Siirry suoraan sisältöön.

Asiakaspalvelu

Tarjoa asiakkaillesi yhtenäinen monikanavainen palvelukokemus, joka kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja myyntiä

Lady sitting on sofa enjoying omni-channel customer experience

Asiakaspalvelu on monen organisaation menestyksen salaisuus. Nykypäivän digitaalisessa maailmassa asiakkaat odottavat ympärivuorokautista asiakastukea, mikä kasvattaa organisaatioiden painetta räätälöidä asiakkailleen näiden tarpeita vastaava yhtenäinen palvelukokemus.

Chatin ja itsepalveluportaalien kaltaisten modernien digitaalisten palvelukanavien ansiosta organisaatioilla on paremmat mahdollisuudet tarjota proaktiivista asiakaspalvelua. Kehityksestä huolimatta monet haluavat kuitenkin edelleen asioida puhelimen tai muun perinteisen kanavan välityksellä.

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme parantamaan omien asiakkaidensa tyytyväisyyttä sekä kasvattamaan liikevaihtoaan asiakaspalvelun avulla. Tavoitteen täyttämiseksi teemme asiakkaidemme kanssa tiivistä yhteistyötä, minkä ansiosta voit

 • tarjota räätälöidyn ja yhtenäisen asiakaspalvelukokemuksen ja siten ratkaista omien asiakkaidesi palvelupyynnöt entistäkin nopeammin
 • tehostaa asiakaspalvelua paremmilla prosesseilla, yhteistyöllä ja työkaluilla
 • hyödyntää reaaliaikaista dataa tehokkaammin ja siten löytää uusia liikevaihdon lähteitä.

Tapahtumia joita suosittelemme

No events found.

Paranna asiakastyytyväisyyttäsi tarjoamalla saumattomampaa asiakaspalvelua

Organisaatioiden kyky tarjota ennakoivaa digitaalista asiakaspalvelua ei usein ole riittävä, mikä puolestaan johtaa siiloutuneeseen ja epäyhtenäiseen asiakaskokemukseen ja hitaaseen palveluun. Olemme kohdanneet esimerkiksi seuraavanlaisia haasteita:

 • Palvelua on saatavilla vain tiettyyn kellonaikaan ja tietyissä kanavissa.
 • Asiakasta ei ohjata sellaisen henkilön luokse, joka osaa ratkaista hänen ongelmansa.
 • Asiakkaan täytyy kuvailla ongelmansa moneen kertaan usealle henkilölle – ja vieläpä eri kanavissa.

Innofactor auttaa asiakkaitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan saumattomamman asiakaspalvelun hyödyntämällä chattibotteja, itsepalveluportaaleja ja integroituja puhepalveluratkaisuja.

Paranna asiakaspalveluhenkilöstösi tehokkuutta

Monet asiakaspalvelutyöntekijät kokevat, että tehokkaiden työkalujen puute hidastaa asiakaspalvelupyyntöjen ratkaisemista. Mikäli asiakaspalvelutiimi on vielä hajallaan eri puolilla organisaatiota, tilanne on sitäkin haastavampi.

Palvelupyyntöjen ratkaiseminen hidastuu usein esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Tietoa ei jaeta asiakaspalvelutiimissä tarpeeksi nopeasti.
 • Asiakastiedon etsiminen useista eri järjestelmistä vie liikaa aikaa.
 • Palvelupyyntöjen ratkaisemiseksi ei ole laadittu yhdenmukaista prosessia.

Innofactor auttaa asiakkaitaan parantamaan asiakaspalvelutiimin tuottavuutta. Me tarjoamme sellaisia työkaluja ja prosesseja, joiden avulla asiakaspalvelijasi voivat tarkastella kaikkea asiakastietoa helposti yhdestä paikasta, tehdä tehokkaampaa yhteistyötä sekä ratkaista palvelupyyntöjä nopeammin.

Luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä reaaliaikaista dataa ja asiakasymmärrystä

Monet organisaatiot eivät koe hyödyntävänsä asiakastietoa siinä määrin kuin pitäisi. Toisaalta ne organisaatiot, jotka pystyvät tarjoamaan asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointitiimeille reaaliaikaisen ja täydellisen näkyvyyden asiakasdataan, voivat

 • reagoida nopeammin asiakaspalvelupyyntöihin ja kilpailijoiden liikkeisiin
 • tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä tehdä ristiin- ja lisämyyntiä entistä tehokkaammin
 • tarjota asiakkailleen yhtenäisen osto- ja palvelukokemuksen.

Innofactor auttaa asiakkaitaan yhdistämään datanlähteitä Microsoft Dynamics 365:n, Power BI:n ja Azure Synapsen sekä muiden Microsoftin uusimpien pilviratkaisuiden ja ulkoisien datanlähteiden avulla.

Tutustu digitaalista asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta käsitteleviin blogeihimme

No blogs found.

Haluatko lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön?

Jos alla oleva lomake ei sinulle näy, voit myös jättää yhteydenottopyynnön tässä.