Innofactor sijoituskohteena

Innofactor Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus on julkaistu – Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Myös yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019 on julkaistu.


Johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst

Uusimmat pörssitiedotteet

No news found.

Tilinpäätös 2019:
Innofactorin vuoden 2019 käyttökate ja tilauskanta paranivat merkittävästi edellisestä vuodesta – myös liikevaihto kääntyi vuoden 2018 notkahduksen jälkeen jälleen kasvuun

Tammi–joulukuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 64,2 miljoonaa euroa (2018: 63,1), jossa kasvua 1,7 %
 • Käyttökate oli noin 5,1 miljoonaa euroa (2018: -1,0), jossa parannusta 6,1 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (2018: -3,9) jossa parannusta 4,7 miljoonaa euroa
 • Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttivat suunnitellusti vuoden 2019 aikana

Loka–joulukuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,4 miljoonaa euroa (2018: 15,9), jossa kasvua 9,7 %
 • Käyttökate oli noin 1,6 miljoonaa euroa (2018: -0,9), jossa parannusta 2,5 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (2018: -1,7), jossa parannusta 2,2 miljoonaa euroa
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 49,8 miljoonaa euroa (2018: 30,6),
  jossa kasvua 62,4 %
 • Innofactor ei saanut merkittäviä yksittäisiä pörssitiedottamisrajan ylittäviä tilauksia neljännellä vuosineljänneksellä, vaan useat päätökset siirtyivät vuodenvaihteen yli (vuoden 2020 aikana saadut merkittävimmät tilaukset löytyvät kohdasta ”katsauskauden jälkeiset tapahtumat”)

Q4 2019 tuloshaastattelut

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio Inderesin analyytikko Joni Grönqvistin ja Evli Researchin Managing Director Jonas Forslundin haastatteluissa Q4 2019 tuloksen jälkeen.

Toimitusjohtajan katsaus

10.3.2020

Vuosi 2019 mahdollistaa lentävän lähdön Innofactorin 20-vuotisjuhlavuoteen

Vuosi 2019 tarjosi liiketoiminnallemme merkittävän positiivisen käänteen. Henkilökohtaisesti olen erityisen iloinen siitä, että pystyimme pitämään vuoden alussa sijoittajille antamamme lupauksen merkittävästä kannattavuuden parantamisesta. Vuoden aikana onnistuimme myynnissä ja tilauskantamme kasvoi erinomaisesti. Saimme esimerkiksi Innofactorin historian suurimman kaupan, kun Verohallinto valitsi Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Kaupan kokonaisarvo on noin 10-20 miljoonaa euroa. Suuret kiitokset vuodesta 2019 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme!

Perustin Innofactorin 20 vuotta sitten. Matka yhden hengen yrityksestä yli 500 työntekijän pohjoismaiseksi johtavaksi Microsoft-ratkaisujen toimittajaksi on sisältänyt vauhtia ja vaarallisia käänteitä, mutta olemme kulkeneet suunnitelmallisesti eteenpäin. Olen ollut onnekas, kun olen saanut toimia niin mahtavien ihmisten kanssa: asiakkaiden, yhteistyökumppanien, kollegoiden ja sijoittajien. Vuosi 2020 on juhlavuotemme, jonka aikana toivon voivani juhlia yhteisiä saavutuksiamme mahdollisimman monen teidän kanssanne.

Vuosi 2019 tarjosi erinomaisen perustan juhlavuotemme käynnistämiselle. Vuoden 2019 aikana syvensimme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa entisestään. Saimme vuoden aikana useita merkittäviä uusia tilauksia, kuten jäsenhallintahanke ruotsalaiselle organisaatiolle, sähköisen asioinnin teknisen alustan kehitys- ja ylläpito Traficomille, päätöksentekojärjestelmä Espoon kaupungille, hakemistopalvelut Epiroc Rock Drills AB:lle, pilviasiantuntijapalvelut Verohallinnolle, sekä useita muita merkittäviä hankkeita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Haluankin kiittää kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta, jota olette Innofactoria kohtaan osoittaneet.

Keskitymme strategiassamme Microsoftin tarjoamiin alustoihin. Markkinoiden muutoksessa Microsoft ja sen ekosysteemi kasvavat huomattavasti IT-markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Kumppanuutemme Microsoftin kanssa on erittäin vahva. Olemme mukana Microsoftin tuotekehityksen ytimessä toteuttamassa yhteistyössä heidän pilviratkaisujensa uusia versioita. Kiitänkin Microsoftia ja muita kumppaneitamme Microsoftin ekosysteemissä luottamuksesta Innofactoria kohtaan.

Innofactorin keskeisin voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Vahvistimme vuonna 2019 tiimiämme, koulutimme henkilöstöämme sekä kehitimme organisaatiotamme ja johtamistapaamme. Haluamme varmistaa menestymisen pohjoismaisella kentällä kaikin tavoin. Olen erityisen ylpeä innofactorilaisten innostuneesta tarmosta rakentaa yhteistä suuntaa sekä etsiä keinoja uusien ratkaisujen innovointiin, asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen, työskentelyn tehostamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen. Kiitos siitä teille kaikille.

Menestyvä ja kasvava yritys tarvitsee sitoutuneet omistajat. Vuoden 2019 aikana Innofactorin osakkeen arvo kehittyi parantuneen liiketoimintatilanteen takia huomattavasti. Olen iloinen myös siitä, että niin suuri osa työntekijöistämme osallistui kesällä henkilöstöantiimme. Haluan kiittää kaikkia omistajia ja sijoittajia, jotka ovat pitkäjänteisesti luottaneet Innofactorin strategiaan ja menestykseen. 

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaan ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor keskittyy vuonna 2020 liikevaihdon kasvattamiseen ja kannattavuuden säilyttämiseen hyvällä tasolla. Tämä tehdään kädet savessa, valtavalla sinnikkyydellä, mutta samalla pilke silmäkulmassa ja hymy huulilla.

Pidämme Innofactorilla vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä. Digitaaliset ratkaisumme ovat tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Näemme vastuullisuuden paitsi edellytyksenä liiketoiminnan jatkuvuudelle, mutta myös mahdollisuutena innovointiin ja modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen.

Yhteistyössä asiakkaidemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme ja sijoittajiemme kanssa toteutamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme ja yhteiskuntaa menestymään. Katsommekin tulevaan innostuneina ja luottavaisin mielin.

 

Sami Ensio
Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja

Liiketoimintaympäristö

Uskomme markkinoiden kasvuun vuonna 2020

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia muutosvoimia ja innovaatioiden trendejä ovat muun muassa lisätty- ja virtuaalitodellisuus, asioiden internet (IoT), tekoäly, robotiikka, lohkoketjut ja kvanttilaskenta sekä mahdollistajina ohjelmistojen siirtyminen pilveen, tiedon analytiikka, sosiaalinen media ja mobiilisuus. Ilmastonmuutoksen torjunta asettaa sekä yhteiskunnille että organisaatioille uudenlaisia vaatimuksia luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kiihdyttäen innovaatioita. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakkaamme odottavat IT-kumppaniltaan aiempaa enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. He toivovat entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä suuria asiakaskohtaisia muutoksia. Lisäksi asiakkaat odottavat yhä enemmän voivansa ostaa suurten kertaprojektien sijaan jatkuvia palveluita.

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa noin 3–5 prosenttia vuonna 2019. Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2020 on samalla noin 3–5 prosentin tasolla. Arviomme perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä omiin markkinanäkemyksiimme.

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen kilpailutilanne Pohjoismaissa on pirstaloitunut. Ensimmäisessä kilpailijaryhmässä ovat suuret, kaikissa Pohjoismaissa toimivat yritykset. Nämä kilpailijat myyvät laajasti erilaisia organisaatioiden ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja ja heidän käytössään on useita kilpailevia teknologioita, joista yksi on Microsoft-teknologia. Toisen kilpailijaryhmän muodostavat keskisuuret yritykset, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen myös käyttäen useita eri teknologioita. Kolmannen kilpailijaryhmän muodostavat pääosin tietyssä maassa toimivat keskisuuret yritykset, jotka tyypillisesti tarjoavat laajasti useita ratkaisualueita käyttäen useita kilpailevia teknologioita. Neljännessä kilpailijaryhmässä ovat pienet yritykset, jotka toimivat ainoastaan omassa kotimaassaan keskittyen selkeästi rajattuun ratkaisualueeseen, teknologiaan ja toimialaan.

Microsoftin pirstaloitunut, pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva kumppaniverkosto tarjoaa meille edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Yritysostoissa keskitymme jatkossa todennäköisesti kooltaan keskikokoisiin yhdessä maassa toimiviin yrityksiin, joiden avulla pyrimme laajentamaan tarjontamme kattavuutta maakohtaisesti sekä mahdollisesti hankkimaan lisää pilvipohjaista tuote- ja palveluliiketoimintaa. Hyvä maine, nopea ja kannattava kasvu, onnistuneet yritysjärjestelyt sekä yrittäjähenkisyys tekevät meistä houkuttelevan kumppanin toimialan uudelleenjärjestelyissä.

Missio, visio ja strategia

Johtavaksi digitalisaation toteuttajaksi jokaisessa Pohjoismaassa

Olemme tehneet strategisen valinnan keskittymällä Microsoft-alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin ja saavuttaneet niissä Pohjoismaiden ykkösaseman. Jatkossa tavoitteenamme on saavuttaa johtavan digitalisaation toteuttajan asema jokaisessa Pohjoismaassa. Tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä noin 20 prosentin kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, ja noin 20 prosentin kannattavuus.

Innofactorin missio

Driving the #ModernDigitalOrganization
(organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Innofactorin visio

Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • hyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelut
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2019

2018

2017

2016

2015

Liikevaihto tuhatta euroa

 64 198

63 144

65 666

59 616

44 452

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

 5 089

-1 029

1 308

4 831

3 705

prosenttia liikevaihdosta

 7,9 %

-1,6 %

2,0 %

8,1 %

8,3 %

Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)

 795

-3 872

-1 461

2 332

2 542

prosenttia liikevaihdosta

 1,2 %

-6,1 %

-2,2 %

3,9 %

5,7 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa

 12

-3 811

-1 579

1 920

1 935

prosenttia liikevaihdosta

 0,0 %

-6,0 %

-2,4 %

3,2 %

4,4 %

Tulos tuhatta euroa

 418

-3 462

-2 007

1 536

1 548

prosenttia liikevaihdosta

 0,7 %

-5,5 %

-3,1 %

2,6 %

3,5 %

Oma pääoma tuhatta euroa

 22 145

21 303

24 764

22 501

24 534

Korolliset velat tuhatta euroa

 16 853

15 418

14 228

16 701

9 219

Rahavarat tuhatta euroa

 963

258

910

902

843

Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa

 5 602

5 602

5 668

5 760

6 704

Oman pääoman tuotto

 1,9 %

-13,8 %

-5,3 %

6,5 %

6,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto

 2,3 %

-7,7 %

-2,4 %

6,4 %

7,6 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

 71,8 %

71,2 %

53,8 %

70,2 %

34,1 %

Omavaraisuusaste

 40,2 %

41,2 %

43,4 %

35,8 %

56,9 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

 55 720

51 875

58 272

63 587

43 983

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa

 2 795

2 860

3 298

3 394

2 495

prosenttia liikevaihdosta

 4,4 %

4,5 %

5,0 %

5,7 %

5,6 %

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

 534

591

610

532

409

Henkilöstö vuoden lopussa

 538

550

601

591

415

Osakemäärä vuoden lopussa

 37 388 225

36 188 225

36 188 225

32 901 377

33 453 737

Tulos per osake (euroa)

 0,0113

-0,0880

-0,0262

0,0467

0,0475

Oma pääoma per osake (euroa)

 0,592

 0,589

0,684

0,684

0,733

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteena 20 prosentin vuosittainen kasvu ja 20 prosentin kannattavuus

Liikevaihdon kasvu vuosina 2015–2019 on ollut keskimäärin 10 %.

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 • keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
 • tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
 • panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
 • keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
 • siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
 • vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
 • pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
 • kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Asiakkaat

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. Liikevaihdosta 1.1.–31.12.2019 noin 61 prosenttia tuli Suomesta, noin 22 prosenttia Ruotsista, noin 11 prosenttia Norjasta ja noin 6 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi kuitenkin paikallisessa valuutassa kaikissa maissa.

Liikevaihdosta 1.1.–31.12.2019 tuli noin 50 prosenttia yritysasiakkaista, noin 34 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 16 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.

 

Liikevaihdon jakauma 1.1.–31.12.2019

liikevaihdon jakauma

 

Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.12.2019 liikevaihdosta noin:

 • 6 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 4 prosenttia liikevaihdosta
 • 22 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
 • 24 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
 • 48 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–31.12.2019 kokonais­liikevaihdosta oli noin 24 prosenttia.

 

TUTUSTU ASIAKASTARINOIHIMME

Henkilöstö

Ihmiset edellä ja hymy huulilla jokaisena työpäivänä

Rakennamme missiomme mukaisesti Innofactorista modernia digitaalista organisaatiota. Kehitämme toimintamallejamme tukemaan työntekijöidemme jokapäiväistä työskentelyä pohjoismaisessa organisaatiossa. Osaava henkilöstö, hyvä johtaminen, itseohjautuvuus ja yhteiset toimintatavat tukevat Innofactorin pitkän tähtäimen tavoitteita. Lähtökohtamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme luoda työntekijöillemme innostavan ja motivoivan työympäristön sekä pitää myös hauskaa työnteon lomassa.

Henkilöstön määrä ja tunnusluvut

 

Innofactorin henkilöstön määrä oli vuonna 2019 keskimäärin 534 henkilöä (2018: 591), jossa oli 9,6 % laskua edelliseen vuoteen. Henkilöstömäärän laskuun vaikutti vuoden 2018 lopussa toteutettu organisaatiouudistus, jossa vähennettiin oleellisesti organisaatiotasoja ja keskijohdon määrää. Keskimääräiseen henkilöstömäärään ei lasketa mukaan yli kolmen kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Vuoden 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 538 henkilöä (2018: 550). Henkilöstömäärä laski 2,2 %. Henkilöstön keski-ikä oli 41,6 vuotta (2018: 40,8). Henkilöstöstä naisia oli 26 % ja miehiä 74 % (2018: 29 % ja 71 %).

 

Tutustu pohjoismaisiin osaajiimme!

Itseohjautuvat tiimit, matalampi organisaatio ja parempi johtaminen

Vuonna 2019 Suomessa työskenneltiin pääosin uudessa organisaatiomallissa ja itseohjautuvissa tiimeissä. Organisaatiotasojen väheneminen on näkynyt muun muassa tiedonkulun parantumisena ja ketteränä tiimityönä asiakasrajapinnassa. Vuoden 2019 aikana Innofactor keskittyi tukemaan organisaatiomuutosta ja implementoimaan uusia toimintamalleja tiimityöhön. Uusien sataprosenttisesti esihenkilötehtäviin keskittyvien People Manager -roolien myötä Innofactorilla on panostettu entisestään laadukkaaseen ja ihmisläheiseen esihenkilötyöhön, jossa keskiössä on vuorovaikutteisuus, oikea-aikainen viestintä ja valmentava johtamistapa. Itseohjautuvia tiimejä on tarkoitus ottaa käyttöön jatkossa myös muissa maissa.

Hyvä johtaminen perustuu datalähtöiseen liiketoimintaan ja avoimeen viestintään. Ihmisten pitää tietää reaaliaikaisesti, mitä organisaatiossa tapahtuu. Vuoden 2019 aikana kehitimme konsernin sisäistä raportointia hyödyntäen yrityksen Power BI -kyvykkyyttä. Raportoinnin kehittämisen on mahdollistanut yhteinen, pohjoismainen Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP).

Toimintamallit modernin työn tukena

Innofactorin tavoitteena on rakentaa pohjoismaisesti integroitu yritys, joka auttaa asiakkaitaan modernin digitaalisen organisaation rakentamisessa. Innofactor jatkoi vuonna 2019 pohjoismaisesti kehityshankkeita, joilla luodaan perustaa yhteisille toimintamalleille. Yhtenäiset järjestelmät, prosessit ja kulttuuri tukevat Innofactorin strategisia tavoitteita ja maiden välistä yhteistyötä.

Suorituksenjohtamisen prosessi ja henkilöstötyytyväisyysmittaukset toteutettiin vuonna 2019 yhtenäisesti läpi Pohjoismaiden. Henkilöstötyytyväisyysmittausten osalta pilotoitiin uutta kyselyä, joka mittasi paremmin työntekijöiden tyytyväisyyttä nykyisessä toimintaympäristössä. Kehityskeskustelut käytiin yhtenäisellä aikataululla ja mallilla.

Keväällä pidetyssä pohjoismaisessa Leadership-päivässä luotiin runko arvotyöskentelylle Innofactorilla ja arvojen mukaista toimintaa tehtiin näkyväksi jokapäiväisessä työssä organisaation kaikilla tasoilla vuoden 2019 aikana. Strategiaprosessia kehitettiin siten, että koko Innofactorin henkilöstö pystyi antaman palautetta ja ideoita konsernin johtoryhmän strategiakeskusteluihin.

Henkilöstön osaaminen liiketoimintamme perustana

Innofactor Akatemian kautta jatkettiin aktiivisesti henkilöstön kouluttamista. Painopisteinä olivat muun muassa Microsoft-teknologiaan liittyvät koulutukset, perusperehdytykset ja projektijohtamiseen liittyvät työkalut, esimerkiksi ITIL ja SCRUM. Innofactor Akatemian kautta koulutettiin henkilöstöä sekä paikallisesti että pohjoismaisella tasolla. 

Vuonna 2019 useat työntekijämme uusivat Microsoftin Most Valuable Partner (MVP) -tunnustuksensa ja saimme myös uusia MVP:itä. Microsoft MVP:t ovat teknologia-asiantuntijoita, jotka jakavat aktiivisesti osaamistaan yhteisössä ja haluavat tutustua ensimmäisinä uusimpiin teknologioihin. MVP:illä on syvä tietämys Microsoftin tuotteista ja palveluista ja kyky yhdistää monipuolisesti erilaisia alustoja ja tuotteita reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi.

Työskentelyn pitää olla myös hauskaa

Panostamme Innofactorilla siihen, että meillä työskentely on tarkoituksenmukaista mutta samalla hauskaa. Tätä tukevat hyvä johtaminen ja yhteiset työtavat, mutta erityisesti huippukollegat sekä mahtava yhteinen tiimihenki. Järjestämme henkilöstölle virkistäytymistapahtumia niin tiimeissä kuin konsernitasollakin. Vuosittainen huipentuma on InSpirit-tapahtuma, jossa pohjoismaiset kollegat kokoontuvat yhteen uuden oppimisen, hyvän ruuan, musiikin ja ennen kaikkea keskinäisen verkostoitumisen merkeissä. Meillä toimii myös työntekijöiden organisoima Fun Club, joka tarjoaa yhteistä tekemistä työpäivien lomaan.

Palkitseminen ja sitouttaminen

Innofactor Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2019 konsernin henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä. Henkilöstöannissa laskettiin liikkeelle 1 200 000 uutta osaketta, jotka suunnatussa henkilöstöannissa tarjottiin Innofactor-konsernin henkilöstön merkittäviksi. Henkilöstöanti merkittiin täysimääräisesti. Merkintäsitoumuksia antoi yhteensä 116 henkilöä ja merkintöjä tehtiin kaikista maista, joissa Innofactor operatiivisesti toimii: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

#ModernDigitalOrganization | #PeopleFirst | #CreatingSmiles

Tarjottavat ratkaisut

Autamme asiakkaitamme menestymään modernisoimalla ja digitalisoimalla heidän organisaatioidensa toimintaa. Laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Missiomme modernista digitaalisesta organisaatiosta perustuu Innofactorin johtavien liiketoiminnan ja pilviteknologian ammattilaisten osaamiseen sekä 20 vuoden kokemukseemme digitalisaation eturintamassa toimimisesta yhdessä kumppaniemme ja yli 1 500 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiakasorganisaation kanssa. Laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään pilviteknologiaa ja uusia innovaatioita. Lähestymistapamme on yksinkertainen ja tehokas. Se synnyttää nopeita tuloksia luoden samalla pohjaa pitkäkestoiselle asiakassuhteelle. Aloitamme kokonaiskuvan luomisella auttaen asiakkaitamme hahmottamaan nykytilansa, määrittelemään tavoitteensa, sekä rakentamaan tiekartan organisaationsa digitalisaatiolle. Etenemme sen jälkeen yhdessä kohti modernin digitaalisen organisaation luomista hyödyntäen viitekehyksemme viittä eri osa-aluetta. Toimitusmallimme tukee ketterästi uusien ratkaisujen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä.

Ratkaisumme ja palvelumme modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen


Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme perustuu vankkaan osaamiseen modernien pilvipalveluiden onnistuneesta suunnittelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle nopeasti konkreettista lisäarvoa jokaiseen tarjoamaamme viiteen digitalisaation osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tarjoamme apua myös ratkaisun jalkauttamiseen organisaatiossa ja sen vaikutuksen arviointiin osana laajempaa liiketoimintaprosessi- ja IT-arkkitehtuuria. Toimitusmallissamme keskitymme toimitettujen ratkaisujen hallintaan ja kehittämiseen koko niiden elinkaaren ajan. Asettamalla ihmiset edelle kaikissa vaiheissa varmistamme, että ratkaisumme sujuvoittavat ihmisten arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

 

 

tutustu modernin digitaalisen organisaation tarjoomaamme

Yrityskaupat

Vuoden 2019 aikana Innofactor ei ole toteuttanut yrityskauppoja, vaan on keskittynyt 2015 hankitun Cinteros AB:n ja 2016 hankittujen Lumagate-yhtiöiden integroimiseen Innofactor-konserniin. Aiemmat yrityskaupat on esitelty seuraavassa:

 

10.10.2016
Innofactor osti pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015

Innofactor osti ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015
HR-järjestelmiin erikoistunut suomalainen Arc Technology Oy osti Innofactor Oyj:n henkilöstöjärjestelmä- eli HRM-liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


31.12.2013

Innofactor osti tanskalaisen Enabling Groupin koko osakepääoman.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.9.2013

Innofactor osti tamperelaisen Dynamic Teamin (Lainetar Oy:n) Microsoft Dynamics AX -liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


6.6.2013

Innofactor osti atBusiness Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.11.2012

Innofactor osti Microsoftin projektin- ja projektisalkunhallintajärjestelmien toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan Tietotalo Infocenter Oy:ltä.


25.6.2012

Innofactor osti tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.12.2010

Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy yhdistyivät Innofactor Oyj:ksi.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.6.2010

Visual Management Oy liitettiin osaksi Innofactor Software Oy:tä.


12.10.2009
Innofactor Software Oy osti Software Innovation Finland Oy:n koko osakekannan.


1.4.2007
Innofactor osti Enfon Enfo Oy:n sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmän.


15.12.2004

Innofactor osti TietoEnator Oyj:n seurakuntaohjelmistoliiketoiminnan.

Vastuullisuus

Innofactor on vakuuttunut, että yhtiön pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Vastuullisuus on paitsi edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle myös mahdollisuus uuden innovointiin asiakkaidemme kanssa. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor kartoitti vuonna 2018 henkilöstönsä ajatuksia olennaisista vastuullisuusteemoista kyselyn muodossa. Olennaisiksi teemoiksi yhtiön Suomen henkilöstölle osoittautuivat asiakasorganisaatioidemme kestävän kasvun edistäminen ratkaisujemme avulla, vähähiilisyyden edistäminen toiminnoissamme, kierrätyksen kehittäminen toimistoissamme sekä vastuullisuuden merkityksen painottaminen viestinnässämme.

Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Tutustu tarkemmin Innofactorin vastuullisEEN TOIMINTAAN

Tulevaisuudennäkymät (markkinaohjaus)

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

Innofactorin vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.