Innofactor sijoituskohteena

Innofactor julkaisi tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksen 27.10.2020: Innofactorin liikevaihto ja käyttökate olivat Q3:lla vertailukautta paremmat – koko vuoden 2019 käyttökate ylittyi vuonna 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Hero Image


Johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

Uusimmat pörssitiedotteet

No news found.

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020 (IFRS): Innofactorin liikevaihto ja käyttökate olivat Q3:lla vertailukautta paremmat – koko vuoden 2019 käyttökate ylittyi vuonna 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana

Heinä–syyskuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 14,0 miljoonaa euroa (2019: 14,0), jossa kasvua 0,3 %
 • Käyttökate oli noin 1,6 miljoonaa euroa (2019: 1,5), jossa kasvua 1,6 %
 • Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (2019: 0,3), jossa kasvua 58 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 58,2 miljoonaa euroa (2019: 53,2), jossa kasvua 9 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Senaatti-kiinteistöjen konsultointi- ja ylläpitopalvelut noin 1,0 miljoonaa euroa
   (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin dokumentinhallintajärjestelmä noin 1,0 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Tampereen korkeakoulusäätiön asiakashallintajärjestelmä noin 0,7 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 47,9 miljoonaa euroa (2019: 46,8), jossa kasvua 2,5 %
 • Käyttökate oli noin 5,6 miljoonaa euroa (2019: 3,5), jossa kasvua 58 %
 • Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (2019: 0,3), jossa kasvua 566 %

Q3 2020 tuloshaastattelut

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio Inderesin analyytikko Joni Grönqvistin ja Evli Researchin Managing Director Jonas Forslundin haastatteluissa Q3 2020 tuloksen jälkeen.

Innofactor Q3 2020 -haastattelu Sami Ensio ja Evli (kieli: englanti, kesto: 6 min)

Toimitusjohtajan katsaus

27.10.2020

Erinomainen syyskuu kiritti Q3:n hyvään kannattavuuteen – koronan isoimpien negatiivisten liiketoimintavaikutusten arvioidaan olevan jo takanapäin

Liikevaihto oli vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä 14,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja laski koronan vaikutusten takia muissa maissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,6 miljoonaan euroon (11,1 prosenttia liikevaihdosta), mikä on Innofactorin historiallinen kolmannen neljänneksen ennätys. Tilauskanta kasvoi myös vuoden kolmannen neljänneksen aikana ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 58,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 9,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihto oli vuoden 2020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 47,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja laski koronan vaikutusten takia muissa maissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 58,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 5,6 miljoonaan euroon (11,6 prosenttia liikevaihdosta), mikä on myös Innofactorin historiallinen ennätys aikaisempiin vertailukausiin nähden.

Koronaepidemian negatiiviset liiketoiminnalliset vaikutukset olivat kolmannella vuosi­neljänneksellä kokonaisuutena suunnilleen ennakoidun mukaiset. Kuukausitasolla elokuu oli ennakoitua heikompi ja siihen kohdistuivat koko epidemian suurimmat vaikutukset. Syyskuu oli puolestaan ennakoitua parempi ja kyseisen kehityksen oletetaan vahvistuvan loppuvuonna. Korona ei vaikuttanut edelleenkään Innofactorin kykyyn tuottaa palveluita asiakkailleen. Työntekijämme ovat olleet koronatilanteen pahennuttua kesän jälkeen uudelleen pääosin etätyössä 7.8.2020 alkaen. Innofactor sai kolmannella neljänneksellä Pohjoismaissa valtioilta koronasta johtuvaa tukea yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.

Innofactor vahvistaa Suomen Microsoft Dynamics ja analytiikka -liiketoimintoihin keskittyvää Business Productivity -yksikköään, jonka uutena vetäjänä aloittaa 1.11.2020 Anu Pitkänen. Anulla on yli 20 vuoden kokemus vastaavista liiketoiminnoista niin toimittajan kuin asiakkaankin puolelta. Uskomme Microsoft Dynamics -liiketoiminnalla olevan erinomaiset kasvumahdollisuudet seuraavien vuosien aikana. Haluan toivottaa Anun lämpimästi tervetulleeksi Innofactoriin.

Innofactor päivitti Q3:n aikana strategiaansa. Strategiaan ei tehty merkittäviä muutoksia, mutta sitä terävöitettiin joiltain osin, esimerkiksi kirjoittamalla ensimmäisen kerran auki Innofactorin tarkoitus. Päivitetty strategia on esitetty tarkemmin kohdassa ”Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella”. Osana strategiaprosessia Innofactor vahvisti myös yhtiön päivitetyn osingonjakopolitiikan. Uudistetun politiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet. Olen erittäin iloinen, että pystymme erityisesti näin 20-vuotisjuhlavuotenamme muuttamaan osingonjakopolitiikkaamme sellaiseksi, että se mahdollistaa jatkossa aiempaa todennäköisemmin osinkojen jakamisen, jota useat osakkaat ovat vuosien varrella toivoneet.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiak­kaam­me siirtävät joitain toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäs asiakkaitaan. Tällä olisi suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perus­tuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemi­an aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme.

Innofactorin visiona on olla johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen koronaepidemian jälkeisessä maailmassa entistäkin vahvemmin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta. Koronaepidemia ja sen jälkeinen aika voivat tarjota tähän uusia yllättäviäkin mahdollisuuksia, jotka edellyttävät nopeaa toimintaa. Tätä silmällä pitäen olemme laatineet erillisen suunnitelman, ryhtyneet aktiivisesti seuraamaan tilannetta sekä hankkineet huhtikuun lopussa 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä tukemaan mahdollisia kasvuhankkeitamme.

 

Sami Ensio
Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja

Liiketoimintaympäristö

Uskomme markkinoiden kasvuun pitkällä tähtäimellä – koronaviruksen takia markkinoiden ei uskota kasvavan vuonna 2020

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia muutosvoimia ja innovaatioiden trendejä ovat muun muassa lisätty- ja virtuaalitodellisuus, asioiden internet (IoT), tekoäly, robotiikka, lohkoketjut ja kvanttilaskenta sekä mahdollistajina ohjelmistojen siirtyminen pilveen, tiedon analytiikka, sosiaalinen media ja mobiilisuus. Ilmastonmuutoksen torjunta asettaa sekä yhteiskunnille että organisaatioille uudenlaisia vaatimuksia luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kiihdyttäen innovaatioita. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakkaamme odottavat IT-kumppaniltaan aiempaa enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. He toivovat entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä suuria asiakaskohtaisia muutoksia. Lisäksi asiakkaat odottavat yhä enemmän voivansa ostaa suurten kertaprojektien sijaan jatkuvia palveluita.

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa noin 3–5 prosenttia vuonna 2019. Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat eivät kasva Pohjoismaissa vuonna 2020 koronaepidemian aiheuttamien talousvaikeuksien takia. Arviomme perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä omiin markkinanäkemyksiimme.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitain toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäksi asiakkaitaan. Tällä olisi myös suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme.

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen kilpailutilanne Pohjoismaissa on pirstaloitunut. Ensimmäisessä kilpailijaryhmässä ovat suuret, kaikissa Pohjoismaissa toimivat yritykset. Nämä kilpailijat myyvät laajasti erilaisia organisaatioiden ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja ja heidän käytössään on useita kilpailevia teknologioita, joista yksi on Microsoft-teknologia. Toisen kilpailijaryhmän muodostavat keskisuuret yritykset, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen myös käyttäen useita eri teknologioita. Kolmannen kilpailijaryhmän muodostavat pääosin tietyssä maassa toimivat keskisuuret yritykset, jotka tyypillisesti tarjoavat laajasti useita ratkaisualueita käyttäen useita kilpailevia teknologioita. Neljännessä kilpailijaryhmässä ovat pienet yritykset, jotka toimivat ainoastaan omassa kotimaassaan keskittyen selkeästi rajattuun ratkaisualueeseen, teknologiaan ja toimialaan.

Microsoftin pirstaloitunut, pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva kumppaniverkosto tarjoaa meille edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Yritysostoissa keskitymme jatkossa todennäköisesti kooltaan keskikokoisiin yhdessä maassa toimiviin yrityksiin, joiden avulla pyrimme laajentamaan tarjontamme kattavuutta maakohtaisesti sekä mahdollisesti hankkimaan lisää pilvipohjaista tuote- ja palveluliiketoimintaa. Hyvä maine, nopea ja kannattava kasvu, onnistuneet yritysjärjestelyt sekä yrittäjähenkisyys tekevät meistä houkuttelevan kumppanin toimialan uudelleenjärjestelyissä. Koronaepidemia todennäköisesti lisää yritysjärjestelyjä, jos pienet ja keskisuuret IT-palveluyritykset ajautuvat maksuvaikeuksiin.

Tarkoitus, missio, visio ja strategia

 

Tarkoituksemme

Innovating to make the world work better
(Innovoimme toimivamman maailman puolesta)

Missiomme

Driving the modern digital organization
(Organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Visiomme

Leading Nordic digital transformation partner in the Microsoft ecosystem
(Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä)

Strategiset valintamme

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvomme

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Lue lisää arvoistamme.

Toimintaperiaatteemme

Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor päivitti Q3:n aikana strategiaansa. Strategiaan ei tehty merkittäviä muutoksia, mutta sitä terävöitettiin joiltain osin. Päivitetty strategia on esitetty lyhyesti edellä.

Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2020 oli 47,9 miljoonaa euroa (2019: 46,8), jossa oli kasvua 2,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta laski koronaviruksen vaikutusten takia muissa maissa. Liikevaihdon kasvutavoitetta jatkossa tukee ennätyssuuri tilauskanta 58,2 miljoonaa euroa (2019: 53,2). Innofactorilla on suunnitelmat toimen­piteistä, joilla 20 prosentin vuosikasvu voidaan lähivuosina saavuttaa. Koronaepidemian vaikutuk­set ja Innofactorin vahvistunut rahoitustilanne voivat tarjota jatkossa uusia mahdollisuuksia myös epäorgaaniseen kasvuun, jota varten Innofactor hankki huhtikuun 2020 lopussa myös 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 58,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 5,6 miljoonaan euroon (11,6 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi edelleen parantamaan suoritustaan. Innofactorilla on suunnitelmat toimen­piteistä, joilla 20 prosentin käyttökatetaso voidaan lähivuosina saavuttaa. Erityisesti kannattavuuden parantamisen mahdollisuuksia löytyy Suomen ulkopuolelta, jossa kannattavuudessa on ollut merkittäviä haasteita varsinkin koronaepidemian aikana.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2020 4,9 miljoonaa euroa (2019: 3,4 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 43,5 prosenttia (2019: 40,2 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta sekä taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2019

2018

2017

2016

2015

Liikevaihto tuhatta euroa

 64 198

63 144

65 666

59 616

44 452

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

 5 089

-1 029

1 308

4 831

3 705

prosenttia liikevaihdosta

 7,9 %

-1,6 %

2,0 %

8,1 %

8,3 %

Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)

 795

-3 872

-1 461

2 332

2 542

prosenttia liikevaihdosta

 1,2 %

-6,1 %

-2,2 %

3,9 %

5,7 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa

 12

-3 811

-1 579

1 920

1 935

prosenttia liikevaihdosta

 0,0 %

-6,0 %

-2,4 %

3,2 %

4,4 %

Tulos tuhatta euroa

 418

-3 462

-2 007

1 536

1 548

prosenttia liikevaihdosta

 0,7 %

-5,5 %

-3,1 %

2,6 %

3,5 %

Oma pääoma tuhatta euroa

 22 145

21 303

24 764

22 501

24 534

Korolliset velat tuhatta euroa

 16 853

15 418

14 228

16 701

9 219

Rahavarat tuhatta euroa

 963

258

910

902

843

Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa

 5 602

5 602

5 668

5 760

6 704

Oman pääoman tuotto

 1,9 %

-13,8 %

-5,3 %

6,5 %

6,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto

 2,3 %

-7,7 %

-2,4 %

6,4 %

7,6 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

 71,8 %

71,2 %

53,8 %

70,2 %

34,1 %

Omavaraisuusaste

 40,2 %

41,2 %

43,4 %

35,8 %

56,9 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

 55 720

51 875

58 272

63 587

43 983

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa

 2 795

2 860

3 298

3 394

2 495

prosenttia liikevaihdosta

 4,4 %

4,5 %

5,0 %

5,7 %

5,6 %

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

 534

591

610

532

409

Henkilöstö vuoden lopussa

 538

550

601

591

415

Osakemäärä vuoden lopussa

 37 388 225

36 188 225

36 188 225

32 901 377

33 453 737

Tulos per osake (euroa)

 0,0113

-0,0880

-0,0262

0,0467

0,0475

Oma pääoma per osake (euroa)

 0,592

 0,589

0,684

0,684

0,733

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteena 20 prosentin vuosittainen kasvu ja 20 prosentin kannattavuus

Liikevaihdon kasvu vuosina 2015–2019 on ollut keskimäärin 10 %.

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 • keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
 • tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
 • panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
 • keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
 • siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
 • vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
 • pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
 • kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Asiakkaat

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.9.2020 liikevaihdosta noin 67 prosenttia tuli Suomesta, noin 19 prosenttia Ruotsista, noin 9 prosenttia Norjasta ja noin 5 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä Suomessa, Ruotsissa (paikallisessa valuutassa) liikevaihto pysyi suunnilleen viime vuoden tasolla, mutta supistui euroissa, sekä supistui Norjassa ja Tanskassa.

Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2020 tuli noin 42 prosenttia yritysasiakkaista, noin 41 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 17 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista. Koronaviruksen aikana on korostunut erityisesti julkishallinnon asiakkaiden merkitys.

liikevaihdon jakauma

 


Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2020 liikevaihdosta noin:

 • 42 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
 • 32 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
 • 20 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
 • 5 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 4 prosenttia liikevaihdosta

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2020 kokonais­liikevaihdosta oli noin 29 prosenttia.

 

TUTUSTU ASIAKASTARINOIHIMME

Henkilöstö

Ihmiset edellä ja hymy huulilla jokaisena työpäivänä

Rakennamme missiomme mukaisesti Innofactorista modernia digitaalista organisaatiota. Kehitämme toimintamallejamme tukemaan työntekijöidemme jokapäiväistä työskentelyä pohjoismaisessa organisaatiossa. Osaava henkilöstö, hyvä johtaminen, itseohjautuvuus ja yhteiset toimintatavat tukevat Innofactorin pitkän tähtäimen tavoitteita. Lähtökohtamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme luoda työntekijöillemme innostavan ja motivoivan työympäristön sekä pitää myös hauskaa työnteon lomassa.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Innofactorin henkilöstömäärä kasvoi hieman vertailukaudesta

 

 

 

Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.7.–30.9.2020 keskimäärin 545 henkilöä (2019: 535), jossa oli kasvua 1,9 prosenttia. Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 546 (2019: 542), jossa oli kasvua 0,7 prosenttia.

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 41,5 vuotta (2019: 40,8). Naisten osuus oli 28 prosenttia (2019: 27 %) henkilöstöstä ja miehiä oli 72 prosenttia (2019: 73 %) henkilöstöstä.

Tutustu pohjoismaisiin osaajiimme!

Itseohjautuvat tiimit, matalampi organisaatio ja parempi johtaminen

Vuonna 2019 Suomessa työskenneltiin pääosin uudessa organisaatiomallissa ja itseohjautuvissa tiimeissä. Organisaatiotasojen väheneminen on näkynyt muun muassa tiedonkulun parantumisena ja ketteränä tiimityönä asiakasrajapinnassa. Vuoden 2019 aikana Innofactor keskittyi tukemaan organisaatiomuutosta ja implementoimaan uusia toimintamalleja tiimityöhön. Uusien sataprosenttisesti esihenkilötehtäviin keskittyvien People Manager -roolien myötä Innofactorilla on panostettu entisestään laadukkaaseen ja ihmisläheiseen esihenkilötyöhön, jossa keskiössä on vuorovaikutteisuus, oikea-aikainen viestintä ja valmentava johtamistapa. Itseohjautuvia tiimejä on tarkoitus ottaa käyttöön jatkossa myös muissa maissa.

Hyvä johtaminen perustuu datalähtöiseen liiketoimintaan ja avoimeen viestintään. Ihmisten pitää tietää reaaliaikaisesti, mitä organisaatiossa tapahtuu. Vuoden 2019 aikana kehitimme konsernin sisäistä raportointia hyödyntäen yrityksen Power BI -kyvykkyyttä. Raportoinnin kehittämisen on mahdollistanut yhteinen, pohjoismainen Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP).

Toimintamallit modernin työn tukena

Innofactorin tavoitteena on rakentaa pohjoismaisesti integroitu yritys, joka auttaa asiakkaitaan modernin digitaalisen organisaation rakentamisessa. Innofactor jatkoi vuonna 2019 pohjoismaisesti kehityshankkeita, joilla luodaan perustaa yhteisille toimintamalleille. Yhtenäiset järjestelmät, prosessit ja kulttuuri tukevat Innofactorin strategisia tavoitteita ja maiden välistä yhteistyötä.

Suorituksenjohtamisen prosessi ja henkilöstötyytyväisyysmittaukset toteutettiin vuonna 2019 yhtenäisesti läpi Pohjoismaiden. Henkilöstötyytyväisyysmittausten osalta pilotoitiin uutta kyselyä, joka mittasi paremmin työntekijöiden tyytyväisyyttä nykyisessä toimintaympäristössä. Kehityskeskustelut käytiin yhtenäisellä aikataululla ja mallilla.

Keväällä pidetyssä pohjoismaisessa Leadership-päivässä luotiin runko arvotyöskentelylle Innofactorilla ja arvojen mukaista toimintaa tehtiin näkyväksi jokapäiväisessä työssä organisaation kaikilla tasoilla vuoden 2019 aikana. Strategiaprosessia kehitettiin siten, että koko Innofactorin henkilöstö pystyi antaman palautetta ja ideoita konsernin johtoryhmän strategiakeskusteluihin.

Henkilöstön osaaminen liiketoimintamme perustana

Innofactor Akatemian kautta jatkettiin aktiivisesti henkilöstön kouluttamista. Painopisteinä olivat muun muassa Microsoft-teknologiaan liittyvät koulutukset, perusperehdytykset ja projektijohtamiseen liittyvät työkalut, esimerkiksi ITIL ja SCRUM. Innofactor Akatemian kautta koulutettiin henkilöstöä sekä paikallisesti että pohjoismaisella tasolla. 

Vuonna 2019 useat työntekijämme uusivat Microsoftin Most Valuable Partner (MVP) -tunnustuksensa ja saimme myös uusia MVP:itä. Microsoft MVP:t ovat teknologia-asiantuntijoita, jotka jakavat aktiivisesti osaamistaan yhteisössä ja haluavat tutustua ensimmäisinä uusimpiin teknologioihin. MVP:illä on syvä tietämys Microsoftin tuotteista ja palveluista ja kyky yhdistää monipuolisesti erilaisia alustoja ja tuotteita reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi.

Työskentelyn pitää olla myös hauskaa

Panostamme Innofactorilla siihen, että meillä työskentely on tarkoituksenmukaista mutta samalla hauskaa. Tätä tukevat hyvä johtaminen ja yhteiset työtavat, mutta erityisesti huippukollegat sekä mahtava yhteinen tiimihenki. Järjestämme henkilöstölle virkistäytymistapahtumia niin tiimeissä kuin konsernitasollakin. Vuosittainen huipentuma on InSpirit-tapahtuma, jossa pohjoismaiset kollegat kokoontuvat yhteen uuden oppimisen, hyvän ruuan, musiikin ja ennen kaikkea keskinäisen verkostoitumisen merkeissä. Meillä toimii myös työntekijöiden organisoima Fun Club, joka tarjoaa yhteistä tekemistä työpäivien lomaan.

Palkitseminen ja sitouttaminen

Innofactor Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2019 konsernin henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä. Henkilöstöannissa laskettiin liikkeelle 1 200 000 uutta osaketta, jotka suunnatussa henkilöstöannissa tarjottiin Innofactor-konsernin henkilöstön merkittäviksi. Henkilöstöanti merkittiin täysimääräisesti. Merkintäsitoumuksia antoi yhteensä 116 henkilöä ja merkintöjä tehtiin kaikista maista, joissa Innofactor operatiivisesti toimii: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

#ModernDigitalOrganization | #PeopleFirst | #CreatingSmiles

Tarjottavat ratkaisut

Autamme asiakkaitamme menestymään modernisoimalla ja digitalisoimalla heidän organisaatioidensa toimintaa. Laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Missiomme modernista digitaalisesta organisaatiosta perustuu Innofactorin johtavien liiketoiminnan ja pilviteknologian ammattilaisten osaamiseen sekä 20 vuoden kokemukseemme digitalisaation eturintamassa toimimisesta yhdessä kumppaniemme ja yli 1 500 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiakasorganisaation kanssa. Laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään pilviteknologiaa ja uusia innovaatioita. Lähestymistapamme on yksinkertainen ja tehokas. Se synnyttää nopeita tuloksia luoden samalla pohjaa pitkäkestoiselle asiakassuhteelle. Aloitamme kokonaiskuvan luomisella auttaen asiakkaitamme hahmottamaan nykytilansa, määrittelemään tavoitteensa, sekä rakentamaan tiekartan organisaationsa digitalisaatiolle. Etenemme sen jälkeen yhdessä kohti modernin digitaalisen organisaation luomista hyödyntäen viitekehyksemme viittä eri osa-aluetta. Toimitusmallimme tukee ketterästi uusien ratkaisujen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä.

Ratkaisumme ja palvelumme modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen


Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme perustuu vankkaan osaamiseen modernien pilvipalveluiden onnistuneesta suunnittelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle nopeasti konkreettista lisäarvoa jokaiseen tarjoamaamme viiteen digitalisaation osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tarjoamme apua myös ratkaisun jalkauttamiseen organisaatiossa ja sen vaikutuksen arviointiin osana laajempaa liiketoimintaprosessi- ja IT-arkkitehtuuria. Toimitusmallissamme keskitymme toimitettujen ratkaisujen hallintaan ja kehittämiseen koko niiden elinkaaren ajan. Asettamalla ihmiset edelle kaikissa vaiheissa varmistamme, että ratkaisumme sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

 

 

tutustu modernin digitaalisen organisaation tarjoomaamme

Yrityskaupat

Vuoden 2019 aikana Innofactor ei ole toteuttanut yrityskauppoja, vaan on keskittynyt 2015 hankitun Cinteros AB:n ja 2016 hankittujen Lumagate-yhtiöiden integroimiseen Innofactor-konserniin. Aiemmat yrityskaupat on esitelty seuraavassa:

 

10.10.2016
Innofactor osti pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015

Innofactor osti ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015
HR-järjestelmiin erikoistunut suomalainen Arc Technology Oy osti Innofactor Oyj:n henkilöstöjärjestelmä- eli HRM-liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


31.12.2013

Innofactor osti tanskalaisen Enabling Groupin koko osakepääoman.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.9.2013

Innofactor osti tamperelaisen Dynamic Teamin (Lainetar Oy:n) Microsoft Dynamics AX -liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


6.6.2013

Innofactor osti atBusiness Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.11.2012

Innofactor osti Microsoftin projektin- ja projektisalkunhallintajärjestelmien toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan Tietotalo Infocenter Oy:ltä.


25.6.2012

Innofactor osti tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.12.2010

Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy yhdistyivät Innofactor Oyj:ksi.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.6.2010

Visual Management Oy liitettiin osaksi Innofactor Software Oy:tä.


12.10.2009
Innofactor Software Oy osti Software Innovation Finland Oy:n koko osakekannan.


1.4.2007
Innofactor osti Enfon Enfo Oy:n sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmän.


15.12.2004

Innofactor osti TietoEnator Oyj:n seurakuntaohjelmistoliiketoiminnan.

Vastuullisuus

Innofactor on vakuuttunut, että yhtiön pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Vastuullisuus on paitsi edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle myös mahdollisuus uuden innovointiin asiakkaidemme kanssa. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor kartoitti vuonna 2018 henkilöstönsä ajatuksia olennaisista vastuullisuusteemoista kyselyn muodossa. Olennaisiksi teemoiksi yhtiön Suomen henkilöstölle osoittautuivat asiakasorganisaatioidemme kestävän kasvun edistäminen ratkaisujemme avulla, vähähiilisyyden edistäminen toiminnoissamme, kierrätyksen kehittäminen toimistoissamme sekä vastuullisuuden merkityksen painottaminen viestinnässämme.

Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Tutustu tarkemmin Innofactorin vastuullisEEN TOIMINTAAN

Tulevaisuudennäkymät (markkinaohjaus)

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

Innofactorin vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.