutti erityisesti 31.3.2021 toteutettu Prime-liiketoiminnan myynti, jonka yhteydessä Innofactorista siirtyi pois 14 työntekijää.

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 42,1 vuotta (2020: 41,2). Naisten osuus oli 27 prosenttia (2020: 28 %) henkilöstöstä ja miehiä oli 73 prosenttia (2020: 72 %) henkilöstöstä.

Tutustu pohjoismaisiin osaajiimme!

Poikkeuksellisena koronavuonna Innofactorissa työskenneltiin onnistuneesti etänä

Innofactor oli varautunut alkuvuonna 2020 pandemian riskiin antamalla työntekijöilleen jo ennakolta matkustamiseen ja koronaoireiden ilmenemiseen liittyviä tarkempia ohjeita, hankkinut varastoon normaalia enemmän tietokoneita sekä tehnyt erillisen suunnitelman henkilöstön siirtämisestä tarvittaessa etätyöhön, jonka mukaisesti koko henkilöstön suositeltiin siirtyvän etätyöhön 12.3.– 25.6.2020 sekä uudelleen 7.8.2020 alkaen. Arviolta yli 98 prosenttia työtehtävistä on voitu Innofactorissa toteuttaa etätyönä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa liikevaihto laski vuonna 2020 ja siellä suoritettiin pienimuotoisia sopeuttamistoimenpiteitä, esimerkiksi osa työntekijöistä siirtyi tekemään lyhennettyä työaikaa. Uskomme koronan aiheuttamien liiketoiminnan haittojen olevan pääosin takanapäin.

Koronapandemian aikana Innofactor on keskittynyt tukemaan erityisesti etätyötä ja siihen liittyviä toimintamalleja. Esihenkilöiden työssä on panostettu virtuaalisiin kohtaamisiin ja aktiiviseen yhteydenpitoon. Itseohjautuvuutta ja työhyvinvointia on tuettu erityisesti poikkeusajat huomioiden. Yrityksen tarjoamat taukojumpat, Mindfulness-tietoisuusharjoitukset, mentorointi ja coachaus sekä erilaiset verkkovalmennukset ovat olleet suosittuja henkilöstön keskuudessa. Myös säännöllisen informaation jakaminen on ollut keskeisessä osassa, esimerkiksi koronaan liittyvä aktiivisesti päivitetty Teams-sivusto sekä Teamsilla henkilöstölle järjestetyt koronainfot.

Henkisen jaksamisen kannalta myös korona-aikana on tärkeää voida tavata toisia ihmisiä – kollegoita ja asiakkaita. Tämä pitää kuitenkin tapahtua ehdottoman turvallisesti. Tähän liittyen lanseerasimme kesällä Espoon Innofactor Campuksellemme varattavaksi ulkoneuvotteluhuoneita ja olemme hankkineet muutamiin neuvotteluhuoneisiin koronaa ehkäisevät erityissuodattimet, jotka mahdollistavat mahdollisimman turvallisesti pienimuotoiset palaverit.

Henkilöstön osaaminen liiketoimintamme perustana

Innofactorin tavoitteena on panostaa jatkossa entistä vahvemmin osaamisen kehittämiseen pohjoismaisella tasolla. Olemme palkanneet konsernin johtoryhmään 1.4.2021 alkaen uuden Chief Innovation and Talent Officerin, jonka tehtävänä on määrittää, mitä osaamista tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa, sekä varmistaa, että meillä on myös tämä osaaminen käytössämme. Häntä tukee vuonna 2020 aloittanut Senior Talent Manager -rooli. Näemme näillä panostuksilla merkittävän vaikutuksen strategiamme toteuttamiseen.

Innofactor Akatemian kautta jatkettiin vuonna 2020 aktiivisesti henkilöstön kouluttamista. Innofactor Akatemia kokoaa Innofactorin koulutustarjonnan sekä lokaalilla että pohjoismaisella tasolla. Uutena osa-alueena oli etätyön vahvempi tukeminen työssä jaksamiseen painottuvilla koulutuksilla ja luennoilla. Lisäksi järjestimme muassa Microsoft-teknologiaan liittyviä koulutuksia, perusperehdytyksiä sekä ITIL- ja Scrum-koulutuksia. Koronapandemian vuoksi pääsimme haastamaan itseämme etäkoulutusten fasilitoinnissa, joka samalla mahdollisti koulutustarjonnan kehittämisen ja tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön koulutusten osalta. Panostamme jatkossa myös entistä aktiivisemmin henkilöstömme sertifiointeihin.

Itseohjautuvuus ja modernit toimintamallit työn tukena

Innofactorin tavoitteena on rakentaa pohjoismaisesti integroitu yritys. Vuoden 2020 aikana jatkoimme pohjoismaisten toimintamallien kehittämistä, esimerkiksi uuden työntekijän polku rakennettiin pohjoismaiseksi. Myös useita toimintamalleja automatisoitiin ja kehitettiin tukemaan esihenkilötyötä pohjoismaisella tasolla. Loppuvuodesta 2020 esihenkilöt pääsivät mukaan rakentamaan uusia pohjoismaisia tehtäväkuvauksia sekä testaamaan uutta Innofactorilla käyttöönotettua kehityskeskustelualustaa. Yhtenäiset järjestelmät, prosessit ja kulttuuri tukevat Innofactorin strategisia tavoitteita ja maiden välistä yhteistyötä.

Itseohjautuva toimintamalli ja kokopäiväiset esihenkilöt on otettu vuoden 2021 alussa käyttöön lopuissakin Suomen yksiköissä ja vastaava malli on tarkoitus jalkauttaa myös Suomen ulkopuolelle vuosien 2021–2022 aikana.

Panostamme hyvään johtamiseen

Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. Johtamisen jatkuva kehittäminen on Innofactorille keskeinen asia. Yksi vuoden 2020 pääteemoista oli palautekulttuurin kehittäminen organisaatiossa. Vuosineljänneksittäin suoritettavan henkilöstötyytyväisyysmittauksen lisäksi kaikki esihenkilöt osallistuivat kattavaan 360°-arviointiin, jonka tulosten perusteella johtaminen Innofactorissa on jo nyt selkeästieurooppalaista vertailuarvoa paremmalla tasolla. Haluamme kuitenkin sen olevan vieläkin parempaa. Esihenkilöt työstivät fasilitoijan avustuksella omat kehittymissuunnitelmansa. Kerätyn datan perusteella olemme rakentaneet sekä paikallisia että pohjoismaisia kehityssuunnitelmia, joilla pyrimme kehittämään johtamistamme ja toimintaamme sekä tekemään Innofactorista entistäkin paremman työpaikan.

Töissä saa hymyillä

Innofactorilla töitä tehdään yhdessä, toisia tukien ja kannustaen. Panostamme siihen, että työ on merkityksellistä ja samalla hauskaa. Tätä tukevat hyvä johtaminen ja yhteiset työtavat, mutta erityisesti huippukollegat ja asiakkaat sekä mahtava yhteinen tiimihenki.

Järjestämme henkilöstölle virkistäytymistapahtumia niin tiimeissä kuin konsernitasollakin. Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi varsin erilainen yhteisten tekemisen ja tapaamisten näkökulmasta. Vuosittainen pohjoismainen kesätapahtumamme InSpirit järjestettiin ensimmäistä kertaa hybriditapahtumana, jossa asiasisältö tuotettiin virtuaalisesti kaikkiin maihin ja iltajuhlat järjestettiin mahdollisuuksien mukaan lokaalisti turvallisuusnäkökohdat tarkasti huomioiden.

Meillä toimii myös työntekijöiden organisoima Fun Club, joka tarjoaa yhteistä tekemistä työpäivien lomaan. Vuonna 2020 järjestimme ensimmäistä kertaa Suomessa virtuaalisen vappuhetken ja pikkujoulut sekä virtuaalisen pohjoismaisen joulukalenterin.

Palkitseminen ja henkilöstön muistaminen

Innofactorin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi palkitsimme työntekijöitämme ensimmäisen kerran myös Keskuskauppakamarin ansiomerkeillä. Ansiomerkkejä myönnettiin henkilöille, jotka olivat työskennelleet Innofactorissa tai meihin liitetyissä yhtiöissä yhteensä yli kaksikymmentä vuotta.

#ModernDigitalOrganization | #PeopleFirst | #CreatingSmiles

Tarjottavat ratkaisut

Autamme asiakkaitamme menestymään modernisoimalla ja digitalisoimalla heidän organisaatioidensa toimintaa. Laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Jokaista Innofactorilaista yhdistää halu innovoida toimivamman maailman puolesta yhdessä kollegojen, asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Missiomme modernista digitaalisesta organisaatiosta perustuu Innofactorin johtavien liiketoiminnan ja pilvi-teknologian ammattilaisten osaamiseen sekä yli 20 vuoden kokemukseemme digitalisaation eturintamassa toimimisesta yhdessä kumppaniemme ja noin 1 000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiakasorganisaation kanssa. Laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään pilviteknologiaa ja uusia innovaatioita. Lähestymistapamme on yksinkertainen ja tehokas. Se synnyttää nopeita tuloksia luoden samalla pohjaa pitkäkestoiselle asiakassuhteelle. Aloitamme kokonaiskuvan luomisella auttaen asiakkaitamme hahmottamaan nykytilansa, määrittelemään tavoitteensa, sekä rakentamaan tiekartan organisaationsa digitalisaatiolle. Etenemme sen jälkeen yhdessä kohti modernin digitaalisen organisaation luomista hyödyntäen viitekehyksemme viittä eri osa-aluetta. Toimitusmallimme tukee ketterästi uusien ratkaisujen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä.

Ratkaisumme ja palvelumme modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen


Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme perustuu vankkaan osaamiseen modernien pilvipalveluiden onnistuneesta suunnittelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle nopeasti konkreettista lisäarvoa jokaiseen tarjoamaamme viiteen digitalisaation osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tarjoamme apua myös ratkaisun jalkauttamiseen organisaatiossa ja sen vaikutuksen arviointiin osana laajempaa liiketoimintaprosessi- ja IT-arkkitehtuuria. Toimitusmallissamme keskitymme toimitettujen ratkaisujen hallintaan ja kehittämiseen koko niiden elinkaaren ajan. Asettamalla ihmiset edelle kaikissa vaiheissa varmistamme, että ratkaisumme sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

 

 

tutustu modernin digitaalisen organisaation tarjoomaamme

Yrityskaupat

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Innofactor lisäsi omistustaan Arc Technology Oy:ssä 26,94 prosentilla yhteensä 45,13 prosenttiin. Arc Technology Oy raportoitiin Q2/2020 eteenpäin tytäryhtiönä, koska Innofactorilla on ollut yhtiössä huhtikuusta 2020 alkaen määräysvalta. Innofactorin omistusosuus yhtiössä nousi 30.12.2020 100 prosenttiin. Vuoden 2020 osalta Arc Technology Oy nosti Innofactorin liikevaihtoa noin 0,8 miljoonaa euroa. Arc Technology Oy:n nimi on muutettu alkuvuonna 2021 Innofactor HRM Oy:ksi. 

Aiemmat yrityskaupat on esitelty seuraavassa:

 

10.10.2016
Innofactor osti pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015

Innofactor osti ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015
HR-järjestelmiin erikoistunut suomalainen Arc Technology Oy osti Innofactor Oyj:n henkilöstöjärjestelmä- eli HRM-liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


31.12.2013

Innofactor osti tanskalaisen Enabling Groupin koko osakepääoman.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.9.2013

Innofactor osti tamperelaisen Dynamic Teamin (Lainetar Oy:n) Microsoft Dynamics AX -liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


6.6.2013

Innofactor osti atBusiness Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.11.2012

Innofactor osti Microsoftin projektin- ja projektisalkunhallintajärjestelmien toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan Tietotalo Infocenter Oy:ltä.


25.6.2012

Innofactor osti tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.12.2010

Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy yhdistyivät Innofactor Oyj:ksi.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.6.2010

Visual Management Oy liitettiin osaksi Innofactor Software Oy:tä.


12.10.2009
Innofactor Software Oy osti Software Innovation Finland Oy:n koko osakekannan.


1.4.2007
Innofactor osti Enfon Enfo Oy:n sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmän.


15.12.2004

Innofactor osti TietoEnator Oyj:n seurakuntaohjelmistoliiketoiminnan.

Vastuullisuus

Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä. Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin. Teknologia-alan yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. IT-sektori mahdollistaa myös muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen madaltamisen. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Tutustu tarkemmin Innofactorin vastuullisEEN TOIMINTAAN

Tulevaisuudennäkymät (markkinaohjaus)

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2021

Innofactorin vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.