Innofactor sijoituskohteena

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019 (IFRS) on julkaistu – Vuoden 2019 käyttökate ja tilauskanta paranivat merkittävästi edellisestä vuodesta – myös liikevaihto kääntyi vuoden 2018 notkahduksen jälkeen jälleen kasvuun


Johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst

Uusimmat pörssitiedotteet

No news found.

Tilinpäätös 2019:
Innofactorin vuoden 2019 käyttökate ja tilauskanta paranivat merkittävästi edellisestä vuodesta – myös liikevaihto kääntyi vuoden 2018 notkahduksen jälkeen jälleen kasvuun

Tammi–joulukuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 64,2 miljoonaa euroa (2018: 63,1), jossa kasvua 1,7 %
 • Käyttökate oli noin 5,1 miljoonaa euroa (2018: -1,0), jossa parannusta 6,1 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (2018: -3,9) jossa parannusta 4,7 miljoonaa euroa
 • Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttivat suunnitellusti vuoden 2019 aikana

Loka–joulukuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,4 miljoonaa euroa (2018: 15,9), jossa kasvua 9,7 %
 • Käyttökate oli noin 1,6 miljoonaa euroa (2018: -0,9), jossa parannusta 2,5 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (2018: -1,7), jossa parannusta 2,2 miljoonaa euroa
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 49,8 miljoonaa euroa (2018: 30,6),
  jossa kasvua 62,4 %
 • Innofactor ei saanut merkittäviä yksittäisiä pörssitiedottamisrajan ylittäviä tilauksia neljännellä vuosineljänneksellä, vaan useat päätökset siirtyivät vuodenvaihteen yli (vuoden 2020 aikana saadut merkittävimmät tilaukset löytyvät kohdasta ”katsauskauden jälkeiset tapahtumat”)

Q4 2019 tuloshaastattelut

Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio Inderesin analyytikko Joni Grönqvistin ja Evli Researchin Managing Director Jonas Forslundin haastatteluissa Q4 2019 tuloksen jälkeen.

Toimitusjohtajan katsaus

25.2.2020

Saavutimme vuonna 2019 tavoitteemme merkittävästä kannattavuuden parantamisesta ja liikevaihdon kääntämisestä kasvuun

Liikevaihto vuonna 2019 oli 64,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate (EBITDA) parani 6,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen 5,1 miljoonaan euroon (7,9 prosenttia liikevaihdosta). Vuosi 2019 tarjosi liiketoiminnallemme merkittävän positiivisen käänteen. Olen erityisen iloinen siitä, että pystyimme pitämään vuoden alussa sijoittajille antamamme lupauksen merkittävästä muutoksesta. Vuoden aikana onnistuimme myynnissä ja tilauskantamme kasvoi erinomaisesti. Saimme esimerkiksi Innofactorin historian suurimman kaupan, kun Verohallinto valitsi Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Kaupan arvioitu kokonaisarvo on noin 10–20 miljoonaa euroa.

Liikevaihto vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä oli 17,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 9,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa paikallisessa valuutassa edellisestä vuodesta. Ruotsin ja Norjan kruunun heikko kurssi euroon nähden vaikutti euromääräiseen liikevaihtoon -0,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 15,6 % edellisestä vuodesta. Käyttökate (EBITDA) parani 2,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen 1,6 miljoonaan euroon (8,9 prosenttia liikevaihdosta), jossa IFRS 16 -standardin aiheuttamat muutokset vuokrakustannusten käsittelyyn olivat 0,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi hyvänä ollen neljänneksen lopussa 49,8 miljoonaa euroa (2018: 30,6), jossa oli kasvua 62 % prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Palkkasimme Ruotsiin uuden maajohtajan Marcus Hasselbladin, joka aloitti tehtävässään 5.2.2020. Olen vakuuttunut, että hänen johdollaan saamme Ruotsin liiketoiminnan voimakkaaseen kasvuun lähi¬vuosina. Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa hieman jo vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä ja käyttökate oli positiivinen.

Tammikuussa 2020 nimitimme Norjan maajohtajan Jørn Ellefsenin vastaamaan myös Tanskan liiketoiminnasta maajohtajana. Jørn Ellefsen on tehnyt erinomaista työtä Norjassa ja uskon, että hänen johdollaan saamme myös Tanskan liiketoiminnan merkittävään kasvuun.

Perustin Innofactorin 20 vuotta sitten. Matka yhden hengen yrityksestä yli 500 työntekijän pohjoismaiseksi Microsoft-ratkaisujen toimittajaksi on sisältänyt vauhtia ja vaarallisia käänteitä, mutta olemme kulkeneet suunnitelmallisesti eteenpäin. Vuosi 2020 on juhlavuotemme, jonka aikana uskon juhlinnan lisäksi saavuttavamme merkittäviä liiketoiminnallisia tuloksia.

Innofactorin visiona on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

 

Sami Ensio
Innofactorin perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja

Liiketoimintaympäristö

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia muutosvoimia ja innovaatioiden trendeinä ovat muun muassa lisätty- ja virtuaalitodellisuus, asioiden internet (IoT), tekoäly, robotiikka ja lohkoketjut sekä mahdollistajina ohjelmistojen siirtyminen pilveen, tiedon analytiikka, sosiaalinen media ja mobiilisuus. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakkaamme odottavat IT-toimittajaltaan aiempaa enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. Asiakkaamme toivovat entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä suuria asiakaskohtaisia muutoksia. Lisäksi asiakkaat toivovat yhä enemmän voivansa ostaa suurten kertaprojektien sijaan jatkuvia palveluita. 

Arvioimme, että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa noin 3–5 prosenttia vuonna 2019. Arvioimme, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2020 on samalla noin 3–5 prosentin tasolla. Arviomme perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä omiin markkinanäkemyksiimme. 

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen osalta kilpailu on Pohjoismaissa jakaantunut erityyppisten toimijoiden kesken. Ensimmäisen ryhmän muodostavat isot kaikissa Pohjoismaissa toimintaa harjoittavat yritykset. Nämä yhtiöt tyypillisesti tarjoavat laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on yksi vaihtoehto. Toisen ryhmän muodostavat yhtiöt, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen. Nämäkin yhtiöt tyypillisesti tarjoavat yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on tyypillisesti vain yksi vaihtoehto. Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa toimivat keskisuuret yritykset, jotka tyypillisesti tarjoavat laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla. Neljännen ryhmän muodostavat pienet yhdessä maassa toimivat yritykset, jotka keskittyvät usein yhteen ratkaisualueeseen, päämieheen ja/tai toimialaan. 

Innofactor on tehnyt strategisen valinnan keskittymällä Microsoft-alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin, ja valinnut sovellusalueikseen ne alueet, joissa Microsoftin markkina-aseman ja tarjooman tuoma kasvu, ja sitä myötä sen kumppaneiden ja ekosysteemin kasvu, on ylittänyt moninkertaisesti yleisen keskimääräisen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinoiden kasvun. Innofactor keskittyy ensisijaisesti Pohjoismaisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sekä julkishallinnon organisaatioihin, joilla on IT-ratkaisujen hankinnassa korkea vaatimustaso. Innofactor kehittää tälle ryhmälle soveltuvia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita itse ja yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Innofactorin strategia tukee hyvin markkinoiden muutosta. Innofactor uskoo pystyvänsä hankkimaan markkinaosuutta kilpailijoiltaan ja hyödyntämään mahdollisen IT-markkinoiden kasvun tulevaisuudessa.

Microsoftin kumppaniverkosto on Pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa varsin sirpaloitunut ja koostuu pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista paikallisista toimijoista. Innofactorille tämä tarjoaa mielenkiintoisen konsolidointipotentiaalin sekä kansainvälistymismahdollisuuden. Innofactorin hyvä maine Microsoft-ekosysteemissä, näytöt nopeasta ja kannattavasta kasvusta sekä onnistuneista yritysjärjestelyistä yhdessä yrittäjähenkisen yrityskulttuurin kanssa tekevät Innofactorista houkuttelevan kumppanin toteutettaessa toimialan uudelleenjärjestelyjä Pohjoismaissa.

Missio, visio ja strategia

Johtavaksi digitalisaation toteuttajaksi jokaisessa Pohjoismaassa

Olemme tehneet strategisen valinnan keskittymällä Microsoft-alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin ja saavuttaneet niissä Pohjoismaiden ykkösaseman. Jatkossa tavoitteenamme on saavuttaa johtavan digitalisaation toteuttajan asema jokaisessa Pohjoismaassa erikseen. Tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä noin 20 prosentin kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, ja noin 20 prosentin kannattavuus.

Innofactorin missio

Driving the #ModernDigitalOrganization
(organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Innofactorin visio

Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • hyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelut
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu. Tästä pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson -1,0 miljoonasta eurosta 5,1 miljoonaan euroon (7,9 prosenttia liikevaihdosta), josta 1,7 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 käyttöönotosta. Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi oleellisesti parantamaan suoritustaan. Sen osalta vaaditaan kuitenkin edelleen seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja paljon työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin. Tähän liittyvät toimenpiteet ovat selkeitä ja tiedossa, joten uskomme tavoitteen olevan täysin mahdollinen.

Innofactorin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 oli 64,2 miljoonaa euroa (2018: 63,1), jossa oli kasvua 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä 9,7 % ja kasvua oli kaikissa maissa. Liikevaihdon strategista kasvutavoitetta tukee myös hyvin kehittynyt tilauskanta 49,8 miljoonaa euroa (2018: 30,6). Innofactor kiinnittää vuoden 2020 aikana erityistä huomiota kasvun ja myynnin johtamiseen, johon liittyen olemme muun muassa uusineet myyntimalliamme ja myyntijohtoamme vuoden 2020 alussa.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 6,2 miljoonaa euroa (2018: -0,6) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 40,2 prosenttia (2018: 41,2 %). IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 1,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 3,9 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2019

2018

2017

2016

2015

Liikevaihto tuhatta euroa

 64 198

63 144

65 666

59 616

44 452

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

 5 089

-1 029

1 308

4 831

3 705

prosenttia liikevaihdosta

 7,9 %

-1,6 %

2,0 %

8,1 %

8,3 %

Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)

 795

-3 872

-1 461

2 332

2 542

prosenttia liikevaihdosta

 1,2 %

-6,1 %

-2,2 %

3,9 %

5,7 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa

 12

-3 811

-1 579

1 920

1 935

prosenttia liikevaihdosta

 0,0 %

-6,0 %

-2,4 %

3,2 %

4,4 %

Tulos tuhatta euroa

 418

-3 462

-2 007

1 536

1 548

prosenttia liikevaihdosta

 0,7 %

-5,5 %

-3,1 %

2,6 %

3,5 %

Oma pääoma tuhatta euroa

 22 145

21 303

24 764

22 501

24 534

Korolliset velat tuhatta euroa

 12 018

15 418

14 228

16 701

9 219

Rahavarat tuhatta euroa

 963

258

910

902

843

Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa

 5 602

5 602

5 668

5 760

6 704

Oman pääoman tuotto

 1,9 %

-13,8 %

-5,3 %

6,5 %

6,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto

 2,3 %

-7,7 %

-2,4 %

6,4 %

7,6 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

 71,8 %

71,2 %

53,8 %

70,2 %

34,1 %

Omavaraisuusaste

 40,2 %

41,2 %

43,4 %

35,8 %

56,9 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

 55 720

51 875

58 272

63 587

43 983

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa

 2 795

2 860

3 298

3 394

2 495

prosenttia liikevaihdosta

 4,4 %

4,5 %

5,0 %

5,7 %

5,6 %

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

 534

591

610

532

409

Henkilöstö vuoden lopussa

 538

550

601

591

415

Osakemäärä vuoden lopussa

 36 806 307

36 188 225

36 188 225

32 901 377

33 453 737

Tulos per osake (euroa)

 0,0113

-0,0880

-0,0262

0,0467

0,0475

Oma pääoma per osake (euroa)

 0,602

 0,589

0,684

0,684

0,733

 

* Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli kolmen kuukauden pituisella vapaalla olevia työtekijöitä.

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteena 20 prosentin vuosittainen kasvu ja 20 prosentin kannattavuus

Liikevaihdon kasvu vuosina 2015–2019 on ollut keskimäärin 10 %.

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

 • keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
 • tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
 • panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
 • keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
 • siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
 • vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
 • pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
 • kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Asiakkaat

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.9.2019 liikevaihdosta noin 62 prosenttia tuli Suomesta, noin 22 prosenttia Ruotsista, noin 11 prosenttia Norjasta ja noin 5 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa.

Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2019 tuli noin 50 prosenttia yritysasiakkaista, noin 33 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 17 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.

Liikevaihdon jakauma 1.1.–30.9.2019

 

Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2019 liikevaihdosta noin:

 • 5 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 4 prosenttia liikevaihdosta
 • 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
 • 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
 • 49 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2019 kokonais¬liikevaihdosta oli noin 24 prosenttia.

 

TUTUSTU ASIAKASTARINOIHIMME

Henkilöstö

Kohti pohjoismaista modernia digitaalista organisaatiota

Osaava henkilöstö, hyvä johtaminen ja pohjoismaiset prosessit tukevat Innofactorin pitkän tähtäimen tavoitteita. Vuonna 2018 Suomessa siirryttiin itseohjautuviin tiimeihin, vähennettiin organisaatiotasoja ja parannettiin informaation kulkua. Lisäksi avaintehtävien painopisteitä vietiin lähemmäksi asiakasrajapintaa.

Tilinpäätös 2019: Innofactorin henkilöstömäärä selkeästi edellistä vuotta alhaisempi suoritettujen liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden seurauksena

 

Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.10.–31.12.2019 keskimäärin 538 henkilöä (2018: 567), jossa oli laskua 5,1 prosenttia. Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.1.-31.12.2019 keskimäärin 534 henkilöä (2018: 591), jossa oli laskua 9,6 prosenttia. Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 538 (2018: 550), jossa oli laskua 2,2 prosenttia. Henkilöstömäärän vähenemiseen vaikuttivat etenkin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Suomessa toteutetut organisaation uudelleenjärjestelyt.

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 41,6 vuotta (2018: 40,8). Naisten osuus oli 26 prosenttia (2018: 27 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 74 prosenttia (2018: 73 %) henkilöstöstä.

Tutustu pohjoismaisiin osaajiimme!

Itseohjautuvat tiimit ja matalampi organisaatio käyttöön Suomessa

Loppuvuodesta 2018 Innofactor uudisti organisaatiotaan Suomessa. Toimipaikkojen ja avaintehtävien määrää arviointiin uudelleen ja niiden painopistettä muutettiin palvelemaan paremmin nykyistä liiketoimintaa. Innofactor päätti siirtyä Suomessa itseohjautuviin tiimeihin ja teki merkittävän organisaatiomuutoksen tämän tukemiseksi. Uudistuksen tavoitteena on vähentää organisaatiotasoja, nopeuttaa päätöksentekoa ja näin lisätä henkilöstötyytyväisyyttä. Organisaatiomuutoksen osalta haluamme vahvistaa tiimien asemaa ja mahdollistaa esimiesten keskittymisen laadukkaaseen henkilöesimiestyöhön.

Kohti yhteisiä pohjoismaisia toimintamalleja

Innofactorin tavoitteena on rakentaa pohjoismaisesti integroitu yritys, joka auttaa asiakkaitaan modernin digitaalisen organisaation rakentamisessa. Innofactor jatkoi vuonna 2018 kehityshankkeita, joilla luodaan perusta pohjoismaisille toimintamalleille. Yhtenäiset järjestelmät, prosessit ja kulttuuri tukevat Innofactorin strategisia tavoitteita ja maiden välistä yhteistyötä.

Henkilöstöprosesseista suorituksenjohtamisen prosessi ja henkilöstötyytyväisyysmittaukset toteutettiin vuonna 2018 yhtenäisesti läpi Pohjoismaiden. Henkilöstö ja esimiehet koulutettiin suorituksenjohtamiseen pohjoismaisilla koulutuksilla, ja kehityskeskustelut käytiin yhtenäisellä aikataululla ja mallilla. Pohjoismaisilla esimies- ja henkilöstökoulutuksilla pyritään varmistamaan systemaattinen viestintä ja yhdenmukainen johtamiskulttuuri läpi organisaation. Suorituksenjohtamisella Innofactorilla varmistetaan, että jokaisella työntekijällä on selkeät tavoitteet, palautetta saa säännöllisesti ja henkilökohtaista kehittymistä tuetaan systemaattisesti. Henkilöstön tyytyväisyyttä seurattiin neljännesvuosittaisilla kyselyillä, joista poimittiin kehitettäviä asioita sekä maakohtaisesti että konsernitasolla.

Johtamiskulttuuri tukee integraatiota

Johtamiskulttuuria rakentamaan kehitetty tiimiesimiesten johtamiskoulutusohjelma vietiin loppuun vuoden 2018 aikana. Tavoitteena oli yhtenäistää johtamiskulttuuria ja parantaa esimiestaitoja läpi organisaation. Osallistujia ohjelmassa oli yhteensä noin 30 kaikista Pohjoismaista. Ohjelmassa keskityttiin verkostoitumisen lisäksi parantamaan esimiesten valmiuksia asiantuntijoiden johtamisessa. Palautteen mukaan esimiehet kokivat saaneensa erinomaisia työkaluja päivittäiseen johtamiseen, valmentavaan esimiesotteeseen, palautteen antamiseen ja omien johtamistaitojen kehittämiseen. Esimieskoulutuksella pyritään varmistamaan hyvä lähiesimiestyö ja valmentava johtaminen läpi organisaation.

Johtamiskoulutuksen lisäksi Innofactor Akatemian kautta jatkettiin myös muun henkilöstön kouluttamista. Painopisteinä olivat muun muassa Microsoft-teknologiaan liittyvät koulutukset, perusperehdytykset ja projektijohtamiseen liittyvät työkalut (mm. ITIL ja SCRUM). Innofactor Akatemian kautta koulutettiin henkilöstöä sekä paikallisesti että pohjoismaisella tasolla.

Toimintamallit tukemaan entistä paremmin modernia työtä

Vuoden 2018 aikana Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) laajennettiin koskemaan kaikkia Pohjoismaita. Yhteisen henkilöstöjärjestelmän myötä Innofactorilla uudistettiin toimintamallia ja raportointia. Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä lisää Innofactorilla automatisaation tasoa ja mahdollistaa yhtenäisen raportoinnin rakentamisen koko konserniin.

Integraatiota ja modernia työtä tuettiin Innofactorilla uudistamalla ulkoista ja sisäistä viestintää. Viestintää kehitettiin kuvaamalla yhdessä henkilöstön kanssa viestinnän periaatteet Innofactor Collaboration Playbook -pelikirjan muotoon. Pelikirjassa on määritelty mitä työkaluja ja viestintäkanavia käytetään eri tarkoituksiin ja millä periaatteilla tietoa jaetaan yrityksen sisällä. Pelikirjan lisäksi uudistettiin Innofactorin henkilöstölle tarkoitetut intranet-sivut ja niissä siirryttiin käyttämään uusinta SharePoint-teknologiaa, joka tukee jatkossa paremmin uutisointia ja tiedon mobiilia jakamista. Tiimityöskentelyssä Innofactorilla siirryttiin vuoden 2018 aikana käyttämään aktiivisesti Teamsia, joka mahdollistaa osaltaan sujuvamman ja tehokkaamman tiimityöskentelyn ja tiedon jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta maiden rajojen yli.

Vuonna 2018 useat työntekijämme uusivat Microsoftin Most Valuable Partner (MVP) -tunnustuksensa ja saimme myös uusia MVP:itä. Microsoft MVP:t ovat teknologia-asiantuntijoita, jotka jakavat aktiivisesti osaamistaan yhteisössä ja haluavat tutustua ensimmäisinä uusimpiin teknologioihin. MVP:illä on syvä tietämys Microsoftin tuotteista ja palveluista ja kyky yhdistää monipuolisesti erilaisia alustoja ja tuotteita reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarjottavat ratkaisut

Autamme asiakkaitamme rakentamaan modernin digitaalisen organisaation

Innofactorin tarjooma ja toimitusmalli on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme luomaan pitkävaikutteista lisäarvoa organisaatiolleen hyödyntämällä uusia teknologioita ja innovaatioita tavalla, joka huomioi heidän nykytilanteensa ja tavoitteensa.

Vuosien kokemuksella toiminnasta digitalisaation eturintamassa yhdessä yli 1 500 yksityisen-, julkisen- ja kolmannen sektorin asiakasorganisaation, noin 600 oman johtavan liiketoiminnan ja pilviteknologian ammattilaisen ja kumppaneidemme osaamisen avulla olemme luoneet vision modernista digitaalisesta organisaatiosta. Se perustuu viitekehykseen, jota käytämme auttaessamme asiakkaitamme hyödyntämään pilviteknologiaa ja uusia innovaatioita toiminnassaan. Lähestymistapamme on yksinkertainen ja tehokas. Se synnyttää nopeita tuloksia luoden samalla pohjaa pitkäkestoiselle asiakassuhteelle. Aloitamme kokonaiskuvan luomisella, auttaen asiakkaitamme hahmottamaan nykytilansa, määrittelemään tavoitteensa, sekä rakentamaan tiekartan organisaationsa digitalisaation seuraavien vaiheiden toteuttamiseksi. Etenemme sen jälkeen yhdessä kohti modernin organisaation luomista hyödyntäen viitekehyksemme viittä eri osa-aluetta. Toimitusmallimme tukee ketterästi uusien ratkaisujen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä.

Ratkaisumme ja palvelumme modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen


Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

Toimitusmallimme pohjautuu vuosien kokemukseen perinteisten IT-projektien sekä pilvipalveluiden toimituksesta. Se koostuu viidestä vaiheesta, joista jokainen tuottaa asiakkaalle nopeasti konkreettista lisäarvoa. Tarjoamme asiakkaillemme viittä tuotteistettua toimitusmallia, joista jokainen soveltuu yhteen modernin organisaation viitekehyksemme mukaiseen digitalisaation osa-alueeseen. Toimitustemme arvo syntyy siitä, ettemme ainoastaan auta asiakasta suunnittelemaan ja ottamaan yksittäistä ratkaisua käyttöön, vaan tarjoamme apua myös ratkaisun jalkauttamiseen organisaatiossa ja sen vaikutuksen arviointiin osana laajempaa liiketoimintaprosessi- ja IT-arkkitehtuuria. Toimitusmallissamme keskitymme toimitettujen ratkaisujen hallintaan ja kehittämiseen koko niiden elinkaaren ajan.

 

tutustu modernin digitaalisen organisaation tarjoomaamme

Yrityskaupat

Vuoden 2018 aikana Innofactor ei ole toteuttanut yrityskauppoja, vaan on keskittynyt 2015 hankitun Cinteros AB:n ja 2016 hankittujen Lumagate-yhtiöiden integroimiseen Innofactor-konserniin. Aiemmat yrityskaupat on esitelty seuraavassa:

 

10.10.2016
Innofactor osti pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015

Innofactor osti ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


22.12.2015
HR-järjestelmiin erikoistunut suomalainen Arc Technology Oy osti Innofactor Oyj:n henkilöstöjärjestelmä- eli HRM-liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


31.12.2013

Innofactor osti tanskalaisen Enabling Groupin koko osakepääoman.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.9.2013

Innofactor osti tamperelaisen Dynamic Teamin (Lainetar Oy:n) Microsoft Dynamics AX -liiketoiminnan.
Katso tarkemmin tiedotteesta.


6.6.2013

Innofactor osti atBusiness Oy:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


30.11.2012

Innofactor osti Microsoftin projektin- ja projektisalkunhallintajärjestelmien toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan Tietotalo Infocenter Oy:ltä.


25.6.2012

Innofactor osti tanskalaisen Bridgeconsulting A/S:n koko osakekannan.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.12.2010

Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy yhdistyivät Innofactor Oyj:ksi.
Katso tarkemmin pörssitiedotteesta.


3.6.2010

Visual Management Oy liitettiin osaksi Innofactor Software Oy:tä.


12.10.2009
Innofactor Software Oy osti Software Innovation Finland Oy:n koko osakekannan.


1.4.2007
Innofactor osti Enfon Enfo Oy:n sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmän.


15.12.2004

Innofactor osti TietoEnator Oyj:n seurakuntaohjelmistoliiketoiminnan.

Vastuullisuus

Innofactor on vakuuttunut, että yhtiön pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor kartoitti vuonna 2018 henkilöstönsä ajatuksia olennaisista vastuullisuusteemoista kyselyn muodossa. Olennaisiksi teemoiksi yhtiön Suomen henkilöstölle osoittautuivat asiakasorganisaatioidemme kestävän kasvun edistäminen ratkaisujemme avulla, vähähiilisyyden edistäminen toiminnoissamme, kierrätyksen kehittäminen toimistoissamme sekä vastuullisuuden merkityksen painottaminen viestinnässämme.

Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Tutustu tarkemmin Innofactorin vastuulliseen toimintaan

Tulevaisuudennäkymät (markkinaohjaus)

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

Innofactorin vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.